Kalendář akcí

Datum (od - do) Událost
01. 09. 2020
Zahájení školního roku 2020/2021

- pro žáky 1. ročníků proběhne v učebně U3:
od 8.00 hod. - O1 (prima)
8.30 hod. - G1A, G1B
9.00 hod. - C1A, V1A

pro vyšší ročníky - 2.- 3. vyučovací hodinu (tj. 8.35-10.15 hod.) v kmenových učebnách
výjimka třída C2A (TU Stanková) - zahájení až 9.30 hod.

09. 09. 2020
Burza učebnic
od 13 hod. ve vestibulu školy.
28. 09. 2020
Státní svátek ČR
Den české státnosti
14. 10. 2020 - 23. 10. 2020
Oznámení žákům a zákonným zástupcům žáků školy
Na základě usnesení Vlády České republiky č. 1022 bude je zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole od středy 14.10. do pátku 30.10.2020. Zákaz se vztahuje i na praktickou výuku.

V období od 14.10. do 23.10.2020 bude probíhat ve všech třídách distanční výuka podle rozvrhu hodin v Bakalářích.

Školní jídelna bude mimo provoz.

V době podzimních prázdnin 26. - 30. 10. 2020 bude škola uzavřena.

26. 10. 2020 - 27. 10. 2020
Podzimní prázdniny
prodloužení výnosem MŠMT z důvodu pandemie COVID-19.

V době podzimních prázdnin 26. - 30. 10. 2020 bude škola uzavřena.

28. 10. 2020
Státní svátek ČR
29. 10. 2020 - 30. 10. 2020
Podzimní prázdniny
02. 11. 2020 - 20. 11. 2020
Výuka distančním způsobem
v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1112 ze dne 30. října 2020 bude naše škola (vč. školní jídelny) uzavřena až do 20. listopadu 2020.

Z tohoto důvodu bude probíhat distanční vzdělávání podle dosavadních pravidel.

12. 11. 2020
Třídní schůzky
předběžná informace k začátku - od 17.30 hod. (Konání a podrobnosti budou upřesněny.) ZRUŠENO
16. 11. 2020
Samostudium pro žáky
online výuka nebude probíhat.

Úřední hodiny v tento den jsou zrušeny.

17. 11. 2020
Státní svátek ČR
Den boje za svobodu a demokracii
18. 11. 2020
Informace ředitele školy - možnost individuální konzultace s vyučujícím ve škole
Od 18.11.2020 jsou umožněny žákům individuální konzultace s vyučujícím ve škole, a to se souhlasem ředitele školy. Žák si musí s vyučujícím domluvit osobní konzultaci nejméně 24 hod. předem, žák bude dodržovat všechna hygienická opatření. Možnost konzultace využívejte v krajním případě, nadále upřednostňujte konzultace online.

Michal Šidák, ředitel školy

25. 11. 2020
Obnovení prezenční výuky maturitních ročníků
sledujte, prosíme, aktuální rozvrh ve školní evidenci Bakaláři, další pokyny sdělí třídní učitel.

Ve škole je povinné nosit roušku. Z důvodu platných nařízení počítejte s pravidelným větráním. Prezenční výuka až do odvolání bude probíhat bez předmětů TV a HV.

30. 11. 2020
Obnovení prezenční výuky tříd "malého" gymnázia - "rotační systém"
na základě nařízení vlády jsme nuceni zavést systém střídání prezenční a distanční formy.

Platí tedy:
- týden od 30.11.2020:
třídy prima + sekunda - prezenční výuka
třídy tercie + kvarta - distanční forma

- týden od 7.12.2020:
třídy prima + sekunda - distanční výuka
třídy tercie + kvarta - prezenční výuka

atd.

Prezenční výuka až do odvolání bude probíhat bez předmětů TV a HV.

30. 11. 2020
Školní jídelna opět v provozu - omezený režim!
Informace k provozu školní jídelny a objednávání obědů:

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole, se mohou opět stravovat ve školní jídelně. Ostatní žáci a cizí strávníci si pro obědy mohou docházet do jídlonosiče.

Výdej obědů:
11.30 - 12.00 hod. - výdej do jídlonosičů
12.00 - 13.30 hod. - výdej obědů žákům na prezenční výuce a zaměstnancům

Obědy si je nutno přihlásit přes objednávkový systém na www.strava.cz (číslo naší jídelny je 3025). V případě potíží s přihlášením, kontaktujte e-mailem vedoucí školní jídelny J. Sedláčkovou (jidelna@gym-ul.cz).

02. 12. 2020
Den otevřených dveří se z důvodu mimořádných opatření nekoná
Při příznivé epidemiologické situaci plánujeme náhradní termín 13. ledna 2021. Sledujte prosím naše webové stránky. Děkujeme za pochopení.
04. 12. 2020
Informace strávníkům - úprava výdejních časů školní jídelny
platí od 4.12.2020 a nahrazuje všechny předchozí informace o časech výdeje obědů:
  • pro cizí strávníky 11.30 – 11.45 hod.
  • pro zaměstnance a žáky v prezenční výuce 12.00 – 13.30 hod.
  • pro zaměstnance a žáky na distanční výuce 13.30 – 14.15 hod. (čas prodloužen)

Dále upozorňujeme, že:
Dle Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, smí u jednoho stolu ve školní jídelně sedět maximálně 4 strávníci!

07. 12. 2020
Informace o organizaci výuky od 7.12.2020
V souladu s vládními opatřeními a vyhlášením opatření PES 3 bude probíhat výuka ve škole v následujících formách:

Skupina 1. - prezenční výuka
Třídy - O3, O4, O6, O7, G2A, G2B, G3A, G3B, C3A, V3A
(dále pak od 14.12. distanční výuka, od 21.12. prezenční výuka, od 4.1.2021 distanční výuka)

Skupina 2. - distanční výuka
Třídy - O1, O2, O5, G1A, G1B, C1A, C2A, V1A, V2A
(dále pak od 14.12. prezenční výuka, od 21.12. distanční výuka, od 4.1.2021 prezenční výuka)

Žáci maturitních ročníků se vzdělávají pouze prezenční formou.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenčním režimu, žáci v distančním režimu si mohou odebrat domů obědy ve stanoveném čase.

Pozn.:
Při změně stupně opatření na PES 2 bude zahájena prezenční výuka pro všechny třídy.
Při změně stupně opatření na PES 4 bude obnovena distanční výuka pro všechny třídy vyjma maturitních tříd.

Z důvodu komplikací v organizaci výuky může docházet k omezení on-line výuky v distančním vzdělávání.

Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy

21. 12. 2020 - 22. 12. 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.
23. 12. 2020 - 31. 12. 2020
Vánoční prázdniny
01. 01. 2021
Státní svátek ČR
Nový rok
04. 01. 2021
Informace o organizaci výuky od 4. 1. 2021 - ZMĚNA
Prosíme, sledujte průběžně možné změny na webu a v Bakalářích.

V souvislosti s vyhlášeným 5. stupněm opatření PES - distanční výuka pro všechny žáky naší školy.

V souladu s vládními opatřením bude probíhat výuka ve škole v následujících formách:

Skupina 1.
Třídy - O3, O4, O6, O7, G2A, G2B, G3A, G3B, C3A, V3A
(od 4. 1. prezenční výuka, od 11. 1. distanční výuka, takto střídavě i dále)

Skupina 2.
Třídy - O1, O2, O5, G1A, G1B, C1A, C2A, V1A, V2A
(od 4. 1. distanční výuka, od 11. 1. prezenční výuka, takto střídavě i dále)

Žáci maturitních ročníků se vzdělávají pouze prezenční formou.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenčním režimu, žáci v distančním režimu si mohou odebrat domů obědy ve stanoveném čase.

Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy

04. 01. 2021
Oznámení ředitele školy - omezení úředních hodin pro veřejnost
Na základě aktuálního krizového opatření jsou ode dne 4. ledna 2021 omezeny úřední hodiny pro veřejnost, a to takto: pondělí a středa 7.00 – 9.00 a 12.30 –15.30 hod.

Schůzky se zaměstnanci školy jsou možné pouze po předchozím souhlasu ředitele školy nebo pověřeného zástupce ředitele školy.

Příjem dokumentů probíhá prostřednictvím recepce u vstupu do budovy školy. Upřednostňujeme elektronickou komunikaci se školou (skola@gym-ul.cz).

28. 01. 2021
Třídní schůzky - online formou
podrobnosti pro rodiče v systému Bakaláři.
29. 01. 2021
Pololetní prázdniny
pro žáky školy.

Budova školy nebude v tento den v provozu ani v omezeném rozsahu.

02. 02. 2021 - 01. 03. 2021
Odevzdávání přihlášek ke vzdělávání
Přihlášky můžete odevzdávat na recepci školy (budova Stavbařů 5) v úředních hodinách 7.15-12.00, 12.30-14.30 hodin.

V době jarních prázdnin od 8. do 12. 2. 2021 pouze v pondělí a ve středu od 8 do 15 hodin.

Do školy prosím vstupujte pouze s ochranou nosu a úst. Děkujeme.

08. 02. 2021 - 14. 02. 2021
Jarní prázdniny
pro naši školu.
15. 02. 2021 - 26. 02. 2021
Informace o organizaci výuky do 26.2.2021
výuka nadále probíhá dosavadním způsobem = distanční výuka pro všechny žáky naší školy.
22. 02. 2021
Oznámení ředitele školy - organizace výuky maturitních ročníků
01. 03. 2021
Informace o organizaci výuky od 1. 3. 2021
výuka nadále probíhá dosavadním způsobem = distanční výuka pro všechny žáky naší školy.
27. 03. 2021
Informace k organizaci výuky od 28. 3. 2021
s ohledem na pokračující vládní opatření probíhá výuka nadále dosavadním způsobem = distanční výuka pro všechny žáky naší školy.
01. 04. 2021
Velikonoční prázdniny
týká se i distanční výuky.
02. 04. 2021
Státní svátek ČR
Velký pátek
05. 04. 2021
Státní svátek ČR
Velikonoční pondělí
13. 04. 2021
Dne 15. 4. 2021 z technických důvodů škola zcela uzavřena.
04. 05. 2021
Informace k organizaci výuky od 10. 5. 2021

V souladu s usnesením vlády ČR bude ve třídách prima a sekunda probíhat od 10. května 2021 prezenční výuka. Osobní přítomnost ve škole je podmíněna absolvováním testu na C-19, které bude prováděno v pondělí a ve čtvrtek.

V ostatních třídách probíhá nadále distanční výuka.

Michal Šidák, ředitel školy

(Platí pro týden od 10. 5. 2021.)

10. 05. 2021
Školní jídelna opět v provozu - omezený režim!
Informace k provozu školní jídelny a objednávání obědů:

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole, se mohou opět stravovat ve školní jídelně.

Ostatní žáci a cizí strávníci si pro obědy mohou docházet do jídlonosiče - POZOR! NESMÍ však vstupovat do školy, výdej bude probíhat formou "výdeje z okénka" z prostoru zásobovací rampy, kde předají jídlonosič a jídlo jim bude vydáno personálem kuchyně.

Výdej obědů: 11.15 - 13.30 hod.

Obědy si je nutno přihlásit přes objednávkový systém na www.strava.cz (číslo naší jídelny je 3025). V případě potíží s přihlášením, kontaktujte e-mailem vedoucí školní jídelny J. Sedláčkovou (jidelna@gym-ul.cz).

10. 05. 2021
Informace k organizaci výuky od 10. 5. 2021
V souvislosti s opatřením ministra školství se mění organizace výuky v naší škole - bude probíhat rotační výuku tříd prima - kvarta osmiletého gymnázia a to takto:

Skupina 1.
Třídy - O1, O2
(od 10. 5. prezenční výuka, od 17. 5. distanční výuka, takto střídavě i dále)

Skupina 2.
Třídy - O3, O4
(od 10. 5. ještě distanční výuka, od 17. 5. prezenční výuka, takto střídavě i dále)

Osobní přítomnost ve škole je podmíněna absolvováním testu na C-19, které bude prováděno v pondělí a ve čtvrtek.

Ostatní třídy - nadále distanční výuka.

Prosíme, sledujte průběžně možné změny na webu a v Bakalářích.
19. 05. 2021
Oznámení o organizaci výuky v naší škole od 24. 5. 2021
V souladu s usnesením Vlády ČR č. 471 (příl. 3) dochází k organizačním změnám ve výuce (změna formy vzdělávání z distančního na prezenční) ve všech třídách školy (mimo maturitních ročníků) a to takto:

1. Ve dnech 24. a 25. května 2021
Ve třídách O1, O2, O3 a O4 - prezenční výuka ve škole.
Ve třídách C3A a V3A - praxe u zaměstnavatelů.
Testování Ag testy probíhá vždy 1. vyučovací hodinu v pondělí.
Ostatní třídy - distanční výuka podle upraveného rozvrhu a podle pokynů vyučujících.
(Distanční výuka ve vybraných třídách probíhá z důvodu omezení prostorových a personálních kapacit v souvislosti s konáním maturitních zkoušek.)

2. Od 26. května 2021
Ve všech nematuritních třídách probíhá prezenční výuka ve škole podle upraveného rozvrhu (netýká se tříd C3A a V3A - praxe).
Rozvrh pro prezenční výuku bude zveřejněn začátkem příštího týdne.
Testování Ag testy proběhne od 8.00 v kmenových učebnách (mimořádně ve středu - netýká se tříd malého gymnázia, v dalších týdnech v pondělí).

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA
ředitel školy

01. 06. 2021 - 02. 06. 2021
Maturitní zkoušky - ústí část
14. 06. 2021 - 17. 06. 2021
Z technických důvodů provoz školy omezen
úřední hodiny 8 - 12 hodin.

Školní jídelna v těchto dnech nevaří - zcela mimo provoz.

Výuka probíhá formou projektů mimo budovu školy. Více informací u třídních učitelů.

Rozlišení záznamů v kalendáři:

  • minulé události
  • události v 7 nejbližších dnech
  • budoucí události
Poslední úpravy: 31. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster