Kalendář akcí

Datum (od - do) Událost
04. 09. 2017
Zahájení školního roku 2017/2018

první ročníky gymnázia začínají v časech stanovených v informačních dopisech; ostatní ročníky od 8.35 hod.

všechny ročníky SOŠ začínají od 8.00 hod.

04. 09. 2017 - 07. 09. 2017
Seznamovací kurzy v Jizerských horách
Jednotlivé třídy se účastní v těchto termínech: G1B, G1C: 4.- 5. září 2017; G1A, prima: 6.- 7. září 2017.

Bližší informace uvedeny v přílohách. Je nutné mít s sebou posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem, bezinfekčnost a kartičku pojištěnce.

04. 09. 2017 - 14. 09. 2017
Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

4. - 6. 9. 2017 - společná část (spádová škola) - koná se na adrese Stavbařů 5 (budova gymnázia)

11. - 14. 9. 2017 - profilová část - koná se na adrese Stará 99 (budova SOŠ)

Přesné rozpisy časů jednotlivých zkoušek obdrželi všichni maturanti poštou a jsou zároveň k dispozici v příslušné budově školy.

13. 09. 2017
Burza učebnic v budově gymnázia
od 8.00 do 14.00 hod. - pavilon F.
25. 09. 2017
Jedeme do divadla - divadelního představení Tajný deník Adriana Molea
v Městském divadle v Mostě od 10 hodin - účastní se vybrané třídy gymnázia (O1, O2, O3, O4). Podrobnější informace o divadle poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
28. 09. 2017
Státní svátek ČR
Den české státnosti
29. 09. 2017
Ředitelské volno
04. 10. 2017
Jedeme do divadla - divadelního představení My děti ze stanice zoo
v Městském divadle v Mostě - účastní se třídy V4A a C4A. Odjezd je v 8.30 z parkoviště od budovy SOŠ Stará 99. (A. Knotková)
09. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Anglický jazyk - Závazná registrace na Cambridgeské zkoušky FCE a CAE
probíhá na naší škole v kabinetu B20, kde žáci mohou obdržet přihlášky i další informace. Registrovat se mohou i ti žáci, kteří nemají seminář. (J. Mátlová)
11. 10. 2017
Německý jazyk - přednáška Východosaské spořitelny (Ostsächsische Sparkasse)
pro 2. a 3. ročníky gymnázia; téma: pomaturitní studium u Sparkasse (i Německu obecně) a o pracovních příležitostech a podmínkách v Německu. (Více informací M. Lipská.)
16. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Týden zahraniční kuchyně v naší školní jídelně
opět se vám otevře možnost nahlédnout do gastronomie jiných zemí (tentokrát Vietnam, Švédsko, Slovensko, Gruzie a Itálie). Proto vás srdečně zveme a přejeme dobrou chuť!
26. 10. 2017 - 27. 10. 2017
Podzimní prázdniny
02. 11. 2017 - 03. 11. 2017
Veletrh vzdělávání
03. 11. 2017
Logická olympiáda - krajské kolo
výsledky:

V kategorii C (SŠ) jsme se stali nejúspěšnější školou v kraji. Do republikového kola 27. listopadu 2017 postupují všichni tři naši zúčastnění žáci, konkrétně: Petr Zahradník (O7), Hung Ngoc Hoang (O6) a Hung Do (O6). Tuto trojici doplnil, jako jediný postupující z naší školy v kategorii B (2. st. ZŠ + "malé" gymnázium) Radek Pavelka (O4). Všem postupujícím srdečně gratulujeme a ve finále ČR přejeme hodně zdaru!

Zbylým soutěžícím, kterým se nepodařilo postoupit do republikového finále, děkujeme za vzornou reprezentaci (Ivana Žižková (O2), Eliška Tintěrová (O2), Lenka Zahradníková (O3) a Klára Todtová (O1)).

06. 11. 2017 - 15. 11. 2017
Informatika - soutěž Bobřík informatiky 2017
informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
 • v týdnu 6.-10. 11. - kategorie Benjamin (prima a sekunda)
08. 11. 2017
Třídní schůzky

Gymnázium (budova Stavbařů 5)

 • Od 16.30 hod. - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd;
 • od 17.00 hod. - školní jídelna - informační schůzka pro rodiče účastníků lyžařského kurzu z G1A, G1B, G1C a kvinty;
 • od 17.00 hod. - učebna U3 - informační schůzka pro rodiče posledních ročníků o přihlašování na VŠ;
 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.

Střední odborná škola (budova Stará 99)

 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.
09. 11. 2017
pIšQworky 2017 - oblastní kolo
Všem zúčastněním děkujeme za vytvoření skvělé atmosféry a vítěznému týmu White and Yellow z naší školy gratulujeme. Krajské kolo se uskuteční 30.11.2017. (T. Jančík)

Foto vítězného týmu...

13. 11. 2017
Německý jazyk - III. kategorie olympiády v německém jazyce
od 8.30 hodin v učebnách U3 a U3a.
13. 11. 2017 - 15. 11. 2017
Informatika - soutěž Bobřík informatiky 2017
 • PO 13. 11. - kategorie Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
 • ÚT 14. 11. - kategorie Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • ST 15. 11. - kategorie Kadet (tercie a kvarta)
15. 11. 2017
Německý jazyk - Německý jazykový diplom II. stupně
Vybraní žáci posledních ročníků se zúčastní tzv. pilotní zkoušky na Deutsches Sprachdiplom Stufe II. Za tímto účelem přijede i hlavní koordinátorka Německého jazykového diplomu pro Českou republiku dr. Karin Steffen, která bude předsedkyní zkušební komise u ústních zkoušek konaných v 3.-5. ledna 2018.
15. 11. 2017
Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo
pro II. kategorii (tercie, kvarta); proběhne 5.-7. vyučovací hodinu v učebnách F15 a F16. (J. Ešner, D. Koníř)
15. 11. 2017
Přehlídka středních škol
v Litoměřickém Kulturním a konferenčním centru.
17. 11. 2017
Státní svátek ČR
Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. 2017
Studentská vědecká konference - Velký úspěch Dalibora Pelčáka ze třídy O7
jeho práce byla oceněna jako nejlepší. Konferenci pořádalo Univerzitní centrum VŠCHT Unipetrol. Dalibor v 15minutové prezentaci skvělým způsobem popsal svou práci s názvem „Stanovení výtěžků pyrolýzy benzinu metodou Hot Gas Sampling na Ethylenové jednotce Unipetrolu RPA“. Práci vytvořil pod vedením doc. Ing. Tomáše Herinka, Ph.D. Partnerem třetího ročníku se stala nadace Unipetrol.

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!

20. 11. 2017 - 22. 11. 2017
Informatika - Účast našich žáků na Robosoutěži 2017
naši školu budou letos zastupovat v 1. a 2. předkole soutěže pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky týmy "Auťáci" (ve složení Filip Stehlík, Miroslav David a Petr Varga - všichni O6) a "Název neuveden" (ve složení Petr Zahradník (O7), Hung Do a Michal Vaverka (O6)).

Úkolem každého týmu v soutěži je sestavit a naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří na půdě ČVUT v Praze.

23. 11. 2017
Německý jazyk - Mezinárodní jazyková soutěž Němčinář roku 2017/2018
Celkem 30 vybraných žáků třetích a čtvrtých ročníků se pokusí i letos zabojovat o co nejlepší umístění naší školy v online soutěži Němčinář roku 2017/2018. Jedná se o soutěž pro žáky středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž probíhá ve stanovený den online po celé Evropě pod názvem Best in Deutsch. Test je na úrovni B1-B2 dle evropského referenčního rámce. Držíme jim palce! (M. Orosová)
23. 11. 2017
Soutěž v anglickém jazyce
kategorie tercie + kvarta, 1.-3. vyuč. hod. v B15. Soutěžící se zapíší v kabinetě B20.
24. 11. 2017
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

I. kategorie: tercie, kvarta
II. kategorie: kvinta - oktáva + 1.-4. ročník

Místo a čas konání: učebny U3 a U3a (1. a 2. vyučovací hodina, sraz účastníků v 7.35)

Zájemci, přihlaste se do 22. listopadu do 12 hod. u svých vyučujících češtiny.

Pro přípravu doporučujeme webové stránky s přehledem zadání a řešení předchozích ročníků soutěže.

27. 11. 2017
Soutěž v anglickém jazyce
kategorie prima + sekunda, 4.-6. vyuč. hodinu v B15. Soutěžící se zapíší v kabinetě B20.
28. 11. 2017
Německý jazyk - Německý jazykový diplom II. stupně
Vybraných 28 žáků z posledních ročníků, kteří navštěvují DSD-seminář, absolvuje písemnou část zkoušek. Čeká je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a esej vztahující se k odbornému článku doplněnému grafem. Poté budou všechny jejich práce odeslány do Kolína nad Rýnem, kde se tým školených korektorů bude věnovat jejich opravě a vyhodnocení. Držíme palce! (M. Orosová)
29. 11. 2017
Jedeme do divadla - divadelní představení Hamlet od W. Shakespeara
zúčastní se vybrané třídy gymnázia (O5, O6, G2A, G2B); představení proběhne ve Švandově divadle v Praze; režie - Daniel Špinar. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka.
29. 11. 2017
Den otevřených dveří
od 15 do 18 hodin.
30. 11. 2017
Anglický jazyk - Mezinárodní jazyková soutěž Angličtinář roku 2017/2018
zúčastní se celkem 30 vybraných žáků vyšších ročníků gymnázia. Jedná se o online soutěž pro žáky středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž probíhá v určený den online po celé Evropě pod názvem Best in English. Test odpovídá úrovni B2-C1 dle evropského referenčního rámce. Držíme palce! (J. Schorschová)
30. 11. 2017
pIšQworky 2017 - krajské kolo
výsledky:

Celkem se zúčastnilo 15 týmů ze všech okresů Ústeckého kraje. I naše škola měla své zastoupení - tým White and Yellow. Ti se nakonec po strhujícím boji umístili na 3. místě. Vítězně se umístili účastníci z Podkrušnohorského gymnázia, Most a 2. místo získalo Gymnázium Josefa Jungmanna z Litoměřic. Po celou dobu turnaje panovala soutěživá i přesto přátelská atmosféra. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným! (F. Kaplan)

01. 12. 2017 - 02. 12. 2017
Anglický jazyk - Cambridge Exams na naší škole
Již podruhé budou jak naši žáci, tak další kandidáti z Ústeckého regionu skládat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambrige:First a Cambridge:Advanced na naší škole.

V pátek 1.12. od 14.30 do 18.00 hod. bude část kandidátů skládat ústní zkoušku.
V sobotu 2.12. od 8.00 do 13.00 hod. proběhne písemná část obou zkoušek a poté pak druhá část ústního zkoušení.

Prosíme všechny kandidáty o prostudování instrukcí v pozvánce a včasný příchod ke zkoušce.

Všem kandidátům přejeme hodně zdaru!

05. 12. 2017
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
výsledky:

I. kategorie (tercie - kvarta)
1. místo: Erika Nečasová (O3); 2. místo: Marek Roman Prachatický (O4); 3. místo: Jan Madunický (O4)

II. kategorie (kvinta - oktáva + 1.- 4. ročník)
1. místo: Jan Nykl (O8); 2.- 3. místo: Jaroslav Budílek (G4C); 2.- 3. místo: Alžběta Králová (G2B)

Vítězové obou kategorií obdrželi knižní poukázku v hodnotě 400,- Kč.
Gratulujeme a žákům postupujícím do okresního kola přejeme další úspěchy!

12. 12. 2017
Literární Ústí 2017 – 15. ročník soutěže

V rekordně nabité konkurenci (351 příspěvků) se naši žáci rozhodně neztratili. Ve 3 věkových kategoriích jsme získali celkem 13 medailových umístění (viz přehled) a navrch ještě 11 dalších prací skončilo do 6. místa. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších tvůrčích nápadů!

Strašidlo v ústeckém divadle (pohádka)
1. místo: Matyáš Strašík (O6): Čas a síla lásky
2. místo: Hana Fialová (O3): Strašidlo Eleonora
3. místo: Kateřina Mamičová (O2): Divy v divadle; Eliška Šofrová (G3A): Než se zvedla opona

Zmizení Fóra (detektivní povídka)
1. místo: Adéla Mitová (O5): Zmizení Fóra
2. místo: Natálie Kutheilová (O5): Vražda v garáži; Hana Musilová (C2A): V kostele Nanebevzetí Panny Marie
3. místo: Jiří Herman (O1): Až moc záhadný případ; Wanda Jadwiga Velinská (O8): Bleděmodrá

V kostele Nanebevzetí Panny Marie (horor)
2. místo: Tereza Smolíková (O2): Přízrak z kostela
3. místo: Pavla Matějková (02): Tajemné sklepení; Barbora Davidová (O3): Nepozornost; Tomáš Malchus (G1A): Skoro tam…

21. 12. 2017
Vánoční akademie žáků a učitelů gymnázia
proběhne v Hraničáři. Dopolední představení pro žáky a učitele se uskuteční 8.30 - 10.15 a v 10.30 - 12.00 hod. Večerní představení pro rodiče proběhne v době 17.00 - 19.45 hodin.
21. 12. 2017 - 22. 12. 2017
Školní jídelna - upozornění na změnu výdejní doby
ve dnech:

21.12.2017 - od 10.45 do 13.30 hodin
22.12.2017 - od 10.30 do 13.15 hodin

Děkujeme za pochopení a přejeme pěkné svátky!

23. 12. 2017 - 02. 01. 2018
Vánoční prázdniny
přejeme příjemné prožití Vánoc a PF 2018!
03. 01. 2018 - 05. 01. 2018
Německý jazyk - ústní zkoušky na Německý jazykový diplom II. stupně
na naší škole.

Můžeme poblahopřát všem 28 žákům, kteří se zkoušek zúčastnili. Všichni zúčastnění obstáli: 20 žáků zvládlo úroveň C1 a 8 se podařilo získat úroveň B2.

10. 01. 2018
Den otevřených dveří
15-18 hodin.
15. 01. 2018 - 21. 01. 2018
Lyžařské kurzy v Rakousku
24. 01. 2018
Informační schůzky k prospěchu a chování pro zákonné zástupce žáků
v době od 16 do 17 hodin.

Upozorňujeme rodiče, že schůzku je třeba si s příslušným vyučujícím předem domluvit. Děkujeme za pochopení.

26. 01. 2018
Žádosti o příspěvek na dojíždění
za 1. pololetí školního roku 2017/2018 odevzdejte na sekretariát školy do 26. ledna 2018.

Formulář žádosti v .docx

01. 02. 2018
Informatická soutěž Bobřík informatiky - krajské kolo
pro postupující soutěžící z kategorie Senior - proběhne v budově gymnázia - Stavbařů 5, od 10 hod.

Fotogalerie z akce

02. 02. 2018
Pololetní prázdniny
pro žáky školy
14. 02. 2018 - 01. 03. 2018
Dodatečné zkoušky za 1. pol. šk. roku 2017/2018
20. 02. 2018
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
uskuteční se v DDM Ústí nad Labem.
22. 02. 2018
Jdeme do divadla - "1984 aneb Velký bratr tě sleduje" (G. Orwell)
účastní se vybrané třídy gymnázia (G3A, G3B, O7, O6); divadelní představení začíná od 10 hodin v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
01. 03. 2018
Německý jazyk - Konverzační soutěž v německém jazyce
krajské kolo. Děkujeme všem zúčastněným žákům za dobrou reprezentaci školy a gratulujeme Angelině Kösslerové z G1A k 2. místu v kategorii IIIB. (M. Orosová)
02. 03. 2018
Den poezie
recitační soutěže -Dětská scéna 2018 a Wolkrův Prostějov 2018

Zúčastnilo se rekordních 48 recitátorů z našeho gymnázia. Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme! Zvláštní poděkování patří žákům oktávy, kteří pomáhali při organizaci akce. (S. Rezková, J. Susová, L. Freibergová)

Výsledné umístění žáků...

05. 03. 2018 - 09. 03. 2018
Jarní prázdniny
20. 03. 2018
Český jazyk - Literární pásmo o K. H. Máchovi
pro vybrané ročníky gymnázia (účastní se O3, O4, G2A, G2B). Přednáška proběhne v učebně U3 v dopoledních hodinách. Více na literapoint.cz. (S. Rezková)
28. 03. 2018
Jdeme do divadla - "Romeo a Julie"
Divadelní představení v Divadle na Vinohradech - pro třídy: G1A, G1B, G1C, G2A a G2B. Sraz na parkovišti před hypermarketem Albert v 8.00 hod. Více informací o představení...
29. 03. 2018 - 30. 03. 2018
Velikonoční prázdniny
02. 04. 2018
Státní svátek ČR
Velikonoční pondělí
05. 04. 2018
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd (gymnázium),
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
12. 04. 2018
Jdeme do divadla - divadelní představení Cikánské kořeny
v Severočeském divadle opery a baletu od 10 hodin - účastní se třídy gymnázia vyjma 4. ročníků. Podrobnější informace o baletním představení poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
25. 04. 2018
Výplata příspěvků na dojíždění a stipendia
sekretariát SOŠ.
30. 04. 2018
Ředitelské volno
01. 05. 2018
Státní svátek ČR
Svátek práce
02. 05. 2018
Výsledky přijímacího řízení 2018
Výsledková listina pro obor vzdělání:

Poučení k zápisovým lístkům

Vyplněné zápisové lístky je možné odevzdávat v pracovních dnech do 16. května 2018 v době od 7.30 do 14.30 h (polední pauza 11.50-12.20 h). POZOR! 7. května je celá škola uzavřena. Lístky odevzdávejte na sekretaritátu v budově, kde uchazeči skládali zkoušky.

Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků a primy se bude konat ve čtvrtek 28. června 2018.
obory SOŠ (Stará 99) v 15.00 hodin - obory gymnázia (Stavbařů 5) v 16.00 hodin.

07. 05. 2018
Ředitelské volno
08. 05. 2018
Státní svátek ČR
Den osvobození
21. 05. 2018 - 22. 05. 2018
Maturitní zkoušky - ústní část
Rozpis zkoušek pro jednotlivé maturanty v časové ose - gymnázium (pouze iniciály jmen).
01. 06. 2018
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - maturitní ročníky SOŠ
Úřad městského obvodu Severní Terasa, Stavbařů 2 - obřadní síň.

C4A - od 09.00 hodin
S4A - od 09.30 hodin
V4A - od 10.00 hodin

Protože se jedná o ceremonii, doporučujeme formální oblečení všech zúčastněných. Dostavte se minimálně 15 minut předem.

03. 06. 2018 - 17. 06. 2018
Přihlašování do volitelných seminářů
pro školní rok 2018/2019 - druhé ročníky gymnázia a sexta.

Po přihlášení do aplikace pro zápis seminářů si, prosíme, pozorně přečtěte instrukce.

04. 06. 2018
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - gymnázium
v době 16-18 hod. v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem.

Maturanti a případní vystupující se sejdou před divadlem již v 15.15 hod. a vyčkají na příchod pedagogického dozoru.

04. 06. 2018 - 06. 06. 2018
Národního testování 3. ročníků středních škol
prostřednictvím SCIO testů.
07. 06. 2018
Literární pásmo o Osvobozeném divadle
pro vybrané ročníky gymnázia (účastní se G3A, G3B, O7, O6). Přednáška proběhne v učebně U3 v dopoledních hodinách. Více informací o akci. (S. Rezková)
20. 06. 2018
2. ročník přehlídky hudebních skupin ústeckých středních škol
začátek v 9.00 hodin v Centrálním parku na Severní Terase. Kromě kapel a účinkujících současných studentů vystoupí také další hosté a speciální host - kapela UDG. Více v programu festiválku...
27. 06. 2018
Informace pro zákonné zástupce žáků - Informační schůzky
Informace o prospěchu a chování žáků všech oborů podávají učitelé zákonným zástupcům ve svých kabinetech v době od 16.30 do 18.00 hodin. Konzultaci je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím. Děkujeme za pochopení.
28. 06. 2018
Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků a primy
obory SOŠ (Stará 99) v 15.00 hodin - obory gymnázia (Stavbařů 5) v 16.00 hodin.
02. 07. 2018 - 31. 08. 2018
Hlavní (letní) prázdniny

Z důvodu čerpání dovolené je sekretariát v budově gymnázia ve dnech 9. – 13. července 2018 uzavřen.

V době prázdnin je provozní doba školy 8-12 hodin (platí pro obě budovy).

Žáci, kteří si nevyzvednou vysvědčení v pátek 29. června mají ještě možnost ve dnech 2. - 4. července, potom až v posledním srpnovém týdnu. Vysvědčení bude vydáno pouze danému žáku nebo jeho zákonnému zástupci!

Pozvánky k opravným a dodatečným zkouškám budeme rozesílat v průběhu prázdnin poštou a současně budou také v anonymizované podobě na našich webových stránkách.

Potvrzení o studiu vydáváme pouze na školní rok 2017/2018. Potvrzení o studiu na následující školní rok budeme vydávat až od 27. srpna 2018. Žáci budoucích 1. ročníků obdrží potvrzení o studiu nejdříve 3. září 2018.

Termín pro odevzdání žádostí o IVP a uvolnění z TV na školní rok 2018/2019 je do 12. září 2018 včetně všech příloh.

Přejeme vám příjemné a ničím nerušené prožití letních prázdnin!

27. 08. 2018 - 30. 08. 2018
Rozpis dodatečných a opravných zkoušek

Pro žáky oborů SOŠ v .pdf (jen iniciály jmen)
Pro žáky gymnázia v .pdf (jen iniciály jmen)

Rozlišení záznamů v kalendáři:

 • minulé události
 • události v 7 nejbližších dnech
 • budoucí události
Poslední úpravy: 31. 10. 2000
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster