Ceník obědů ve školní jídelně

platný od 27.8.2012

žáci 11 - 14 let 22,- Kč
žáci od 15 let 27,- Kč
zaměstnanci školy 23,- Kč + 4,- Kč příspěvek z FKSP
ostatní strávníci 60,- Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují stanoveného věku (Vyhláška č. 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2). Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku (zákon č. 561/2004 Sb. tzv. Školský zákon, par. 24).

Pro rodiče

Možnost informování rodičů o stravování jejich dětí (protože některé děti si za peníze od rodičů nekupovaly obědy nebo na obědy nechodily). Informace o neodebrané stravě a měsíční přehled vám může být zasílán na určenou e-mailovou adresu (toto nastavení nelze odstranit přes žákovský účet) - prostřednictvím návratky při předání vstupních kódů. Pro případnou změnu kontaktujte vedoucí školní jídelny (nejlépe e-mailem).

Možnost bezhotovostní platby stravného

Inkasem z účtu

Tato možnost vyžaduje zřídit svolení k inkasu u vaší banky - zároveň se následně již nemusíte o nic dalšího starat - každý měsíc k 25. bude vypočítána částka za stravné na následující měsíc a příslušná částka bude odečtena z vašeho účtu a automaticky přihlášeny obědy dle vašich stravovacích zvyklostí. Případné přeplatky z předchozích odhlášek jsou automaticky započítány před zadáním inkasa bance.

Další informace a formulář ke zřízení inkasa:
pdf_ikona Podrobné informace o možnosti bezhotovostní platby ve školní jídelně
pdf_ikona Formulář - Přihláška k bezhotovostní platbě stravného

Převedením částky na kredit

V případě, že zašlete na speciální podúčet naší školy částku s přiděleným variabilním symbolem, bude vám tato částka připsána jako kredit pro objednávání obědů. Přihlášení obědů pro vámi zvolené dny si však musíte provést sami prostřednictvím webové aplikace na www.strava.cz (viz Odhlášky a výběr obědů) nebo v objednávacím terminálu u kanceláře vedoucí jídelny (pomocí identifikační karty/čipu).

Kredit vám bude připsán za následujících podmínek:

  • Částku zašlete převodem na účet číslo: 40184 - 088 28 38 349 / 0800 (vedený u České spořitelny, a. s.).
  • Zaslaná částka bude minimálně ve výši 100,- Kč (jinak vám bude účtován příslušný bankovní poplatek spojený s vaší platbou).
  • Částku bude možno jednoznačně identifikovat podle variabilního symbolu, který vám sdělí na požádání vedoucí školní jídelny - odpovídá číslu strávníka v evidenčním systému školní jídelny.
  • Došlé platby se budou do evidence stravného zapisovat hromadně 2x měsíčně (vždy k 15. a poslednímu dni daného měsíce) na základě bankovního výpisu z účtu. Proto je při zaslání peněz třeba počítat s tím, že kredit pro objednávání obědů může být k dispozici až se zpožděním - dle doby převodu peněz mezi bankami a obdržením pravidelného výpisu.

Související stránky

Poslední úpravy: 27. 01. 2014
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster