GDPR

Informace související s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů

Informační povinnosti správců vůči dotčeným subjektům údajů (v .pdf) v souladu s nařízením Evropské Unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti Školy jako správce dle článku 13 GDPR.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Od 25. 5. 2018 je k dispozici tento kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu nařízení: MOPRO CS s.r.o Jiří Mareš, pověřenec pro ochranu osobních údajů, tel.: 603 478 948, nebo e-mail: gdpr@gym-ul.cz


Více informací o problematice GDPR

www.gdpr.cz

Znění Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/976

Poslední úpravy: 25. 05. 2018
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster