Francouzský jazyk (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Výuka je zaměřena na aktivní zvládnutí základních jazykových prostředků a zároveň poznávání frankofonního civilizačního okruhu tak, aby žáci byli schopni plynulé komunikace. V současnosti připravujeme žáky i s ohledem na možné budoucí vykonání francouzské jazykové zkoušky DELF, která může usnadnit uplatnění žáka ať už během vysokoškolského studia nebo později v zaměstnání.

V současnosti nabídka studijních vysokoškolských stáží ve Francii stále převyšuje poptávku vzhledem k nízkému počtu francouzsky hovořících studentů.

Spolupracujeme úzce s Česko-francouzským klubem. Všichni vyučující francouzštiny jsou členy Sdružení učitelů francouzštiny (SUF).

Pořádáme jazykové stáže do Francie. Opakovaně se podařilo realizovat výměnnou stáž s Gymnase de la Cité v Lausanne ve frankofonní části Švýcarska.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Vyučující i žáci mají ve škole k dispozici magnetofonové nahrávky, CD, videoprogramy, rozsáhlý obrazový materiál, odbornou literaturu, jazykové i výkladové slovníky. Je možné využívat jazykovou učebnu a učebnu s výpočetní technikou.

Témata k maturitní zkoušce

La famille, les générations; la ville et la campagne; les achats, la consommation; l'alimentation; le transport; la mode; le cinéma, le théatre, le télévision; les problemes globaux; les sports; les fetes; la musique; les loisirs; les professions; la France des institutions; les Francais; l'histoire de la France; la France des regions, Paris; la nature; la francophonie; la littérature francaise; la langue francaise; le systéme scolaire; l'Union européene; la santé; la République tcheque, Prague

Další informace

Poslední úpravy: 24. 06. 2008
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster