Foto - Podpis smlouvy o spolupráci s FVTM UJEP Ústí nad Labem

Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uzavřela bilaterální smlouvu s naší školou. Dřívější spolupráce se velice dobře osvědčila díky projektu VĚŽ, v rámci něhož se jsme se také stali fakultní školou FVTM. Po skončení projektu se fakulta rozhodla pokračovat s vybranými nejaktivnějšími školami ve spolupráci na vyšší úrovni.
 
Poslední úpravy: 17. 02. 2017
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster