Fotogalerie - Kriminalistické metody (Projektové dny 2013)

Rádi bychom vás jako skupina informovali o průběhu celého našeho projektu Kriminalistické metody.

Ve středu začal celý projekt. Zahájili jsme ho informacemi o pracovišti a o činnostech OKTE (odbor kriminalistické techniky a expertiz). Také jsme se seznámili se všemi pracovišti, která mají na OKTE. Úvodní video promítl mjr. PhDr. Vladimír Procházka (nejvýše postavený člověk na OKTE). Dále už následovaly pouze přednášky s prezentacemi z jednotlivých pracovišť. Ve středu jsme se seznámili s balistikou. dborníci nám vysvětlili, čím se tento obor zabývá (včetně zkoumání dráhy střely). Nakonec jsme se dočkali asi toho nejlepšího: přinesli nám ukázat i několik zbraní (především pistole a revolvery). Ty hodně zaujaly naše paní profesorky, které hned přemýšlely, která by se jim hodila do kabelky. Další přednáška se týkala ověřování a zkoumání dokladů a písemností. Tam jsme mimo jiné viděli, jaké ochranné prvky má každý legální dokument, a také, co vše se dá vidět pod UV světlem. Bylo dobré, když jsme si mohli ověřit i falešné doklady a bankovky a vidět zásadní rozdíl. Poslední středeční přednáškou byla mechanoskopie. Ta se zabývá působením nástrojů, jejich otlaky. Hlavním předmětem zkoumání je, zda nějaký nástroj byl použit k určitému trestnému činu (porovnávání stop na nástroji a například na dveřích či zámku).

Ve čtvrtek nás čekala biologie. Ta byla velmi zajímavá. Zaujaly nás prostředky, jako je např. test na ověření přítomnosti lidské krve či příklady použití různých prostředků. Bez diskuse je to velmi náročná práce, ale i přes vychytralost mnoha pachatelů, kriminalisté již odhalili mnoho zločinů. Dalším oborem byla trasologie. Ta zkoumá otisky stop, pneumatik, uší atd. Zde si někteří mohli i vytvořit otisk, odnést si domů i svou stopu (na papíru) či otisk svého ucha. Seznámili jsme se také s několika metodami, jak lze stopy získat (fotografování, odlití,...) Dále jsme zkoumali ruční písmo. Na přednášce jsme se dozvěděli, jak lze rozpoznat falešný podpis. I přesto, že na první pohled se to zdálo být velmi jednoduché, není tomu tak. Jedná se o velmi náročnou práci a ověření může trvat i v řádu dnů. Poslední čtvrteční přednáška byla z oboru chemie. Tam jsme se dozvěděli především o drogách a omamných látkách a také, jak je nebezpečné si třeba nechat od někoho donést pití. Existuje i látka (GHB), jejíž prodej není zakázán, vyskytuje se i v lidském těle. Užití většího množství této látky může mít vážné následky.

V pátek jsme se seznámili s genetikou a daktyloskopií. Začali jsme daktyloskopií. Jedná se o obor, který snímá otisky prstů. Teoreticky neexistuje povrch, ze kterého by se otisky nedaly sejmout. Každý dostal svůj tzv. diplom, kde si udělal otisk svého palce. V rámci této přednášky jsme se seznámili i s fyziologickými zákony daktyloskopie. Poslední naše přednáška byla o genetice. Tento obor zkoumá např. vzorky z krve, slin, vlasů, kostí, spermatu. Pomocí DNA se dá identifikovat osoba. Pro nás bylo velmi těžké porozumět prezentaci, protože se jedná o velmi složité mechanismy. Na závěr jsme si zkusili v tmavé místnosti naší školní budovy použití prostředku Bluestar Forencis. To je přípravek na detekci krve. Na oblečení byly stopy krve a my je měli odhalit. Hlavním úkolem bylo, aby místnost byla hodně tmavá. Jakmile jsme měli v místnosti tmu, aplikovali jsme na část oděvu tento přípravek, jehož působením krev svítila na oblečení modrou barvou. Byl to velmi zajímavý zážitek.

Celkově to rozhodně stálo za to a jsme rádi, že jsme se tohoto projektu zúčastnili a dozvěděli se tak něco nového ze světa kriminalistiky.

Sepsal: Michal Freigang


 
Poslední úpravy: 19. 06. 2013
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster