Foto - Ústí v nohách a ve filmu? (Projektové dny 2019 - SOŠ)

(Vedoucí projektu J. Tauchmanová)

Tři projektové dny byly stráveny částečně ve městě a v přírodě. První výlet byl výšlapem z Neštědic na Kozí vrch, dále do Ryjic a MHD zpět do centra města. Druhý den byl výšlap započat v Brné, došli jsme na vyhlídku Vysokého Ostrého a zpět ke hradu Střekov. Třetí den žáci absolvovali v Informačním středisku města UL přednášku o turistických zajímavostech a kulturním vyžití ve městě, dále pak žáci vyhotovili pozvánku - plakát - na jedno z navštívených míst (již v budově SOŠ).


 
Související stránky

Poslední úpravy: 06. 06. 2019
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster