Foto - Jak se studuje na přírodovědecké fakultě (Projektové dny 2019 - GYM)

(Vedoucí projektu: D. Prchalová)

Během tří dnů jsme navštívili jednotlivé katedry Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně. Dozvěděli jsme se nové informace ohledně možností studia na univerzitě a obohatili jsme své vědomosti o nové poznatky z oborů biologie, matematiky, fyziky, geografie, chemie a informatiky. Myslíme si, že tento projekt byl přínosný nejen pro ty, kteří ještě přesně nevědí, kam chtějí jít po ukončení gymnázia, ale i pro ty, kteří váhají se studiem na samotném UJEPu.


 Související stránky

Poslední úpravy: 27. 06. 2019
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster