Foto - O učebnicích vážně i nevážně (Projektové dny 2019 - SOŠ)

(Vedoucí projektu J. Drbohlav)

Cílem projektu bylo žákům z jiného pohledu přiblížit učebnici jako stěžejní učební pomůcku. Žáci byli nejdříve seznámeni se vznikem učebnice od rukopisu až po okamžik vydání. Dále byli uvedeni do problematiky katalogizace knih. Hlavní náplní projektu bylo pořízení seznamu vyřazených a pro nás již nepoužitelných učebnic, které byly následně nabídnuty Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze. Poslední den projektu žáci učebnice převezli do pedagogického muzea a prohlédli si expozice věnované historii školství a osobnosti J. A. Komenského. V rámci prohlídky muzea každý žák vyplňoval pracovní sešit. Předáním učebnic k jejich dalšímu využití žáci přispěli k záchraně kulturního dědictví a k podpoře ekologické výchovy. Zásluhou projektu žáci mohou odlišit význam a náplň činnosti různých kulturních institucí (knihovna, muzeum, nakladatelství, knihkupectví). Jako doplněk projektu bude v nejbližší době s bezplatnou nabídkou učebnic osloveno i muzeum v Přerově.


 Související stránky

Poslední úpravy: 28. 06. 2019
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster