Foto - Cesta vody (Projektové dny 2019 - SOŠ)

(Vedoucí projektu J. Prošek)

Voda je cenná a strategická surovina – zvlášť v dnešní době, kdy její využitelné zásoby evidentně klesají. Náš projekt měl ukázat nejen, že voda není jen obyčejná surovina, které je všude dost, ale že její úprava je náročná a také nákladná, ať už v rámci přípravy, nebo její úpravy po použití člověkem. V rámci časových možností jsme sledovali její cestu od formy srážek až po vypuštění použité vody zpět do prostředí.

Projekt jsme zahájili exkurzí na meteorologické stanici na Milešovce. V rámci návštěvy jsme absolvovali přednášku o historii měření a vývoji měřících metod a rozsahu měření na Milešovce. Další část přednášky tvořily informace o mechanismu vzniku srážek. Navštívili jsme i areál s vlastní měřící aparaturou a byl nám vysvětlen princip a využití jednotlivých aparatur.

Druhý den jsme navštívili úpravnu vody v Dolních Žernosekách – Píšťanech, jejímiž hlavními odběrateli jsou Litoměřice, Lovosice a částečně Ústí nad Labem. Pracovníci seznámili žáky s parametry čerpané vody a rozdílným způsobem úpravy podle toho, z jakých vrstev je voda čerpána. Prošli jsme celou technologii úpravy od vstupu čerpané vody až po výstup, i úpravnu vody, do které se běžně exkurze nekonají.

Poslední návštěvou v rámci projektu byla exkurze do ČOV Neštěmice, která byla pro některé účastníky trochu drastická vzhledem k zápachu a vlastní technologii čistírny. Provedl nás pracovník neštěmické čistírny - fundovaný chemik, jehož vysvětlení musel pochopit i laik.

Naším projektem jsme chtěli ukázat, že voda (a především pak pitná) je cenná surovina, kterou skutečně není možné využívat k zalévání zahrádek nebo k plýtvání. Projekt měl u účastníků vyvolat zamyšlení, kterým by měl volně pokračovat a to nad problematikou úspor, což je jediná rozumná a ekologická cesta pro využívání tak cenné suroviny, jakou je voda.


 Související stránky

Poslední úpravy: 13. 06. 2019
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster