Foto - Filmová animace (Projektové dny 2019 - GYM)

(Vedoucí projektu T. Jančík)

Cílem tohoto projektu, který jsme po roční pauze opět zařadili do nabídky projektových dní, bylo naučit zájemce pracovat s fotoaparátem a střihovým programem tak, aby mohli vytvořit krátký film metodou "Stop Motion". Součástí praktických dovedností v rámci projektu tedy byla práce s fotoaparátem a střihovým programem na PC.

Do projektu se letos zapsalo 25 žáků, podařilo se nalákat jak "nováčky", tak i absolventy z předchozích ročníků. Mohli jsme tak navázat na naši tradici předávání zkušeností mezi účastníky, což nás těší a považujeme to za užitečné.

První den, po teoretické přípravě, vymýšleli účastníci ve trojčlenných skupinách náměty pro svá plánovaná videa. Následně každá trojice prezentovala své záměry ostatním a vyslechla si připomínky a případné návrhy úprav. Druhý den se pomocí donesených pomůcek vytvářely kulisy a fotilo se. Forma, kterou účastníci letos zvolili pro své filmy byla různorodá - od animace pomoci plastelíny, přes postavičky z různých stavebnic až po filmové triky. Poslední den byl věnován střihu a dokončení videí. Před odchodem se všichni přítomní mohli podívat na projekčním plátně, co vytvořily ostatní skupiny.

Všechny výtvory budeme chtít promítnout i dalším žákům a učitelům školy a vybrané kousky přihlásit i do některé z filmových soutěží.

Kompletní fotogalerie.

Samotným třem projektovým dnům předcházela také exkurze do Prahy na výstavu PIXAR Exhibition, která představovala principy animace a průřez tvorbou tohoto známého animačního studia.


 


Související stránky

Poslední úpravy: 08. 06. 2019
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster