Fotogalerie - "Neziskové organizace v praxi" (Projektové dny 2017 - SOŠ)

(Vedoucí projektu: O. Sosová)

Žáci střední školy - obor sociální činnost a veřejná správa - se v rámci projektu blíže seznámili se třemi typy neziskových organizací.

První den jsme společně navštívili Hospic svatého Štěpána v Litoměřicích, poskytující pacientům a jejich rodinám paliativní léčbu a péči. Jedná se o péči zaměřenou na předcházení utrpení a léčbu všech příznaků, které přináší život ohrožující nemoc.

Právě v tomto dni dva z účastníků Kateřina Veselá a Roman Rusňák zachraňovali na Mírovém náměstí v Litoměřicích muže v bezvědomí.

Dalším zařízením, do kterého jsme zavítali druhý den, bylo SVP, zajišťující preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, poskytující však svoji intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole.

Projektové dny jsme zakončili prohlídkou Spirály, zřizovatele Centra krizové intervence a Intervenčního centra, které svým rozsahem a nabídkou služeb pokrývají potřeby občanů nejen města Ústí nad Labem, ale i Ústeckého kraje. Nabízí aktivity v oblasti sociálních služeb, vzdělávání odborníků, profesionálů.

Exkurze byly doplněny analýzou jedné organizace podle předem předepsané osnovy a komparací dvou vybraných organizací.


 


Související stránky

Poslední úpravy: 07. 06. 2017
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster