Fotogalerie - "Když se řekne pomáhám" (Projektové dny 2016 - SOŠ)

(Vedoucí projektu: L. Rösslerová)

Během tří dnů si žáci ověřili, jak fungují neziskové organizace v sociální oblasti. První den pomáhali při organizaci Květinové sbírky na podporu léčby onkolog.nemocných, kterou pořádá Liga proti rakovině ve spolupráci s ústeckým spolkem Arcus.

Druhý den navštívili sociální službu, která se stala vzorem pro lidský přístup v péči o seniory - Diakonii v Krabčicích, a to konkrétně domova pro seniory. Zde nás přivítal pan ředitel Aleš Gabrysz a úžasné vedoucí domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Třetí den žáci měli možnost pobesedovat v zařízení na Střekově, kde navštívili Dětský domov a zařízení pro děti v krizové situaci Střekováček. Odpoledne ještě proběhla beseda s pracovnicí sdružení pro duševně nemocné Fokus a samozřejmě prohlídka této sociální služby.


 

Související stránky

Poslední úpravy: 16. 05. 2016
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster