Fotogalerie - "Botanické putování" (Projektové dny 2016 - GYM/SOŠ)

(Vedoucí projektu: J. Rottenborn)

Projekt byl zaměřen na mimořádnou krajinu Českého středohoří a její vysokou druhovou rozmanitost. Během tří dnů účastníci navštívili řadu zajímavých botanických lokalit a seznámili se s charakteristickými rostlinnými společenstvy v okolí Litoměřic a Ústí nad Labem. Kromě nových zážitků a nabytých znalostí došlo i prověření fyzických (a duševních) sil, protože celá trasa exkurze měřila přes 30 km. Projekt připravili Markéta Jelínková a Jan Rottenborn.

První den jsme navštívili vrch Radobýl pokrytý travnatou vegetací skalní stepi s řadou vzácných a chráněných rostlin. Zde jsme v plném květu zastihli populaci silně ohrožené divizny brunátné, která je hlavním důvodem vyhlášení přírodní rezervace. Poté jsme pokračovali k obci Knobloška a zavítali na mimořádně druhově bohatý typ rostlinných společenstev tzv. bílé stráně s desítkami druhů ohrožených organismů. Zde byl také vysvětlen způsob ochrany těchto stanovišť prostřednictvím aktivního managementu.

Druhý den jsme podnikli odvážný a fyzicky náročný výstup z Brné do nejvýše položené obce ve Středohoří - Němčí a dále pak pokračovali k obci Čeřeniště. Směrem k proslulým babinským orchidejovým loukám, které, jak název napovídá, hostí (nebo spíše hostily) celou řadu zástupců čeledi vstavačovitých známějších pod názvem orchideje. Měli jsme štěstí a louky zastihli v plném květu. Tato lokalita je chráněna nejen jako přírodní rezervace, ale i jako Evropsky významné území v rámci celé Evropské unie.

Třetí den jsme se pohybovali v okolí obce Církvice, kde jsme viděli společenstva na navátých píscích s tzv. psamofyty. Tato společenstva jsou spíše typická pro oblast pískovcových oblastí. Po té jsme se pohybovali ve svazích vrchu Deblík a navštívili skalní step a teplomilnou doubravu. Nalezli jsme i jeden ze skvostů místní přírody druh jeřabiny - jeřáb český - endemit Českého středohoří. Tento druh se vyskytuje pouze zde a je to jeho jediný světový výskyt.

Účastníkům patří velká pochvala za vzorný přístup k přípravě, vlastní realizaci i zpracování obrazové dokumentace.


 


Související stránky

Poslední úpravy: 24. 05. 2016
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster