Fotogalerie - "...a zase ten atom!" (Projektové dny 2016 - GYM)

(Vedoucí projektu: P. Klímková)

Zájemci o fyziku měli letos možnost poodhalit roušku tajemství radioaktivity a využití ionizujícího záření. Nemohli jsme začít jinde než v Jáchymově, neboť tamní smolinec se zapsal do historie výzkumu radioaktivity stejně jako pozdější těžba uranové rudy spojená bohužel s nemalým lidským utrpením.

Nejprve jsme navštívili Štolu č. 1, abychom si udělali jasnější představu o podmínkách dolování. Za tamním katrem (železnými vraty bránícími zde pracujícím politickým vězňům v útěku) nás čekalo asi 200 m chodeb s ukázkami různých druhů výdřev a těžební techniky.

Protože v této štole se uranová ruda nenalézá a instalovaný ventilátor spolehlivě odvádí pryč i radon pronikající z podloží, zašli jsme si následně užít radioaktivitu do jáchymovského muzea Královská mincovna. Mimo jiných exponátů běžně se vyskytujících v muzeálních sbírkách po celém světě se totiž ve zdejší kolekci vystavených minerálů nacházejí i četné exempláře obsahující sloučeniny uranu.

Pomocí detektoru ionizujícího záření jsme si ověřili, že se rozhodně nejedná o atrapy. Zejména kusy smolince přiměly přístroj přejít z občasného nevinného pípnutí k prakticky nepřetržitému bzukotu. Pro zúčastněné byl tento bezprostřední kontakt s jinak neodhalitelným zářením velmi nevšedním zážitkem.

Druhý den jsme vyrazili do ÚJV v Řeži prohlédnout si výzkumný jaderný reaktor LR0 a pracoviště jaderné spektroskopie. Naši průvodci nás postupně informovali o fungování jaderného reaktoru i tamním výzkumu. Vyzbrojeni návleky na boty, plášti a někteří i osobními dozimetry jsme vstoupili do reaktorové haly a otevřeným poklopem nahlédli do samotného nitra reaktoru.

Po kontrole naší případné kontaminace radionuklidy (dopadla dobře) jsme pokračovali na pracoviště jaderné spektroskopie, kde jsme stanuli tváří v tvář moderním vědeckým přístrojům a dozvěděli se, jak se ionizující záření uplatňuje kupříkladu v archeologickém výzkumu. Pro žáky to bylo jedinečné setkání s vědeckým pracovištěm takového druhu.

Poslední den projetu byla naším cílem Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze. I zdejší pracovníci nás ochotně provedli a názorné ukázky přístrojů využívajících ionizující záření ke studiu složení či struktury předmětů doprovodili výkladem srozumitelným i pro laiky.

Kromě možnosti vyzkoušet si práci takového zařízení (třeba na vlastní náušnici) jsme se dozvěděli i mnoho zajímavého z oblasti detekce ionizujícího záření či jeho využití ve zdravotnictví.

Všichni účastníci projektu se do Ústí vraceli obohaceni o nové zkušenosti a určitě více zasvěceni do tajů radioaktivity a využití toho záření, které nás skrytě obklopuje celý život.


 Související stránky

Poslední úpravy: 28. 05. 2016
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster