Fotogalerie - "Animace reálných předmětů" (Projektové dny 2016 - GYM)

(Vedoucí projektu O. Černý)

V projektových dnech, 11.-13. května 2016, se v učebnách IVT budovy gymnázia sešlo 19 žáků z osmi různých tříd čtyřletého i osmiletého gymnázia, aby si vyzkoušeli vytvořit krátké animované video. Tři z nich se podobného projektu zúčastnili již v minulých letech, ostatní byli nováčci. V letošním roce také nově převládal počet žáků z nejnižších tříd gymnázia.

Cílem tohoto projektu bylo naučit zájemce pracovat s fotoaparátem a střihovým programem tak, aby mohli vytvořit krátký film metodou "Stop Motion". Tato metoda spočívá ve fotografování reálného předmětu v různých pozicích tak, aby se po postupném zobrazování těchto fotografií vytvořil dojem plynulého pohybu. Proto je potřeba umět fotoaparát správně nastavit, použít a znát základní pravidla při pořizování těchto fotek, především kompozici. Dále je nutné orientovat se v prostředí střihového programu a správně volit doprovodné složky, jako je například hudba a zvuky.

V prvním dnu tohoto projektu byli žáci obeznámeni s výše uvedeným cílem, s tématem, kterým byl letos vybrán "pátek třináctého", a s pravidly fotografování. Žáci ve tříčlenných skupinkách vymýšleli námět a následně storyboardy svého plánovaného animáku.

Druhý den přišla na řadu samotná tvorba obsahu filmu. Žáci si přinesli pomůcky, vytvořili kulisy a začali fotit svůj příběh. Rádci jim při tom byli vyučující O. Černý a T. Jančík, ale také M. Vacková (z G3B), která si po loňské účasti v projektu vyzkoušela letos naplno roli lektorky.

Střihem se účastníci zabývali poslední den (tedy v pátek 13.) a nakonec odevzdali hotový film. Před odchodem se všichni přítomní mohli podívat, co vytvořili ostatní skupiny. Na plátně se postupně pouštěly všechny filmy a autoři se tak mohli svým dílem pochlubit.

Po celou dobu trvání tohoto projektu bylo možno sledovat nadšení všech zúčastněných. Panovala v něm současně příjemná a pracovní atmosféra. Nejpovedenější animáky budeme chtít promítnout i dalším žákům a učitelům školy a případně je i přihlásit do některé z filmových soutěží.


 

Účastníci projektu


Související stránky

Poslední úpravy: 16. 05. 2016
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster