Fotogalerie - Přeměny krajiny Ústecka - jezero Milada (Projektové dny 9/2015)

(Pedagogické vedení projektu J. Mráček, Z. Aim)

Ve dnech 16. - 18.9. se 32 žáků vzdělávacích oborů aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost a sociální činnost zúčastnilo projektu s názvem Přeměny krajiny Ústecka - jezero Milada. Cílem projektu bylo naučit žáky orientovat se v problematice rekultivace krajiny zasažené v minulých letech důlní činností.

První den proběhl ve škole, kde byli žáci seznámeni s organizačním zajištěním projektu a zúčastnili se besedy s Ing. Martou Šaškovou z Magistrátu města Ústí nad Labem. Ta žákům poskytla informace o historii těžby uhlí na Ústecku, o důsledcích této činnosti na životní prostředí a socioekonomickou strukturu obyvatelstva a o některých zaniklých obcích.

Druhý a třetí den žáci absolvovali tematické vycházky v okolí jezera Milada a pořizovali fotodokumentaci pro své závěrečné práce z projektu.


 Poslední úpravy: 14. 10. 2015
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster