Fotogalerie - Jak vyrábíme u nás elektřinu (Projektové dny 9/2014)

2. 9. 2014

Exkurze teplárna Trmice
První den jsme navštívili teplárnu v Trmicích, kde byli seznámeni s výrobou elektrické energie a funkcí doprovodných provozů s ohledem na uplatnění chemie – především úpravu vstupní vody a ČOV, dále způsob odsíření energetického provozu a následné využití produktů odsíření. Mapovali jsme požadavky energetických zařízení na uplatnění studentů chemických oborů. Studenti získali představu o využití počítačů pro automatizaci řízení provozu elektrárny.

3. 9. 2014

Exkurze vodní průtočná elektrárna Střekov a lezecká stěna Vaňov
Druhý den studenti absolvovali exkurzi v průtočné elektrárně Střekov – největší průtočné vodní elektrárně v ČR. Prošli Celým provozem výrobny, kde získali představu o funkci tohoto vodního díla i o problematice současné energetiky obnovitelných zdrojů. Na velíně elektrárny byli znovu upozorněni na využití počítačů v oblasti řízení technologických procesů pomocí výpočetní techniky, což je také mimo jiné pasáže související s ekologií a chemií součástí jejich výukových osnov.
Ve zbytku času jsme využili blízkost lezecké stěny ve Vaňově, kde si studenti vyzkoušeli svou odvahu a zručnost na 12 metrové stěně s obtížností 3 – 5. (Nutno pochválit děvčata, která zdolala stěnu v plném počtu).

4. 9. 2014

Větrná elektrárna Krupka a hrad Kyšperk
Třetí den studenti zkoumali způsob využití větru pro výrobu elektřiny v prostoru fojtovické pláně v Krušných horách. Na pláň se dopravili pomocí lanovky z Bohosudova na Komáří vížku, dále pěšky. Obešli jsme celý prostor a „osahali“ si objekt větrné elektrárny Krupka. Mnohé překvapila jak velikost, tak i rychlost větrných elektráren.
Využili jsme blízkost hradu Kyšperk, kde bylo krátké posezení a odpočinek.

5. 9. 2014

Jezero Milada a kopec Jedovina
Poslední den jsme kráčeli po stopách bývalých oblastí těžby a sledovali účinnost rekultivačních zásahů a „návrat“ přírody do krajiny. Z Řehlovic následoval pěší pochod na kopec Jedovina, kde bylo nedávno plánováno otevření nového povrchového dolu v již rekultivované krajině, potom jsme pokračovali celou rekultivovanou oblastí až do Trmic. V blízkosti Trmic se nachází i plaviště popílku z trmické teplárny, jehož prohlídka navazovala na exkurzi teplárny.

Vypracoval Jan Prošek


 

Poslední úpravy: 09. 10. 2014
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster