Fotogalerie - Výtvarná a fotografická soutěž Naše město

Vyvrcholením snažení žáků S1A o prezentování města Ústí nad Labem jako příjemného místa k žití (viz Čo si mestá rozprávali... (eTwinning)) byla účast ve výtvarné a fotografické soutěži Naše město, jejíž 23. ročník letos opět vyhlásil Dům dětí a mládeže.

Ve výtvarné části zaujala porotu skupinová práce představující Mariánský most pouze s využitím potravin a pochutin nazvaná výstižně Město k nakousnutí.

Ve fotografické části se Adéla Stejskalová se svou poetickou fotografií Večerní posezení umístila na 2. místě.

Diplomy a ceny při vyhlašování výsledků v DDM, kde je svou přítomností podpořila celá třída, děvčata převzala z rukou primátorky města Věry Nechybové.


 

Související stránky

Autor / vložil: R. Sirotková / webmaster
Poslední úpravy: 07. 06. 2016
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster