Důležité údaje a kontakty

Oficiální název:

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Páteřní škola Ústeckého kraje - logo Páteřní škola Ústeckého kraje - certifikát

Zřizovatel:

Ústecký kraj
(Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02)

Identifikátory:

IČO: 44 55 55 12
IZO: 102 789 207
REDIZO: 600 011 453

Poštovní adresa:

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala
ul. Stavbařů 5
Ústí nad Labem - Severní Terasa
PSČ 400 11

E-mailová adresa, elektronická podatelna:

skola@gym-ul.cz
(tato adresa je považována za adresu elektronické podatelny)

ID datové schránky:

xyfvnqk

Telefony:

- budova Stavbařů 5

+420 472 772 022, +420 778 442 291 (sekretariát)
+420 472 772 021 (fax, ekonomické oddělení)
+420 472 775 674 (ředitel, záznamník)
+420 472 772 023, +420 778 442 292 (vedoucí jídelny)

 

- budova Stará 99

- nyní v rekonstrukci -

 
 
 
 
 

Vedení školy:

Ředitel školy:
Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA, reditel@gym-ul.cz

Statutární zástupce ředitele:
Mgr. Bc. Hana Víšková, viskova@gym-ul.cz

Zástupce ředitele pro odborné vzdělávání:
RNDr. Mgr. Jan Rottenborn, rottenborn@gym-ul.cz

Zástupce ředitele pro věci ekonomické:
Jiřina Štráchalová, strachalova@gym-ul.cz

 

Výchovný poradce:
Mgr. Bohumila Janovská, janovska@gym-ul.cz
Mgr. Eliška Švecová, svecova@gym-ul.cz

Koordinátor prevence sociálně patologických jevů:
Mgr. Iva Gunarová, gunarova@gym-ul.cz

Koordinace v oblasti ICT - metodik ICT:
Mgr. Ondřej Černý, cerny@gym-ul.cz

Koordinátor environmentální výchovy:
Mgr. Helena Bystroňová, bystronova@gym-ul.cz

Kariérový poradce:
Mgr. Radek Rybář, rybar@gym-ul.cz

Koordinátor školního vzdělávacího programu:
Mgr. Simona Orosová, orosova@gym-ul.cz

Vyučující školy:

Přehled vyučujících včetně kontaktů: na samostatné stránce v Menu - Výuka - Učitelé.

Dostupnost MHD - budova v ul. Stavbařů 5:

linky 55, 53 (výstup Krušnohorská, Elba nebo Stavbařů)
linky 5, 7, 52 (výstup Stavbařů)
linka 51 (výstup Sociální péče)
linka 60 (výstup Severní Terasa nebo Mírová)

Dostupnost MHD - budova v ul. Stará 99:

- budova je nyní v rekonstrukci -

Cestu k nám můžete najít např. pomocí www.mapy.cz:
Mapa umístění školy...

Poslední úpravy: 17. 09. 2021
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster