Důležité dokumenty školy

Mimořádné opatření ředitele školy

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR - Opatření ředitele školy:

Školní řád

Školní řád, platný od 13. listopadu 2020 - Školní řád v. 13.11.2020.pdf.

ICT plán školy

Dokument ICT plán školy zachycuje výchozí a plánovaný cílový stav vybavenosti školy informačními a komunikačními technologiemi pro období dvou let a je pro nahlédnutí k dispozici u ředitele školy.

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program (gymnázium, Stavbařů 5) + Minimální preventivní program SOŠ školních metodiků primární prevence.

Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Dlouhodobý záměr rozvoje školy pro období 2011-2015 - Dlouhodobý záměr školy 2011-2015.pdf.

Školní vzdělávací program

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), je zpracován ŠVP pro výuku všech oborů na naší škole. Koordinátorkou ŠVP pro gymnázium je jmenována Mgr. Simona Orosová, pro SOŠ Mgr. Radka Sirotková. Školní vzdělávací programy jsou pro nahlédnutí k dispozici vždy v sekretariátu příslušné budovy školy.

Směrnice školy

Poslední úpravy: 13. 11. 2020
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster