Důležité dokumenty školy

Mimořádné opatření ředitele školy

Mimořádné opatřeními vlády ČR k provozu škol s účinností od 31.8.2021

Školní řád

Školní řád, platný od 13. listopadu 2020 - Školní řád v. 13.11.2020.pdf.

ICT plán školy

Dokument ICT plán školy zachycuje výchozí a plánovaný cílový stav vybavenosti školy informačními a komunikačními technologiemi pro období dvou let a je pro nahlédnutí k dispozici u ředitele školy.

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program (gymnázium, Stavbařů 5) + Minimální preventivní program SOŠ školních metodiků primární prevence.

Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Dlouhodobý záměr rozvoje školy pro období 2016-2020 - Dlouhodobý záměr školy 2016-2020.pdf.

Školní vzdělávací program

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), je zpracován ŠVP pro výuku všech oborů na naší škole. Koordinátorkou ŠVP je jmenována Mgr. Simona Orosová. Školní vzdělávací programy jsou pro nahlédnutí k dispozici v sekretariátu školy.
Poslední úpravy: 10. 09. 2021
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster