Archiv novinek

Rok 2021

01. 09. 2021
Zahájení školního roku 2021/2022 začátek výuky:

1. ročníky - dle původního, zaslaného rozpisu
ostatní třídy - od 8.35 hod.

Obědy se tento den vydávají od 10.00 do 12.30 hod.

30. 08. 2021
Informační schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku Informační schůzky proběhnou v pondělí 30. srpna 2021 od 15.00 v kmenových třídách (budou po vstupu do školní budovy vyznačeny).

S ohledem na platná protiepidemiologická opatření si dovoluji požádat o dodržení následujících pokynů:
1) Po vstupu do školy musí mít všichni nasazen respirátor.
2) Do školní budovy může vstoupit osoba, která není zaměstnancem nebo žákem školy, která se podrobila očkování proti Covid-19, je v ochranné lhůtě nebo má platný doklad o negativním výsledku testování.
3) Schůzek se zúčastní pouze jedna osoba od daného žáka.

V případě dotazů je nutné kontaktovat školu (třídního učitele, příp. sekretariát).
Michal Šidák, ředitel školy

26. 08. 2021
Články o aktivitách třídy prima v projektových dnech v loňském školním roce V Petrovickém zpravodaji
01. 07. 2021 - 31. 08. 2021
Hlavní letní prázdniny Všem zaměstnancům a žákům školy přejeme pohodové prázdniny!

Po dobu prázdnin pracovní doba sekretariátu 8 - 12 hodin.

Rozpis dodatečných zkoušek za 2. pol. 2020/2021 - žáci s nedostatečnou nebo neklasifikovaní (jen iniciály jmen)

Volby členů školské rady

Oznámení o Opakované výzvě k volbě - Volební lístek

25. 06. 2021
Upozornění školní jídelny - změna časů výdeje obědů v pondělí 28. června a v úterý 29.června se obědy vydávají od 11.45 do 13.30 hodin a ve středu 30. června od 9.45 do 11.45 hodin.

Děkujeme za pochopení.

23. 06. 2021
Informace pro žáky a rodiče budoucích 1. ročníků Obvyklé červnové schůzky zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků se letos z důvodů přetrvávajících protiepidemických opatření nebudou konat. Potřebné informace budou kolem 28. června rozeslány třídními učiteli na e-mailové adresy rodičů.
Děkujeme za pochopení.
21. 06. 2021
Mimořádná informace o zkrácení dnešního vyučování Na základě překročení teplotního limitu bude dnešní vyučování ukončeno po 6. vyučovací hodině v 13.05 hodin.
14. 06. 2021
Z technických důvodů ve dnech 14.-17.6. provoz školy omezen úřední hodiny 8 - 12 hodin.

Školní jídelna v těchto dnech nevaří - zcela mimo provoz.

Výuka probíhá formou projektů mimo budovu školy. Více informací u třídních učitelů.

14. 06. 2021
Přijímací řízení Výsledky náhradního termínu - obor osmileté gymnázium.
08. 06. 2021
Upozornění pro maturanty!

Milé maturantky, milí maturanti,
protože na stránkách CERMATu je stále pouze následující informace:

Vysvědčení v projektu MZ2021 budou vystavována od zítřka 9. 6. V souladu s odst. 1 § 26 vyhlášky č. 177/2009 Sb. je zpřístupníme do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků MZ za třídu, včetně výsledků DT.

nemáme vůbec jistotu, zda nám budou vysvědčení dodána včas a my je stihneme pro vás všechny řádně připravit. Proto musíme změnit termín předávání ze středy NA ČTVRTEK dle níže uvedeného harmonogramu. za vzniklé potíže se omlouváme.

dne 10. června 2021 (čtvrtek)
místo: atrium školy
8:30 G4A - Martin Bjaloň
9:00 O8 - Dana Prchalová
9:30 G4C - Eliška Švecová
10:00 V4A - Jana Tauchmanová
10:30 G4B - Soňa Místecká
11:00 C4A - Markéta Jelínková

Žáci, kteří konali opravnou zkoušku si budou moci převzít vysvědčení na sekretariátu školy až od 9. června.

Předávání proběhne v atriu školy
Antigenní testování nebude nutné.
Přítomnost třetích osob není povolena
Po předání proběhne v parku fotografování tříd (zajišťuje V. Kazda)

07. 06. 2021
Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obor aplikovaná chemie (28-44-M/01) Nabízíme 13 volných míst - termín pro podávání přihlášek v 2. kole - do 29.6.2021.

Termín 2. kola přijímacího řízení - 30.6.2021.

02. 06. 2021
Informace k vyhlášení voleb do Školské rady Oznámení a volební lístek pro zákonnné zástupce ve sdílené složce. (Pozn.: volební lístek pro pedagogy je přístupný po přihlášení školním účtem.)

Informace o Školské radě naší školy

01. 06. 2021 - 02. 06. 2021
31. 05. 2021
Pomoc ústecké zoo - adopce zvířat Třída prima našeho gymnázia se rozhodla i v této těžké době pomoci. Dokázali společně vybrat 10 000 Kč a adoptovali zebru Hartmannové. Už teď se těší, až se na ní do zoo půjdou podívat.
21. 05. 2021
Informace k provozu školní jídelny a objednávání obědů od 24.5.2021 opět běžný provoz za zpřísněných hygienických podmínek.

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole, se mohou stravovat ve školní jídelně.
Výdej obědů: 11.45 - 14.30 hod.

Cizí strávníci si pro obědy mohou docházet do jídlonosiče - POZOR! NESMÍ však vstupovat do školy, výdej bude probíhat formou tzv. "výdeje z okénka" z prostoru zásobovací rampy, kde předají jídlonosič a jídlo jim bude vydáno personálem kuchyně.
Výdej obědů cizím strávníkům: 11.45 - 12.30 hod.

Obědy na květen si je nutno přihlásit přes objednávkový systém na www.strava.cz (číslo naší jídelny je 3025). Na červen již budou opět fungovat inkasní platby.
V případě potíží s přihlášením, kontaktujte e-mailem vedoucí školní jídelny J. Sedláčkovou (jidelna@gym-ul.cz).

20. 05. 2021
Výsledky přijímacího řízení anonymizované výsledkové listiny (identifikace uchazeče dle kódu):

Poučení k výsledkové listině (lhůty, zápisové lístky, ...)

19. 05. 2021
Oznámení o organizaci výuky v naší škole od 24. 5. 2021 V souladu s usnesením Vlády ČR č. 471 (příl. 3) dochází k organizačním změnám ve výuce (změna formy vzdělávání z distančního na prezenční) ve všech třídách školy (mimo maturitních ročníků) a to takto:

1. Ve dnech 24. a 25. května 2021
Ve třídách O1, O2, O3 a O4 - prezenční výuka ve škole.
Ve třídách C3A a V3A - praxe u zaměstnavatelů.
Testování Ag testy probíhá vždy 1. vyučovací hodinu v pondělí.
Ostatní třídy - distanční výuka podle upraveného rozvrhu a podle pokynů vyučujících.
(Distanční výuka ve vybraných třídách probíhá z důvodu omezení prostorových a personálních kapacit v souvislosti s konáním maturitních zkoušek.)

2. Od 26. května 2021
Ve všech nematuritních třídách probíhá prezenční výuka ve škole podle upraveného rozvrhu (netýká se tříd C3A a V3A - praxe).
Rozvrh pro prezenční výuku bude zveřejněn začátkem příštího týdne.
Testování Ag testy proběhne od 8.00 v kmenových učebnách (mimořádně ve středu - netýká se tříd malého gymnázia, v dalších týdnech v pondělí).

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA
ředitel školy

19. 05. 2021
Přijímací zkoušky - náhradní termín Dne 19. května byly odeslány e-mailem pozvánky k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek. Pokud jste ji neobdrželi, ozvěte se prosím na e-mail: henzlova@gym-ul.cz.
19. 05. 2021
Zápisové lístky Vyplněné zápisové lístky je možné odevzdávat v pracovních dnech:
dne 20. května v době od 12.30 do 14.30 hodin,
od 21. května do 3. června 2021 v době od 7.30 do 14.30 hodin (polední pauza 12.00-12.30) v sekretariátu školy,
případně zaslat doporučeně poštou.
14. 05. 2021
Anglický jazyk - jazykové zkoušky: Cambridge exams V letošním školním roce 35 našich žáků vyšších ročníků opět úspěšně složilo Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka na úrovních B2 First (11 žáků), C1 Advanced (18 žáků) i C2 Proficiency (6 žáků). Dalších 5 žáků bude zkoušky skládat v červnu. Jazykové certifikáty jim poslouží u přijímacích řízení nebo při studiu na VŠ i později při uplatnění na trhu práce. Gratulujeme!
14. 05. 2021
ZSV - EuropaSecura v krajském kole soutěže bezpečnostních analýz mezinárodní situace zvítězilo družstvo G2A - Pavla Kovaříková, Jana Ponrtová, Daniela Vondrová a postupují do celostátního kola. Gratulujeme a přejeme mnoho sil do dalšího klání.

Děkujeme také týmu z G1A - Jan Kurty, Jakub Mencner, Adéla Nemejtová, který vybojoval 5. místo v Ústeckém kraji.

13. 05. 2021
Biologická olympiáda V krajském kole biologické olympiády se v kategorii D umístil Jiří Černý ze sekundy na krásném 2. místě. Moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
10. 05. 2021
Školní jídelna opět v provozu - omezený režim! Informace k provozu školní jídelny a objednávání obědů:

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole, se mohou opět stravovat ve školní jídelně.

Ostatní žáci a cizí strávníci si pro obědy mohou docházet do jídlonosiče - POZOR! NESMÍ však vstupovat do školy, výdej bude probíhat formou "výdeje z okénka" z prostoru zásobovací rampy, kde předají jídlonosič a jídlo jim bude vydáno personálem kuchyně.

Výdej obědů: 11.15 - 13.30 hod.

Obědy si je nutno přihlásit přes objednávkový systém na www.strava.cz (číslo naší jídelny je 3025). V případě potíží s přihlášením, kontaktujte e-mailem vedoucí školní jídelny J. Sedláčkovou (jidelna@gym-ul.cz).

10. 05. 2021
Informace k organizaci výuky od 10. 5. 2021 V souvislosti s opatřením ministra školství se mění organizace výuky v naší škole - bude probíhat rotační výuku tříd prima - kvarta osmiletého gymnázia a to takto:

Skupina 1.
Třídy - O1, O2
(od 10. 5. prezenční výuka, od 17. 5. distanční výuka, takto střídavě i dále)

Skupina 2.
Třídy - O3, O4
(od 10. 5. ještě distanční výuka, od 17. 5. prezenční výuka, takto střídavě i dále)

Osobní přítomnost ve škole je podmíněna absolvováním testu na C-19, které bude prováděno v pondělí a ve čtvrtek.

Ostatní třídy - nadále distanční výuka.

Prosíme, sledujte průběžně možné změny na webu a v Bakalářích.
06. 05. 2021
Fyzikální olympiáda Do krajského kola online fyzikální olympiády postoupili za naši školu žáci kvinty Eliška Tintěrová a Petr Pham. Petr Pham se stal také úspěšným řešitelem krajského kola. Gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.
04. 05. 2021
Informace k organizaci výuky od 10. 5. 2021

V souladu s usnesením vlády ČR bude ve třídách prima a sekunda probíhat od 10. května 2021 prezenční výuka. Osobní přítomnost ve škole je podmíněna absolvováním testu na C-19, které bude prováděno v pondělí a ve čtvrtek.

V ostatních třídách probíhá nadále distanční výuka.

Michal Šidák, ředitel školy

(Platí pro týden od 10. 5. 2021.)

30. 04. 2021
Přijímací zkoušky Pokud jste od nás obdrželi pozvánku na oba termíny, skládáte zkoušku dvakrát. Znamená to, že druhá škola jednotnou přijímací zkoušku nekoná. Aby nebyl uchazeč znevýhodněný, má možnost konání dvou zkoušek, z nichž se počítá lepší výsledek.

Ke zkouškám potřebujete pouze pozvánku a potvrzení o negativním testu ze ZŠ, zdravotnického zařízení (nebo jiný doklad podle dokumentu Povinnosti uchazeče vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání).

27. 04. 2021
Ekologická olympiáda Naše družstvo ekologických nadšenců ve složení Ráďa Pavelků, Kateřina Zingová a Michaela Galovičová (všichni ze septimy) zvítězilo v Krajském kole ekologické olympiády a postupuje do Národního kola ekologické olympiády. Moc gratulujeme a držíme palce v dalším kole.
21. 04. 2021
Informace k organizaci výuky od 26.4.2021 nadále pokračuje distanční výuka pro všechny třídy.

Původně připravovaná rotační výuka pro část tříd osmiletého gymnázia se zatím neuskuteční.

20. 04. 2021
Biologická olympiáda Do krajského kola online biologické olympiády byli za naší školu krajskou komisí nominováni:

Kategorie A - Michaela Galovičová (septima), Kateřina Zingová (septima)
Kategorie B - Jan Dobosz (G2A), Kateřina Mamičová (sexta)
Kategorie C - Eliška Váňová (tercie)
Kategorie D - Jiří Černý (sekunda), Anna Losenická (prima)

Všem zúčastněným děkujeme a držíme palce v krajském kole.

14. 04. 2021
Důležité! - Informace k organizaci výuky V souvislosti s přepokládaným opatřením ministra školství se může změnit organizace výuky v naší škole. Od 26. 4. 2021 připravujeme rotační výuku tříd prima - kvarta osmiletého gymnázia a to takto:

Skupina 1.
Třídy - O1, O2
(od 26. 4. prezenční výuka, od 3. 5. distanční výuka, takto střídavě i dále)

Skupina 2.
Třídy - O3, O4
(od 26. 4. ještě distanční výuka, od 3. 5. prezenční výuka, takto střídavě i dále)

Ostatní třídy - nadále distanční výuka.

Budou možné také skupinové konzultace - tyto a další informace budeme průběžně upřesňovat.

14. 04. 2021
Přijímací zkoušky Dne 14. dubna byly odeslány e-mailem pozvánky k přijímacím zkouškám a Oznámení o přijímacím řízení s dalšími pokyny. Pokud jste dokumenty neobdrželi, ozvěte se prosím na e-mail: henzlova@gym-ul.cz.

Povinnosti uchazeče vyplývající z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání.

13. 04. 2021
Dne 15. 4. 2021 z technických důvodů škola zcela uzavřena.
10. 04. 2021
Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí? Do sběrného boxu umístěného ve škole se za rok 2020 vybralo a k recyklaci tak bylo odevzdáno 0,92 t vysloužilých spotřebičů - bylo nám vystaveno Osvědčení o přínosu životnímu prostředí.
09. 04. 2021
Chemická olympiáda Žákyně Anna Šedivá (oktáva) postupuje do Národního kola chemické olympiády, které se uskuteční 15.4.2021. Moc gratulujeme k úspěchu, děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce v Národním kole. (M. Jelínková)
05. 04. 2021
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí
02. 04. 2021
Státní svátek ČR Velký pátek
01. 04. 2021
Velikonoční prázdniny týká se i distanční výuky.
27. 03. 2021
Informace k organizaci výuky od 28. 3. 2021 s ohledem na pokračující vládní opatření probíhá výuka nadále dosavadním způsobem = distanční výuka pro všechny žáky naší školy.
25. 03. 2021
Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo výsledky našich žáků:

kategorie I.B - 2. místo: Šutková Antonie (O2)
kategorie II.B - 1. místo: Klier Jiří (O4)
kategorie III.A - 1. místo: Šulc Petr (O7), 3. místo: Madunický Jan (O7)
kategorie III.C - 2. místo: Huťka Matěj (C3A)

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy v okresním kole, které se konalo distančním způsobem a vítězům držíme palce v krajském kole. (J. Schorschová)

23. 03. 2021
Český jazyk a literatura - maturitní ústní zkouška - Upozornění pro maturanty Žáci, kteří se přihlásí k dobrovolné ústní zkoušce z ČJ, jsou povinni vypracovat a odevzdat seznam četby k maturitě (v souladu s platným katalogem požadavků). Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání posunut na 30. dubna 2021. V případě nedodržení stanoveného termínu obdrží žák u zkoušky seznam sestavený maturitní komisí.
15. 03. 2021 - 13. 03. 2021
Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo Děkujeme našim žákům za velmi dobrou reprezentaci naší školy v okresním kole, které se konalo 10.3.2021 distančním způsobem.

kategorie I.B
1. místo: Novotná Linda O2
2. místo: Šára Vojtěch O2

kategorie II.B
1. místo: Krause Richard O4
2. místo: Klier Jiří O4

kategorie III.A
2. místo: Frišová Viktorie O7
3. místo: Říhová Mai Anh G3B

10. 03. 2021
Upozornění pro maturanty! Ministr školství změnil termín i obsah maturitní zkoušky v letošním roce. Podrobnosti na stránce Maturita

Nejdůležitější změny:
Didaktické testy se budou konat až od 24.5.2021.
Ústní zkouška z českého jazyka a z cizích jazyků bude dobrovolná.

Michal Šidák, ředitel školy

05. 03. 2021
Informace k přijímacímu řízení na naši školu - obor aplikovaná chemie

Vzhledem k tomu, že počet přijatých přihlášek do oboru vzdělávání aplikovaná chemie je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů, ředitel školy rozhodl, že jednotná přijímací zkouška se v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT z 5. ledna 2021 č. j. MŠMT-43073/2020-3 pro tento obor nebude konat.

03. 03. 2021
Český jazyk a literatura - maturitní ústní zkouška - Upozornění pro maturanty Žáci maturitních ročníků jsou povinni vypracovat a odevzdat seznam četby k maturitě (v souladu s platným katalogem požadavků). Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 31. března 2021. V případě nedodržení stanoveného termínu obdrží žák u zkoušky seznam sestavený maturitní komisí.
01. 03. 2021
Informace o organizaci výuky od 1. 3. 2021 výuka nadále probíhá dosavadním způsobem = distanční výuka pro všechny žáky naší školy.
22. 02. 2021
15. 02. 2021 - 26. 02. 2021
Informace o organizaci výuky do 26.2.2021 výuka nadále probíhá dosavadním způsobem = distanční výuka pro všechny žáky naší školy.
08. 02. 2021 - 14. 02. 2021
Jarní prázdniny pro naši školu.
02. 02. 2021 - 01. 03. 2021
Odevzdávání přihlášek ke vzdělávání Přihlášky můžete odevzdávat na recepci školy (budova Stavbařů 5) v úředních hodinách 7.15-12.00, 12.30-14.30 hodin.

V době jarních prázdnin od 8. do 12. 2. 2021 pouze v pondělí a ve středu od 8 do 15 hodin.

Do školy prosím vstupujte pouze s ochranou nosu a úst. Děkujeme.

29. 01. 2021
Pololetní prázdniny pro žáky školy.

Budova školy nebude v tento den v provozu ani v omezeném rozsahu.

28. 01. 2021
Třídní schůzky - online formou podrobnosti pro rodiče v systému Bakaláři.
27. 01. 2021
Informace o organizaci výuky - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Vzhledem k epidemiologické situaci se v provozu škol od 1. února nic nemění.
14. 01. 2021
Olympiáda v německém jazyce školní kolo (distanční formou):

Kategorie I.B (sekunda):
1. Linda Novotná
2. Vojtěch Šára
3. Barbora Vykusová

Kategorie II.B (tercie, kvarta):
1. Jiří Klier (O4)
2. Richard Krause (O4)
3. Valérie Petrů (O4)

Kategorie IIIA (1.-3. ročníky):
1. Mai Anh Říhová (G3B)
2. Viktorie Frišová (O7)

První dva soutěžící postupují do okresního kola.

04. 01. 2021
Informace o organizaci výuky od 4. 1. 2021 - ZMĚNA Prosíme, sledujte průběžně možné změny na webu a v Bakalářích.

V souvislosti s vyhlášeným 5. stupněm opatření PES - distanční výuka pro všechny žáky naší školy.

V souladu s vládními opatřením bude probíhat výuka ve škole v následujících formách:

Skupina 1.
Třídy - O3, O4, O6, O7, G2A, G2B, G3A, G3B, C3A, V3A
(od 4. 1. prezenční výuka, od 11. 1. distanční výuka, takto střídavě i dále)

Skupina 2.
Třídy - O1, O2, O5, G1A, G1B, C1A, C2A, V1A, V2A
(od 4. 1. distanční výuka, od 11. 1. prezenční výuka, takto střídavě i dále)

Žáci maturitních ročníků se vzdělávají pouze prezenční formou.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenčním režimu, žáci v distančním režimu si mohou odebrat domů obědy ve stanoveném čase.

Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy

04. 01. 2021
Oznámení ředitele školy - omezení úředních hodin pro veřejnost Na základě aktuálního krizového opatření jsou ode dne 4. ledna 2021 omezeny úřední hodiny pro veřejnost, a to takto: pondělí a středa 7.00 – 9.00 a 12.30 –15.30 hod.

Schůzky se zaměstnanci školy jsou možné pouze po předchozím souhlasu ředitele školy nebo pověřeného zástupce ředitele školy.

Příjem dokumentů probíhá prostřednictvím recepce u vstupu do budovy školy. Upřednostňujeme elektronickou komunikaci se školou (skola@gym-ul.cz).

01. 01. 2021
Státní svátek ČR Nový rok

Rok 2020

23. 12. 2020 - 31. 12. 2020
Vánoční prázdniny
21. 12. 2020 - 22. 12. 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 21. a 22. prosinec 2020 budou pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy prodlouží volno, které souvisí s vánočními svátky.
10. 12. 2020
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo - výsledky:

I. kategorie (tercie, kvarta): 1. Veronika Brabcová (O4), 2. Nicol Maxová (O3), 3. Klára Todtová (O4)

II. kategorie (1. - 4. ročník, kvinta - oktáva): 1. Ivana Žižková (O5), 2. Magda Zavoralová (G4A), 3. Kateřina Zingová (O7)

První dvě soutěžící v I. kategorii a tři ve II. kategorii postupují do okresního kola. Medailistky v obou kategoriích obdrží odměnu: knižní poukázky v hodnotě 400, 300 a 200 Kč (odstupňováno podle pořadí). Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

07. 12. 2020
Informace o organizaci výuky od 7.12.2020 V souladu s vládními opatřeními a vyhlášením opatření PES 3 bude probíhat výuka ve škole v následujících formách:

Skupina 1. - prezenční výuka
Třídy - O3, O4, O6, O7, G2A, G2B, G3A, G3B, C3A, V3A
(dále pak od 14.12. distanční výuka, od 21.12. prezenční výuka, od 4.1.2021 distanční výuka)

Skupina 2. - distanční výuka
Třídy - O1, O2, O5, G1A, G1B, C1A, C2A, V1A, V2A
(dále pak od 14.12. prezenční výuka, od 21.12. distanční výuka, od 4.1.2021 prezenční výuka)

Žáci maturitních ročníků se vzdělávají pouze prezenční formou.

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenčním režimu, žáci v distančním režimu si mohou odebrat domů obědy ve stanoveném čase.

Pozn.:
Při změně stupně opatření na PES 2 bude zahájena prezenční výuka pro všechny třídy.
Při změně stupně opatření na PES 4 bude obnovena distanční výuka pro všechny třídy vyjma maturitních tříd.

Z důvodu komplikací v organizaci výuky může docházet k omezení on-line výuky v distančním vzdělávání.

Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy

04. 12. 2020
Informace strávníkům - úprava výdejních časů školní jídelny platí od 4.12.2020 a nahrazuje všechny předchozí informace o časech výdeje obědů:
 • pro cizí strávníky 11.30 – 11.45 hod.
 • pro zaměstnance a žáky v prezenční výuce 12.00 – 13.30 hod.
 • pro zaměstnance a žáky na distanční výuce 13.30 – 14.15 hod. (čas prodloužen)

Dále upozorňujeme, že:
Dle Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, smí u jednoho stolu ve školní jídelně sedět maximálně 4 strávníci!

02. 12. 2020
Den otevřených dveří se z důvodu mimořádných opatření nekoná Při příznivé epidemiologické situaci plánujeme náhradní termín 13. ledna 2021. Sledujte prosím naše webové stránky. Děkujeme za pochopení.
30. 11. 2020
Obnovení prezenční výuky tříd "malého" gymnázia - "rotační systém" na základě nařízení vlády jsme nuceni zavést systém střídání prezenční a distanční formy.

Platí tedy:
- týden od 30.11.2020:
třídy prima + sekunda - prezenční výuka
třídy tercie + kvarta - distanční forma

- týden od 7.12.2020:
třídy prima + sekunda - distanční výuka
třídy tercie + kvarta - prezenční výuka

atd.

Prezenční výuka až do odvolání bude probíhat bez předmětů TV a HV.

30. 11. 2020
Školní jídelna opět v provozu - omezený režim! Informace k provozu školní jídelny a objednávání obědů:

Žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve škole, se mohou opět stravovat ve školní jídelně. Ostatní žáci a cizí strávníci si pro obědy mohou docházet do jídlonosiče.

Výdej obědů:
11.30 - 12.00 hod. - výdej do jídlonosičů
12.00 - 13.30 hod. - výdej obědů žákům na prezenční výuce a zaměstnancům

Obědy si je nutno přihlásit přes objednávkový systém na www.strava.cz (číslo naší jídelny je 3025). V případě potíží s přihlášením, kontaktujte e-mailem vedoucí školní jídelny J. Sedláčkovou (jidelna@gym-ul.cz).

26. 11. 2020
Důležité upozornění - dne 26.11.2020 distanční forma výuky pro všechny žáky z technických důvodů - neplánovaná odstávka vnějšího řadu TUV - nebude ve čtvrtek 26.11.2020 v provozu budova školy. Veškerá výuka v tomto dni se bude realizovat distanční formou. Děkujeme za pochopení.
25. 11. 2020
Obnovení prezenční výuky maturitních ročníků sledujte, prosíme, aktuální rozvrh ve školní evidenci Bakaláři, další pokyny sdělí třídní učitel.

Ve škole je povinné nosit roušku. Z důvodu platných nařízení počítejte s pravidelným větráním. Prezenční výuka až do odvolání bude probíhat bez předmětů TV a HV.

24. 11. 2020
Matematika - Matematická soutěž MaSo výsledky našich žáků:

Tým RipSim žáků třídy kvarta (ve složení: Václav Hudský, Jeroným Plašil, Petr Ptošek) se zúčastnil online matematické soutěže MaSo - mezi 386 týmy z celé ČR se umístili na 15. místě. K tomuto pěknému úspěchu blahopřejeme!

20. 11. 2020
Důležité upozornění! Od středy 25.11.2020 bude ve třídách maturitních ročníků obnovena prezenční výuka. Žádáme žáky, aby sledovali aktuální rozvrh hodin (včetně vypsaného suplování). Děkujeme a těšíme se na osobní setkání.
18. 11. 2020
Informace ředitele školy - možnost individuální konzultace s vyučujícím ve škole Od 18.11.2020 jsou umožněny žákům individuální konzultace s vyučujícím ve škole, a to se souhlasem ředitele školy. Žák si musí s vyučujícím domluvit osobní konzultaci nejméně 24 hod. předem, žák bude dodržovat všechna hygienická opatření. Možnost konzultace využívejte v krajním případě, nadále upřednostňujte konzultace online.

Michal Šidák, ředitel školy

17. 11. 2020
Státní svátek ČR Den boje za svobodu a demokracii
16. 11. 2020
Samostudium pro žáky online výuka nebude probíhat.

Úřední hodiny v tento den jsou zrušeny.

12. 11. 2020
Třídní schůzky předběžná informace k začátku - od 17.30 hod. (Konání a podrobnosti budou upřesněny.) ZRUŠENO
02. 11. 2020 - 20. 11. 2020
Výuka distančním způsobem v souladu s usnesením Vlády ČR č. 1112 ze dne 30. října 2020 bude naše škola (vč. školní jídelny) uzavřena až do 20. listopadu 2020.

Z tohoto důvodu bude probíhat distanční vzdělávání podle dosavadních pravidel.

29. 10. 2020 - 30. 10. 2020
Podzimní prázdniny
28. 10. 2020
Státní svátek ČR
26. 10. 2020 - 27. 10. 2020
Podzimní prázdniny prodloužení výnosem MŠMT z důvodu pandemie COVID-19.

V době podzimních prázdnin 26. - 30. 10. 2020 bude škola uzavřena.

19. 10. 2020
Cambridgeské zkoušky B2 First a C1 Advanced Vyplněné přihlášky na prosincový termín obou zkoušek je možné posílat do termínu 25.10.2020 pro B2 First a do 2.11.2020 pro C1 Advanced emailem na matlova@gym-ul.cz.

Zkoušky se uskuteční za dodržení všech potřebných nařízení 12.12.2020 v cizojazyčném oddělení Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem, Churchillově ulici.

Přihláška ke stažení

18. 10. 2020
Úspěch našich žáků ve filmové soutěži - Junior Film - Memoriál Jiřího Beneše ve Dvoře Králové, 2020.

Film "Oblast 51" (D. Jabůrek a kol.) se umístil na 2. místě ve své kategorii. Gratulujeme!

Také v případě této amatérské filmové soutěže museli letos organizátoři přistoupit k formě bez diváků i samotných soutěžících a porota rozhodovala bez veřejné projekce přihlášených filmů.

14. 10. 2020 - 23. 10. 2020
Oznámení žákům a zákonným zástupcům žáků školy Na základě usnesení Vlády České republiky č. 1022 bude je zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole od středy 14.10. do pátku 30.10.2020. Zákaz se vztahuje i na praktickou výuku.

V období od 14.10. do 23.10.2020 bude probíhat ve všech třídách distanční výuka podle rozvrhu hodin v Bakalářích.

Školní jídelna bude mimo provoz.

V době podzimních prázdnin 26. - 30. 10. 2020 bude škola uzavřena.

12. 10. 2020
Oznámení ředitele školy - omezení úředních hodin pro veřejnost Na základě krizového opatření č. 994 dochází s účinností ode dne 12. října 2020 k omezení úředních hodin pro veřejnost, a to takto: pondělí a středa 7.00 – 9.00 a 12.30 –15.30 hod.

Příjem dokumentů probíhá prostřednictvím recepce u vstupu do budovy školy.

Upřednostňujeme elektronickou komunikaci se školou (skola@gym-ul.cz).

09. 10. 2020
Oznámení ředitele školy - k pronájmu tělocvičen naší školy s odvoláním na usnesení vlády ČR č. 995 ze dne 8. 10. 2020 se s účinností od 9. 10. 2020 do 31. 10. 2020 zakazuje vstup osob třetích stran do prostor školy.

V tomto období bude pronájem tělocvičen pozastaven.

09. 10. 2020
Oznámení ředitele školy! Na základě krizového opatření č. 995 dochází ode dnešního dne k následujícím úpravám režimu školy:
 • Uzavření školních tělocvičen, a to až do konce října.
 • Omezení počtu strávníků ve školní jídelně u jednoho stolu na 4 osoby. Cizí strávníci a žáci v režimu distančního vzdělávání si můžou odebrat oběd, ale bez stravování ve školní jídelně.
 • Podzimní prázdniny jsou prodlouženy výnosem ministra školství o dny 26. a 27.10. 2020, v těchto dnech tedy výuka neprobíhá.

Organizace výuky bude jinak probíhat ve stávajícím režimu.

02. 10. 2020
Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize - Malé vize dva z filmů našich studentů, přihlášených do amatérské filmové soutěže, postoupily díky nominaci ze Dvora Králové do celostátního kola soutěže.

Gratulujeme tvůrcům filmů "Ranní rutina" (Kateřina Ryšlavá a kol.) a "F 804" (Vojtěch Rajchert a kol.) k postupu a držíme palce v celostátním kole!

Letošní filmová soutěž se po dvojím odložení termínu (z důvodů vyhlášených omezení v souvislosti s epidemií COVID-19) konala nakonec bez diváků. O přihlášených filmech žáků a studentů rozhodovala porota na základě neveřejné projekce.

02. 10. 2020
Oznámení ředitele školy - k pronájmu tělocvičen naší školy Tímto oznámením s odvoláním na usnesení vlády ČR č. 958 v souladu s nařízením Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem č. 3/2020 se s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 upravují podmínky pro vstup osob třetích stran do prostor školy.

1) Vstup osob za účelem provozování sportovní činnosti registrovaných sportovních oddílů je omezen na přítomnost aktivně sportujících a trenérů v nezbytném počtu.
2) Vstup osob za účelem provozování zájmové sportovní činnosti je omezen počtem přítomných osob v maximálním počtu 10.

Přítomné osoby jsou povinny dodržovat stanovená hygienická opatření
- povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v objektu školy vyjma vlastního sportovního výkonu,
- povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy a před vstupem do tělocvičen.

Porušení těchto povinností je důvodem k vykázání takové osoby z objektu školy a ze strany kontrolních orgánů může být posuzováno jako porušení nařízení vlády ČR v nouzovém stavu.

Ing. Mgr. Michal Šidák v.r.
ředitel školy

01. 10. 2020
Sdělení ředitele školy Z důvodu rozhodnutí Ministerstva školství ČR a vyhlášení nouzového stavu začíná od 5. 10. 2020 výuka žáků distanční formou.

Toto neplatí pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia (prima, sekunda, tercie a kvarta). Vyučování v těchto třídách bude probíhat ve škole prezenční formou dle aktuálního rozvrhu hodin.

Více informací bude zveřejněno v pátek dne 2. 10. 2020 v systému Bakaláři.

Ing. Mgr. Michal Šidák v.r.
ředitel školy

Plné znění Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

01. 10. 2020
Sdělení ředitele školy - ke školnímu stravování Z důvodu zahájení distanční formy vzdělávání žáků středních škol rozhodnutím Ministerstva školství ČR od 5. 10. 2020 bude školní stravování upraveno:

1)dne 1. 10. 2020 do 11.00 hodin budou všem žákům odhlášeny obědy na období 5. – 18. 10. 2020,
2) možnost přihlášení obědů na toto období:
a) na terminálu ve škole nebo na webových stránkách www.strava.cz ve dnech 1. 10. 2020 od 11.00 hodin do 2. 10. 2020 do 11.00 hodin.
b) osobně u vedoucí školního stravování
c) e-mailem nebo SMS do neděle 4. 10. 2020 do 20.00 hodin, včetně volby oběda (1 nebo 2) e-mail: jidelna@gym-ul.cz, tel. č. 778 442 292

Obědy budou vydávány pouze do jídlonosičů v době od 11.30 do 13.30 hodin.

Výše uvedené neplatí pro žáky nižších ročníků víceletého gymnázia (prima, sekunda, tercie a kvarta), kteří se budou vzdělávat a stravovat ve škole.

Ing. Mgr. Michal Šidák v.r.
ředitel školy

30. 09. 2020
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury - informace pro maturanty: Na našich stránkách u předmětu ČJ je zveřejněn Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce pro školní rok 2020/2021. Seznam (celkem 143 knih) je platný pro maturitní třídy všech oborů gymnázia a SOŠ. Žáci si podle pokynů uvedených v seznamu vyberou 20 titulů - na termín odevzdání (nejpozději do 31. března 2021) budou včas upozorněni svými vyučujícími i na stránkách školy.

Upozornění: od tohoto školního roku roku 2020/2021 jsou ze seznamu vyřazeny 3 knihy, jak jsme avizovali již před rokem:

 • Andronikova, Hana: Zvuk slunečních hodin
 • Nosková, Věra: Bereme, co je
 • Procházková, Lenka: Smolná kniha
28. 09. 2020
Státní svátek ČR Den české státnosti
18. 09. 2020
Protiepidemické opatření platné od 18. 9. 2020
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve všech prostorách školy roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy

17. 09. 2020
Upozornění na chystané opatření

dle prohlášení zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR na dnešní tiskové konferenci bude od pátku 18.9. 2020 od 00,00 hodin platit:

Používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení – ve třídách i při vyučování pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ s výjimkou mj. vzdělávacích aktivit, jejíchž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). Je důrazně doporučen zákaz školních hromadných akcí, školních soutěží, koncertů apod.

09. 09. 2020
Burza učebnic od 13 hod. ve vestibulu školy.
09. 09. 2020
Protiepidemické opatření platné od 10. 9. 2020
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve společných prostorách školy roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy

04. 09. 2020
Vyhlášení opakované výzvy pro doplňovací volby do školské rady naší školy ředitelem Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace v souladu s volebním řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 055/50R/2018 dne 3. října 2018 na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění, v souladu s volebním řádem školské rady: Celý text Oznámení...

Volební lístek (.doc)

01. 09. 2020
Výuka od školního roku 2020/2021 v jedné budově veškerá výuka bude probíhat v budově Stavbařů 5 - a to až do dokončení rekonstrukce druhé budovy.
01. 09. 2020
Zahájení školního roku 2020/2021

- pro žáky 1. ročníků proběhne v učebně U3:
od 8.00 hod. - O1 (prima)
8.30 hod. - G1A, G1B
9.00 hod. - C1A, V1A

pro vyšší ročníky - 2.- 3. vyučovací hodinu (tj. 8.35-10.15 hod.) v kmenových učebnách
výjimka třída C2A (TU Stanková) - zahájení až 9.30 hod.

27. 08. 2020
Informační schůzka pro zákonné zástupce budoucích 1. ročníků a primy se uskuteční 27. srpna (čtvrtek) v budově gymnázia (Stavbařů 5).

od 15.00 hod. - 4leté a 8leté gymnázium
od 15.30 hod. - veřejnosprávní činnost, aplikovaná chemie

Adaptační kurzy jsou plánovány takto:
G1A, G1B - 2.-3. 9. - Malý Semerink
O1 (prima) - 3.-4. 9. - Malý Semerink
C1A, V1A - 2.-4. 9. - Jiřetín pod Jedlovou
Všechny informace k pobytům jsme zaslali 8. července e-mailem.

Na adaptační kurz musí mít žák Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pro účast na zotavovací akci. Jedná se o formulář, který vystavuje lékař, ne škola. Obdržíte ho na preventivní prohlídce, platí 2 roky.

Formulář "Prohlášení o bezinfekčnosti" obdržely obory gymnázia spolu s pokyny ke kurzu, obory SOŠ ho dostanou na informační schůzce.

24. 08. 2020
Informace o termínech opravných zkoušek
 • 31. srpna - Opravné zkoušky za 2. pololetí 2019/2020
 • 4. září - Profilová část maturitní zkoušky - písemná
 • 7.-8. září - Profilová část maturitní zkoušky - praktická
 • 14. září - Maturitní zkouška - ústní část
07. 07. 2020 - 31. 08. 2020
Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady naší školy ředitelem Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace v souladu s volebním řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 055/50R/2018 dne 3. října 2018 na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění, v souladu s volebním řádem školské rady: Celý text Oznámení...

Volební lístek (.doc)

01. 07. 2020 - 31. 08. 2020
Hlavní (letní) prázdniny

V době letních prázdnin je škola přístupná od 8 - 12 hod.

Potvrzení o studiu je možno vydávat pouze na školní rok 2019/2020. Potvrzení o studiu na nový školní rok bude vydáno až poslední týden v srpnu (za předpokladu, že žák nebude vykonávat rozdílové nebo dodatečné zkoušky). Potvrzení o studiu pro budoucí 1. ročníky budeme vydávat až od 1.9.2020.

Nevyzvednutá vysvědčení si může vyzvednout dotyčný žák nebo zákonný zástupce proti předložení dokladu totožnosti.

Čerpání dovolené - sekretariát budova Stavbařů 5 - 7.7.-17.7.2020.

29. 06. 2020 - 30. 06. 2020
Ředitelské volno pro žáky školy.
27. 06. 2020
Zeměpisná olympiáda Gratulujeme Ivě Žižkové a Adamu Ouředníkovi z kvarty za výbornou reprezentaci v republikovém finále zeměpisné olympiády, které proběhlo v Jílovém u Prahy v sobotu 27.6.2020. Umístili se na skvělém sedmém a osmém místě se shodným počtem bodů. (H. Bystroňová)
26. 06. 2020
Ukončení školního roku - vydávání vysvědčení
 • obory SOŠ a osmileté gymnázium - 8.00-8.45 hod.
 • třídy 4letého gymnázia - 9.00-9.45 hod.
24. 06. 2020
Informace pro uchazeče Nové rozhodnutí ve věci přijetí uchazeče může být vydáno, s ohledem na zákonné lhůty, nejdříve 2. července 2020. Předpokládáme, že většině uchazečů, kteří podali žádost o nové rozhodnutí, bude vyhověno. Odevzdávání žádostí o nové rozhodnutí je možné na sekretariátu školy v pracovní dny v čase 8-12 hodin.
19. 06. 2020
Předávání maturitních vysvědčení Vzhledem ke karanténní situaci proběhne předávání bez přítomnosti rodičů.

Budova Stavbařů 5 - kmenové učebny tříd:
G4A - od 10:00; G4B od 10:20; oktáva od 10:45.

Budova Stará 99 - aula:
C4A - od 11:40; V4A - od 12:00; V4B - od 12:20.

17. 06. 2020
Výsledky přijímacího řízení (osmileté studium) anonymizované výsledkové listiny (identifikace uchazeče dle kódu):

Poučení k výsledkové listině (lhůty, zápisové lístky, ...)

16. 06. 2020 - 19. 06. 2020
Informace pro žáky školy - Třídnické hodiny probíhají v kmenových třídách.

Náplň třídnických hodin: Vyklizení šatnových skříněk. Vracení učebnic a vydávání nových (jen malé gymnázium). Informace o ukončení školního roku. Předání maturitních vysvědčení (týká se G4A, G4B, O8).

Časový rozpis:
ÚT 16.6. - O4, G1A, G1B
ST 17.6. - O3, O5, O6, G2A, G2B
ČT 18.6. - O2, O7, G3A, G3B, G3C
PÁ 19.6. - O1, O8, G4A, G4B

Z organizačních důvodů bude žáky kontaktovat třídní (minimálně prostřednictvím zprávy v systému Bakaláři) s informací o čase, ve kterém se mají žáci dané třídy do školy dostavit tak, aby byly dodrženy požadavky platných opatření ministerstva zdravotnictví. Zároveň žáci odevzdávají čestné prohlášení a jsou povinni dodržovat hygienická pravidla (body 2. B-K a 3. A-B).

16. 06. 2020
Výsledky přijímacího řízení anonymizované výsledkové listiny (identifikace uchazeče dle kódu):

Poučení k výsledkové listině (lhůty, zápisové lístky, ...)

16. 06. 2020
Zápisové lístky

Vyplněné zápisové lístky je možné odevzdávat na adrese Stavbařů 5 (budova gymnázia) v pracovních dnech:

4leté obory (gymnázium i SOŠ!)
16. června 2020 v době od 12.30 do 16.30 hod.,
od 17. června do 22. června 2020 v době od 7.30 do 16.30 hod.

8leté gymnázium
17. června 2020 v době od 12.30 do 16.30 hod.,
od 18. června do 23. června 2020 v době od 7.30 do 16.30 hod.

08. 06. 2020
Organizace výuky do konce školního roku 2019/2020

8. - 12. června - maturitní zkoušky - výuka neprobíhá
15. - 26. června - individuální výuka - ve škole neprobíhá výuka, vstup do školy bude žákům povolen pouze v době třídnické hodiny nebo předem domluvené konzultace s jednotlivými učiteli. Individuální (dobrovolnou) výuku distanční formou organizují jednotliví učitelé.
26. června - předávání vysvědčení
29. a 30. června - ředitelské volno

29. 05. 2020
Maturitní ročníky - vydávání vysvědčení v průběhu třídnických hodin - viz rozvrh ve školní evidenci Bakaláři.
29. 05. 2020
Oznámení pro žáky nematuritních ročníků V souvislosti s uvolňováním opatření, v jejichž důsledku byla zakázána osobní přítomnost žáků ve školách, sdělujeme, že z organizačních a technických důvodů nebude v naší škole ani v týdnu od 8. do 12. června 2020 možná osobní přítomnost žáků nematuritních ročníků.

Osobní konzultace a třídnické hodiny budeme organizovat, vzhledem k nutnému dodržování hygienických pravidel, až po proběhnutí maturitních zkoušek a jednotné přijímací zkoušce.

29. 05. 2020
Upozornění pro maturanty V případě nepřítomnosti u maturitní zkoušky je nutné se do 3 dnů omluvit a k omluvence připojit lékařské nebo jiné úřední potvrzení důvodu nepřítomnosti. V jiném případě nebude nepřítomnost omluvena.
28. 05. 2020
Informace pro žáky Pravidla pro hodnocení žáků ve druhém pololetí (klasifikační řád) jsou zveřejněna na webu školy.
26. 05. 2020
Písemná část zkoušek DSD I sraz účastníků v 7.40 hod v učebnách B13, B15 a B18 - seznamy budou na dveřích učeben a u vstupu do pavilonu.

Podmínkou účasti na zkoušce je odevzdání čestného prohlášení a dodržování hygienických pravidel.

18. 05. 2020
Informace pro uchazeče Nejpozději 25. 5. 2020 odešleme všem zákonným zástupcům uchazečů Oznámení o přijímacím řízení a kritéria přijetí. Uchazeči, kteří budou skládat jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, obdrží pozvánku ke zkoušce. Uchazeči, kteří skládají zkoušku na jiné škole, obdrží kód uchazeče, pod kterým budou zveřejněny výsledky. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zpřístupní výsledky oběma školám.

Všem uchazečům přejeme úspěch v přijímacím řízení.

15. 05. 2020
Informace pro účastníky DSD I plánovaný termín pro písemnou část zkoušek DSD I je 26.5.2020.

Sraz účastníků bude v 7.40 hod v učebnách B13, B15 a B18 - seznamy budou na dveřích učeben a u vstupu do pavilonu. Každý žák bude sedět v lavici označené jeho jménem. Po skončení písemné části stáhnou žáci své prezentace do počítače v učebně B18 pod svým příjmením do předem připravených složek.

Ústní část je naplánována na 27.5., 28.5. a 29.5. v učebně B18. Příslušní vyučující rozeslali mailem konkrétní den a čas ústních zkoušek jednotlivých žáků. Žák se dostaví 15 minut před zahájením ústní zkoušky. Pokud jste informaci neobdrželi, kontaktujte svého vyučujícího. Při písemné a ústní zkoušce nemusí mít student roušku. Při pohybu ve společných prostorách školy je povinnost mít zakrytá ústa a nos.

Podmínkou účasti na zkoušce je odevzdání čestného prohlášení a dodržování hygienických pravidel.

Konání písemné a ústní části zkoušek DSD I bylo ze strany MŠMT povoleno.

07. 05. 2020
Informace pro maturanty Termíny konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 podle ustanovení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 najdete v části Maturita.
05. 05. 2020
Informace pro 2. a 3. ročníky (resp. sextu a septimu) gymnázia v současné chvíli probíhá ustanovení seminářů pro příští školní rok - drtivé většině žáků bylo vyhověno v jejich volbě kombinace seminářů. Několik žáků jsme prostřednictvím e-mailu a Bakalářů oslovili, aby si dovybrali v případě, že buď v 1. kole svůj výběr neprovedli nebo jim nelze ve zvolené kombinaci vyhovět. Prosíme oslovené žáky, aby si do stanoveného termínu vybrali svou kombinaci. V případě, že se tak nestane, bude muset být kombinace seminářů pro takové žáky stanovena náhradním způsobem. Děkujeme za spolupráci!
05. 05. 2020
Informace pro maturitní ročníky rozvrhy hodin pro období od 11.5.2020 jsou k dispozici ve školním systému Bakaláři.
04. 05. 2020
Oznámení pro maturanty

V pondělí 11. května 2020 bude zahájena výuka pro přípravu maturantů k vykonání maturitní zkoušky, a to pro žáky gymnázia od 8.30 a pro žáky SOŠ od 8.00 v příslušné budově školy.

Účast maturantů ve výuce je dobrovolná, přesto doporučuji, aby všichni maturanti školu navštěvovali.

Podmínkou účasti ve výuce je odevzdání čestného prohlášení a dodržování hygienických pravidel.

Ing. Mgr. Michal Šidák, ředitel školy

25. 04. 2020
Upozornění ředitele školy! Informace pro maturanty.

Sledujte web školy, budou zde brzy zveřejněny termíny maturit. Předběžně počítáme s tím, že profilové zkoušky (praktické, písemné) by se měly konat v týdnu od 25. 5., didaktické testy v týdnu od 1. 6. a ústní zkoušky od 8. 6. Závazné termíny budou zveřejněny až poté, kdy bude povolena přítomnost žáků ve škole.

Přeji hodně sil a trpělivosti.
Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy

14. 04. 2020
Opatření ředitele školy

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s uzavřením škol sděluji žákům školy následující informace:

1) Běžná výuka byla přerušena 10.3. t.r. Pokud bude uzavření škol pokračovat až do prázdnin, upravíme ŠVP a neprobrané učivo bude přesunuto do příštího školního roku.

2) Komunikace v dále uvedených záležitostech ze strany vyučujících bude probíhat prostřednictvím Bakalářů (aby byla prokazatelně zaznamenána na jednom místě).

3) Od dnešního dne po dobu trvání nouzového stavu bude probíhat distanční výuka
nematuritních tříd v profilových předmětech: M, Čj, Aj a dále
u tříd gymnázia (s výjimkou primy) Nj,
u tříd aplikované chemie v odborné chemii,
u tříd veřejnosprávní činnosti ve veřejné správě.
U maturitních tříd bude výuka distanční formou probíhat pouze v předmětech, k nimž se maturant přihlásil k maturitě (vč. seminářů).

V ostatních předmětech výuka neprobíhá, pouze žáci obdrží zadání ročníkové práce, a to po dohodě s vyučujícím do 30.4. (maturanti do 17.4.). (Netýká se TV, HV, VV, VZ a PP). Práci žáci odevzdají po otevření škol nebo v termínu stanoveném ředitelem školy.

4) Pravidla hodnocení (známkování) Vám bude oznámeno v nejbližších dnech, až pan ministr vydá novou vyhlášku.

5) Pokud chcete s vyučujícími dobrovolně konzultovat vybrané učivo (vč. neprofilových předmětů), kontaktujte je na pracovní e-mail. Upozorňuji, že v oficiálních záležitostech je nutno komunikovat z autorizovaného e-mailu (tj. toho, který máte uveden jako kontaktní ve školním systému Bakaláři).

Sledujte webové stránky školy.

Ing. Mgr. Michal Šidák, v. r.
ředitel školy

13. 04. 2020
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí
10. 04. 2020
Státní svátek ČR Velký pátek
09. 04. 2020
Velikonoční prázdniny
02. 04. 2020
Třídní schůzky zrušeno
17. 03. 2020 - 26. 03. 2020
Dodatečné zkoušky k hodnocení za 1. pololetí 2019/2020 z důvodu preventivních opatření odloženo.
11. 03. 2020
Oznámení ředitele školy!

S ohledem na bezpečnostní opatření, která byla vyhlášena v souvislosti s šířením onemocněním COVID-19, budou obě budovy naší školy až do odvolání uzavřeny. Toto opatření platí i pro nájemce tělocvičen.

V případě nutnosti kontaktujte sekretariát školy, a to výhradně telefonicky v době od 8 do 12 hodin. Žádosti a potvrzení zasílejte elektronicky nebo poštou.

Ing. Mgr. M. Šidák, ředitel školy, v. r.

11. 03. 2020
Oznámení pro žáky školy! s ohledem na přerušení vzdělávání ve škole budou informace a učební materiály poskytovány jednotlivými vyučujícími prostřednictvím elektronických prostředků.

V systému Bakaláři - na nástěnce třídy, případně v modulu domácí úkoly - najdete potřebné instrukce.

Oznámení o ukončení opatření bude zveřejněno na webových stránkách školy a v Bakalářích.

Přístup do budovy školy je žákům do ukončení opatření bez výjimek zakázán.

10. 03. 2020
Důležitá informace - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Bezpečnostní rada státu dnes ráno rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Počínaje od zítra tedy děti nemají chodit do školy. Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne.

Obědy ve školní jídelně budou všem strávníkům automaticky odhlášeny.

10. 03. 2020
Písemné a ústní zkoušky na DSD I. - všechny termíny byly zrušeny. Termín písemné části byl z důvodu uzavření škol přesunut na 26.5.2020 pro celou Českou republiku. Termín ústních zkoušek bude teprve stanoven. (M. Orosová)
09. 03. 2020
Projekt Den poezie - Dětská scéna 2020 a Wolkrův Prostějov 2020 výsledky školního kola recitačních soutěží:

Zúčastnilo se rekordních 52 recitátorů z našeho gymnázia. Výsledková listina soutěže. Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Zvláštní poděkování patří žákům z G2B (E. Musílková, N. Freibergová, B. Kaplanová a M. Brožová), a Janu Novákovi z O3, kteří pomáhali při realizaci projektu. (S. Rezková, J. Susová)

06. 03. 2020
Český jazyk a literatura - společná část maturitní zkoušky - ústní zkouška Upozornění pro maturanty

Žáci maturitních ročníků jsou povinni vypracovat a odevzdat seznam četby k maturitě (v souladu s platným katalogem požadavků). Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 31. března 2020. V případě nedodržení stanoveného termínu obdrží žák u zkoušky seznam sestavený maturitní komisí.

05. 03. 2020
Projekt Den poezie - Školní kolo recitačních soutěží Dětská scéna 2020 a Wolkrův Prostějov 2020 Prezence všech soutěžících proběhne v U3a od 8.00 - 8.30 hodin. Slavnostní zahájení se uskuteční v 9.00 v učebně U3. Vyhlášení výsledků v U3 mezi 13.00 - 14.00 hod. (S. Rezková)
02. 03. 2020
Upozornění ředitele školy!

Vážení rodiče,
v souvislosti s událostmi kolem šíření koronaviru Covid 19 Vás žádám, abyste v případě příznaků jakéhokoliv virového onemocnění neposílali své dítě do školy. Kontaktujte telefonicky ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte a nepřítomnost dítěte ve škole sdělujte pouze telefonicky nebo e-mailem, zejména pokud by byla dítěti nařízena karanténa.

Zároveň Vám sděluji, že omezujeme na dobu nezbytně nutnou výjezdy mimo školu.
Michal Šidák, ředitel školy

24. 02. 2020 - 29. 02. 2020
Lyžařský kurz třídy gymnázia.

Podrobné info pro účastníky

24. 02. 2020
Anglický jazyk - Cambridge Exams Po pečlivé přípravě k jazykovým zkouškám 15 našich žáků získalo mezinárodní jazykové certifikáty na úrovni B2, C1 a C2. Další kandidáti budou vykonávat zkoušky v březnovém termínu. Gratulujeme a přejeme úspěch u nadcházejících zkoušek!
22. 02. 2020
Maturitní ples třídy C4A
18. 02. 2020
Důležité upozornění školní jídelny z důvodu nemoci kuchařek se až do 7.3.2020 bude v naší školní jídelně vařit jen jedno hlavní jídlo.

Strávníkům, kteří si v daném období objednali oběd č. 2, bude automaticky provedena změna na oběd č. 1. Děkujeme za pochopení.

17. 02. 2020
Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo výsledky našich žáků:

I. kategorie (prima-sekunda)
2. místo: Baxová Jarmila (O1)

II. kategorie (tercie-kvarta)
1. místo: Klier Jiří (O3)
3. místo. Schreiber Šimon (O4)

III. kategorie (kvinta-septima, 1.-3. ročník)
1. místo: Novotný Matěj (O7)
2. místo: Mašek Josef (O7)

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a vítězům držíme palce v krajském kole! (J. Schorschová)

13. 02. 2020
Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo výsledky našich žáků:

Kategorie IB (sekunda):
1. místo: Půlpytel Jiří
2. místo: Kolářová Ema
3. místo: Burdová Anna

Kategorie IIB (tercie - kvarta):
1. místo: Krause Richard (O3)
2. místo: Ouředník Adam (O4)

Kategorie IIIA (1.-3. ročník):
3. místo: Mai Anh Říhová (G2B) Olympiáda proběhla ve dnech 10.-11.2.2020 v DDM Ústí nad Labem.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Richardu Krausemu držíme palce v krajském kole!

11. 02. 2020
Dějepisná soutěž - školní kolo pro 1. - 4. ročník, 6. hodina, učebna U3. Téma: Světové dějiny 1900 - 1939, více informací na: dsgymn.gymcheb.cz
10. 02. 2020
Jedeme do divadla - představení Romeo a Julie od W. Shakespeara v Divadle na Vinohradech v Praze. Zúčastní se vybrané třídy gymnázia (G1A, G1B, 02, 03). V představení vystoupí náš bývalý žák Marek Lambora. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
10. 02. 2020
Matematická olympiáda kategorie Z9 - okresní kolo úspěchy našich žáků:

1. místo: Eliška Tintěrová (O4)
2. místo: Ivana Žižková (O4)

Gratulujeme k výborným výsledkům a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

03. 02. 2020 - 07. 02. 2020
Jarní prázdniny pro naši školu.

Upozornění
Úřední hodiny sekretariátu v době jarních prázdnin: 7.15 - 12 hodin.

01. 02. 2020
Maturitní ples tříd V4A a S4A
31. 01. 2020
Maturitní ples tříd G4A a G4B
31. 01. 2020
Pololetní prázdniny pro žáky školy.
30. 01. 2020
Pololetní vysvědčení
28. 01. 2020
Informatická soutěž Bobřík informatiky - ústřední kolo pro postupující soutěžící z kategorie Senior - pro Ústecký kraj proběhne v budově našeho gymnázia - Stavbařů 5, od 10 hod.

Výborného výsledku a tím také prvního místa v kraji dosáhl náš žák Hung Do (oktáva). Gratulujeme!

24. 01. 2020
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo úspěchy našich žáků:

I. kategorie - 2. místo: Lukáš Matouš (O4)
II. kategorie - 2. místo: Petr Varga (O8)

Gratulujeme k výborným výsledkům a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

23. 01. 2020
Informace pro zákonné zástupce žáků - Informační schůzky v době od 16 do 17 hodin.

Upozorňujeme rodiče, že schůzku je třeba si s příslušným vyučujícím předem domluvit. Děkujeme za pochopení.

11. 01. 2020
Maturitní ples třídy oktáva
10. 01. 2020
Maturitní ples třídy V4B
07. 01. 2020 - 08. 01. 2020
Německý jazyk - Jazykový diplom DSD II ústní část zkoušek.
05. 01. 2020 - 11. 01. 2020
Lyžařský kurz třídy SOŠ.

Rok 2019

23. 12. 2019 - 03. 01. 2020
Vánoční prázdniny přejeme vám klidné a nerušené sváteční dny. Do nového roku 2020 pevné zdraví a hodně úspěchů!
19. 12. 2019
Vánoční akademie gymnázium
09. 12. 2019
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo výsledky:

I. kategorie (tercie, kvarta): 1. Ivana Žižková (O4), 2. Lukáš Matouš (O4), 3. Adam Ouředník (O4)

II. kategorie (1. - 4. ročník, kvinta - oktáva): 1. Alžběta Králová (G4B), 2. Prokop Mikulášek (O8), 3. Petr Varga (O8)

První dva soutěžící v I. kategorii a tři ve II. kategorii postupují do okresního kola. Medailisté v obou kategoriích obdrží odměnu: knižní poukázky v hodnotě 400, 300 a 200 Kč (odstupňováno podle pořadí). Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

09. 12. 2019
Chemická olympiáda - krajské kolo kategorie A - náš žák Hoang Ngoc Hung obsadil 1. místo.

Blahopřejeme a držíme palce v celostátním kole.

07. 12. 2019
Anglický jazyk - Cambridge Exams FCE/CAE proběhne v učebně C29, budova Stavbařů 5.
06. 12. 2019
Anglický jazyk - soutěž v anglickém jazyce na SOŠ výsledky školního kola:

1. Tomáš Cihelka (C3A); 43 bodů; 2. - 3. Michal Backert (C1A); 42 bodů a Matěj Hutka (C2A); 42 bodů
Vítěz postupuje do okresního kola.

Gratulujeme!

04. 12. 2019
Anglický jazyk - jazyková olympiáda výsledky školních kol:

I. kategorie (prima-sekunda)
1. místo: Baxová Jarmila (O1); 2. místo: Maxová Nicol (O2); 3. místo: Váńová Eliška (O2)

II. kategorie (tercie-kvarta)
1. místo: Klier Jiří (O3); 2. místo: Brodský Filip (O3); 3. místo: Schreiber Šimon (O4)

III. kategorie (kvinta-septima, 1.-3. ročník)
1. místo: Novotný Matěj (O7); 2. místo: Madunický Jan (O6); 3. místo: Mašek Josef (O7)

Gratulujeme a přejeme všem hodně úspěchů v okresním kole!

04. 12. 2019
Den otevřených dveří

Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči o studium,

dovolte, abychom Vás pozvali na

Den otevřených dveří,

který proběhne ve středu 4. prosince 2019 - v době 15.30 - 18 hodin.

Pro všechny obory vzdělávání se letos akce koná pouze v budově Stavbařů 5.

Setkání s vedením školy začíná v 16 hodin ve školní jídelně.

Těšíme se na Vás!


Dostupnost MHD - budova v ul. Stavbařů 5 - gymnázium:

linky 55, 53 (výstup Krušnohorská, Elba nebo Stavbařů); linky 5, 7, 52 (výstup Stavbařů); linka 51 (výstup Sociální péče); linka 60 (výstup Severní Terasa nebo Mírová)

Cestu k nám můžete najít např. pomocí www.mapy.cz:
Mapa umístění školy...

29. 11. 2019
Matematicko-fyzikální soutěž - Náboj Junior výsledky našich žáků v oblastním kole v Ústí nad Labem (22.11.2019):

V silné konkurenci 29 týmů se našemu týmu ve složení: Jeroným Plašil, Josef Kříž a Petr Ptošek (tercie) podařilo zvítězit. Gratulujeme! Za skvělou reprezentaci děkujeme i druhému soutěžnímu týmu, který obsadil 9. místo.

Náboj Junior je matematicko-fyzikální soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Celková výsledková listina.

27. 11. 2019
Německý jazyk - Jazykový diplom DSD II písemná část zkoušek.
26. 11. 2019
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo 1. a 2. vyučovací hodina (7.40 - 9.30 hod.) - učebny U3 a U3a
I. kategorie: tercie + kvarta, II. kategorie: 1. - 4. ročník + kvinta - oktáva
Sraz přihlášených žáků v 7.30 hod.
21. 11. 2019
Informatika - Účast našich žáků na Robosoutěži 2019 také v letošním ročníku bude naši školu reprezentovat v 1. předkole soutěže pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky tým žáků ze třídy oktáva.

Úkolem každého týmu v soutěži je sestavit a naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Soutěžící své síly změří na půdě ČVUT v Praze.

Výsledek čtvrtfinále:
Ve čtvrtečním klání 36. týmů nejenže náš tým s názvem Tutti Pizza (ve složení Hung Do, Filip Stehlík a Miroslav David) postoupil do finálového kola, ale dokonce vybojoval 1. místo tohoto čtvrtfinále. Gratulujeme!

Fotogalerie vítězného týmu na FB soutěže

12. 11. 2019
Německý jazyk - Jazykový diplom DSD II ústní pilotní zkouška
11. 11. 2019
Cesta k demokracii - připomínka 30. výročí "sametové revoluce" Filmové představení Milada. Účastní se všechny třídy - sraz před kinem v OC Forum, dle instrukcí TU. Po představení pokračuje výuka v budově školy.
07. 11. 2019
Logická olympiáda - krajské kolo - výsledky Proběhlo v pátek 1. listopadu v Ústí nad Labem, kam se v každé kategorii probojovalo 50 nejlepších žáků ze všech škol v kraji.

Základního kola se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) v našem kraji zapojilo 1535 řešitelů a do krajského kola postoupilo 5 našich žáků, v kategorii C (žáci středních škol) se v kraji do soutěže zapojilo 1147 řešitelů a krajského kola se zúčastnilo 6 našich žáků.

Do republikového finále, které proběhne 25. listopadu 2019 v Míčovně Pražského hradu, postoupila v kategorii B Ivana Žižková O4.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a Ivě přejeme mnoho úspěchů ve finále.

07. 11. 2019
Třídní schůzky

Gymnázium (budova Stavbařů 5)

 • Od 16.30 hod. - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd;
 • od 17.00 hod. - učebna U1 - informační schůzka pro rodiče účastníků lyžařského kurzu z G1A, G1B a kvinty;
 • od 17.00 hod. - učebna U3 - informační schůzka pro rodiče posledních ročníků o přihlašování na VŠ;
 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.

Střední odborná škola (budova Stará 99)

 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.
06. 11. 2019
Prohlášení ke stávce

Zaměstnanci Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem se stávky, vyhlášené ČMOS PŠ na den 6. listopadu 2019, nezúčastní.

Zaměstnanci školy si plně uvědomují vážnost situace ve věci financování a organizování vzdělávání v ČR a jsou nespokojeni s neplněním slibů ze strany vlády ČR, zodpovědně posoudili situaci, ale zahájit stávku za současné situace vidí jako zbytečnost.

Zaměstnance školy mrzí postup hlavního vedení ČMOS PŠ před vyhlášením stávky, který vnesl do současné kritické situace pouze chaos a postavil pracovníky školství do nezáviděníhodné situace v očích veřejnosti.

Zaměstnanci školy prohlašují, že pokud vyjádření nesouhlasu s vládní školskou politikou, či dokonce protestu ve formě stávky bude deklarováno ze strany ČMOS PŠ tak, aby upozorňovalo na skutečné problémy v současném školství, se k takovému protestu připojí.

04. 11. 2019 - 15. 11. 2019
Informatika - soutěž Bobřík informatiky 2019 12. ročník.

Šest našich žáků postoupilo do Ústředního kola, které proběhne 28. ledna 2020, pro ústecký kraj se bude toto kolo konat na naší škole.

Všem úspěšným žákům, kteří v soutěži ulovili svého bobříka informatiky, gratulujeme. Postupujícím přejeme hodně zdaru!

29. 10. 2019 - 30. 10. 2019
Podzimní prázdniny
28. 10. 2019
Státní svátek ČR Den vzniku samostatného československého státu
25. 10. 2019 - 26. 10. 2019
Filmová přehlídka amatérského filmu - Střekovská kamera Národní dům Ústí nad Labem. Soutěžní projekce: pátek - 13–19 hod., sobota 9–13 hod., bude doplněna tradičními rozbory filmů s porotou a dalším programem - besedou s cestovateli Davidem Surým a Martem Eslemem a na slavnostním zahájení zazpívá Petr Lüftner.

V soutěžní přehlídce se účastní také animovaný film našich žáků "Červený a černý" (Z. Putna a spol.), který vznikl mj. v rámci projektových dní na naší škole. Držíme palce!

19. 10. 2019
Ekologická výchova - Den za obnovu lesa Nabídka zajímavé a prospěšné víkendové akce - Chcete udělat něco pro naše lesy? Pokud ano, tak státní podnik Lesy České republiky pořádá celorepublikovou akci s názvem Den za obnovu lesa. Více informací na stránkách www.sazimelesynovegenerace.cz.
16. 10. 2019
Informace pro žáky - Prodloužení platnosti průkazů ISIC Průkazy ISIC vydané v minulém školním roce mají platnost do 12/2019. Tato platnost nemá vliv na funkčnost průkazu v našich systémech pro výdej a objednávání obědů a vstup do budovy gymnázia. Prodloužení/neprodloužení platnosti ovlivňuje to, zda budou průkaz považovat za platný všechny instituce, kterým se držitel chce prokázat např. z důvodu uplatnění slevy nebo pro čerpání jiných výhod. Proto se může každý žák rozhodnout, zda má zájem o prodloužení licence na další rok. Cena za prodloužení platnosti je 180,- Kč/rok. Toto prodloužení probíhá tak, že se po zaplacení částky v systému ověřování ISICu nastaví nová platnost a na průkaz se vylepí validační známka.

Žáci, kteří mají zájem o prodloužení platnosti průkazu, tak mohou učinit nyní hromadně prostřednictvím svého třídního učitele. Po objednání budou v průběhu listopadu vydávány (opět hromadně) validační známky.

09. 10. 2019
Soutěž Krajská odysea - obor Chemie V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje se postupně konají Krajské odysey, soutěže pro žáky základních a studenty středních škol. První byla z oboru chemie, konala se 1. října 2019 na naší škole (v budově SOŠ) a zúčastnily se jí školy ze všech okresů Ústeckého kraje.

Videoreportáž o soutěži na youtube...

09. 10. 2019
Ekologická olympiáda - 25. ročník - krajské kolo konalo se během víkendu 4.-6. října 2019 ve Šluknově. Naši školu reprezentovalo družstvo ze třídy sexta (ve složení: Michaela Galovičová, Kateřina Zingová a Radek Pavelka). Soutěž zahrnovala vědomostní test, poznávačku a dva praktické úkoly.

Všem soutěžícím děkuji za výbornou reprezentaci školy. (M. Jelínková)

27. 09. 2019
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury - informace pro maturanty: Na našich stránkách u předmětu ČJ je zveřejněn platný Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce pro školní rok 2019/2020. Seznam (celkem 146 knih) je platný pro maturitní třídy všech oborů gymnázia a SOŠ. Žáci si podle pokynů uvedených v seznamu vyberou 20 titulů - na termín odevzdání (nejpozději do 31. března 2020) budou včas upozorněni svými vyučujícími i na stránkách školy.

Od tohoto školního roku 2019/2020 jsou ze seznamu vyřazeny knihy:
Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti
Olbracht, Ivan: Biblické příběhy

Upozornění pro žáky nižších ročníků: od roku 2020/2021 budou ze seznamu vyřazeny knihy:
Andronikova, Hana: Zvuk slunečních hodin
Nosková, Věra: Bereme,co je
Procházková, Lenka: Smolná kniha

18. 09. 2019 - 20. 09. 2019
Projektové dny

Upozornění školní jídelny:

Pokud nebudete mít v projektových dnech zájem o oběd, je nutno si ho samostatně odhlásit.

17. 09. 2019
Pořad k prevenci šikany - Kulturní dům Ústí nad Labem Jako hosté se zúčastní: vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, KRAV MAGA, Linka bezpečí/lékař, Policie ČR. Vstupné je 80 Kč na žáka.
16. 09. 2019
Jedeme do divadla - představení Ostře sledované vlaky od B. Hrabala v Městském divadle v Mostě. Účastní se třídy G4A, G4B, 08. Sraz všech zúčastněných bude v 8.15 hodin před Albertem na Severní Terase. Podrobnější informace případně poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
11. 09. 2019
Burza učebnic od 7.30 do 13.15 hod. ve vestibulu školy.
03. 09. 2019 - 05. 09. 2019
Seznamovací kurzy v Jizerských horách - gymnázium

3.-4. září 2019 - třídy G1A, G1B

4.-5. září 2019 - třída prima

- Podrobnosti a formulář obdrželi rodiče na informačních schůzkách.

03. 09. 2019 - 05. 09. 2019
Adaptační kurz 1. ročníků SOŠ ve Chřibské.
02. 09. 2019
Zahájení výuky ve školním roce 2019/2020
 • všechny obory SOŠ v 8.00 hodin
 • třída prima v 8.30 hodin - učebna U3
 • 2. a vyšší ročníky gymnázia v 8.30 hodin - kmenové třídy
 • 1. ročníky gymnázia v 8.45 hodin - učebna U3

Upozornění školní jídelny:
Výdej obědů první školní den v době 10 - 12 hod.

29. 06. 2019 - 01. 09. 2019
Velké (letní) prázdniny

V době letních prázdnin je škola přístupná od 8 - 12 hod.

Rozpis dodatečných a opravných zkoušek rozesíláme poštou (zde na webu k dispozici jen v anonymizované podobě: pro gymnázium - pro SOŠ).

Potvrzení o studiu je možno vydávat pouze na školní rok 2018/2019. Potvrzení o studiu na nový školní rok bude vydáno až poslední týden v srpnu (za předpokladu, že žák nebude vykonávat rozdílové nebo dodatečné zkoušky). Potvrzení o studiu pro budoucí 1. ročníky budeme vydávat až od 2.9.2019.

Nevyzvednutá vysvědčení si může vyzvednout dotyčný žák nebo zákonný zástupce proti předložení dokladu totožnosti.

Čerpání dovolené - sekretariát budova Stavbařů 5 - 22.7.-7.8.2019.

Čerpání dovolené - sekretariát budova Stará 99 - zjistíte na mailové adrese lhotova@gym-ul.cz nebo na telefonních číslech 773 796 220 a 778 442 294.

26. 06. 2019
Informace pro zákonné zástupce žáků - Informační schůzky Informace o prospěchu a chování žáků všech oborů podávají učitelé zákonným zástupcům ve svých kabinetech v době od 16.30 do 18.00 hodin. Konzultaci je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím. Děkujeme za pochopení.
24. 06. 2019
Promítání školních filmů letošních 2. ročníků od 14.30 hod učebna U3 - pro žáky a učitele školy. Pustíme vám vybrané letošní kousky a přidáme něco z animáků z projektových dní.
12. 06. 2019
Upozornění pro žáky školy! Ukončení dnešní výuky ve 13.05 hodin. na základě nepříznivých klimatických podmínek v budovách školy, rozhodl ředitel o ukončení výuky dnes, tj. ve st 12.6.2019, již ve 13.05 hod. Ve čtvrtek 13.6.2019 probíhá výuka dle běžného rozvrhu.
07. 06. 2019
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - SOŠ Úřad městského obvodu Severní Terasa, Stavbařů 2 - obřadní síň.
 • C4A - od 09.00 hodin
 • S4A - od 09.30 hodin
 • V4A - od 10.00 hodin

Protože se jedná o ceremonii, doporučujeme formální oblečení všech zúčastněných. Dostavte se minimálně 15 minut předem.

07. 06. 2019
Žádost o příspěvek na dojíždění za 2. pololetí odevzdejte na sekretariát školy v termínu od 17. do 24. června 2019.

Žáci, kterým vzniká nárok na příspěvek na dojíždění, donesou žádost spolu s aktuálním výpisem z aplikace IDOS, nebo obdobného info dopravního systému (na výpisu bude uvedena vzdálenost v km).

Posuzována je vzdálenost spojení, které žák při přepravě do školy reálně využívá, přičemž musí být splněno kritérium 40 km a více.

07. 06. 2019
Nabídka pronájmu tělocvičen na školní rok 2019/2020 Oznámení s informacemi pro zájemce
03. 06. 2019 - 05. 06. 2019
Projektové dny 2019 žáci se účastní v projektech dle svého uskutečněného výběru. O začátku a místě 1. setkání se informujte na nástěnce u jídelny (platí pro gymnázium) nebo u vedoucího svého projektu.

V projektových dnech se upravuje doba výdeje obědů: od 11.30 do 13.30 hod.

31. 05. 2019
ZSV - EuropaSecura - krajské kolo tříčlenné týmy obhajovaly své práce v debatním klání na téma mezinárodní a bezpečnostní politika ČR. Družstvo ve složení Josef Mašek, Adam Hájek a Michal Vodvářka (06) získalo 1. místo a postupuje do celostátního kola za Ústecký kraj. Dále 2. místo v soutěži získal dívčí tým Tereza Chobotová, Tereza Dlouhá a Markéta Syptáková (1.A). Blahopřejeme!
30. 05. 2019
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro absolventy gymnázia od 16 hod. v Severočeském divadle opery a baletu (předpokládaný konec do 18 hod.).

Maturanti mají sraz s třídním učitelem v 15.15 před divadlem z důvodu nácviku slavnostního nástupu.

30. 05. 2019
Výtvarná soutěž - Naše město vyhlášení a výstava prací proběhla 28. května 2019 v Informačním centru města Ústí nad Labem.

V soutěži byly oceněny práce těchto našich žáků:

 • Kateřina Zingová s prací Zamyšlení nad problematikou kouření
 • Markéta Syptáková s prací (bez názvu)
 • Petra Kolísková s prací Barevné Ústí
 • Natálie Albrechtová s prací Dusím se, zachraň mě
 • Eliška Junková s prací Světový den bez tabáku
 • Tereza Dlouhá s prací Co mi chybí v mém městě
30. 05. 2019
Anglický jazyk - Olympiáda z anglického jazyka - celostátní kolo úspěch našeho žáka:

Celostátního kola v pražském NIDV se celkově účastnilo několik desítek žáků různých středních škol z celé republiky. V kategorii IIIA pro studenty gymnázií se zúčastnil náš žák Šimon Schwarz ze septimy a mezi čtrnácti studenty se umístil na 4. místě. Blahopřejeme!

24. 05. 2019
Německý jazyk - interaktivní přednáška Do Německa na zkušenou s tématikou nabídky brigád, pracovních příležitostí a možnosti využití stipendií od různých organizací. Proběhla pro třídu G2C. Přednášející: p. Kubíková z UJEP. (M.Lipská)
22. 05. 2019
Projektové dny 2019 - Pixar Exhibition Praha část žáků přihlášených na projekt "Animovaný film" navštívila v předstihu výstavu o tvorbě známého producenta animovaných filmů. Na výstavě zhlédli exponáty související s tvorbou Pixaru a představující principy animace i užívané postupy při tvorbě animovaných filmů. V projektových dnech pak budou žáci realizovat vlastní výtvory.
21. 05. 2019
Insterno 2019 - výsledky účasti našich žáků v soutěži v psaní na klávesnici

Vybraní žáci oboru veřejnosprávní činnost se zúčastnili mezinárodní internetové soutěže v psaní na klávesnici, kterou každoročně organizuje Mezinárodní federace pro zpracování informací (International Federation for Information and Communication Processing). Soutěží se v desetiminutovém opisu s penalizací 50 úhozů za chybu. Všichni účastníci obdrží diplom od mezinárodní autority, který potvrzuje jejich výkon v ovládání klávesnice.

O nejlepší umístění se postaral Lukáš Johanovský, žák 3. ročníku, který se mezi žáky z celého světa umístil se svými 435 úhozy za minutu na 26. místě! Proti loňskému roku vylepšil svoje umístění o 14 pozic a jedná se o nejlepší umístění žáka naší školy v historii soutěže. V této kategorii soutěžilo 682 účastníků. Zkušenosti sbírali i další písařské naděje. Petr Pech skončil s 249 úhozy na 257. místě, Jan Schön s 237 úhozy na 292. místě a Veronika Schranková s 235 úhozy na 302. místě.

Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

20. 05. 2019 - 21. 05. 2019
Maturitní zkoušky - ústní část - rozpis pro gymnázium (jen zkratky jmen):
20. 05. 2019 - 21. 05. 2019
Ředitelské volno pro žáky školy.

Upozornění školní jídelny:
Pokud nebudete chtít v uvedené dny odebírat oběd, je třeba, abyste si ho sami odhlásili!
Doba pro výdej obědů se v tyto dny upravuje na 11.30 - 13.15 hodin!

17. 05. 2019
Beseda - Jak funguje reklama (s Matoušem Fridrichem) účastní se druhé ročníky gymnázia a sexta.

Fotogalerie z akce...

17. 05. 2019
Matematická soutěž Pangea - republikové finále konalo se v Praze. Do tohoto finále postoupili z více než 9000 soutěžících dva naši žáci ze sekundy - Jeroným Plašil (obsadil zde 13. místo) a Václav Hudský (získal 25. místo). Oběma gratulujeme!
16. 05. 2019
Soutěž v programování (pořádaná DDM z pověření MŠMT) - krajské kolo výsledek našeho žáka: Petr Zahradník (O8) postoupil do celostátního kola, které se uskuteční 21.-23. června 2019 v Hradci Králové. Gratulujeme!
09. 05. 2019
Fyzikální olympiáda - krajské kolo gratulujeme našemu žákovi Marku Broulovi (sexta) k umístění na 2. místě soutěže!
09. 05. 2019
Středoškolská odborná činnost - Krajské kolo naše žákyně SOŠ Hana Mužíková, která obhajovala svou práci v oboru "14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času" mezi 12 dalšími účastníky, se umístila na 3. místě. Gratulujeme!
08. 05. 2019
Státní svátek ČR Den osvobození
04. 05. 2019
Středoškolská odborná činnost - krajské kolo výsledky:

Petr Zahradník (O8) vyhrál 1. místo v oboru matematika a Zdeněk Vostřel (G4B) obsadil druhé místo v oboru fyzika. Obě práce byly doporučeny k postupu do národního kola.

01. 05. 2019
Státní svátek ČR Svátek práce
25. 04. 2019 - 10. 05. 2019
Projektové dny 2019 - žáci gymnázia zápis do projektů je spuštěn.

Postup přihlašování.

Třídy prima, sekunda, tercie a žáci přihlášení na uzavřené projekty (dle seznamů dodaných vedoucími projektů) jsou již zapsáni automaticky. Prosíme žáky o kontrolu svého zápisu. Ostatní žáci vybírají projekt dle nabídky.

Výběr projektů probíhá elektronicky do 10. května 2019 12.00 hod.

25. 04. 2019
Upozornění pro strávníky školní jídelny z důvodu zvyšujících se cen surovin přistupuje od 1.9.2019 školní jídelna k úpravě cen obědů, které se od roku 2013 dosud nenavyšovaly. Podrobnosti na stránce školní jídelny. Děkujeme za pochopení.

Žádáme strávníky, kteří platí obědy prostřednictvím inkasa, aby si včas překontrolovali výši limitu.

23. 04. 2019
Německý jazyk - Soutěž SGUNu Desková hra s kartičkami: "Vymysli a vyrob vlastní deskovou hru, při které budou hráči plnit úkoly z kartiček"

Gratulujeme Petrovi Vargovi z O7, který ve své kategorii získal 1. místo v rámci celé republiky za svou hru s názvem Schachtel.

22. 04. 2019
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí
19. 04. 2019
Svátek ČR Velký pátek
18. 04. 2019
Velikonoční prázdniny
16. 04. 2019
Upozornění pro studenty 4. ročníků - příspěvek na dojíždění žádosti na 2. pololetí odevzdávejte již nyní - před koncem studia.

Směrnice k příspěvku na dojíždění

15. 04. 2019
Úspěch florbalového týmu naší školy na Superfinále 2019 KB Florbal Challenge v Ostravě

"Ústecká Stavbařka zvítězila ve finále KB Florbal Challenge a usedla tak na trůn středních škol ve florbale! Tým, který je z většiny poskládaný z hráčů Florbalu Ústí, se přes několik kol dostal až do superfinálového dne v Ostravě, kde zvítězil nad SPŠ Zlín 7:3. Gratulujeme!" - Florbal Ústí nad Labem

O Superfinále ve florbale 2019 na Český florbal

Gratulujeme!

12. 04. 2019 - 26. 04. 2019
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2019/2020 - žáci letošních druhých ročníků a sexty 1. kolo výběru (platí pro gymnázium).

Přesné instrukce budou žákům podávány v hodinách informatiky.

Po ukončení 1. kola výběru bude provedeno potvrzení obsazených seminářů a případné zrušení seminářů nedostatečně obsazených. V dalším kole budou ti, kteří nemají v důsledku zrušení některého semináře zapsán povinný počet předmětů, vybírat znovu z aktualizované nabídky.

Žáci předposledních ročníků pokračují v seminářích vybraných pro letošní rok (nemění se jejich počet, pouze se zvyšuje časová dotace).

12. 04. 2019
Jedeme do divadla - představení Romeo a Julie od W. Shakespeara v Divadle na Vinohradech v Praze. V roli Romea vystoupí bývalý žák našeho gymnázia Marek Lambora. Účastní se třídy 03, G1A, G1B. Sraz všech zúčastněných bude v 7.15 hodin před Albertem na Severní Terase. Podrobnější informace případně poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
12. 04. 2019
Matematická olympiáda - okresní kolo kategorie Z7 úspěchy našich žáků: Plašil Jeroným (1. místo), Borovanský Simeon (2.-3. místo), Hubka Ondřej (2.-3. místo), Ptošek Petr (5. místo). Všem úspěšným žákům ze třídy O2 gratulujeme!
12. 04. 2019
Matematická olympiáda - okresní kolo kategorie Z8 úspěchy našich žáků: Pham Quang Thanh (1.-2. místo), Tintěrová Eliška (1.-2. místo), Žižková Ivana (4. místo), Hubený Adam (5.-6. místo). Všem úspěšným žákům ze třídy O3 gratulujeme!
11. 04. 2019
Jedeme do divadla - představení Ostře sledované vlaky od B. Hrabala v Městském divadle v Mostě. Účastní se třídy G2A, G2B, G2C a 06. Sraz všech zúčastněných bude v 8.15 hodin před Albertem na Severní Terase. Podrobnější informace případně poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
11. 04. 2019
Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie A úspěch našeho žáka - Petr Zahradník (oktáva) se umístil na 2. místě a postoupil tak do celostátního kola. Gratulujeme!
09. 04. 2019
Dějepis - Přednáška Život lovců o životě pravěkých lidí.

Zúčastní se třídy G1A, G1B, O5 a C1A. Akce se bude konat v budově B školy (Stará 99) od 11.30 do 13.00 hodin. Žáci gymnázia se budou přesouvat hromadně se svým pedagogickým dozorem. Další podrobnosti o projektu Jak obléci pračlověka.

04. 04. 2019
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd (gymnázium),
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
04. 04. 2019
Okresní kolo středoškolské odborné činnosti v oboru: 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se umístila naše děvčata ze SOŠ - Hana Mužíková, S3A (1. místo) a Kristýna Ročková, S3A (2. místo) a postupují do krajského kola.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole!

Středoškolská odborná činnost je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Soutěž je určena středoškolákům, kteří si vybírají kategorii podle svého zaměření.

03. 04. 2019
Jdeme do divadla - představení Sluha dvou pánů od C. Goldoniho v Městském divadle v Mostě. Účastní se třídy G1A, G1B, G2A, G2B a G2C. Sraz všech zúčastněných bude v 8.15 hodin před Albertem na Severní Terase. Podrobnější informace případně poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
02. 04. 2019
Vědecká soutěž N-tropy - celostátní finále proběhlo 23.-24.3. v Brně.

Zvítězil tým žáků naší školy "Název neuveden" ve složení: Petr Zahradník, Dalibor Pelčák a Hoang Ngoc Hung. Gratulujeme!

N-trophy je soutěž pro středoškoláky ve formě experimentů a bádání odehrávající se v univerzitním prostředí. Týmy soutěží ve čtyřech oborech – v biologii, v chemii, ve fyzice a v logice. Řada úkolů v sobě zahrnuje i další vědní obory. Soutěž je určena pro studenty středních škol z České a Slovenské republiky.

Foto z vyhlášení...

01. 04. 2019
Dětská scéna 2019 - oblastní kolo Gratulujeme Jiřímu Půlpytlovi (O1) a Karolíně Jeřábkové (O4), kteří se v oblastním kole recitační soutěže umístili do 3. místa. Oba postupují do krajského kola v Lounech. (L. Freibergová)
01. 04. 2019
Mistrovství ČR v grafických disciplínách - krajské kolo úspěch našeho žáka

Na prvním místě v kategorii opis na klávesnici se umístil žák třetího ročníku oboru veřejnosprávní činnost Lukáš Johanovský. V desetiminutovém opisu zvládl napsat 415 čistých úhozů s procentem chybovosti 0,06. Gratulujeme ke krásnému výsledku a postupu do celostátního kola. (B. Semrádová)

25. 03. 2019
Důležité! - Sdělení ředitele školy

Z důvodu opravy vodovodního řadu bude ve středu 27.3.2019 uzavřena budova A školy v ul. Stavbařů 5. Tento den nebude v provozu školní kuchyně a jídelna, ani nebudou probíhat pronájmy v budově A. Provoz budovy B - ul. Stará 99 zůstává neomezen. Obědy všem strávníkům budou centrálně odhlášeny.

Ing. Mgr. Michal Šidák v.r.
ředitel školy

Výuka žáků oborů gymnázia bude nahrazena kulturním představením. Sraz žáků s pedagogickým doprovodem je nejpozději v 8.45 hod. na prostranství před kostelem Nanebevzetí Panny Marie u OC Fórum. Představení proběhne v sále Cinema City. Po skončení představení se žáci nevrací do školy.

24. 03. 2019
Účast našich filmů na filmových soutěžích ve Dvoře králové - výsledky

Ocenění a umístění našich filmů v zemském kole filmové soutěže Zlaté slunce 2019:

Reportáž "Pěšky na Sněžku" (V. Rajchert a F. Kaplan) získala 1. místo a zároveň Cenu Safari Parku!
Hraný film "Rande" (F. Matějka a kol.) se umístil na 2. místě
a experiment "Ticho hluku" (K. Šrámková a kol.) obdržel čestné uznání s postupem.

Tyto tři filmy nás tak budou dále reprezentovat v celostátním kole v Blansku.
Gratulujeme tvůrcům!

Ocenění a umístění našich filmů v amatérské filmové soutěži Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše 2019:

V hodnocení dětské poroty jsme byli mezi nejúspěšnějšími:
Bláznivá parodie na internetové memy "Nový žák" (D. Jabůrek a kol.) se umístila na prvním místě,
reportáž "Pěšky na Sněžku" (V. Rajchert a F. Kaplan) získala 2. místo.

U odborné poroty jsme si také nevedli špatně, protože
"Pěšky na Sněžku" (V. Rajchert a F. Kaplan) získala také 2. místo a navíc Cenu Rychnovské osmičky (což je pozvání k účasti na nejstarší filmařské soutěži v ČR na náklady pořadatelů).
Filmy "Rande" (F. Matějka a kol.) a "Ticho hluku" (K. Šrámková a kol.) obdržely čestné uznání.

Blahopřejeme k úspěchu!

22. 03. 2019 - 23. 03. 2019
Účast našich žáků na Juniorfilmu a Zlatém slunci 2019 ve Dvoře Králové v letošním roce se účastní čtyři nominované filmy našich žáků.

Do filmových přehlídek amatérských filmařů z celé republiky i Slovenska jsme letos vyslali následující filmy: "Nový žák" (D. Jabůrek a kol.), "Rande" (F. Matějka a kol.), "Ticho hluku" (K. Šrámková a kol.) a "Pěšky na Sněžku" (V. Rajchert a F. Kaplan).

Tyto dvě soutěže pro amatérské filmaře, proběhnou letos 21. až 23. března 2019 ve Dvoře Králové n. Labem - z toho dva dny s účastí naší "reprezentace". V případě "Zlatého slunce" se jedná o postupové kolo, které v případě úspěchu umožňuje další účast v celorepublikovém kole v Blansku. Z "Juniorfilmu - Memoriálu J. Beneše" jsme si již dvakrát přivezli putovního klauna - cenu za nejhumornější snímek festivalu.

Přejeme proto i letos mnoho zdaru a příznivý ohlas u publika i poroty!

22. 03. 2019
Chemické fórum Ústeckého kraje - byli jsme při tom

V úterý 19. března 2019 se v ústeckém hotelu Clarion, pod záštitou ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové a za přítomnosti hejtmana Oldřicha Bubeníčka, konalo 2. Chemické fórum Ústeckého kraje. V letošním roce bylo zaměřeno na téma „Chemie – lidé – budoucnost“. Podrobnější informace...

19. 03. 2019
KB Florbal Challenge - Národním finále západ - výsledek našeho týmu - vítězství ve vyrovnaném finálovém duelu a zasloužený postup do Superfinále 14.4. v Ostravě. Gratulujeme!

Více informací o průběhu Národního finále západ...

11. 03. 2019 - 15. 03. 2019
Jarní prázdniny pro naši školu.

V době jarních prázdnin jsou obě budovy školy otevřeny od 8-12 hod.
Ve dnech 11.-12.3. je sekretariát budovy Stavbařů uzavřen.

06. 03. 2019
Projekt Den poezie - Dětská scéna 2019 a Wolkrův Prostějov 2019 školní kolo recitačních soutěží

Zúčastnilo se rekordních 55 recitátorů z našeho gymnázia. Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Zvláštní poděkování patří žákům z G1B (K. Melenová, E. Musílková, M. Beranová, E. Zedeková a B. Kaplanová), z G4B (K. Kaulfusová, A. Žitná) a Janu Novákovi z O2, kteří pomáhali při realizaci projektu. (S. Rezková, J. Susová, L. Freibergová)

01. 03. 2019
Upozornění pro maturanty - Český jazyk a literatura - společná část maturitní zkoušky ústní zkouška

Žáci maturitních ročníků jsou povinni vypracovat a odevzdat seznam četby k maturitě (v souladu s platným katalogem požadavků). Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 29. března 2019 (30. - 31. března se nevyučuje). V případě nedodržení stanoveného termínu obdrží žák u zkoušky seznam sestavený maturitní komisí.

27. 02. 2019 - 04. 03. 2019
Lyžařský kurz - Hotel Postwirt, Seeboden v Rakousku žáci tříd "malého gymnázia"

Podrobné informace...
Nutný je posudek dítěte o zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci (potvrzený lékařem).

20. 02. 2019
Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo výsledky:

I. kategorie (prima-sekunda)
1. místo: Klier Jiří (O2) 2. místo: Brodský Filip (O2)

III. kategorie (kvinta-septima, 1.-3. ročník)
1. místo: Schwarz Šimon (O7) 2. místo: Novotný Matěj (O6)

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Šimonovi držíme palce v krajském kole! (J. Schorschová)

14. 02. 2019
Přihlášky ke studiu - Prosíme o uvádění e-mailových adres zákonných zástupců na přihlášce. Komunikujeme e-mailem (viz informace k přijímacímu řízení).
Děkujeme.

 
 
 
 
 
 

05. 02. 2019
Fyzikální olympiáda - krajské kolo kategorie A.

Žák Petr Zahradník (oktáva) získal vynikající 2. místo, čímž si zajistil postup do celostátního kola. Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci školy, Petrovi blahopřejeme a držíme palce! (Z. Gromanová)

03. 02. 2019
Školní kolo biologické olympiády - výsledky kategorie C + D (konala se ve dnech 22.-23.1.2019)

Ve velké konkurenci zvítězila v kategorii C - Pavla Pechová (kvarta) a v kategorii D - Zuzana Partlová (sekunda). Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme postupujícím. (M. Jelínková)

01. 02. 2019
Pololetní prázdniny
31. 01. 2019
Pololetní vysvědčení
30. 01. 2019
Jdeme do divadla - představení Don Quijote de la mAncha (v režii B. Polívky) účastní se třídy gymnázia (O3, O4, G1A, G1B, O5) v rámci projektu Podpora kultury - 400 let Cervanta divadelního. Představení se koná v kině Hraničář v Ústí nad Labem. Sraz všech účastníků v 8.45 před Hraničářem. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
30. 01. 2019
Informatická soutěž Bobřík informatiky - krajské kolo pro postupující soutěžící z kategorie Senior - proběhne v budově gymnázia - Stavbařů 5, od 10 hod.

Těsně druhé místo získal F. Stehlík a na třetí dosáhl H. Do (oba z naší školy). Gratulujeme!

Bližší info a fotogalerie...

29. 01. 2019
Olympiáda v českém jazyce II. kategorie - okresní kolo

1. místo: Prokop Mikulášek (O7)
3. místo: Petr Varga (O7)

Úspěšným septimánům blahopřejeme k postupu do krajského kola!

23. 01. 2019
Informační schůzky k prospěchu a chování pro zákonné zástupce žáků v době od 16 do 17 hodin.

Upozorňujeme rodiče, že schůzku je třeba si s příslušným vyučujícím předem domluvit. Děkujeme za pochopení.

21. 01. 2019 - 26. 01. 2019
Lyžařský kurz - Hotel Mölltalerhof v Rakousku žáci tříd G1A, G1B, O5.

Podrobné informace...
Nutný je posudek dítěte o zdravotní způsobilosti dítěte k zotavovací akci (potvrzený lékařem).

16. 01. 2019
Den otevřených dveří v době 15-18 hodin.

Obory 4leté a 8leté gymnázium - adresa: Stavbařů 5

Obory aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost, včetně informací o změnách a možnostech studia pro obor sociální činnost - adresa: Stará 99

Těšíme se na Vás!

16. 01. 2019
SOŠ - Soutěž v anglickém jazyce výsledky:

1. Viktorie Tokareva C3A, 31 b.
2.-3. Nikola Lokvencová S3A, Michal Polesný V3A, 30 b.

Vítězka postupuje do okresního kola. Blahopřejeme a děkujeme všem za účast! (J. Tauchmanová)

14. 01. 2019
Jdeme do divadla - představení Pygmalion (G. B. Shaw) účastní se vybraní žáci gymnázia (G2A, G2B, G2C, 06, G3A, G3B, 07) - divadelního představení se uskuteční v Divadle na Vinohradech v Praze. Podrobnější informace získají žáci od svých učitelů českého jazyka. Sraz všech účastníků bude v 7.30 hod. na parkovišti u Albertu na Severní Terase. (S. Rezková)
10. 01. 2019
Anglický jazyk - Soutěž Angličtinář roku 2018 tým deseti našich žáků (Šimon Schwarz O7, Tereza Vacurová G4B, Jan Mátl O8, Adéla Chobotová G4A, Ngoc Hung Hoang O7, Jan Madunický O5, Lucie Vodvářková O8, Marek Roman Prachatický O5, Martina Fárová O8 a Dalibor Pelčák O8) dosáhl za naši školu vynikajícího výsledku - 1. místa v Ústeckém kraji a krásného 7. místa v rámci celé České republiky. Šimon Schwarz se navíc umístil na skvělém 3. místě ze všech českých studentů a 9. místě v celosvětovém měřítku. Celkový počet zúčastněných škol byl 892 s 21110 studenty. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za skvělé umístění! (J. Schorschová)
10. 01. 2019
SOŠ - Příprava žáků pro vstup na trh práce Národní ústav pro vzdělávání publikoval jako inspirativní příklad dobré praxe článek o našem systému přípravy žáků pro vstup do profesního života. (D. Henzlová, R. Sirotková)
07. 01. 2019
Německý jazyk - soutěž Němčinář roku 2018 naši žáci (Eva Vogelová O7, Zdeněk Vostřel G4B, Kristýna Beranová O8, Monika Síbová G4B, Martina Fárová O8) se v konkurenci 243 škol z 11 zemí Evropy umístili na skvělém 1. místě v Ústeckém kraji, 4. místě v rámci České republiky a 12. místě v Evropě. Eva Vogelová zároveň obsadila vynikající 18. místo z celkového počtu 3052 účastníků a v rámci studentů z České republiky byla na 3. místě. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za báječný výsledek pro naši školu. (M. Orosová)
06. 01. 2019 - 12. 01. 2019
Lyžařský kurz - SOŠ
03. 01. 2019 - 04. 01. 2019
Ředitelské volno pro žáky školy.

Rok 2018

22. 12. 2018 - 02. 01. 2019
Vánoční prázdniny přejeme vám klidné a nerušené sváteční dny.

V době prázdnin je budova gymnázia uzavřena od 22.12.2018 do 1.1.2019, budova SOŠ je uzavřena od 22.12.2018 do 2.1.2019.

21. 12. 2018
Vánoční trhy - SOŠ
21. 12. 2018
Branné cvičení
20. 12. 2018
Vánoční akademie - gymnázium
16. 12. 2018
Literární Ústí 2018 - 16. ročník úspěchy našich žáků:

1. místo: Tereza Chobotová (G1A), Klára Petýrková (G2A)
2. místo: Ema Kolářová (O1), Lenka Zahradníková (O4), Jan Kökert (G1B), Anna Marie Petrová (G2A), Alena Harciníková (G4B)
3. místo: Filip Braun (G1A), Eliška Hájková (G1B), Matyáš Strašík (O7)

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy!

15. 12. 2018
Anglický jazyk - Cambridge Exams v úrovních B2 First a C1 Advanced proběhly letos opět v budově naší školy. Zúčastnili se jak naši žáci, tak kandidáti z veřejnosti.

Děkujeme za hladký průběh a držíme palce, aby celkové skóre bylo co nejvyšší!

14. 12. 2018
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo výsledky:

I. kategorie (tercie, kvarta): 1. Adéla Matějková (O3), 2. Lenka Zahradníková (O4), 3. Ivana Žižková (O3)

II. kategorie (1. - 4. ročník, kvinta - oktáva): 1. Petr Varga (O7), 2. – 3. Kateřina Kubecová (O8), 2. – 3. Prokop Mikulášek (O7)

První dvě soutěžící v I. kategorii a tři ve II. kategorii postupují do okresního kola. Vítězové obou kategorií obdrží knižní poukázku v hodnotě 400 Kč. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů!

14. 12. 2018
Chemie - Krajské kolo chemické olympiády nejvyšší kategorie A, proběhlo 7. prosince 2018. Ve velmi silné konkurenci se na 1. místě umístil Petr Zahradník (oktáva), 2. místo obsadil Hoang Ngoc Hung (septima). Gratulujeme!
13. 12. 2018
Upozornění - Ukončení výuky ve 13.05 hod. platí pro budovu gymnázia v ul. Stavbařů.

Z důvodu přerušení dodávky vody, v důsledku havárie vodovodního řadu na Severní Terase, se dnešní vyučování ukončuje po 6. vyuč. hodině. Páteční výuka bude probíhat dle rozvrhu.

12. 12. 2018
Německý jazyk - školní kolo jazykové olympiády v německém jazyce v kategorii IB - sekunda.

Gratulujeme k výborným výsledkům a postupu do dalšího kola následujícím žákům: 1. místo: Zuzana Partlová, 2. místo: Valérie Petrů, 3. místo: Jan Novák

10. 12. 2018
Jdeme do divadla - představení Kráska a zvíře (F. Hrubín) účastní se třídy malého gymnázia - představení proběhne v Městském divadle v Mostě. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
10. 12. 2018
Anglický jazyk - jazyková soutěž Angličtinář roku Soutěže se zúčastnilo 43 žáků naší školy.

Výsledky deseti nejlepších se započítávají jako výsledek naší školy:
1. místo - Schwarz Šimon, O7; 2. místo - Vacurová Tereza, G4B; 3. místo - Mátl Jan, O8; 4. místo - Chobotová Adéla, G4A; 5. místo Hoang Ngoc Hung, O7; 6. místo - Madunický Jan, O5; 7. místo - Vodvářková Lucie, O8; 8. místo - Prachatický Marek, O5; 9. místo - Fárová Martina, O8; 10. místo - Pelčák Dalibor, O8.

Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným! (J. Schorschová)

29. 11. 2018
Anglický jazyk - konverzační soutěž výsledky školních kol:

I. kategorie (prima-sekunda)
1. místo: Brodský Filip (O2); 2. místo: Klier Jiří (O2); 3. místo: Herman Jiří (O2)

II. kategorie (tercie-kvarta)
1. místo: Brokl Ondřej (O4); 2. místo: Dvořák Vojtěch (O4); 3. místo: Kunc Vojtěch (O4)

III. kategorie (kvinta-septima, 1.-3. ročník)
1. místo: Novotný Matěj (O6); 2. místo: Schwarz Šimon (O7); 3. místo: Frühauf Jaroslav (G3B)

Gratulujeme a přejeme všem hodně úspěchů v okresním kole!

29. 11. 2018
Německý jazyk - jazyková olympiáda školní kolo - v kategorii IIB (O3 + O4).

Gratulujeme k výborným výsledkům a postupu do dalšího kola následujícím žákům:
1. místo: Erika Nečasová (O4), 2. místo: Barbora Davidová (O4), 3. místo: Kateřina Brůhová (O3).

28. 11. 2018
Den otevřených dveří v době 15-18 hodin.

Obory 4leté a 8leté gymnázium - adresa: Stavbařů 5

Obory aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost, včetně informací o změnách a možnostech studia pro obor sociální činnost - adresa: Stará 99

Těšíme se na Vás!

23. 11. 2018
Německý jazyk - jazyková soutěž Němčinář roku Výsledky pěti nejlepších se započítávají jako výsledek naší školy.

Gratulujeme k výborným výsledkům první petici našich žáků: 1. místo - Vogelová Eva, O7; 2. místo - Vostřel Zdeněk, G4B; 3. místo - Beranová Kristýna, O8; 4. místo - Síbová Monika, G4B; 5. místo - Fárová Martina, O8.

23. 11. 2018
Německý jazyk - školní kolo jazykové olympiády v německém jazyce v kategorii IIIA a IIIB.

Gratulujeme k výborným výsledkům a postupům do dalšího kola následujícím žákům:
kategorie IIIA
1. místo - Tran Huy Hoang, G2C; 2. místo - Malchus Tomáš, G2A; 3. místo - Říhovský Jakub, O6
kategorie IIIB
1. místo - Kösslerová Angelina, G2A; 2. místo - Zingová Kateřina, O5

23. 11. 2018
Dějepisná olympiáda - školní kolo (tercie, kvarta). Výsledky: 1. místo - Jan Toman (O4); 2. místo - Ondřej Brokl (O4); 3. místo - Adam Hruška (O3). Gratulujeme!
22. 11. 2018
Dějepisná olympiáda - školní kolo 1.-4. ročník (kvinta - oktáva)

1. místo: Hana Sýkorová (G3A), 2. místo: Alena Reichlová (O7), 3. místo: Anna Koutníková (G3B) Tříčlenné družstvo bude reprezentovat školu v oblastním kole. Přejeme hodně úspěchů!

20. 11. 2018
Informatika - Účast našich žáků na Robosoutěži 2018 naši školu budou letos zastupovat v 1. předkole soutěže pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky tým "XxXAutistickadolevaXxX" (ve složení Filip Stehlík (zast. M. Vaverkou), Filip Padberg a Petr Varga - z O7 a O6).

Úkolem každého týmu v soutěži je sestavit a naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu (letos je zadání na motivy hry "Pac-Man") a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří na půdě ČVUT v Praze.

12. 11. 2018 - 16. 11. 2018
Informatika - soutěž Bobřík informatiky 2018
 • PO 12. 11. - kategorie Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
 • ÚT 13. 11. - kategorie Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • ST-PÁ 14.-16. 11. - kategorie Kadet (tercie a kvarta)
12. 11. 2018
Přednáška amerického diplomata S vybranými žáky čtvrtých ročníků SOŠ jsme v pondělí 5. listopadu navštívili Americké centrum v Praze, kde nám přednášel diplomat Erik Black. Hovořil o své práci, životě Američana v České republice, česko-amerických vztazích a debatoval se studenty. (A. Stanková)
12. 11. 2018
Turnaj v piškvorkách - pIšQworky 2018 - pokračování oblastní kolo - opět v prostorách budovy našeho gymnázia.

Týmy se sjely včas v dobré náladě. Skupiny proběhly, tak jak měly. Vše šlo hladce. Od začátku se dominantně projevil tým Dřeváků. Skupinou prošli bez jediné prohry. Všechna první čtyři místa obsadila SPŠ Resslova. Vítězem turnaje se stal tým Dřeváci. Vítězům gratulujeme a poraženým děkujeme za účast.

Krajské kolo se bude konat 30. listopadu 2018 opět v budově gymnázia v ul. Stavbařů.

10. 11. 2018
Logická olympiáda - krajské kolo - výsledky proběhlo v pátek 2. listopadu v Ústí nad Labem, kam se v každé kategorii probojovalo 50 nejlepších žáků ze všech škol v kraji.

Základního kola se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) v našem kraji zapojilo 1211 řešitelů a do krajského kola postoupilo 9 našich žáků, v kategorii C (žáci středních škol) se v kraji do soutěže zapojilo 1243 řešitelů a krajského kola se zúčastnilo 11 našich žáků.

Do republikového finále, které proběhne 26. listopadu 2018 v Míčovně Pražského hradu, postoupili v kategorii B: Křížová Karolína O4 a Žižková Ivana O3, v kategorii C: Do Hung O7 a Hoang Ngoc Hung O7.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a postupujícím přejeme mnoho úspěchů ve finále.

09. 11. 2018
Matematika - celorepubliková týmová matematická soutěž MaSo - výsledek soutěž proběhla v úterý 6. listopadu, naši žáci (Křížová Karolína O4, Ptošek Petr O2, Tintěrová Eliška O3 a Žižková Ivana O3) na ní v konkurenci 115 týmů získali krásné 18. místo.

Všem našim soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

08. 11. 2018 - 09. 11. 2018
Přehlídka Vzdělávání 2019 XVIII. ročník přehlídky možností středoškolského vzdělávání - pořádáme v budově naší školy ve Staré ul. 99.

ve čtvrtek 8. listopadu - 9.00 - 17.00 hodin

v pátek 9. listopadu - 8.00 - 13.00 hodin

Přehlídka je určena všem žákům 9. tříd ZŠ v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice a jejich rodičům a pedagogům.

K prezentaci své vzdělávací nabídky pro příští školní rok jsou zvány všechny střední školy působící v okrese Ústí nad Labem a další školy z Ústeckého kraje, doplňující oborovou vzdělávací nabídku. Na stánku Úřadu práce budou poskytovány informace o možnostech vzdělávání i v jiných oborech v rámci celé republiky.

Možnosti spojení MHD:

linky 55, 53 (výstup Střední školy)
linka 51 (výstup Sociální péče)
linka 60 (výstup Severní Terasa)

Těšíme se na viděnou!

08. 11. 2018
Třídní schůzky

Gymnázium (budova Stavbařů 5)

 • Od 16.30 hod. - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd;
 • od 17.00 hod. - učebna U3 - informační schůzka pro rodiče účastníků lyžařského kurzu z G1A, G1B a kvinty;
 • od 17.00 hod. - školní jídelna - informační schůzka pro rodiče posledních ročníků o přihlašování na VŠ;
 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.

Střední odborná škola (budova Stará 99)

 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.
05. 11. 2018 - 09. 11. 2018
Informatika - soutěž Bobřík informatiky 2018 informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.

v týdnu 5. - 9. 11. - kategorie Benjamin (prima a sekunda)

05. 11. 2018
Turnaj v piškvorkách - pIšQworky 2018 odehrál se v prostorách budovy našeho gymnázia.

Report z akce:

Po čtyřech dramatických skupinách, kterých se zúčastnilo 14 týmů se začalo hrát play-off. Z každé skupiny postoupily do závěrečných bojů dva týmy. Od počátku play-off byla zjevná rivalita mezi dvěma ústeckými gymnázii - gymnáziem z Jateční a ze Stavbařů. Obě školy se s přehledem do play-off probojovaly. Měly tolik týmů, že obsadily celé semifinále.

Ve finále se opět dalo napětí krájet. Vítězem oblastního kola se nakonec stal tým "Karel" z Gymnázia Jateční. Druhé místo obsadil tým "Název Neuveden" z Gymnázia dr. V. Šmejkala (Stavbařů). Bronzovou příčku získal tým "Circumcisius" také z Gymnázia Jateční.

Děkujeme všem zúčastněným týmům a těšíme se na pokračování.

29. 10. 2018 - 30. 10. 2018
Podzimní prázdniny pro žáky školy.
26. 10. 2018
Republika 100 - Celoškolní projekt ke 100. výročí vzniku republiky Projekt bude probíhat od 8.30 do 12 hodin v obou budovách školy.

Žák se před začátkem musí dostavit do té budovy, ve které probíhá jím vybraná ranní aktivita. Přesun mezi budovami bude zajištěn s pedagogickým dozorem (v průběhu i po skončení projektu).

Objednané obědy se vydávají po skončení projektu v jídelně, ve které se žák běžně stravuje. Výdej obědů od 11.50 do 13.30 hodin.

17. 10. 2018
Ekologická olympiáda - krajské kolo - výsledky našich žáků Během víkendu 12.-14. října 2018 se 2 družstva z naší školy účastnila krajského kola ekologické olympiády žáků středních škol a gymnázií v Ústí nad Labem.

Soutěžící čekala v pátek teoretická část (poznávačka a test) a v sobotu plnili 2 praktické úkoly. V silné konkurenci 26 družstev se z našich umístilo družstvo ze septimy ve složení Pepa Hoang, Eva Vogelová a Kamila Urbanczyková (7. místo). V doprovodné večerní soutěži naše družstvo ze SOŠ zvítězilo, družstvo z gymnázia pak obsadilo 3. místo.

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a pro příští kolo hledáme další zájemce. (M. Jelínková)

15. 10. 2018 - 19. 10. 2018
Týden zahraniční kuchyně v naší školní jídelně jako každý rok se vám i letos otevře možnost nahlédnout do gastronomie jiných zemí (tentokrát Kanada, Norsko, Německo, Maďarsko a Austrálie). Proto vás srdečně zveme a přejeme dobrou chuť!

Podrobnosti k připravovanému menu...

15. 10. 2018
Informace pro zájemce o vystavení ISIC nebo ITIC karty upozorňujeme, že dodat podklady (včetně fota) a uhradit platbu za vystavení karty je třeba do konce týdne (tj. do 19.10.2018). Žádosti případných dalších zájemců budou vyřizovány až koncem listopadu.
15. 10. 2018
Cornwall - zapomenutá země (projektový týden 1.-7.6.2019) možnost přihlásit se je zápisem na dveřích kabinetu B20 - uzávěrka přihlášek: 20.10.2018!

Podrobnosti k exkurzi...

30. 09. 2018
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury - informace pro maturanty na našich stránkách u předmětu ČJ je zveřejněn platný Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce pro školní rok 2018/2019.

Seznam (celkem 148 knih) je platný pro maturitní třídy všech oborů gymnázia a SOŠ. Žáci si podle pokynů uvedených v seznamu vyberou 20 titulů - na termín odevzdání (nejpozději do 31. března 2019) budou včas upozorněni svými vyučujícími i na stránkách školy.

Upozornění pro žáky nižších ročníků: od roku 2019/2020 budou ze seznamu vyřazeny knihy: Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti
Olbracht, Ivan: Biblické příběhy

28. 09. 2018
Státní svátek ČR Den české státnosti.
19. 09. 2018 - 21. 09. 2018
Projektové dny

Žáci čtyřletých oborů gymnázia, SOŠ a vyšších ročníků osmiletého gymnázia:

 • 1. ročníky, kvinta - Kulturní a mediální výchova
 • 2. ročníky, sexta - Výchova pro případ mimořádných událostí
 • 3. ročníky, septima - Průmysl a ekologie v regionu
 • 4. ročníky, oktáva - Volba povolání

Osmileté gymnázium - prima, sekunda, tercie, kvarta - dle výběru:

 • Fyzikálně-chemický projekt
 • Kartograficko-topografický projekt
 • Hudebně-dramatický projekt
 • Dějepisně-jazykový projekt
17. 09. 2018
Informace ke školním kartám ISIC Žáci prvních ročníků oborů gymnázia obdrželi své karty ISIC, které jsou již aktivovány pro přístup do budovy Stavbařů i pro odběr obědů v případě stravování ve školní jídelně.
První ročníky SOŠ budou následovat bezprostředně po dodání karet z výroby.

Ostatní zájemci o ISIC karty z naší školy obdrží své karty prostřednictvím třídních učitelů, postupně tak, jak jsou z výroby dodávány.

Pokud nejste z 1. ročníku a máte zájem o využívání karty pro vstup do budovy, dostavte se k aktivaci do kabinetu IVT (pav. C, 2. patro, č. 30a) a k odběru a objednávání obědů, dostavte se s kartou k vedoucí jídelny.

Toto řešení jsme zvolili proto, abychom předešli komplikacím se vstupem a výdejem obědů před tím, než se k vám nová karta dostane. Do aktivace ISIC pro tyto účely je možno používat předchozí kartu/čip.

14. 09. 2018
Ústní maturitní zkouška - podzimní termín od 8.00 hod - v budově SOŠ - Stará 99.
12. 09. 2018
Burza učebnic od 7.30 do 13.15 hod. ve vestibulu školy.
10. 09. 2018
Maturitní profilová písemná zkouška - podzimní termín POZOR! Koná se pro všechny naše maturanty v budově SOŠ - Stará 99!

od 8.00 hod. do 9.30 hod. - předměty: Aj + Ze + Dě + Ch + Nj;
od 10.30 hod. do 12.00 hod. - předměty: Bi + Pr.

07. 09. 2018 - 10. 09. 2018
Informace pro žáky oborů SOŠ v pátek 7.9. a v pondělí 10.9. bude vedoucí školní jídelny odpovídat na otázky a vyřizovat vše ohledně stravného a stravování ve školní jídelně - zájemci ze SOŠ ji v těchto dnech zastihnou v době od 7.30 do 9.30 hodin v sekretariátu budovy SOŠ - Stará 99.
04. 09. 2018 - 06. 09. 2018
Seznamovací kurzy v Jizerských horách - gymnázium

4.-5. září 2018 - třídy G1A, G1B - Podrobnosti a formulář k podpisu rodiči

5.-6. září 2018 - třída prima - Podrobnosti a formulář k podpisu rodiči

04. 09. 2018 - 06. 09. 2018
Adaptační kurz 1. ročníků - SOŠ
03. 09. 2018
Zahájení výuky ve školním roce 2018/2019
 • všechny obory SOŠ v 8.00 hodin
 • třída prima v 8.30 hodin
 • 2. a vyšší ročníky gymnázia v 8.30 hodin
 • 1. ročníky gymnázia v 8.45 hodin

Upozornění školní jídelny:
Výdej obědů první školní den v době 10 - 12 hod.

27. 08. 2018 - 30. 08. 2018
Rozpis dodatečných a opravných zkoušek

Pro žáky oborů SOŠ v .pdf (jen iniciály jmen)
Pro žáky gymnázia v .pdf (jen iniciály jmen)

02. 07. 2018 - 31. 08. 2018
Hlavní (letní) prázdniny

V době prázdnin je provozní doba školy 8-12 hodin (platí pro obě budovy).

Z důvodu čerpání dovolené je sekretariát v budově gymnázia ve dnech 9. – 10. srpna a dále 16. - 20. srpna 2018 uzavřen.

Žáci, kteří si nevyzvedli vysvědčení mají možnost v posledním srpnovém týdnu. Vysvědčení bude vydáno pouze danému žáku nebo jeho zákonnému zástupci!

Pozvánky k opravným a dodatečným zkouškám budeme rozesílat v průběhu prázdnin poštou a současně budou také v anonymizované podobě na našich webových stránkách.

Potvrzení o studiu vydáváme pouze na školní rok 2017/2018. Potvrzení o studiu na následující školní rok budeme vydávat až od 27. srpna 2018. Žáci budoucích 1. ročníků obdrží potvrzení o studiu nejdříve 3. září 2018.

Termín pro odevzdání žádostí o IVP a uvolnění z TV na školní rok 2018/2019 je do 12. září 2018 včetně všech příloh.

Přejeme vám příjemné a ničím nerušené prožití letních prázdnin!

28. 06. 2018
Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků a primy obory SOŠ (Stará 99) v 15.00 hodin - obory gymnázia (Stavbařů 5) v 16.00 hodin.
27. 06. 2018
Informace pro zákonné zástupce žáků - Informační schůzky Informace o prospěchu a chování žáků všech oborů podávají učitelé zákonným zástupcům ve svých kabinetech v době od 16.30 do 18.00 hodin. Konzultaci je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím. Děkujeme za pochopení.
20. 06. 2018
2. ročník přehlídky hudebních skupin ústeckých středních škol začátek v 9.00 hodin v Centrálním parku na Severní Terase. Kromě kapel a účinkujících současných studentů vystoupí také další hosté a speciální host - kapela UDG. Více v programu festiválku...
18. 06. 2018
Intersterno 2018 – mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici Letošního ročníku se zúčastnilo 1237 studentů z celého světa – např. Belgie, Chorvatska, Kanady, Turecka, Maďarska, Německa, USA, Itálie. V soutěži nás zastupoval žák druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost Lukáš Johanovský. Soutěžil v disciplíně 10minutový opis na klávesnici on-line, který je penalizovaný 50 úhozy za chybu. Jeho kategorie 17-20 let byla zastoupena 710 účastníky a Lukáš se umístil na krásném 40. místě s výkonem 409 čistých úhozů na minutu. Je to historicky nejlepší umístění žáka naší školy. Lukášovi blahopřejeme a děkujeme za účast v soutěži a za reprezentaci školy. (D. Henzlová)
15. 06. 2018
Informace pro zájemce o pronájem tělocvičny pro školní rok 2018/2019 - příjem dotazníku k pronájmu - viz Oznámení o pronájmu tělocvičny 2018/2019.
13. 06. 2018
Žádosti o příspěvky na dojíždění (za 2. pololetí) - odevzdávejte v termínu od 18. do 22. června 2018 na sekretariát školy.
12. 06. 2018
Úspěch na filmové soutěži Zlaté slunce 2018 - celostátní kolo v Blansku Na základě úspěchu v zemském kole postoupily filmy našich žáků do celostátního kola. V Blansku pak ve svých kategoriích získaly: film "Únik" (P. Wolf a kol.) zlatou, film "Xin Čau" (K. Kubecová a kol.) stříbrnou a film "Lásky (ne)čas" (K. Loubalová a kol.) bronzovou medaili.
Film "Únik" navíc obdržel Cenu starosty města Blanska.
Gratulujeme!

K filmu "Únik" doplňujeme:
film slavil úspěch také ve filmové sekci přehlídky Náchodská prima sezóna, kde se umístil na 1. místě!

11. 06. 2018
Dějepis - Projekt: Příběhy bezpráví - Z místa, kde žijeme ve dnech 7. a 8. června byl v Praze zakončen další ročník. Deset studentských týmů z celé republiky zpracovalo příběhy těch, kteří aktivně vzdorovali komunistickému režimu. Po úvodním semináři v únoru v Praze museli účastníci shromáždit co nejvíce informací o vybraném pamětníkovi a jeho příběh prezentovat na závěrečném setkání, které proběhlo v Knihovně Václava Havla v Praze.

Za naše gymnázium se účastnily 2 týmy složené z žáků kvarty pod vedením vyučující L. Holečkové. První tým (Adam Šticha, Evženie Larionová, Michaela Podrazilová a Michaela Galovičová) představil příběh dr. Václava Šmejkala a druhý tým (Radek Pavelka, Vít Puc, Dan Richter a Matěj Mička) natočil film podle vzpomínek paní Marie J.

Děkuji všem za vzornou reprezentaci naší školy. (L. Holečková)

07. 06. 2018
Literární pásmo o Osvobozeném divadle pro vybrané ročníky gymnázia (účastní se G3A, G3B, O7, O6). Přednáška proběhne v učebně U3 v dopoledních hodinách. Více informací o akci. (S. Rezková)
07. 06. 2018
Filmový festival UJEP - "Short Students‘ Film Contest" - 6. ročník 1. místo získal tým naší školy ve složení Petr Wolf, Šimon Koleček, Petr Zahradník, Tereza Vacurová, Nguyen Tram Anh a Tereza Strelková. Za dohledu supervizora Anthonyho Laue natočili film Kilogram, se kterým se zúčastnili tohoto filmového festivalu. Gratulujeme!

Tisková zpráva k soutěži

05. 06. 2018
Informace pro maturitní ročníky Maturanti, kteří se nezúčastnili slavnostního předávání maturitních vysvědčení, si mohou svá vysvědčení vyzvednout na sekretariátě gymnázia, a to mezi 7-14 hod.
04. 06. 2018 - 06. 06. 2018
Národního testování 3. ročníků středních škol prostřednictvím SCIO testů.
04. 06. 2018
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - gymnázium v době 16-18 hod. v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem.

Maturanti a případní vystupující se sejdou před divadlem již v 15.15 hod. a vyčkají na příchod pedagogického dozoru.

03. 06. 2018 - 17. 06. 2018
Přihlašování do volitelných seminářů pro školní rok 2018/2019 - druhé ročníky gymnázia a sexta.

Po přihlášení do aplikace pro zápis seminářů si, prosíme, pozorně přečtěte instrukce.

01. 06. 2018
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - maturitní ročníky SOŠ Úřad městského obvodu Severní Terasa, Stavbařů 2 - obřadní síň.

C4A - od 09.00 hodin
S4A - od 09.30 hodin
V4A - od 10.00 hodin

Protože se jedná o ceremonii, doporučujeme formální oblečení všech zúčastněných. Dostavte se minimálně 15 minut předem.

26. 05. 2018
Přírodovědně-turistická soutěž Indiánská stezka - úspěch našich žáků V sobotu 19. května 2018 se žáci Ondřej Sklenář a Jan Kvapil (ze třídy O2), Jana Fedorovičová a Adéla Mitová (z O5) a žáci Ngoc Hung Hoang a Miroslav David (z O6) účastnili přírodovědně-turistické soutěže Indiánská stezka, při které museli prokázat přírodopisné znalosti a dovednosti táborníka. Ngoc Hung Hoang a Miroslav David obsadili ve své kategorii krásné 3. místo. K úspěchu chlapcům moc gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy! (M. Titěrová)
24. 05. 2018
Anglický jazyk - Cambridge certificates předání dalších deseti certifikátů Cambridge:First a Cambridge:Advanced. Tím se naši žáci zařadili do celkového počtu 38 kandidátů, kteří v tomto školním roce náročné zkoušky úspěšně zvládli. Blahopřejeme!
21. 05. 2018 - 22. 05. 2018
Maturitní zkoušky - ústní část Rozpis zkoušek pro jednotlivé maturanty v časové ose - gymnázium (pouze iniciály jmen).
16. 05. 2018
Německý jazyk - "Zpívám, zpíváš, zpíváme nebo jen zpíváte?" soutěž vyhlásila organizace SGUN (Spolek germanistů a učitelů němčiny).

K vítězství gratulujeme žákům Michalu Vaverkovi, Petru Vargovi a Sáře Szaffnerové ze sexty, kteří vyhráli se svou autorskou písní "Die Welt" celorepublikové kolo v kategorii středních škol.

Autorem textu je Petr Varga, hudbu složil Michal Vaverka a píseň nazpívala Sára Szaffnerová. Sami si nahráli i hudební doprovod, neboť na bicí hrál Petr Varga, kytaru a příčnou flétnu nahrál Michal Vaverka.

Naživo budeme mít možnost slyšet tuto píseň v rámci koncertu středoškolských kapel dne 20.6.2018.

14. 05. 2018
Fyzikální olympiáda – krajské kolo výsledky našich žáků:

Žák naší školy, Petr Zahradník, se umístil na prvním místě krajského kola fyzikální olympiády v kat. B a byl jediným úspěšným řešitelem. Gratulujeme!

Rovněž blahopřejeme Marku Broulovi, který se stal úspěšným řešitelem v kategorii D.

08. 05. 2018
Státní svátek ČR Den osvobození
07. 05. 2018
Ředitelské volno
02. 05. 2018
Výsledky přijímacího řízení 2018 Výsledková listina pro obor vzdělání:

Poučení k zápisovým lístkům

Vyplněné zápisové lístky je možné odevzdávat v pracovních dnech do 16. května 2018 v době od 7.30 do 14.30 h (polední pauza 11.50-12.20 h). POZOR! 7. května je celá škola uzavřena. Lístky odevzdávejte na sekretaritátu v budově, kde uchazeči skládali zkoušky.

Informační schůzka pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků a primy se bude konat ve čtvrtek 28. června 2018.
obory SOŠ (Stará 99) v 15.00 hodin - obory gymnázia (Stavbařů 5) v 16.00 hodin.

01. 05. 2018
Státní svátek ČR Svátek práce
30. 04. 2018
Ředitelské volno
25. 04. 2018
Výplata příspěvků na dojíždění a stipendia sekretariát SOŠ.
19. 04. 2018 - 03. 05. 2018
Projektové dny 2018 - žáci gymnázia zápis do projektů je spuštěn.

Postup přihlašování.

Třídy prima, tercie a žáci přihlášení na uzavřené projekty (dle seznamů dodaných vedoucími projektů) jsou již zapsáni automaticky. Prosíme žáky o kontrolu svého zápisu. Ostatní žáci vybírají projekt dle nabídky.

Výběr projektů probíhá elektronicky do 3. května 2018 12.00 hod.

18. 04. 2018
Matematická olympiáda - okresní kolo úspěchy našich žáků - V kategorii Z6 zvítězil Jeroným Plašil ze třídy O1, v kategorii Z7 zvítězila Ivana Žižková, dělené druhé místo obsadili Eliška Tintěrová a Pham Quang Thanh, čtvrtý skončil Adam Hubený a pátá Kateřina Řízková (všichni ze třídy O2) a v Kategorii Z8 se na druhém místě umístila Karolína Křížová ze třídy O3. Všem gratulujeme!
18. 04. 2018
Matematická olympiáda - kategorie programování Petr Zahradník (septima) byl pozván na soustředění vybraných řešitelů celostátního kola matematické olympiády - programovací kategorie P. Po třídenním programovacím klání se umístil na čtvrtém postupovém místě a v srpnu bude reprezentovat Českou republiku na Středoevropské olympiádě (CEOI) v polské Varšavě. Gratulujeme!
17. 04. 2018
Volby do školské rady - výsledky Opakované výzvy zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.
12. 04. 2018
Jdeme do divadla - divadelní představení Cikánské kořeny v Severočeském divadle opery a baletu od 10 hodin - účastní se třídy gymnázia vyjma 4. ročníků. Podrobnější informace o baletním představení poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
12. 04. 2018
Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie Z9 - úspěch našeho žáka - třetí místo získal Radek Pavelka ze třídy O4. Gratulujeme!
10. 04. 2018
Geologická olympiáda - krajské kolo úspěch našeho žáka - vítězem se stal Vojta Zeman ze třídy C4A. Gratulujeme! (J. Rottenborn)
07. 04. 2018
Oznámení ředitele školy - Volby do školské rady Opakovaná výzva k volbě - z důvodu nezvolení potřebného počtu zástupců do Školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků školy.

Výsledky volby v 2. kole

05. 04. 2018
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd (gymnázium),
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
04. 04. 2018
Mistrovství ČR v grafických disciplínách - krajské kolo - úspěch našeho žáka Na prvním místě v kategorii opis na klávesnici se umístil žák druhého ročníku oboru veřejnosprávní činnost Lukáš Johanovský. V desetiminutovém opisu zvládl napsat 4 173 hrubých úhozů s procentem chybovosti 0,11. Účastník na druhém místě měl o 254 úhozů méně. Gratulujeme ke krásnému výsledku a postupu do celostátního kola. (D. Henzlová)
02. 04. 2018
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí
29. 03. 2018 - 30. 03. 2018
Velikonoční prázdniny
28. 03. 2018
Jdeme do divadla - "Romeo a Julie" Divadelní představení v Divadle na Vinohradech - pro třídy: G1A, G1B, G1C, G2A a G2B. Sraz na parkovišti před hypermarketem Albert v 8.00 hod. Více informací o představení...
27. 03. 2018
Matematická olympiáda – ústřední kolo výsledek: Petr Zahradník (septima) se jako jediný reprezentant naší školy zúčastnil krajského kola Matematické olympiády v nejvyšší kategorii A, ale i v programovací kategorii P. V obou kategoriích s přehledem vyhrál a postoupil do ústředního finále v Přerově. Tam pak v matematice sice odsadil až 38. místo, ale v programování uplatnil své schopnosti a stal se úspěšným řešitelem s umístěním na 13. místě a šancí na reprezentaci České republiky na Středoevropské olympiádě v informatice (CEOI). Gratulujeme!
22. 03. 2018
Volby do Školské rady jsou zveřejněny seznamy kandidátů do školské rady pro 2. kolo volby.
22. 03. 2018
Upozornění pro maturanty - Český jazyk a literatura společná část maturitní zkoušky - ústní zkouška

Žáci maturitních ročníků jsou povinni vypracovat seznam četby k maturitě (v souladu s platným katalogem požadavků). Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 28. března 2018 (29.-31. března se nevyučuje). V případě nedodržení stanoveného termínu obdrží žák u zkoušky seznam sestavený maturitní komisí.

20. 03. 2018
Český jazyk - Literární pásmo o K. H. Máchovi pro vybrané ročníky gymnázia (účastní se O3, O4, G2A, G2B). Přednáška proběhne v učebně U3 v dopoledních hodinách. Více na literapoint.cz. (S. Rezková)
09. 03. 2018
Juniorfilm a Zlaté slunce 2018 ve Dvoře Králové letos celkem sedm nominovaných filmů našich žáků bylo přijato do těchto dvou soutěží pro amatérské filmaře, které proběhnou 23. a 24. března 2018 ve Dvoře Králové n. Labem.

Jedná se o následující filmy z produkce druhých ročníků v rámci informatiky: "Lásky (ne)čas" (K. Loubalová a kol.), "My vs. Oni" (A. Chobotová a kol.), "Radeksks4" (R. Socha a kol.), "Xin Čau" (K. Kubecová a kol.) a "Únik" (P. Wolf a kol.) a dva animované snímky z projektových dní: "Matematická příšera" (F. Kaplan a kol.) a "Utrpení - strpení" (V. Štech a kol.).

Přejeme mnoho zdaru a příznivý ohlas u publika i poroty!

06. 03. 2018
Vyhlášení voleb do Školské rady

Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace v souladu s volebním řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 42/108R/2012 dne 11. července 2012 na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění, v souladu s volebním řádem školské rady vyhlašuje volby do školské rady.

1. kolo: do úterý 20. března 2018 od 8.00 do 15.00

2. kolo: čtvrtek 5. dubna 2018 od 17.00 do 19.00

Oznámení o konání voleb (ve formátu .pdf).
Volební lístek pro 1. kolo (ve formátu .doc).

Zveřejněno 6.3.2018, aktualizováno 8.3.2018

05. 03. 2018 - 09. 03. 2018
Jarní prázdniny
02. 03. 2018
Den poezie recitační soutěže -Dětská scéna 2018 a Wolkrův Prostějov 2018

Zúčastnilo se rekordních 48 recitátorů z našeho gymnázia. Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme! Zvláštní poděkování patří žákům oktávy, kteří pomáhali při organizaci akce. (S. Rezková, J. Susová, L. Freibergová)

Výsledné umístění žáků...

02. 03. 2018
Německý jazyk - jazyková soutěž Němčinář roku 2017/2018 Blahopřejeme pětici nejlepších žáků naší školy (Kieuová Lina G4B, Štichová Leonora G4C, Endler Martin O8, Kadlecová Kateřina O8, Vejlupek Šimon O8), kteří v soutěži získali pro naši školu 1. místo v Ústeckém kraji, tím i 8. místo v České republice a 21. místo v Evropě.
01. 03. 2018
Německý jazyk - Konverzační soutěž v německém jazyce krajské kolo. Děkujeme všem zúčastněným žákům za dobrou reprezentaci školy a gratulujeme Angelině Kösslerové z G1A k 2. místu v kategorii IIIB. (M. Orosová)
22. 02. 2018
Jdeme do divadla - "1984 aneb Velký bratr tě sleduje" (G. Orwell) účastní se vybrané třídy gymnázia (G3A, G3B, O7, O6); divadelní představení začíná od 10 hodin v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
20. 02. 2018
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo uskuteční se v DDM Ústí nad Labem.
20. 02. 2018
Angličtina - Slavnostní předání Cambridge certificates proběhlo v cizojazyčném oddělení ústecké knihovny. Certifikáty Cambridge:First a Cambridge:Advanced se předávaly dalším 26 úspěšným žákům naší školy. Certifikát o složení těchto mezinárodně uznávaných zkoušek s doživotní platnosti mohou žáci využít jak při studiu na vysoké škole, tak v budoucím zaměstnání. Děkujeme za spolupráci zástupcům Evropského centra jazykových zkoušek a Severočeské vědecké knihovně. Všem žákům blahopřejeme! (J. Mátlová)

Fotogalerie z předávání...

18. 02. 2018 - 09. 03. 2018
Nabídka pro žáky a pedagogy - opera La Traviata od G. Verdiho zvýhodněné vstupné na 13. března 2018 od 19 hodin. Cena vstupenky bude 50,- Kč. Zájemci nahlaste se v kabinetě F6. (S. Rezková)
14. 02. 2018 - 01. 03. 2018
Dodatečné zkoušky za 1. pol. šk. roku 2017/2018 Rozpis pro neklasifikované žáky - gymnázium (jen iniciály jmen).
12. 02. 2018
Zeměpisná olympiáda - školní kolo proběhlo začátkem února.

Kategorie A (prima): 1. místo Jeroným Plašil; 2. místo Josef Kříž; 3. místo Kateřina Madunická, Tereza Krauseová
Kategorie B (sekunda): 1. místo Ivana Žižková; 2. místo Adam Ouředník; 3. místo Lukáš Matouš
Kategorie C: 1. místo Jan Toman (O3); 2. místo Anna Průšová (O3); 3. místo Martin Polák (O4)
Kategorie D: 1. místo Ngoc Hung Hoang (O6); 2. místo Jan Nykl (O8); 3. místo Tadeáš Richter (O8)

Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme postupujícím.

09. 02. 2018
Soutěž v anglickém jazyce - okresní kolo výsledky:

I. kategorie (prima-sekunda)
3. místo: Klier Jiří (O1)

II. kategorie (tercie-kvarta)
1. místo: Mátl Jakub (O4); 2. místo: Prachatický Marek (O4)

III. kategorie (kvinta-septima, 1.-3. ročník)
1. místo: Novotný Matěj (O5)

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci a vítězům přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

02. 02. 2018
Pololetní prázdniny pro žáky školy
01. 02. 2018
Informatická soutěž Bobřík informatiky - krajské kolo pro postupující soutěžící z kategorie Senior - proběhne v budově gymnázia - Stavbařů 5, od 10 hod.

Fotogalerie z akce

31. 01. 2018
Aplikovaná chemie - Pozvánka na akci Chemické fórum Ústeckého kraje 2018, na jehož konání se spolupodílí i naše škola.

30. 01. 2018
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo úspěchy našich žáků:

Ve II. kategorii zvítězil Jan Nykl (O8) a 3. místo obsadil Jaroslav Budílek (G4C).
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

26. 01. 2018
Žádosti o příspěvek na dojíždění za 1. pololetí školního roku 2017/2018 odevzdejte na sekretariát školy do 26. ledna 2018.

Formulář žádosti v .docx

26. 01. 2018
Matematická olympiáda - okresní kolo v kategorie Z9 se na druhém umístil Radek Pavelka ze třídy O4. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a blahopřejeme. (P. Doubrava)
25. 01. 2018
Olympiáda v německém jazyce - okresní kola konala se tento týden v Domě dětí a mládeže.

V jednotlivých kategoriích uspěli tito naši žáci:

kategorie IB -
2. místo Brůhová Kateřina O2
3. místo Matouš Lukáš O2

kategorie IIB -
1. místo Frišová Viktorie O4
2. místo Ferko Filip O4

kategorie IIIA -
1. místo Brůhová Lenka O7
3. místo Galbavý Michal O7

Všem uvedeným žákům děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme ke krásným výsledkům.

24. 01. 2018
Informační schůzky k prospěchu a chování pro zákonné zástupce žáků v době od 16 do 17 hodin.

Upozorňujeme rodiče, že schůzku je třeba si s příslušným vyučujícím předem domluvit. Děkujeme za pochopení.

15. 01. 2018 - 06. 02. 2018
Anglický jazyk - Cambridge Exams na naší škole Registrujeme kandidáty na jarní termín zkoušek FCE/CAE. Přihlášky a informace v kabinetu B20. Hlásit se mohou i žáci, kteří nemají přípravný seminář. (J. Mátlová)
15. 01. 2018 - 21. 01. 2018
Lyžařské kurzy v Rakousku
10. 01. 2018
Den otevřených dveří 15-18 hodin.
04. 01. 2018
Vánoční datel - 20. ročník Výsledky školní soutěže v psaní na klávesnici

V1A + S1A
1. Ondřej Kosprd 220 úhozů/min
2. Michaela Štimová 201 úhozů/min
3. Veronika Schranková 190 úhozů/min

V2A + V3A
1. Lukáš Johanovský 418 úhozů/min
2. Jan Schön 315 úhozů/min
3. Filip Šťastný 262 úhozů/min

Vítězům blahopřejeme!

03. 01. 2018 - 05. 01. 2018
Německý jazyk - ústní zkoušky na Německý jazykový diplom II. stupně na naší škole.

Můžeme poblahopřát všem 28 žákům, kteří se zkoušek zúčastnili. Všichni zúčastnění obstáli: 20 žáků zvládlo úroveň C1 a 8 se podařilo získat úroveň B2.

Rok 2017

23. 12. 2017 - 02. 01. 2018
Vánoční prázdniny přejeme příjemné prožití Vánoc a PF 2018!
21. 12. 2017 - 22. 12. 2017
Školní jídelna - upozornění na změnu výdejní doby ve dnech:

21.12.2017 - od 10.45 do 13.30 hodin
22.12.2017 - od 10.30 do 13.15 hodin

Děkujeme za pochopení a přejeme pěkné svátky!

21. 12. 2017
Vánoční akademie žáků a učitelů gymnázia proběhne v Hraničáři. Dopolední představení pro žáky a učitele se uskuteční 8.30 - 10.15 a v 10.30 - 12.00 hod. Večerní představení pro rodiče proběhne v době 17.00 - 19.45 hodin.
12. 12. 2017
Literární Ústí 2017 – 15. ročník soutěže

V rekordně nabité konkurenci (351 příspěvků) se naši žáci rozhodně neztratili. Ve 3 věkových kategoriích jsme získali celkem 13 medailových umístění (viz přehled) a navrch ještě 11 dalších prací skončilo do 6. místa. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších tvůrčích nápadů!

Strašidlo v ústeckém divadle (pohádka)
1. místo: Matyáš Strašík (O6): Čas a síla lásky
2. místo: Hana Fialová (O3): Strašidlo Eleonora
3. místo: Kateřina Mamičová (O2): Divy v divadle; Eliška Šofrová (G3A): Než se zvedla opona

Zmizení Fóra (detektivní povídka)
1. místo: Adéla Mitová (O5): Zmizení Fóra
2. místo: Natálie Kutheilová (O5): Vražda v garáži; Hana Musilová (C2A): V kostele Nanebevzetí Panny Marie
3. místo: Jiří Herman (O1): Až moc záhadný případ; Wanda Jadwiga Velinská (O8): Bleděmodrá

V kostele Nanebevzetí Panny Marie (horor)
2. místo: Tereza Smolíková (O2): Přízrak z kostela
3. místo: Pavla Matějková (02): Tajemné sklepení; Barbora Davidová (O3): Nepozornost; Tomáš Malchus (G1A): Skoro tam…

09. 12. 2017
Mikulášská nadílka v DDM Dne 5.12.2017 v odpoledních hodinách se 17 našich žáků podílelo na organizaci mikulášské nadílky v DDM Ústí nad Labem. Společně s dalšími účastníky si s dětmi hráli, zpívali, kreslili a pomáhali jim s výrobou různých soutěžních předmětů. Všem děkujeme! (O. Sosová)

Fotogalerie z akce...

08. 12. 2017
Dějepis - Mezinárodní dějepisná soutěž gymnázií - školní kolo výsledky (ze dne 30.11.2017):

1. místo: Josef Mergl V2B,
2. místo: Adéla Chobotová G3A
3. místo: Jiří Česal V2B
4. místo: Timofej Girč G1B

Všem děkujeme za účast a vítězné trojici gratulujeme k postupu do krajského kola!

06. 12. 2017
06. 12. 2017
SOŠ - Soutěž v anglickém jazyce – školní kolo výsledky:

1. místo: Pavel Michalec C3A, 47 b.
2. místo: Kateřina Kočová C3A, 41 b.
3. - 4. místo: Karolína Dlouhá V2B, Kryštof Kulhavý C3A, 36 b.

Vítěz postupuje do okresního kola. Gratulujeme!

05. 12. 2017
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo výsledky:

I. kategorie (tercie - kvarta)
1. místo: Erika Nečasová (O3); 2. místo: Marek Roman Prachatický (O4); 3. místo: Jan Madunický (O4)

II. kategorie (kvinta - oktáva + 1.- 4. ročník)
1. místo: Jan Nykl (O8); 2.- 3. místo: Jaroslav Budílek (G4C); 2.- 3. místo: Alžběta Králová (G2B)

Vítězové obou kategorií obdrželi knižní poukázku v hodnotě 400,- Kč.
Gratulujeme a žákům postupujícím do okresního kola přejeme další úspěchy!

04. 12. 2017
Olympiáda lidských práv výsledky:

Do 6. ročníku celorepublikového kola postoupilo mezi 60 nejlepších soutěžících i 10 našich žáků: Š. Vejlupek (O8), K. Šeflová, A. Leová a P. Zahradník (O7), M. Novotný (O5), A. Chobotová a D. Kalvodová (G3A), F. Brousil (G2B), T. Brožová a Z. Putna (O6).

Finalisté se 2. prosince 2017 utkali v reprezentačních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy o postup mezi desítku absolutních vítězů.

V superfinále zabodovali: 2. místo - Filip Brousil (G2B) a 4. místo - Tereza Brožová (O6).

Všem blahopřejeme! (E. Švecová)

01. 12. 2017 - 02. 12. 2017
Anglický jazyk - Cambridge Exams na naší škole Již podruhé budou jak naši žáci, tak další kandidáti z Ústeckého regionu skládat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky Cambrige:First a Cambridge:Advanced na naší škole.

V pátek 1.12. od 14.30 do 18.00 hod. bude část kandidátů skládat ústní zkoušku.
V sobotu 2.12. od 8.00 do 13.00 hod. proběhne písemná část obou zkoušek a poté pak druhá část ústního zkoušení.

Prosíme všechny kandidáty o prostudování instrukcí v pozvánce a včasný příchod ke zkoušce.

Všem kandidátům přejeme hodně zdaru!

30. 11. 2017
Anglický jazyk - Mezinárodní jazyková soutěž Angličtinář roku 2017/2018 zúčastní se celkem 30 vybraných žáků vyšších ročníků gymnázia. Jedná se o online soutěž pro žáky středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž probíhá v určený den online po celé Evropě pod názvem Best in English. Test odpovídá úrovni B2-C1 dle evropského referenčního rámce. Držíme palce! (J. Schorschová)
30. 11. 2017
pIšQworky 2017 - krajské kolo výsledky:

Celkem se zúčastnilo 15 týmů ze všech okresů Ústeckého kraje. I naše škola měla své zastoupení - tým White and Yellow. Ti se nakonec po strhujícím boji umístili na 3. místě. Vítězně se umístili účastníci z Podkrušnohorského gymnázia, Most a 2. místo získalo Gymnázium Josefa Jungmanna z Litoměřic. Po celou dobu turnaje panovala soutěživá i přesto přátelská atmosféra. Vítězům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným! (F. Kaplan)

29. 11. 2017
Jedeme do divadla - divadelní představení Hamlet od W. Shakespeara zúčastní se vybrané třídy gymnázia (O5, O6, G2A, G2B); představení proběhne ve Švandově divadle v Praze; režie - Daniel Špinar. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka.
29. 11. 2017
Den otevřených dveří od 15 do 18 hodin.
28. 11. 2017
Německý jazyk - Německý jazykový diplom II. stupně Vybraných 28 žáků z posledních ročníků, kteří navštěvují DSD-seminář, absolvuje písemnou část zkoušek. Čeká je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a esej vztahující se k odbornému článku doplněnému grafem. Poté budou všechny jejich práce odeslány do Kolína nad Rýnem, kde se tým školených korektorů bude věnovat jejich opravě a vyhodnocení. Držíme palce! (M. Orosová)
28. 11. 2017
Anglický jazyk - výsledky školních kol konverzačních soutěží

I. kategorie (prima-sekunda)
1. místo: Klier Jiří (O1); 2. místo: Krause Richard (O1); 3. místo: Juřík Jakub (O2)

II. kategorie (tercie-kvarta)
1. místo: Prachatický Marek (O4); 2. místo: Madunický Jan (O4); 3. místo: Mátl Jakub (O4)

III. kategorie (kvinta-septima, 1.-3. ročník)
1. místo: Novotný Matěj (O5); 2. místo: Schwarz Šimon (O6); 3. místo: Koleček Šimon (O7)

Gratulujeme!

28. 11. 2017
Matematika a fyzika - soutěž Náboj Junior výsledky: naši žáci se i letos zúčastnili týmové soutěže Náboj Junior. Nejlépe se v konkurenci 30 týmů z celého kraje umístil náš tým ve složení Karolína Křížová, Zuzana Kutheilová, Jan Toman a Štěpán Vostřel (všichni O3), který vybojoval krásné sedmé místo. Všem zúčastněným děkujeme a nejlepším blahopřejeme. (P. Klímková, R. Tintěrová)
27. 11. 2017
Soutěž v anglickém jazyce kategorie prima + sekunda, 4.-6. vyuč. hodinu v B15. Soutěžící se zapíší v kabinetě B20.
24. 11. 2017
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

I. kategorie: tercie, kvarta
II. kategorie: kvinta - oktáva + 1.-4. ročník

Místo a čas konání: učebny U3 a U3a (1. a 2. vyučovací hodina, sraz účastníků v 7.35)

Zájemci, přihlaste se do 22. listopadu do 12 hod. u svých vyučujících češtiny.

Pro přípravu doporučujeme webové stránky s přehledem zadání a řešení předchozích ročníků soutěže.

24. 11. 2017
Dějepis - výsledky školního kola dějepisné olympiády Nejlépe se umístili a do okresního kola postupují:

1. Huong Giang Nguyenová (O4)
2. Radek Pavelka (O4)
3. Vít Puc (O4)

23. 11. 2017
Německý jazyk - Mezinárodní jazyková soutěž Němčinář roku 2017/2018 Celkem 30 vybraných žáků třetích a čtvrtých ročníků se pokusí i letos zabojovat o co nejlepší umístění naší školy v online soutěži Němčinář roku 2017/2018. Jedná se o soutěž pro žáky středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž probíhá ve stanovený den online po celé Evropě pod názvem Best in Deutsch. Test je na úrovni B1-B2 dle evropského referenčního rámce. Držíme jim palce! (M. Orosová)
23. 11. 2017
Soutěž v anglickém jazyce kategorie tercie + kvarta, 1.-3. vyuč. hod. v B15. Soutěžící se zapíší v kabinetě B20.
21. 11. 2017
Školní odborná knihovna Tímto chceme poděkovat Nadaci Unipetrol, díky které se podařilo obohatit naší odbornou knihovnu o řadu nových skript a knih z Vydavatelství Vysoké školy technologické.
20. 11. 2017 - 22. 11. 2017
Informatika - Účast našich žáků na Robosoutěži 2017 naši školu budou letos zastupovat v 1. a 2. předkole soutěže pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky týmy "Auťáci" (ve složení Filip Stehlík, Miroslav David a Petr Varga - všichni O6) a "Název neuveden" (ve složení Petr Zahradník (O7), Hung Do a Michal Vaverka (O6)).

Úkolem každého týmu v soutěži je sestavit a naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří na půdě ČVUT v Praze.

20. 11. 2017
Studentská vědecká konference - Velký úspěch Dalibora Pelčáka ze třídy O7 jeho práce byla oceněna jako nejlepší. Konferenci pořádalo Univerzitní centrum VŠCHT Unipetrol. Dalibor v 15minutové prezentaci skvělým způsobem popsal svou práci s názvem „Stanovení výtěžků pyrolýzy benzinu metodou Hot Gas Sampling na Ethylenové jednotce Unipetrolu RPA“. Práci vytvořil pod vedením doc. Ing. Tomáše Herinka, Ph.D. Partnerem třetího ročníku se stala nadace Unipetrol.

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!

18. 11. 2017
Německý jazyk - Výsledky školního kola konverzační soutěže v německém jazyce

Kategorie IIIA
1. místo - Galbavý Michal, O7
2. místo - Brůhová Lenka, O7
3. místo - Fišerová Adéla, O7

Kategorie IIIB
1. místo - Kösslerová Angelina, G1A

Kategorie IIB
1. místo - Podrazilová Michaela, O4
2. místo - Ferko Filip, O4
3. místo - Frišová Viktorie, O4

17. 11. 2017
Státní svátek ČR Den boje za svobodu a demokracii
16. 11. 2017
Německý jazyk - Německý jazykový diplom I. stupně - nově na naší škole Na základě schválení námi podané žádosti, mohou naši žáci od příštího roku skládat zkoušku k získání Německého jazykového diplomu I. stupně přímo na naší škole. Zkouška je na jazykové úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
15. 11. 2017
Německý jazyk - Německý jazykový diplom II. stupně Vybraní žáci posledních ročníků se zúčastní tzv. pilotní zkoušky na Deutsches Sprachdiplom Stufe II. Za tímto účelem přijede i hlavní koordinátorka Německého jazykového diplomu pro Českou republiku dr. Karin Steffen, která bude předsedkyní zkušební komise u ústních zkoušek konaných v 3.-5. ledna 2018.
15. 11. 2017
Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo pro II. kategorii (tercie, kvarta); proběhne 5.-7. vyučovací hodinu v učebnách F15 a F16. (J. Ešner, D. Koníř)
15. 11. 2017
Přehlídka středních škol v Litoměřickém Kulturním a konferenčním centru.
13. 11. 2017 - 15. 11. 2017
Informatika - soutěž Bobřík informatiky 2017
 • PO 13. 11. - kategorie Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
 • ÚT 14. 11. - kategorie Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • ST 15. 11. - kategorie Kadet (tercie a kvarta)
13. 11. 2017
Matematika - soutěž Podzimní MaSo - výsledky Naši žáci se opět úspěšně zúčastnili matematické soutěže MaSo. Tým složený z Radka Pavelky, Petra Šulce (oba O4), Elišky Tintěrové a Ivany Žižkové (obě O2) vybojoval 25. místo v silné konkurenci 110 týmů z celé České republiky. Blahopřejeme. (P. Klímková, R. Tintěrová)
13. 11. 2017
Německý jazyk - III. kategorie olympiády v německém jazyce od 8.30 hodin v učebnách U3 a U3a.
09. 11. 2017
Sdružení rodičů a přátel gymnázia na našich stránkách zveřejněn zápis z jednání Rady rodičů dne 8. listopadu 2017.
09. 11. 2017
pIšQworky 2017 - oblastní kolo Všem zúčastněním děkujeme za vytvoření skvělé atmosféry a vítěznému týmu White and Yellow z naší školy gratulujeme. Krajské kolo se uskuteční 30.11.2017. (T. Jančík)

Foto vítězného týmu...

08. 11. 2017
Třídní schůzky

Gymnázium (budova Stavbařů 5)

 • Od 16.30 hod. - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd;
 • od 17.00 hod. - školní jídelna - informační schůzka pro rodiče účastníků lyžařského kurzu z G1A, G1B, G1C a kvinty;
 • od 17.00 hod. - učebna U3 - informační schůzka pro rodiče posledních ročníků o přihlašování na VŠ;
 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.

Střední odborná škola (budova Stará 99)

 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd;
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.
07. 11. 2017
Přírodovědný klokan - výsledky našich žáků

V kategorii Junior:
Hoang Ngoc Hung (O6) - 1. místo
Adéla Mitová (O5) - 3. místo
Jana Capoušková (C2A) - 8. místo
Filip Matějka (O6) - 9. místo

V kategorii Kadet:
Filip Ferko (O4) - 8. místo

06. 11. 2017 - 15. 11. 2017
Informatika - soutěž Bobřík informatiky 2017 informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
 • v týdnu 6.-10. 11. - kategorie Benjamin (prima a sekunda)
03. 11. 2017
Logická olympiáda - krajské kolo výsledky:

V kategorii C (SŠ) jsme se stali nejúspěšnější školou v kraji. Do republikového kola 27. listopadu 2017 postupují všichni tři naši zúčastnění žáci, konkrétně: Petr Zahradník (O7), Hung Ngoc Hoang (O6) a Hung Do (O6). Tuto trojici doplnil, jako jediný postupující z naší školy v kategorii B (2. st. ZŠ + "malé" gymnázium) Radek Pavelka (O4). Všem postupujícím srdečně gratulujeme a ve finále ČR přejeme hodně zdaru!

Zbylým soutěžícím, kterým se nepodařilo postoupit do republikového finále, děkujeme za vzornou reprezentaci (Ivana Žižková (O2), Eliška Tintěrová (O2), Lenka Zahradníková (O3) a Klára Todtová (O1)).

02. 11. 2017 - 03. 11. 2017
Veletrh vzdělávání budova školy ve Staré 99.

Několik momentek ze slavnostního zahájení...

01. 11. 2017 - 03. 11. 2017
Německý jazyk - zápis do III. kategorie soutěže zájemci z řad žáků 1.-3. ročníků se mohou zapisovat v kabinetě F11 (M. Lipská). Soutěž se bude konat 13. listopadu 2017. Bližší informace podají vyučující německého jazyka.
26. 10. 2017 - 27. 10. 2017
Podzimní prázdniny
25. 10. 2017
Fyzika - soutěž Fyzikální náboj – výsledky našich žáků Žáci kvinty, sexty, septimy, druhých a třetích ročníků se dne 20. října 2017 zúčastnili mezinárodní týmové soutěže "Fyzikální náboj" a nejlepší tým složený z žáků naší školy (Filip Padberg z O5, Marek Broul z O5, Hung Hoang Ngoc z O6, Hung Do z O6, Jaroslav Frühauf z G2B) získal 9. místo v ČR a 18. místo v mezinárodním srovnání. Všem zúčastněným děkujeme a nejlepším blahopřejeme! (Z. Gromanová)
24. 10. 2017
Ekologická olympiáda - krajské kolo - výsledek našich žáků Ve dnech 13. - 15. října 2017 se 3 družstva z naší školy účastnila krajského kola ekologické olympiády žáků středních škol a gymnázií v Teplicích. Soutěžící čekala v pátek teoretická část (poznávačka a test), v sobotu žáci plnili 2 praktické úkoly (problematika odpadů ve městě a zdravotní stav dřevin v Zámeckém parku v Teplicích). Nejlépe se v silné konkurenci 26 družstev umístilo družstvo z oktávy ve složení Denisa Havlíčková, Sára Kuchařová a Michaela Pavlovská (15. místo). Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. (M. Jelínková, M. Titěrová)
16. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Týden zahraniční kuchyně v naší školní jídelně opět se vám otevře možnost nahlédnout do gastronomie jiných zemí (tentokrát Vietnam, Švédsko, Slovensko, Gruzie a Itálie). Proto vás srdečně zveme a přejeme dobrou chuť!
11. 10. 2017
Německý jazyk - přednáška Východosaské spořitelny (Ostsächsische Sparkasse) pro 2. a 3. ročníky gymnázia; téma: pomaturitní studium u Sparkasse (i Německu obecně) a o pracovních příležitostech a podmínkách v Německu. (Více informací M. Lipská.)
11. 10. 2017
Upozornění pro žáky školy proběhne výplata stipendia a dojíždění za druhé pololetí školního roku 2016/2017. (I. Lhotová)
09. 10. 2017 - 20. 10. 2017
Anglický jazyk - Závazná registrace na Cambridgeské zkoušky FCE a CAE probíhá na naší škole v kabinetu B20, kde žáci mohou obdržet přihlášky i další informace. Registrovat se mohou i ti žáci, kteří nemají seminář. (J. Mátlová)
09. 10. 2017
Německý jazyk - výměnný pobyt s Otto-Nagel-Gymnasium v Berlíně V rámci podzimních projektových dnů se 26 žáků naší školy vypravilo na týdenní výměnný pobyt do Berlína. Všichni si ověřili, jak jsou na tom s cizími jazyky, samostatností a schopností orientovat se ve velkoměstě. V rámci jarních projektových dnů naopak přijedou žáci berlínského Otto-Nagel-Gymnasium k nám do Ústí nad Labem.

Fotogalerie z pobytu v Berlíně.

04. 10. 2017
Jedeme do divadla - divadelního představení My děti ze stanice zoo v Městském divadle v Mostě - účastní se třídy V4A a C4A. Odjezd je v 8.30 z parkoviště od budovy SOŠ Stará 99. (A. Knotková)
29. 09. 2017
Ředitelské volno
28. 09. 2017
Státní svátek ČR Den české státnosti
27. 09. 2017
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury - informace pro maturanty na našich stránkách u předmětu ČJ je zveřejněn platný Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce 2017/2018.

Seznam (celkem 148 knih) je platný pro maturitní třídy všech oborů gymnázia a SOŠ. Žáci si podle pokynů uvedených v seznamu vyberou 20 titulů - na termín odevzdání (nejpozději do 31. března 2018) budou včas upozorněni svými vyučujícími i na stránkách školy.

Nově jsou zařazeny 3 tituly:
F., Christiane: My děti ze stanice ZOO
Puzo, Mario: Kmotr
Williams, Tennessee: Kočka na rozpálené plechové střeše

Pro maturitní zkoušku ČJ platí nový katalog požadavků.

Upozornění pro žáky 1. a 2. ročníku (kvinty a sexty): od roku 2019/2020 budou ze seznamu vyřazeny knihy:
Petiška, Eduard: Staré řecké báje a pověsti
Olbracht, Ivan: Biblické příběhy

25. 09. 2017
Jedeme do divadla - divadelního představení Tajný deník Adriana Molea v Městském divadle v Mostě od 10 hodin - účastní se vybrané třídy gymnázia (O1, O2, O3, O4). Podrobnější informace o divadle poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
14. 09. 2017
Pozvánka k účasti na výstavě Vzdělávání 2018 K prezentaci své vzdělávací nabídky pro školní rok 2018/2019 jsou zvány všechny střední školy působící v okrese Ústí nad Labem a další školy z Ústeckého kraje, doplňující oborovou vzdělávací nabídku. Tradiční přehlídka letos proběhne 2.-3.11.2017.

Pozvánka pro střední školy
Přihláška k účasti (v .docx)

13. 09. 2017
Burza učebnic v budově gymnázia od 8.00 do 14.00 hod. - pavilon F.
06. 09. 2017
Vzkaz pro rodiče 1. ročníků SOŠ Vážení rodiče, všichni žáci na adaptačním kurzu SOŠ jsou v pořádku, není tady signál. (A. Knotková)
04. 09. 2017 - 14. 09. 2017
Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

4. - 6. 9. 2017 - společná část (spádová škola) - koná se na adrese Stavbařů 5 (budova gymnázia)

11. - 14. 9. 2017 - profilová část - koná se na adrese Stará 99 (budova SOŠ)

Přesné rozpisy časů jednotlivých zkoušek obdrželi všichni maturanti poštou a jsou zároveň k dispozici v příslušné budově školy.

04. 09. 2017 - 07. 09. 2017
Seznamovací kurzy v Jizerských horách Jednotlivé třídy se účastní v těchto termínech: G1B, G1C: 4.- 5. září 2017; G1A, prima: 6.- 7. září 2017.

Bližší informace uvedeny v přílohách. Je nutné mít s sebou posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem, bezinfekčnost a kartičku pojištěnce.

04. 09. 2017
Zahájení školního roku 2017/2018

první ročníky gymnázia začínají v časech stanovených v informačních dopisech; ostatní ročníky od 8.35 hod.

všechny ročníky SOŠ začínají od 8.00 hod.

01. 07. 2017 - 01. 09. 2017
Hlavní (letní) prázdniny Informace sekretariátu školy:

V době letních prázdnin je provoz školy od 8-12 hod.

Potvrzení o studiu vydáváme pouze na školní rok 2016/2017.

Potvrzení na následující školní rok je možné vydat až od 28. 8. 2017 (pouze těm žákům, kteří nevykonávají žádné opravné nebo dodatečné zkoušky).

Potvrzení o studiu pro budoucí 1. roč. vydáváme až od 4. 9. 2017.


Termín pro odevzdání žádostí o IVP včetně všech příloh – zdravotní důvody (na základě zprávy z PPP odevzdávají žádost jen ti žáci, kteří mají opravdu IVP ne PLPP) do 11.9.2017 a dále IVP sportovní činnost (včetně všech příloh) také do 11.9.2017.

Žádosti o uvolnění z TV do 15.9.2017

Veškeré žádosti odevzdávejte, prosíme, na příslušných formulářích.


Rozpis dodatečných a opravných zkoušek za 2. pololetí - SOŠ (iniciály jmen, v .pdf).

Rozpis dodatečných a opravných zkoušek za 2. pololetí - GYMNÁZIUM (iniciály jmen, v .pdf).

30. 06. 2017
Vydávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2016/2017.
28. 06. 2017
Festiválek kapel ústeckých škol v Centrálním parku na Severní Terase. Program vystoupení.

Doplněno:

Účinkovalo celkem 5 studentských kapel a jako hosté UDG se 4 absolventy naší školy. Všem účastníkům děkujeme za podporu a hlavní dík patří ÚMO Severní Terasa, který se stal hlavním pořadatelem festivalu.

Několik fotografií z akce na našem FB

27. 06. 2017 - 30. 06. 2017
Upozornění školní jídelny - změna časů pro výdej obědů Výdej obědů v posledním týdnu školního roku 2016/2017.

Pozor - změna až od úterý 27. 6.!


Děkujeme za pochopení.

27. 06. 2017
Informační schůzky pro zákonné zástupce žáků budoucích 1. ročníků

- v budově gymnázia, Stavbařů 5 - čtyřleté i osmileté gymnázium - od 15.30 hodin.

- v budově odloučeného pracoviště, Stará 99 - obory SOŠ (aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost a sociální činnost) - od 15.30 hodin.

27. 06. 2017
Informace pro zákonné zástupce žáků - Informační schůzky Informace o prospěchu a chování žáků všech oborů podávají učitelé zákonným zástupcům ve svých kabinetech v době od 16.30 do 18.00 hodin. Konzultaci je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím. Děkujeme za pochopení.
26. 06. 2017
Promítání školních filmů letošních 2. ročníků, sexty a z projektových dnů Začínáme ve 14.00 v učebně U3.Výběr z letošní úrody filmů natočených na IVT a v rámci projektu Filmová animace... (Předpokládaná délka promítání do 15.00 hod.)

09. 06. 2017
Německý jazyk - Česko-německé setkání se zaměřením na téma "migrace a integrace", které organizuje Pragkontakt (pražská kancelář Nadace Brücke/Most). Akce se zúčastní 20 žáků naší školy, němečtí žáci přijedou z Hesenska (Seeheim-Jugenheim).

Vedle klasických seznamovacích a jazykových aktivit je na programu setkání i skupinová práce. Během té žáci nahlédnou na migraci a integraci cizinců hravou formou a z praktické stránky = vžijí se do role migrantů a budou diskutovat o tom, jak by postupovali v různých životních situacích.

(M. Orosová)

08. 06. 2017 - 09. 06. 2017
Filmová soutěž Zlaté slunce 2017 - celostátní kolo v Blansku Na základě úspěchu v zemském kole mají v soutěžní projekci filmy naši žáci (v kategori hraný film - "Utřeno!" a animovaný film - "Páteční překvapení"). Držíme palce, aby se filmy líbily i porotě a publiku v Blansku!

Doplněno::
Dobré zprávy z Blanska! Film "Utřeno!" (N. Benešová a kol.) získal ve své kategorii stříbrnou medaili a animovaný snímek "Páteční překvapení" (Rajchert a kol.) obdržel ve své kategorii bronzovou medaili. Gratulujeme k úspěchu!

06. 06. 2017
Informace pro strávníky školní jídelny z důvodu plánované odstávky dodávky elektrické energie dne 6. června 2017 školní kuchyně nevaří - všem strávníkům byly obědy na tento den odhlášeny automaticky.
06. 06. 2017
Filmové představení Král Artuš: Legenda o meči pro všechny třídy gymnázia. Začátek promítání v 9.30 hod. Sraz u Cinema City (OC Fórum) podle pokynů třídních učitelů.
05. 06. 2017
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení pro žáky oboru gymnázium a přírodovědné lyceum v době 16-18 hod. v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem.

Maturanti a případní vystupující se sejdou před divadlem již v 15.15 hod. a vyčkají na příchod pedagogického dozoru.

05. 06. 2017
Žáci V2A zachraňovali muže v bezvědomí Velmi příkladně se zachovali v pondělí 29. května dva žáci naší školy Kateřina Veselá a Roman Rusňák (oba ze třídy V2A - třídní uč. L. Rösslerové), když se v rámci projektových dní pohybovali na litoměřickém Mírovém náměstí. Zde se stali náhodně svědky zdravotních obtíží muže, který upadl do bezvědomí. Pohotově zavolali na tísňovou linku a podle pokynů dispečera začali s masáží srdce. Za jejich rozvahu a pohotovost jim tímto vyjadřujeme uznání a velký dík!
02. 06. 2017
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - maturitní ročníky SOŠ Úřad městského obvodu Severní Terasa, Stavbařů 2

C4A - od 09.00 hodin
S4A - od 09.45 hodin
V4A - od 10.30 hodin

02. 06. 2017
Výplata stipendia a příspěvku na dojíždění pro 4. ročníky při předávání maturitního vysvědčení.
02. 06. 2017
Upozornění pro žáky Žádosti o příspěvek na dojíždění odevzdejte nejpozději do 18. 6. 2017 na sekretariát školy.
29. 05. 2017 - 31. 05. 2017
Projektové dny výuka formou účasti v projektech, dle individuálního výběru žáky.

Nabídka projektů pro projektové dny naší školy...

25. 05. 2017
Německý jazyk - jazyková animace s názvem "Němčina nekouše" účastní se třídy sekunda, tercie a kvinta; akce proběhne ve školní jídelně gymnázia. Finančně se podílí Česko-německý fond budoucnosti a Velvyslanectví SRN. Jazyková animace pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a "tvrdý" jazyk. Dalším důležitým pilířem projektu je zprostředkovat důvody, proč je důležité učit se jazyk našeho největšího souseda.
22. 05. 2017 - 23. 05. 2017
Ředitelské volno pro nematurující žáky školy, kteří se v této době neúčastní odborné praxe.
22. 05. 2017
Mezinárodní matematická soutěž Adama Reise finálové kolo proběhlo ve dnech 19. a 20. května 2017 ve městě Annaberg-Buchholz (SRN). Dvě naše žákyně primy - Eliška Tintěrová a Ivana Žižková - v něm vybojovaly shodně vynikající třetí místo. Oběma dívkám srdečně gratulujeme!
19. 05. 2017 - 24. 05. 2017
Maturitní zkoušky - ústní část Rozpis zkoušek pro jednotlivé maturanty v časové ose - gymnázium a přírodovědné lyceum (pouze iniciály jmen).
19. 05. 2017
Ředitelské volno pro nematurující žáky školy, kteří se v této době neúčastní odborné praxe.
19. 05. 2017
Poděkování Děkujeme všem, kteří se nejen přihlásili, ale pak také skutečně přišli v sobotu 13. května pomoci jako dobrovolníci při zajištění ústeckého kola běžeckého seriálu Česká pojišťovna RunTour, který již šest let patří mezi nejprestižnější tuzemské akce.

Padesátka žáků ze tříd S1A, S2A, S3A, V1A, V1B, V2B a C2A svou pomocí nejen přispěla ke zdárnému průběhu celé akce, ale svým přístupem se i zasloužila o šíření pozitivního vědomí o naší škole.

Speciální poděkování patří i žákům z C2A, kteří se v pátek postarali o postavení trati celého závodu.

Radka Sirotková

Fotogalerie k akci...
18. 05. 2017
Intersteno 2017 Letos se konal již 15. ročník mezinárodní soutěže, která sestává z opisu na klávesnici 10 minut s penalizací 50 úhozů za neopravenou chybu. V tomto školním roce jsme poprvé přihlásili do soutěže žáka 1. ročníku. Lukáš Johanovský, žák třídy V1A, se umístil s 385 čistými úhozy za minutu na krásném 14. místě v kategorii 13-16 let. V této kategorii soutěžilo 270 účastníků. Soutěže se ve všech kategoriích účastní vždy cca 1500 studentů z 200 škol z celého světa, např. z Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanady, Turecka, Maďarska, Německa, USA, Itálie, Indie.

Je to nejlepší umístění našeho žáka v historii. Blahopřejeme!

17. 05. 2017
Informace pro účastníky výměnného pobytu v Berlíně podrobnosti ke schůzce 24. května 2017 (S. Místecká)
16. 05. 2017
Německý jazyk - filmová projekce "V labyrintu ticha" v německém znění (s českými titulky), proběhne od 8.35 v jídelně našeho gymnázia, účastní se třídy G3A, G3B a G3C. Po ukončení projekce cca v 11.00 bude pokračovat další výuka. Akce se koná ve spolupráci s Collegiem Bohemicem. Více informací o filmu.... (Dotazy a organizace - M. Lipská)
16. 05. 2017
Informace pro zájemce o pronájem školní tělocvičny Oznámení o dotazníku pro zájemce na školní rok 2017/2018.
08. 05. 2017
Státní svátek ČR Den osvobození
05. 05. 2017
Informace pro 4. ročníky - Příspěvky na dojíždění a stipendia Žádosti o příspěvky na dojíždění na 2. pololetí školního roku 2016/2017 odevzdejte na sekretariátě školy v termínu do 12. 5. 2017.

Výplata příspěvků na dojíždění a stipendií proběhne při předávání maturitního vysvědčení, nejdéle však do 30. 6. 2017, po úspěšném absolvování maturitní zkoušky. Pokud si žák příspěvek do tohoto data nevyzvedne, nárok na příspěvek zaniká. (I. Lhotová)

02. 05. 2017
Upozornění školní jídelny žádáme všechny strávníky, kteří v období 19.-23. května (ředitelské volno) a 29.-31. května (projektové dny) nebudou ve škole a nebudou tak moci v této době odebrat své obědy, aby si je sami včas odhlásili! Zároveň upozorňujeme, že v uvedené dny je upravena doba výdeje od 11.45 do 13.15 hodin. Děkujeme za pochopení.
02. 05. 2017
Německý jazyk - Pobyt v Marienbergu 4 žákyně třídy sexta odjíždí na tuto týdenní akci pod záštitou Domu Evropa. Jako minulé pobyty i tato skupina se bude zabývat aktuálním tématem pod vedením zkušených pedagogů.
02. 05. 2017
Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání CERMAT Pro vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali, připravilo Centrum webové rozhraní. Na stránce pod odkazem https://vpz.cermat.cz/testy/ zadá uchazeč své příjmení a rodné číslo a na základě této autentizace mu budou zpřístupněna ta zadání didaktických testů, které konal.
01. 05. 2017
Státní svátek ČR Svátek práce
27. 04. 2017
Zeměpisná olympiáda - celostátní kolo Velká gratulace směřuje k Janu Nyklovi ze septimy, který se umístil na 2. místě v republikovém finále zeměpisné olympiády a postoupil do mezinárodního klání, které proběhne v srbském Bělehradu o letních prázdninách. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí. (H. Bystroňová)
26. 04. 2017
Zeměpisná soutěž Eurorebus - krajské kolo výsledek:

Úspěch zaznamenaly dva naše týmy - ze třídy sekunda (třetí místo) a ze třídy prima (páté místo). Oba týmy postupují do celostátního finále, které proběhne v Praze 5. června 2017.

Gratulujeme k postupu a děkujeme za skvělý boj o postup i dalším zúčastněným ze tříd kvarta, kvinta a sexta. (H. Bystroňová)

26. 04. 2017
Maturitní ročníky - "poslední zvonění" ukončení výuky a předávání závěrečných vysvědčení.
26. 04. 2017
Matematický klokan - okresní kolo výsledky žáků naší školy:

Benjamín - 1. místo Ondřej Brokl, O2, 4. místo Lenka Zahradníková, O2
Kadet - 2. místo Radek Pavelka, O3
Junior - 1. místo Ngoc Hung Hoang, O5, 3. místo Petr Zahradník, O6

Blahopřejeme a těšíme se na příští ročník soutěže! (P. Klímková)

25. 04. 2017
Juniorský maraton 2017 - krajské kolo v Ústí nad Labem Závodu se účastní vždy školní družstva o 10 členech, nejlepší se kvalifikují do finále, které se koná 7. května 2017 v rámci prestižního Volkswagen Maratonu Praha.

Po dnešním náročném semifinále postoupil do finále Juniorského maratonu právě náš školní tým ve složení: A. Šrámek, J. Rajchert, K. Kubecová, M. Kmoníček, S. Hrušková, P. Novotný, B. Měsíčková, J. Šafařovský, T. Vlasák a K. Vilk.

Gratulujeme k úspěchu a držíme palce ve finále!

19. 04. 2017 - 19. 05. 2017
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2017/2018 žáci letošních druhých ročníků a sexty - 2. kolo výběru (Platí pro žáky vzdělávacích oborů gymnázia).

Při sestavování rozvrhových skupin seminářů bylo vyhověno většině kombinací zapsaných žáky. Překontrolujte, prosím, své semináře pro příští rok a v případě nejasností nebo připomínek se včas ozvěte na uvedené kontakty. Žáci, kteří nemají vybraný povinný počet seminářů, nechť si z možné nabídky vyberou a počet doplní. Děkujeme za spolupráci.

17. 04. 2017
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí
14. 04. 2017 - 02. 05. 2017
Elektronický zápis do projektů pro Projektové dny 2017 - platí pro žáky gymnázia V letošním roce jsou pro třídy prima, sekunda a tercie určeny konkrétní projekty - v nich jsou již žáci zapsáni. Stejně tak u projektů, kde se vybíraly zálohy na účast (UZAVŘENO), jsou žáci zapsáni dle seznamů dodaných vedoucími. Pokud zjistíte, že u projektu nejste, kontaktujte vedoucího příslušného projektu. Ostatní žáci se řídí Instrukcemi k postupu přihlašování (v .pdf).

13. 04. 2017 - 14. 04. 2017
Velikonoční prázdniny
10. 04. 2017
Německý jazyk - Německý jazykový diplom II. stupně Srdečně blahopřejeme všem žákům posledních ročníků, kterým se podařilo uspět v písemné i ústní části zkoušek. Devíti žákům se podařilo získat úroveň C1 a jedenácti úroveň B2. (M. Orosová)
07. 04. 2017
Matematická olympiáda - okresní kolo 1. místo získala Eliška Tintěrová ze třídy O1. Gratulujeme!
07. 04. 2017
Geologická olympiáda - krajské kolo velkého úspěchu dosáhl náš žák Vojtěch Zeman ze třídy C3A - velmi těsným rozdílem dvou bodů obsadil druhé místo. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. (J. Rottenborn)
06. 04. 2017
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd (gymnázium),
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
05. 04. 2017
Jdeme do divadla - divadelního představení Sluha dvou pánů v Městském divadle v Mostě od 10 hodin - účastní se vybrané třídy gymnázia (G1B, O6, O5). Podrobnější informace o divadle poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
31. 03. 2017
Český jazyk - Přednáška o Karlu Hynku Máchovi účastní se kvinta a 1. ročníky čtyřletého gymnázia - připravil Literapoint. Více informací u učitelů českého jazyka nebo na www.literapoint.cz.
31. 03. 2017
Matematika - Matematická soutěž Adama Riese výborného výsledku dosáhly žákyně třídy prima - Eliška Tintěrová oblastní kolo vyhrála a Ivana Žižková obsadila dělené sedmé místo. Obě si tak zajistily postup do mezinárodního kola soutěže, které proběhne v Německu. Gratulujeme! (P. Doubrava)
30. 03. 2017
Český jazyk - Přednáška o Karlu Čapkovi účastní se sexta a 2. ročníky čtyřletého gymnázia - připravil Literapoint. Více informací u učitelů českého jazyka nebo na www.literapoint.cz.
29. 03. 2017
Český jazyk - Přednáška o Bohumilu Hrabalovi účastní se septima a 3. ročníky čtyřletého gymnázia - připravil Literapoint. Více informací u učitelů českého jazyka nebo na www.literapoint.cz.
24. 03. 2017 - 25. 03. 2017
Juniorfilm a Zlaté slunce 2017 ve Dvoře Králové dva z filmů našich žáků získaly ocenění v obou soutěžích!

Zlaté slunce 2017 - kategorie Hraný film (16-19 let): 1. místo - Utřeno! (N. Benešová a kol.); kategorie Animovaný film (16-19 let): 3. místo - Páteční překvapení (J. Rajchert a kol.).
Filmy postupují do celostátního kola, které se bude konat 8.- 9. 6. 2017 v Blansku.

Junior film - Memoriál Jiřího Beneše 2017 - kategorie Kolektivy autorů do 18 let: 2. místo - Utřeno! (N. Benešová a kol.); 3. místo - Páteční překvapení (J. Rajchert a kol.).

Za reprezentaci nejen naší školy, ale i Ústeckého kraje v soutěži děkujeme všem autorům zúčastněných filmů i žákům, kteří se vypravili osobně do Dvora Králové. Umístěným gratulujeme a držíme palce v dalším kole!

Fotogalerie z účasti ve Dvoře Králové...

24. 03. 2017
Dětská scéna 2017 Daniel Richter (O3) zvítězil v okresním kole recitační soutěže.

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v oblastním kole v Lounech!

23. 03. 2017
Projekt Planeta Země 3000 v kinosále Kulturního domu, od 10 do 11 hodin, po promítání pokračuje výuka dle rozvrhu od 12.20 hod. - účastní se všechny třídy gymnázia, vyjma maturitních ročníků.
22. 03. 2017
Matematická olympiáda - krajské kolo z výsledků: výborné třetí místo získal Marek Broul ze třídy O4. Gratulujeme!
17. 03. 2017
Jdeme do divadla - představení Saturnin od Z. Jirotky zúčastní se vybrané třídy gymnázia (G1A, G1B, G2A, G2B, O6, O5) v Městském divadle v Mostě od 10 hodin. Podrobnější informace o akci poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
17. 03. 2017
Matematický klokan 2017
13. 03. 2017
Český jazyk - Divadelní představení s knihou v ruce - Listování za účasti žáků ze střední odborné školy i gymnázia se v úterý 7. března 2017 konala na naší škole dvě představení: Můj příběh: 9.58 (Usain Bolt) a Už je tady zas (T. Vermes); se scénickým čtením vystoupili pánové Hejlík a Novotný. Představení se podle reakcí žáků vydařilo a všichni si hodinku s knihou užili.

Co je Listování: Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, který poutavou formou předkládá divákům nový zážitek z četby. Svým pojetím si klade za cíl knihou oslovit a u žáků probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Má záštitu ministerstva školství a získalo také cenu Nadace Český literární fond.

13. 03. 2017
Juniorfilm a Zlaté slunce 2017 ve Dvoře Králové tři nominované filmy našich žáků byly přijaty do těchto dvou soutěží pro amatérské filmaře, které proběhnou 24. a 25. března 2017 ve Dvoře Králové n. Labem.

Jedná se o následující filmy z produkce druhých ročníků v rámci informatiky: "Spolu navždy" (H. Smetanová a kol.) a "Utřeno!" (N. Benešová a kol.) a animovaný snímek z projektových dní: "Páteční překvapení" (J. Rajchert a kol.).

Přejeme mnoho zdaru a příznivý ohlas u publika i poroty!

08. 03. 2017
Matematika - Pythagoriáda 2017 Školní kolo - proběhlo ve dnech od 27. ledna – 2. února 2017 – soutěž pro 6.-8. ročníky ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Výherci:
Prima: 1. místo – Eliška Tintěrová; 2. – Ivana Žižková; 3. – 4.místo – Adam Hubený, Kateřina Řízková;
Sekunda: 1. místo – Jan Toman; 2. - 3. místo – Karolína Křížová, Kristýna Vorlická;
Tercie: 1. místo – Petr Šulc; 2. - 3. místo – Radek Pavelka, Martin Polák;

Všem výhercům blahopřejeme.

06. 03. 2017 - 26. 03. 2017
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2017/2018 žáci letošních druhých ročníků a sexty - 1. kolo výběru (platí pro žáky vzdělávacích oborů ve Stavbařů 5).

Přesné instrukce budou žákům podávány v hodinách informatiky.

Po ukončení 1. kola výběru bude provedeno potvrzení obsazených seminářů a případné zrušení seminářů nedostatečně obsazených. V dalším kole budou ti, kteří nemají v důsledku zrušení některého semináře zapsán povinný počet předmětů, vybírat znovu z aktualizované nabídky.

Žáci předposledních ročníků pokračují v seminářích vybraných pro letošní rok (nemění se jejich počet, pouze se zvyšuje časová dotace).

27. 02. 2017 - 05. 03. 2017
Jarní prázdniny platí pro naši školu.
24. 02. 2017
Upozornění pro maturanty - Český jazyk a literatura - společná část maturitní zkoušky - ústní zkouška

Žáci maturitních ročníků jsou povinni během března vypracovat seznam četby k maturitě (v souladu s platným katalogem požadavků). Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 31. března 2017.

24. 02. 2017
Projekt Bankéři jdou do škol V rámci projektu České bankovní asociace, která se snaží o edukaci mladých lidí, navštívil naši školu pan Martin Pejsar, manažer pobočkové sítě mBank. S žáky tříd oboru veřejnosprávní činnost diskutoval o nástrahách v kyberprostoru, o možnostech ochrany peněz v on-line prostředí. Žáci se dozvěděli o zabezpečení bank, svých bankovních účtů, rozpoznání kybernetického útoku.
24. 02. 2017
Upozornění - školní evidence Bakaláři upozorňujeme na změnu v konfiguraci a umístění webové aplikace. Zároveň se omlouváme za dočasnou nedostupnost v průběhu dne.

Nové adresy pro přístup k aplikaci...

23. 02. 2017
Fyzika - Soutěž: FYKOS - fyzikální celorepubliková soutěž škol (z ČR, ale i ze Slovenska)

Žáci naší školy se umístili na 13. místě ve své kategorii z celkových 75 týmů. Za reprezentaci školy děkujeme jmenovitě: Ngoc Hung Hoang, Petr Zahradník, Hung Do, Jaroslav Frühauf, Zdeněk Vostřel - jedná se o žáky z kvinty, prvního a druhého ročníku gymnázia. (Z. Gromanová)

21. 02. 2017
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo výsledky.

Výsledková listina soutěže...

Děkujeme všem zúčastněným za skvělou reprezentaci a gratulujeme postupujícím do krajského kola, které proběhne 22.března 2017.

20. 02. 2017 - 08. 03. 2017
Rozpis dodatečných zkoušek za 1. pololetí tabulka s časovým rozpisem zkoušek (jen iniciály jmen).
20. 02. 2017
Den poezie - recitační soutěže Dětská scéna 2017 a Wolkrův Prostějov 2017 školní kolo - proběhne na gymnáziu (budova Stavbařů 5).

Recitační soutěže budou probíhat v učebně U3 a U3a od 1. do 6. vyučovací hodiny. Sraz všech recitátorů bude v 8 hodin v učebně U3. Podrobnější informace dostanou žáci od svých vyučujících českého jazyka. (S. Rezková)

16. 02. 2017
Podpis smlouvy o spolupráci s FVTM UJEP Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem uzavřela bilaterální smlouvu s naší školou. Dřívější spolupráce se velice dobře osvědčila díky projektu VĚŽ, v rámci něhož se jsme se také stali fakultní školou FVTM. Po skončení projektu se fakulta rozhodla pokračovat s vybranými nejaktivnějšími školami ve spolupráci na vyšší úrovni.

Tisková zpráva FVTM...

14. 02. 2017
Jdeme do divadla - představení Louskáček zúčastní se vybrané třídy gymnázia (O1, O2), představení se koná od 10 hodin v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Podrobnější informace o divadle poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
09. 02. 2017
Divadelní představení pro žáky vybraných tříd gymnázia účastní se G3A, G3B, G3C, O7, O4. Představení "Osudy dobrého vojáka Švejka" v Městském divadle v Mostě se zúčastní v rámci výuky. Podrobnější informace o divadle poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
09. 02. 2017
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo Jan Madunický (O3) obsadil v I. kategorii 2. místo.

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

09. 02. 2017
Anglický jazyk - Soutěž v anglickém jazyce výsledky okresního kola:

kategorie I.B
1. místo: Ondřej Brokl (O2); 2. místo: Karolína Křížová (O2)

kategorie II.B
1. místo: Matěj Novotný (O4)

kategorie III.A
1. místo: Šimon Schwarz (O5)

Gratulujeme!

06. 02. 2017
Německý jazyk - jazykový výjezd našich žáků do Marienbergu V letošním roce opět vyjíždí na týdenní pobyt do Marienbergu 2 zájemkyně ze třídy O6, aby si procvičily znalosti německého a anglického jazyka v průběhu projektu Domu Evropy Praha. Tentokrát jsou tématy "Brexit" a "Budoucnost EU". Žákyně S. Masopustová a K. Brtnová odjíždí načerpat znalosti 5. března 2017. Šťastnou cestu! (M. Lipská)
03. 02. 2017
Jednodenní pololetní prázdniny pro žáky školy.
01. 02. 2017
Informatika - soutěž Bobřík informatiky - ústřední kolo postupové pro kategorii Senior.

Pro postupující soutěžící z Ústeckého kraje; od 10 hod v učebnách ICT, budova Stavbařů 5.

Fotogalerie z průběhu soutěže...

31. 01. 2017
Pololetní vysvědčení vydávání pololetních výpisů z vysvědčení za školní rok 2016/2017, konec 1. pololetí.
30. 01. 2017 - 03. 02. 2017
Projekt Erasmus+ - Návštěva učitelů z polského města Ostroda ze školy Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego.

Zahraniční kolegové budou "stínovat" výuku našich učitelů vybraných předmětů a společně pak budou připravovat nový projekt programu Erasmus+. Zároveň budou mít možnost navštívit i některé zajímavosti našeho kraje.

Více o partnerství s polskými školami.

25. 01. 2017
Informační schůzky k prospěchu a chování pro zákonné zástupce žáků v době od 16.30 do 18 hodin.

Upozorňujeme rodiče, že schůzku je třeba si s příslušným vyučujícím předem domluvit. Děkujeme za pochopení.

25. 01. 2017
Matematika - Matematická olympiáda v okresním kole kategorie Z9 vybojoval dělené první místo Marek Broul z kvarty. Gratulujeme! (P. Doubrava)
24. 01. 2017 - 25. 01. 2017
Německý jazyk - Olympiáda v německém jazyce - okresní kolo výsledky našich žáků:

kategorie IB
1. místo: Hana Fialová O2; 2. místo: Vojtěch Dvořák O2; 3. místo: Pavla Pechová O2

kategorie IIB
2. místo: Sabina Hrušková O4

kategorie IIIA
1. místo: Jana Kieu G3B

Blahopřejeme!

19. 01. 2017
Upozornění pro strávníky školní jídelny Vedoucí školní jídelny tímto připomíná nutnost odhlášení obědů v době nemoci nebo jiné nepřítomnosti ve škole pro žáky a zaměstnance školy, kteří odebírají obědy za dotovanou cenu!
11. 01. 2017 - 27. 01. 2017
Příspěvek na dojíždění – 1. pololetí školního roku 2016/2017 Pro obory veřejnosprávní činnost, sociální činnost, aplikovaná chemie, přírodovědné lyceum a gymnázium (1., 2., 3., 4. ročníky)

Žádost o příspěvek na dojíždění odevzdejte do 27. ledna 2017 na sekretariát školy.

Směrnice k příspěvku na dojíždění pro naši školu vychází ze směrnice KÚ.

11. 01. 2017
Akce Den otevřených dveří od 15 do 18 hodin.
06. 01. 2017
Německý jazyk - Německý jazykový diplom II. stupně výsledek ústní části zkoušky - blahopřejeme 20 úspěšným účastníkům!

Výsledky písemných částí, které byly odeslány do Kolína nad Rýnem, budou známy na přelomu února a března.

04. 01. 2017 - 06. 01. 2017
Německý jazyk - Německý jazykový diplom II. stupně - ústní zkoušky na naší škole.

Letos tuto zkoušku absolvuje 21 žáků z posledních ročníků, kteří si musí připravit krátkou přednášku o neznámé problematice a prezentaci předem připraveného tématu vztahujícího se k Německu. Na přípravu části nazývané "Kurzvortrag" mají 20 minut a poté je čeká 20 minut před zkušební komisí. Komisi bude předsedat dr. Karin Steffen, která je hlavní koordinátorkou Německého jazykového diplomu pro Českou republiku.

Žákům přejeme u zkoušky hodně zdaru. (M. Orosová)

Doplněno: Fotografie ze slavnostního zahájení zkoušek...

04. 01. 2017
Lyžařský kurz v Rakousku (10.-15.1.2017) - informační schůzka koná se o velké přestávce v atriu tělocvičen gymnázia.

Do té doby musí účastnící přinést posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem. Bez tohoto posudku není možné kurz absolvovat.

Podrobné informace o kurzu (v .pdf).

03. 01. 2017
Vzpomínka na Vánoční akademii 2016 Dne 21. prosince 2016 se konala tradiční Vánoční akademie žáků gymnázia. Potřetí se uskutečnila v prostorech kina Hraničář. Letošní účast vystupujících žáků na akademii byla rekordní, zúčastnilo se jí 10 tříd gymnázia. Program byl nabitý, skládal se ze 7 divadelních scének a z mnoho hudebních a tanečních čísel.

Velké poděkování patří všem účinkujícím, kteří předvedli úžasné výkony, dále všem učitelům, kteří se podíleli na organizaci a realizaci akademie, velké díky a obdiv si zaslouží moderátorské dvojice - M. Karpjuková (O1) + A. Orechov (G3C) a M. Mandíková (G4B) + M. Vaverka (O5), zvláštní poděkování pak patří J. Nyklovi (O7), který se ujal role hlavního zvukaře.

Na fotografiích v naší fotogalerii si můžete ještě jednou připomenout tyto nezapomenutelné a neopakovatelné chvíle - autorem fotografií je M. Vlach (redaktor Ústeckého deníku).

Rok 2016

23. 12. 2016 - 02. 01. 2017
Vánoční prázdniny

přejeme vám všem spokojené prožití vánočních svátků a do dalšího roku 2017 především hodně zdraví, také štěstí a mnoho úspěchů!

22. 12. 2016
Soutěž v psaní na klávesnici Vánoční datel - 19. ročník výsledky:

V1A
1. Lukáš Johanovský 341 úhozů/min
2. Andrej Yassin 237 úhozů/min
3. Anna Černohouzová 237úhozů/min

V1B
1. Filip Šťastný 300 úhozů/min
2. Jana Veselá 216 úhozů/min
3. Veronika Vochoti 190 úhozů/min

V2A + V3A
1. Michaela Salfická 239 úhozů/min
2. Nikola Veselá 230 úhozů/min
3. Lukáš Marek 227 úhozů/min

Vítězům blahopřejeme!

19. 12. 2016
Německý jazyk - jazyková soutěž Němčinář roku 2016/2017 úspěch našich žáků:

Blahopřejeme našim žákům - Kateřině Kadlecové O7, Leonoře Štichové G3C, Martinu Endlerovi O7, Julii Poslední O8B a Janě Kieu G3B - k získání 1. místa v Ústeckém kraji (z 18 zúčastněných škol), 9. místu v rámci celé České republiky (ze 166 škol) a 15. místu z 211 zúčastněných škol ze 7 evropských zemí.

14. 12. 2016
Anglický jazyk - soutěž v anglickém jazyce (SOŠ) - školní kolo výsledky:

1. místo: Jakub Firuněk (C3A); 2. místo: Josef Štekl (C3A); 3. místo: Karolína Pečenková (V3A)

Vítěz postupuje do okresního kola.

Gratulujeme!

12. 12. 2016
Český jazyk - soutěž Literární Ústí 2016 přehled prací našich žáků oceněných v tradiční literární soutěži (ze 192 příspěvků):

Vtip o Ústečácích
1. místo: Anežka Jabůrková (O2)
3. místo: Lucie Teplanová (O2), Jan Rytíř (G2B)

Co bych změnil/-a jako primátor/-ka města
2. místo: Natálie Kutheilová (O4)
4. místo: Ondřej Brokl (O2), Adam Hájek (O4)
5. místo: Vojtěch Dvořák (O2), Josef Mašek (O4), Matyáš Strašík (O5)

Romantika na Větruši
2. místo: Adéla Mitová (O4)
3. místo: Julie Steigerová (O4)
4. místo: Vojtěch Kunz (O2)

Blahopřejeme k úspěchu!

09. 12. 2016 - 10. 12. 2016
Anglický jazyk - Mezinárodní zkoušky Cambridge English: First a Cambridge English: Advanced poprvé na naší škole. Kandidáti budou testováni ve všech čtyřech částech zkoušky (Reading and Use of English, Listening, Writing, Speaking). Zkoušky proběhnou ve spolupráci s vyškolenými specialisty Evropského centra jazykových zkoušek. Našim kandidátům přejeme mnoho úspěchu a držíme palce! (J. Konířová)
08. 12. 2016
Anglický jazyk - výsledky školních kol konverzačních soutěží

I. kategorie (prima-sekunda)
1. místo: Brokl Ondřej (O2); 2. místo: Křížová Karolína (O2); 3. místo: Bláhová Klára (O2)

II. kategorie (tercie-kvarta)
1. místo. Novotný Matěj (O4); 2. místo: Madunický Jan (O3); 3. místo: Mátl Jakub (O3)

III. kategorie (kvinta-septima, 1.-3. ročník)
1. místo: Schwarz Šimon (O5); 2. místo: Fárová Martina (O6); 3. místo: Koleček Šimon (O6)

Gratulujeme!

08. 12. 2016
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo - výsledky

I. kategorie (tercie - kvarta)
1. místo: Jan Madunický (O3); 2. místo: Josef Mašek (O4); 3. místo: Adéla Mitová (O4)

II. kategorie (kvinta - oktáva + 1.- 4. ročník)
1. místo: Jan Nykl (O7); 2. místo: Martin Endler (O7); 3. místo: Kristýna Kuželová (O8A)

Gratulujeme a žákům postupujícím do okresního kola přejeme další úspěchy!

06. 12. 2016
Německý jazyk - Výsledky školních kol konverzačních soutěží

III. kategorie (1.-3.ročníky)
1. místo: Štichová Leonora G3C; 2. místo: Kieu Jana G3B; 3. místo: Stojanovová Tereza G3B

II. kategorie (tercie - kvarta)
1. místo: Broul Marek O4; 2. místo: Ryšlavá Kateřina O4; 3. místo: Hrušková Sabina O4

I. kategorie (sekunda)
1. místo: Dvořák Vojtěch O2; 2. místo: Fialová Hana O2; 3. místo: Pechová Pavla O2

Všem uvedeným žákům gratulujeme!

Počet postupujících do dalšího kola bude upřesněn na základě rozhodnutí porot dalších kol. Okresní kola proběhnou ve druhé polovině ledna.

02. 12. 2016
Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo III.kategorie: 1.-3. ročníky, kvinta - septima - od 9:30 v učebně F30 (Lipská, Místecká) - součástí je poslech, gramatika a ústní projev
01. 12. 2016
Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo I. kategorie: sekunda - 2. vyučovací hodina v učebnách F3 a F4 (Rybář, Ešner)
II. kategorie: tercie, kvarta - 6.-7. vyučovací hodina v učebnách B14 a B16 (Holečková, Koníř)
01. 12. 2016
Anglický jazyk - jazyková soutěž Angličtinář roku 2016/2017 výsledky

Soutěže se zúčastnilo 30 žáků naší školy. Nejlepších výsledků dosáhli:
1. Szaffner Robin (08B) - 112 b.
2.-3. Orechov Anton (G3C), Vít Kořínek (O8B) - 110 b.
4.-5. Budílek Jaroslav (G3C), Škultéty Matěj (G3A) - 109,5 b.
6.-7. Havlíčková Denisa (07), Pelčák Dalibor (06) - 109 b.

opraveno 6.12.2016

Gratulujeme.

Oficiální výsledky s umístěním naší školy v rámci Ústeckého kraje a České republiky budou vyhlášeny v prosinci. (J. Schorschová)

01. 12. 2016
Chemie - Úspěch na Vědecké studentské konferenci

Naše žákyně Kristýna Suchanová (ze 4. ročníku oboru aplikovaná chemie) dosáhla velkého úspěchu na Vědecké studentské konferenci, kterou organizovala Vysoká škola chemicko-technologická ve spolupráci Unipetrolem a Výzkumným vzdělávacím centrem UniCRE. Se svou prací "Substituce plastifikátoru ftalátového typu za neftalátový v epoxidových pryskyřicích" získala 2. místo.

Foto...

Kristýně Suchanové i Ing. Heleně Mudrochové gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. (J. Rottenborn)

30. 11. 2016
Den otevřených dveří od 15 hod.
30. 11. 2016
Německý jazyk - Německý jazykový diplom II. stupně vybraných 21 žáků z posledních ročníků, kteří navštěvují DSD-seminář, absolvuje písemnou část zkoušek. Čeká je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a esej vztahující se k odbornému článku doplněnému grafem. Poté budou všechny jejich práce odeslány do Kolína nad Rýnem, kde se tým školených korektorů bude věnovat jejich opravě a vyhodnocení. Držíme jim palce! (M. Orosová)
28. 11. 2016
Dějepisná olympiáda - výsledky školního kola gymnázia - na prvních třech místech se umístili a do krajského kola postupují tito žáci:
1. Romana Šafránková G3A
2. Jan Řezníček G3A
3. Dominika Maněnová a Nikola Vosyková, obě G3C.

Gratulujeme!

25. 11. 2016
Informatika - Účast našich žáků na Robosoutěži 2016 naši školu bude ve 3. předkole soutěže pro tříčlenné středoškolské týmy z České republiky reprezentovat tým "Název neuveden" (ve složení Hung Do a Prokop Mikulášek z kvinty a Petr Zahradník ze sexty).

Úkolem každého týmu je sestavit a naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří na půdě ČVUT v Praze.

24. 11. 2016
Německý jazyk - "Be cool, sprich Deutsch" zábavně-motivační soutěž v německém jazyce, kterou pořádá Evropské centrum jazykových zkoušek a Katedra germanistiky FF UJEP. Zúčastní se žáci třídy G1B, kteří budou v týmech plnit po dobu 60 minut úkoly na čtyřech stanovištích. Témata byla vybrána na základě věku a zájmu teenagerů.
24. 11. 2016
Dějepisná olympiáda - výsledky školního kola (třídy O3, O4):

1. Ondřej Smolař - O3
2. Štěpánka Lanková - O4
3. Josef Mašek - O4

Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které se bude konat 17. ledna 2017.

23. 11. 2016
Německý jazyk - jazyková soutěž Němčinář roku 2016/2017 celkem 30 vybraných žáků třetích a čtvrtých ročníků se pokusí i letos zabojovat o co nejlepší umístění naší školy v online soutěži Němčinář roku 2016/2017. Jedná se o soutěž pro žáky středních škol a gymnázií ve věku 15-19 let. Soutěž probíhá ve stanovený den online po celé Evropě pod názvem Best in Deutsch. Test je na úrovni B1-B2 dle evropského referenčního rámce. Držíme jim palce! (M. Orosová)

Doplněny výsledky:

Soutěže se zúčastnilo 30 žáků třetích a čtvrtých ročníků. Pro hodnocení naší školy v rámci této online-soutěže se počítá 5 nejlepších dosažených výsledků. Oficiální výsledky s umístěním naší školy v Ústeckém kraji a České republice budou k dispozici na začátku prosince.

1.-2. Kadlecová Kateřina (O7) - 85,5 b.
1.-2. Štichová Leonora (G3C) - 85,5 b.
3. Endler Martin (O7) - 84,5 b.
4. Poslední Julie (O8B) - 80,5 b.
5. Kieu Jana (G3B) - 79,5 b.

Velmi dobrých výsledků také dosáhli:
Tam Trinh Xuan G3A, Skala Vít O8A, Mandíková Marie G4B, Maněnová Dominika G3C, Bumbálek Lukáš G4B, Měsíčková Barbora O7. Gratulujeme!

22. 11. 2016
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

I. kategorie: tercie, kvarta
II. kategorie: kvinta - oktáva + 1.- 4. ročník

Místo a čas konání: učebny U3 a U3a (1. a 2. vyučovací hodina, sraz účastníků v 7.35)

Zájemci, přihlaste se do 21. listopadu do 14 hod. u svých vyučujících češtiny.

Pro přípravu doporučujeme webové stránky s přehledem zadání a řešení úloh předchozích ročníků olympiády.

22. 11. 2016
Projekt Krokus - zasazení cibulek krokusů před naší školou do projektu se již potřetí přihlásila třída O3.

Krokusy mají být připomínkou jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších obětí, jenž zemřely během šoa (hebrejsky השואה zničení, záhuba, zmar - jiný výraz pro holokaust). Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit během nacistické vlády. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetu na konci ledna nebo na začátku února - kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. leden).

21. 11. 2016
Sběr papíru 7.30 - 9.00 hod. budova gymnázia - akci organizuje školní parlament.
18. 11. 2016
Ředitelské volno
17. 11. 2016
Státní svátek ČR Den boje za svobodu a demokracii
15. 11. 2016
Německý jazyk - Německý jazykový diplom II. stupně Vybraní žáci posledních ročníků se zúčastní tzv. pilotní zkoušky na Deutsches Sprachdiplom Stufe II. Za tímto účelem přijede i hlavní koordinátorka Německého jazykového diplomu pro Českou republiku dr. Karin Steffen, která bude předsedkyní zkušební komise u ústních zkoušek konaných v lednu.
14. 11. 2016
Český jazyk - Divadelní představení zúčastní se vybraní žáci gymnázia (O1, O2, O3, O4) - představení Sluha dvou pánů od C. Goldoniho v Městském divadle v Mostě. Podrobnější informace získají žáci od svých učitelů českého jazyka. (S. Rezková)
11. 11. 2016
Soutěž Dobrá škola Ústeckého kraje v kategorii střední odborné školy naše škola získala 3. místo.

Letošního ročníku se aktivně zúčastnilo celkem 36 škol zřizovaných krajem, u kterých se hodnotil podíl žáků s vyznamenáním, účast a umístění v soutěžích, pořadatelství soutěží, spolupráce s VŠ a jinými vzdělávacími institucemi, spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery, zajištění vzdělávacích kurzů nad rámec běžné výuky a exkurzí, vydavatelská činnost, projektová činnost a další. Finanční odměnu 400 000 Kč využijeme na další zlepšení vzdělávacích podmínek ve škole.

Předávání ocenění na krajském úřadu...

10. 11. 2016
Třídní schůzky

Gymnázium (budova Stavbařů 5)

 • Od 16.30 hod. - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd,
 • od 17.00 hod. - učebna F3 - informační schůzka o lyžařském výcviku pro rodiče účastníků ze tříd prima, sekunda,
 • od 17.00 hod. - učebna U1 - informační schůzka o lyžařském výcviku pro rodiče účastníků ze tříd G1A, G1B, kvarta, kvinta,
 • od 17.00 hod. - učebna U3 - informační schůzka k postupu přihlašování na vysoké školy pro rodiče žáků posledních ročníků, účast rodičů je velmi žádoucí,
 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.

Střední odborná škola (budova Stará 99)

 • od 17.30 hod. - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod. - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.
08. 11. 2016
pIšQworky 2016 - výsledky oblastního kola Dne 7. listopadu 2016 proběhlo na naší škole oblastní kolo turnaje v piškvorkách. Turnaje se zúčastnilo celkem 18 týmů, pouze 4 mohly postoupit dále v soutěži. Týmy z naší školy obsadily druhé a čtvrté místo a tím tak postoupili do krajského kola soutěže, které se bude konat 14. listopadu 2016 (opět v naší škole). Týmům přejeme hodně zdaru v dalším pokračování soutěže!

Informace na webu soutěže...

07. 11. 2016 - 15. 11. 2016
Informatika - soutěž Bobřík informatiky 2016 informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
 • PO 7. 11. - kategorie Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
 • ÚT 8. 11. - kategorie Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • ST 9. 11. - kategorie Kadet (tercie a kvarta)
 • ČT 10. 11. - kategorie Benjamin (prima a sekunda)
 • ÚT 15. 11. - kategorie Junior (kvinta - náhradní termín z technických důvodů)

Informace pro zapsané žáky: Seznamy vybraných účastníků a přesné informace k účasti najdete na vývěsce ve vestibulu školy, resp. u nástěnky suplování.

04. 11. 2016
Logická olympiáda 2016 - krajské kolo z naší školy se mezi nejlepších 55 soutěžících probojovalo ze základního kola 7 žáků z nižších tříd osmiletého gymnázia (v konkurenci 1428 soutěžících) a 5 žáků z vyššího a čtyřletého gymnázia (v konkurenci 1133 soutěžících). Všem postupujícím gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole! (R. Tintěrová)
03. 11. 2016 - 04. 11. 2016
Přehlídka Vzdělávání 2017 XVI. ročník přehlídky možností středoškolského vzdělávání - pořádáme v budově naší školy ve Staré ul. 99.

ve čtvrtek 3. listopadu - 9.00 - 17.00 hodin

v pátek 4. listopadu - 8.00 - 15.00 hodin

Přehlídka je určena všem žákům končícím povinnou školní docházku na všech základních školách v okrese Ústí nad Labem a jejich rodičům.

K prezentaci své vzdělávací nabídky pro příští školní rok jsou zvány všechny střední školy působící v okrese Ústí nad Labem a další školy z ostatních okresů Ústeckého kraje, doplňující oborovou vzdělávací nabídku. Na stánku Úřadu práce budou poskytovány informace o možnostech vzdělávání i v jiných oborech v rámci celé republiky.

Možnosti spojení MHD:

linky 55, 53 (výstup Střední školy)
linka 51 (výstup Sociální péče)
linka 60 (výstup Severní Terasa)

Těšíme se na viděnou!

28. 10. 2016
Státní svátek ČR Den vzniku samostatného československého státu.
26. 10. 2016 - 27. 10. 2016
Podzimní prázdniny pro žáky školy.
25. 10. 2016
Německý jazyk - Filmová projekce německý film "Když jsme snili" (film má i české titulky), proběhne v kině Hraničář od 11.45 hod., pedagogický dozor vybírá 30 Kč/žáka. Účastní se vybrané třídy - O4, O6, G2A, G2B, G3A, G3B. (Konec předchozí výuky v 11.15 hod., případné odpolední vyučování neodpadá.) Bližší informace podá M. Lipská.
21. 10. 2016
Dějepisný seminář - Dokument + beseda (pro 3. a 4. ročník, septimu a oktávu). Zúčastní se předseda spolku Pocta Mašínům Miroslav Šmejkal (synovec pana dr. Václava Šmejkala, jehož jméno nese naše škola), historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů a další vzácní hosté.
17. 10. 2016 - 21. 10. 2016
Týden zahraniční kuchyně ve školní jídelně nahlédneme do gastronomie Anglie, Řecka, Španělska, Ruska a Číny. Přejeme vám dobrou chuť!
10. 10. 2016 - 14. 10. 2016
pIšQworky 2016 - ještě je možnost přihlásit svůj tým Přihlaste se na turnaj v piškvorkách a reprezentujte tak i svoji školu. Vytvořte pětičlenné týmy a zaregistrujte se u koordinátora školy T. Jančíka (kabinet IVT) ještě do 14. října 2016.

Více informací o turnaji naleznete u koordinátora nebo na stránkách soutěže (http://www.pisqworky.cz/). O přihlášení týmu do soutěže bude rozhodovat datum podání přihlášky!

05. 10. 2016 - 19. 10. 2016
Anglický jazyk - Registrace na zimní termín zkoušky FCE (Cambridge English: First) jsou zahájeny!

Formuláře přihlášek s pokyny k vyplnění k vyzvednutí u J. Konířové (kabinet F13), u R. Hrkalové (kabinet F9) a u J. Mátlové (kabinet B20). Konečný termín pro odevzdání přihlášek je středa 19. října 2016.

03. 10. 2016
Informace pro strávníky školní jídelny Školní jídelna chystá týden zahraniční kuchyně, který proběhne 17. až 21. října 2016.

V týdnu zahraniční kuchyně se vám otevře možnost nahlédnout do gastronomie jiných zemí (Anglie, Řecko, Španělsko, Rusko a Čína). Proto vás srdečně zveme a přejeme vám dobrou chuť!

01. 10. 2016
Vyzkoušejte si své počítačové dovednosti v IT Fitness testu!

Test lze spustit přímo z webové stránky www.itfitness.cz. Před začátkem testování je nutné se zaregistrovat nebo se přihlásit s již existujícím účtem. Osobní údaje poskytnuté při registraci budou využity výhradně pro účely realizace testu.

Správné odpovědi naleznou všichni respondenti ve svém profilu po ukončení testovací kampaně. Jména testovaných, výsledky jednotlivců, ani výsledky škol nebudou nikde zveřejňovány. Cílem testu je sebehodnocení respondentů.

Testování probíhá do listopadu 2016 a je zdarma. Testu předchází informační část, ve které respondenti vyplňují, jaké technologie v běžném životě využívají a k jakým činnostem.

Test IT Fitness je součástí kampaně Evropské komise/Generálního ředitelství pro podniky a průmysl e-Skills for Jobs 2015-2016, která se snaží upozornit na důležitost elektronických dovedností pro život v 21. století a pro zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce.

29. 09. 2016
Informace pro žáky - výplata stipendií a příspěvku na dojíždění výplata příspěvků na základě podaných žádostí o příspěvek z motivačního programu se uskuteční 29. září 2016 (čtvrtek) v sekretariátu školy a u třídních učitelů.
28. 09. 2016
Státní svátek ČR Den české státnosti
22. 09. 2016
Účast našich žáků ve sbírce Světluška Ve dnech 13. a 14. září 2016 se naši žáci zúčastnili již čtrnáctého ročníku sbírky Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Dvojice dobrovolníků v kostýmech s tykadly a zapečetěnou pokladničkou ve tvaru lucerny rozsvítili město Ústí nad Labem. Podařilo se jim vybrat 32.413,-Kč. Děkujeme. Několik momentek...
21. 09. 2016 - 23. 09. 2016
Projektové dny zaměření a obsah projektů dle ročníků. Žákům a rodičům podávají informace k organizaci třídní učitelé jednotlivých tříd.
21. 09. 2016
ČJ - Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury - informace pro maturanty je zveřejněn platný Školní seznam literárních děl pro školní rok 2016/2017, odkaz najdete také na stránce předmětu ČJ.

Seznam se oproti minulému školnímu roku nemění, všech 145 titulů zůstává v nabídce. Seznam je platný pro maturitní třídy všech oborů gymnázia, lycea a SOŠ. Žáci si podle pokynů uvedených v seznamu vyberou 20 titulů - na termín odevzdání (nejpozději do 31. března 2017) budou včas upozorněni svými vyučujícími i na stránkách školy.

09. 09. 2016
Gymnázium - Burza učebnic od 14.00 hod. pavilon F.
08. 09. 2016 - 14. 09. 2016
Maturitní zkoušky v podzimní termínu Rozpis časů pro maturanty naší školy v .pdf (pouze iniciály jmen).
08. 09. 2016
Český jazyk - Divadelní představení vybraní žáci gymnázia (O2, O3, O4, G3A, G3B, G3C, G4A, G4B, O8A, O8B, L4) se zúčastní divadelního představení Romeo a Julie od W. Shakespeara v Divadle na Vinohradech v Praze. V roli Romea vystoupí náš bývalý žák Marek Lambora. Podrobnější informace získají žáci od svých učitelů českého jazyka. (S. Rezková)
05. 09. 2016 - 08. 09. 2016
Seznamovací (adaptační) kurzy pro 1. ročníky
 • pro třídu prima (O1) - ve dnech 5. až 6. září 2016
 • pro 1. ročníky SOŠ (C1A, S1A, V1A, V1B) ve dnech 5. až 7. září 2016
 • pro 1. ročníky gymnázia (G1A, G1B) ve dnech 7. až 8. září 2016

Podrobné informace najdete v těchto přílohách:
Informace a formulář pro rodiče - prima
Informace k adaptačnímu kurzu pro obory SOŠ
Informace a formulář pro rodiče - 1. ročníky

Formulář - Posudek o zdravotní způsobilosti...

01. 09. 2016 - 09. 09. 2016
Informace pro žáky a rodiče - žádosti pro školní rok 2016/2017 Žádosti o individuální vzdělávací plány, uvolnění z tělesné výchovy apod. odevzdejte na předepsaném formuláři, na sekretariát školy nebo třídnímu učiteli do 9. září 2016. Žádosti musí být včetně všech příloh (potvrzení od lékaře, potvrzení ze sportovního oddílu, zpráva z pedagogicko-psychologické poradny).
01. 09. 2016 - 07. 09. 2016
Tělesná výchova - Nabídka účasti na akci Ústecký 1/2 maraton (17. 9. 2016) S blížícím se termínem Ústeckého 1/2 maratonu sestavujeme skupinu dobrovolníků.

Odměna: tričko, batůžek, čepice, dárky od partnerů a bageta + pití.
Přihlášky: mailem na adresu hruskova@gym-ul.cz (nejpozději do 7. září 2016), ve zprávě uveďte třídu, jméno a příjmení, velikost trička (SM nebo L) + telefon.
Informační schůzka: v pátek 16. září o velké přestávce v předsálí tělocvičen gymnázia.

01. 09. 2016
Informace pro žáky 1. ročníků Zahájení školního roku proběhne následovně:
 • 8.00 h - obory SOŠ (Stará 99, jídelna) - C1A, V1A, V1B, S1A
 • 8.30 h - víceleté gymnázium (Stavbařů 5, učebna U3) - prima O1
 • 9.00 h - čtyřleté gymnázium (Stavbařů 5, učebna U3) - G1A, G1B

Žáci, kteří přicházejí z 9. třídy, přinesou 1. září originál výročního vysvědčení a občanský průkaz.

Těšíme se na vás!

01. 09. 2016
Zahájení školního roku 2016/2017

Všechny třídy SOŠ - budova Stará 99 začínají v 8.00 hod.

Všechny třídy gymnázia - budova Stavbařů 5, vyjma 1. ročníků a primy, začínají ve svých kmenových učebnách v 8.30 hod.

Přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku!

18. 07. 2016 - 29. 07. 2016
Uzavření sekretariátu v budově gymnázia - Stavbařů 5 z důvodu čerpání dovolené. V případě nutnosti volejte prosím tel. č. 778 44 22 91.
01. 07. 2016 - 31. 08. 2016
Hlavní (letní) prázdniny
25. 06. 2016
SOŠ - Informace o adaptačních kurzech budoucích 1. ročníků Kurzy proběhnou (pro obory střední odborné školy) ve dnech 5.-7. září 2016 v Jiřetíně pod Jedlovou. Cena kurzu je 1400 Kč. V ceně je ubytování v penzionu, plná penze, vstup do adrenalinového parku, doprava. Doplatek je potřeba uhradit podle pokynů třídních učitelů na informačních schůzkách. Pokud jste se schůzky nezúčastnili, kontaktujte nás. (D. Henzlová)
23. 06. 2016
Informační schůzka pro budoucí 1. ročníky

Gymnázium, Stavbařů 5 - Schůzky pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků čtyřletého i osmiletého studia proběhnou od 16 hodin v budově gymnázia.

SOŠ, Stará 99 - Schůzky pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků oborů aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost a sociální činnost proběhnou od 15 hodin v budově odloučeného pracoviště.

23. 06. 2016
Informace pro zákonné zástupce žáků - Informační schůzky Informace o prospěchu a chování žáků všech oborů podávají učitelé zákonným zástupcům ve svých kabinetech v době od 15:00 do 17:00 hodin. Konzultaci je nutno si předem domluvit s konkrétním vyučujícím. Děkujeme za pochopení.
21. 06. 2016
Anglický jazyk - zkouška Cambridge English: First první pilotní testování našich žáků; uskuteční se na naší škole.

Akce proběhne ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek, což je náš nový partner v přípravě a organizaci cambridgeských zkoušek. Vybraní žáci třetích ročníků budou testováni ze všech písemných částí zkoušky Cambridge English: First (Reading and Use of English, Listening, Writing) a testování proběhne pod vedením vyškolených specialistů Evropského centra jazykových zkoušek.

Zkouška bude ohodnocena podle oficiálních parametrů Cambridge Assessment Centre a žáci obdrží rozbor svých slabých a silných stránek s doporučením, co je třeba zlepšit pro úspěšné složení zkoušky v zimním termínu 2016.

Přejeme našim kandidátům mnoho úspěchů i štěstí! (J. Konířová)

19. 06. 2016 - 23. 06. 2016
Německý jazyk - pilotní akce Technické univerzity Chemnitz - Schnupperwoche akce se zúčastní vybraní žáci školy (O7A: Azubuike, Burč, Háblová, O7B: Šebková, Poslední, Pospíšilová, s pedagog. dozorem M. Lipské), během které si vyzkouší život studenta TU Chemnitz v rámci německo-polsko-české spolupráce pod záštitou DAAD (německá akademická výměnná služba). Cílem projektu DAAD je získat studenty pro studium na TU Chemnitz či na jiné německé VŠ a praktické využití získaných znalostí německého jazyka.
09. 06. 2016
Filmová soutěž Zlaté slunce 2016 - celostátní kolo v Blansku Na základě úspěchu v zemském kole mají v soutěžní projekci filmy naši žáci (v kategori hraný film - "Takový normální den", animovaný film - "Božská ochrana" a dokument - "Cesta do hloubi Vietnamcovy duše"). Držíme palce, aby se filmy líbily i porotě a publiku v Blansku!

Doplněno 10. 6. 2016:
Filmy našich žáků, tentokrát také v konkurenci s postoupivšími soutěžními příspěvky z druhé poloviny republiky, opět obstály. Z celorepublikového kola si odnášíme dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.
Gratulujeme tvůrcům k dosaženým úspěchům!

Další informace:
Do Blanska se sjela mladá filmařská elita (Denik.cz)
Festival Zlaté slunce zná své vítěze... (Město Blansko)
Výsledková listina celostátního kola Zaltého slunce 2016

08. 06. 2016 - 24. 06. 2016
Informace pro žáky - Příspěvek na dojíždění – 2. pololetí školní rok 2015/2016 pro obory: veřejnosprávní činnost, sociální činnost, aplikovaná chemie, gymnázium – 1., 2., 3. ročníky

Žádost o příspěvek na dojíždění odevzdejte do 24. června 2016 na sekretariát školy. Výplata příspěvku proběhne v následujícím školním roce. Směrnice k příspěvku na dojíždění pro naši školu vychází ze směrnice KÚ.

06. 06. 2016
Informace pro žáky 3. ročníků - Testování OSP Instrukce k testu Obecných studijních předpokladů
03. 06. 2016
Jdeme do divadla - představení Gulliverovy cesty od J. Swifta účastní se vybraní žáci gymnázia (ze tříd O1, O2, O3, O4, O5, G1A, G1B); koná se v Kulturním domě v Ústí nad Labem. Podrobnější informace získají žáci od svých učitelů českého jazyka. Info o představení. (S. Rezková)
01. 06. 2016
Den recese na naší škole.
30. 05. 2016
GYM - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

- pro žáky gymnázia se koná v době 16-18 hod. v Severočeském divadle opery a baletu.

Maturanti a pedagogický dozor mají přístup do divadla již v 15.30 kvůli přípravě a nácviku této akce.

27. 05. 2016
SOŠ - Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

- pro žáky studijních oborů odborné školy se koná na ÚMO Severní Terasa (mapa) podle následujícího harmonogramu:

09.00 h ... C4A a S4A
09.45 h ... V4A
10.30 h ... V4B

Sraz maturantů proběhne vždy 15 minut před zahájením!

Doplněno: Fotogalerie z předávání vysvědčení (s odkazem na stažení společných fotografií ve vyšším rozlišení).

19. 05. 2016 - 20. 05. 2016
Ředitelské volno pro žáky školy.
Výdej obědů - platný pro obě budovy - od 11.45 do 13.15 hod.
18. 05. 2016 - 20. 05. 2016
Maturitní zkoušky - ústní část slavnostní zahájení ve 12.30 hod.

(Jen iniciály jmen.)

12. 05. 2016
Projekt - Záleží ti na stavu životního prostředí? Zapojili jsme se v rámci mezinárodního projektu do pokusu o vytvoření světového rekordu a zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Žáci naší školy vytvořili pomocí kartiček tipy na snížení spotřeby energie či využití obnovitelných zdrojů a nalepili je na plakát velikosti A0. Ten bude vystaven 17. června s dalšími plakáty z celého světa v Ženevě na Náměstí Národů. Pomocí dronu budou pořízeny letecké fotografie, které budou umístěny na webových stránkách projektu www.wave.earth. (H. Bystroňová)

Fotografie účastníků s jejich plakátem

11. 05. 2016 - 13. 05. 2016
Projektové dny 2016 výuka formou účasti žáků v projektech a na exkurzích.

Stránka s přehledem výstupů z projektů a exkurzí...

09. 05. 2016
Matematika - Matematická olympiáda V krajském kole - kategorie C obsadil 3. místo Petr Zahradník (kvinta) a v kategorii B obsadili 4. místo Martin Endler a 5. místo Anna Štětková (sexta). Blahopřejeme. (D. Prchalová)
02. 05. 2016
Projektové dny 2016 - Outdoorový kurz Chorvatsko (Hrušková) - informační schůzka pro účastníky k organizaci projektu, o velké přestávce v předsálí tělocvičen!
28. 04. 2016
Biologie - beseda Plánované rodičovství a předčasné porody od 8.30 do 9.30 hodin ve školní jídelně, účastní se třetí ročníky gymnázia, septimy a lyceum.
27. 04. 2016
Hejtman ocenil nejlepší středoškolské studenty z národnostních menšin slavnostní vyhodnocení ankety se uskutečnilo na krajském úřadu. Sedm studentů, kteří v projektu dle hodnotících kritérií nejlépe uspěli, reprezentovali jednotlivé národnostní menšiny na středních školách.

Oceněna byla naše žákyně Tereza Kudláčková - vynikající studentka, trojnásobná mistryně světa, žákyně s řadou další úspěchů na sportovním poli.

Ceny předal studentům hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, zástupci MŠMT, další zástupci kraje a sponzorů.

26. 04. 2016
Projekt - "Muzikál - Temné stíny" - získal finanční podporu Ústeckého kraje Projekt "Muzikál – Temné stíny", inspirovaný stejnojmenným filmem, je finančně podpořen z Fondu Ústeckého kraje částkou 12000,- Kč. Muzikál secvičili žáci školy, scénář vyšel z dílny našeho žáka Víta Kořínka.

Premiéra představení se uskuteční 23. června 2016 od 10 hodin pro žáky školy a od 16.30 hodin pro veřejnost. Všichni jsou srdečně zváni! (O. Sosová)

25. 04. 2016
Jedeme do divadla - W. Shakespeare: Romeo a Julie účastní se vybraní žáci gymnázia (ze tříd 03, 04, 05, 06, G1A, G1B); divadelní představení se koná v Divadle na Vinohradech v Praze. V roli Romea vystoupí náš bývalý žák Marek Lambora. Podrobnější informace získají žáci od svých učitelů českého jazyka. (S. Rezková)
22. 04. 2016
Informatika - Účast našich žáků na Robosoutěži 2016 naši školu bude na soutěži pro 2. stupeň základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií celé České republiky reprezentovat tříčlenný tým "Název neuveden" ve složení (Josef Šutka, Hung Do a Prokop Mikulášek z kvarty).

Úkolem každého týmu je sestavit a naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří na půdě ČVUT v Praze.

22. 04. 2016
Informace - Příspěvek na dojíždění a stipendium pro 4. ročníky za 2. pololetí bude vypláceno v průběhu měsíce května a června 2016. Termín bude upřesněn.

Žádost k příspěvku na dojíždění odevzdejte do konce dubna 2016. Přílohou žádosti je aktuální potvrzení dopravního podniku nebo výpis z IDOS. Směrnice je k dispozici na stránkách školy.

20. 04. 2016
Výsledek celostátního finále zeměpisné olympiády proběhlo v Praze 18. a 19. dubna 2016. Gratulujeme Hoangu Ngoc Hungovi z kvarty k dosažení 9. místa. Děkujeme za pěknou reprezentaci školy! (H. Bystroňová)
20. 04. 2016
Zeměpisná soutěž Eurorebus krajské kolo proběhlo v sobotu 16. dubna 2016. Zúčastnily se ho tříčlenné týmy tříd prima, tercie a kvarta. Prima se umístila na 12. místě, tercie na 15. místě a kvarta na skvělém 3. místě. Všem zapojeným žákům z celých tříd děkujeme, soutěžícím zástupcům gratulujeme a tým kvarty podpoříme v boji na celostátním finále soutěže. To proběhne v červnu v Praze. (H. Bystroňová)
18. 04. 2016
Německý jazyk - Filmové představení zúčastní se třídy O7A, O7B, G3A, G3B - akce Kino Aussig v kině Hraničář. Sraz tříd 8.45 hod., zahájení promítání 9.00 hodin. Cena: 30 Kč/žák. V rámci akce žáci shlédnou německý film "Oh boy". (M. Lipská)
14. 04. 2016 - 29. 04. 2016
Elektronický zápis do projektů pro Projektové dny 2016 Instrukce a postup k přihlášení žáků do vybraného projektu (platí pro žáky gymnázia).
13. 04. 2016
Biologie - Poděkování Vyučující biologie B. Horák děkuje společnosti Jatky Český Brod, a. s. za poskytování materiálů pro biologické laboratoře.
12. 04. 2016
Český jazyk - Divadelní představení Tři sestry od A. P. Čechova od 10 hodin - zúčastní se vybrané třídy gymnázia (G3A, G3B, L3, O7A, O7B) - představení se koná v Městském divadle v Mostě. Podrobnější informace poskytnou žákům vyučující českého jazyka. (S. Rezková)
12. 04. 2016
Účast našich žáků na soutěži Zlatý list Žáci tříd O3 a O4 - Jana Fedorovičová, Sabina Hrušková, Štepánka Lanková, Tereza Brožová, Pepa Hoang a Kamila Urbanczyková - se jako šestičlenný tým v sobotu 9. dubna 2016 zúčastnili krajského kola soutěže Zlatý list, kde prověřili své znalosti z oblasti botaniky a zoologie, geologie, ornitologie, ekologie, ochrany přírody ČR, meteorologie, astrologie, dendrologie a entomologie. Prověrková stezka byla připravena organizátory soutěže na Větruši. Naši žáci se umístili na čtvrtém místě. Za úspěšnou reprezentaci školy žákům děkujeme! (M. Titěrová)

Více v článku Ústeckého deníku.

08. 04. 2016
Prezentiáda 2016 - krajské kolo zahájení v 9.00 hodin - učebna U3.

Prezentiáda je týmová soutěž v prezentačních dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy, určená středoškolákům a starším žákům základních škol. Letos se koná sedmý ročník této soutěže.

08. 04. 2016
Tělesná výchova - Hokej Česká republika - Německo Čeští hokejisté vstoupili 6. dubna 2016 v Ústí nad Labem do zápasové přípravy na květnové mistrovství světa v Rusku. Naše žákyně ze O6B brigádničily na tomto hokejovém svátku.
08. 04. 2016
Německý jazyk - Úspěch našich žáků v soutěži Němčinář roku Naše škola obsadila v online-soutěži Němčinář roku 2015/2016 1. místo v Ústeckém kraji. Za skvělý výsledek a výbornou reprezentaci školy děkujeme Šárce Janákové O8B, Karlu Maršálkovi O8B, Honzovi Tomášovi G4B, Radimu Kühnelovi G4B a Karolíně Růžičkové O8B.
06. 04. 2016
Biologie - Besedy pro vybrané třídy gymnázia pro třídy G1A, G1B, O5 a O6 - 2. a 3. vyučovací hodinu v jídelně. Beseda "Čas proměn" pro dívky z primy proběhne 4. vyučovací hodinu.
05. 04. 2016
Výstava fotografií - Asie (J. Reissig) - budova SOŠ Ve vestibulu a v 1. patře naší budovy ve Staré 99 probíhá výstava autorských fotografií teplického fotografa a horolezce J. Reissiga. Zúčastnil se 140 výstav doma i v zahraničí, v soutěžích získal 27 cen a čestných uznání. Vystavoval ve Francii, Španělsku, Japonsku, Brazílii a v dalších zemích. Jeho fotografie jsou zařazeny do stálé sbírky muzea v Sydney a ve zlatém fondu Svazu českých fotografů. Od roku 1977 uskutečnil více jak 30 autorských výstav. V zimě roku 2006/07 putoval napříč JV Asií. V dalších letech pak cestoval po státech střední Ameriky, USA a v roce 2012 po jihu Afriky. Z těchto cest přivezl mnoho obrazového materiálu. Z nichž připravuje další prezentace a výstavy. Stránky fotografa...
31. 03. 2016
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd (gymnázium),
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
31. 03. 2016
SOŠ - Veřejná správa - Fiktivní přijímací pohovor 12 žákyň 4. ročníku oboru veřejná správa se v rámci výuky Písemné a elektronické komunikace zúčastnilo fiktivního přijímacího pohovoru na Úřadu práce - kontaktním pracovišti. Dívky odpovídaly na inzerát - psaly motivační dopis, průvodní dopis a životopis, zpracovávaly profesní portfolia. Samotný pohovor s pracovníky úřadu proběhl ve středu 23. března. Dnes se dívky dozvěděly výsledky. Pohovor vyhrála Petra Vachlová a rádi by ji uvítali jako budoucího zaměstnance. Gratuluji! (D. Henzlová)
31. 03. 2016
SOŠ - Beseda „Náhradní rodinná péče v praxi“ s pracovnicemi Magistrátu města Ústí nad Labem pro žáky 3. ročníku oboru sociální činnost.

Žáci přivítali možnost obohatit teoretické znalosti legislativy také praktickými příklady a setkáním tváří v tvář s "obávanými pracovnicemi ze sociálky". Beseda a spolupráce byly hodnoceny velmi pozitivně oběma zúčastněnými stranami.

30. 03. 2016
Informace pro žáky SOŠ - Vyplácení příspěveků na dojíždění a stipendií

Stipendia - pouze odloučené pracoviště Stará 99 - u třídního učitele dne 30. března 2016 (31. března ti žáci, kteří vykonávají ve středu praxi)

Dojíždění - na sekretariátu školy dne 30. března (POZOR! u žádostí došlo k přezkoumání a přehodnocení, dle směrnice školy). Předání oproti podpisu a občanskému průkazu!

Směrnice k příspěvku na dojíždění pro naši školu vychází ze směrnice KÚ, která je na stránkách Krajského úřadu

Nevyčerpané dotační příspěvky se vrací na KÚ.

29. 03. 2016
Krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech V krajském kole na OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla v Lounech nás letos reprezentovali žáci Andrea Chvojková a Václav Dvořák (oba SOŠ).

Václav se umístil v kategorii opis s výkonem 350,4 čistých úhozů za minutu na 5. místě. Andrea skončila na 16. místě výkonem 294 ČÚ/min. Celkem se do této kategorie nominovalo 32 soutěžících. Dále se soutěžilo ve wordprocessingu a korektuře textu.

TV reportáž o akci...

Děkujeme za reprezentaci naší školy! (D. Henzlová, B. Semrádová)

28. 03. 2016
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí
28. 03. 2016
Den učitelů výročí narození J. A. Komenského
25. 03. 2016
Státní svátek ČR Velký pátek
24. 03. 2016
Velikonoční prázdniny
23. 03. 2016
Anglický jazyk - Dvě představení v angličtině v prostorách školy (školní jídelna).

Žáci primy, sekundy a tercie - představení "Aliens Save the Planet"; 8.00 - 9.00 hodin

Žáci kvarty, kvinty, G1A a G1B - představení "Frank Novotny and the Present Perfect"; 9.40 - 10.50 hodin

Cena představení 70 Kč na žáka; k dispozici budou výukové materiály (obojí ještě před představením).

23. 03. 2016
Deutsches Wettbewerb 2016 v celostátní soutěži DSD škol uspěly obě naše žákyně, které vyhrály školní kolo. Martině Fárové z O5 gratulujeme k třítýdennímu a Kateřině Kadlecové z O6 k čtyřtýdennímu stipendijnímu pobytu v Německu. (M. Orosová)
20. 03. 2016 - 20. 04. 2016
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2016/2017 žáci letošních druhých ročníků a sexty - 2. kolo výběru (Platí pro žáky vzdělávacích oborů gymnázia).

Při sestavování rozvrhových skupin seminářů bylo vyhověno většině kombinací zapsaných žáky. Překontrolujte, prosím, své semináře pro příští rok a v případě nejasností nebo připomínek se včas ozvěte na uvedené kontakty. Žáci, kteří nemají vybraný povinný počet seminářů, nechť si z možné nabídky vyberou a počet doplní. Děkujeme za spolupráci.

17. 03. 2016
Projekt Planeta Země 3000 - Filipíny - za obry a trpaslíky v kinosále Domu kultury města Ústí nad Labem. Sraz v 11.15 hodin. Účastní se všechny třídy vyjma maturitních ročníků (G4A, G4B, O8A, O8B). Platba 60,- Kč na žáka. (H. Bystroňová)
16. 03. 2016
Angličtina - Učebnice pro Afriku Naše škola poskytla starší vydání učebnice Project English do africké školy Bissau English Centre ve státe Guinea Bissau. V novém školním roce budou učebnice využity při výuce v tamní škole. Akce se uskutečnila zásluhou žákyně Venduly Krýslové z G3A. Děkujeme.
13. 03. 2016
Úspěch našich studentů na filmových soutěžích Zlaté slunce a Juniorfilm - Memoriál Jiřího Beneše

Filmy našich žáků získaly na zemské soutěži Zlaté slunce tři 1. místa v kategoriích "hraný film" (Takový normální den), "animovaný film" (Božská ochrana) a "dokument" (Cesta do hloubi Vietnamcovy duše). Postupují tak do celostátního kola v Blansku!

V soutěži Juniorfilm, kde se filmy hodnotí zvlášť dětskou a odbornou porotou, ovládly výsledky hodnocení dětské poroty - obsadily totiž první tři místa ve své kategorii! U odborné poroty zabodovaly také - obdržely kromě čestného uznání také 3. a 1. místo. A kromě toho film "Boží ochrana" získal speciální ocenění této filmové soutěže - cenu Jiřího Beneše za nejhumornější snímek a s tím spojenou putovní trofej, která bude vystavena ve vestibulu školy.

Všem tvůrcům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy i našeho města!

Několik fotografií a podrobnosti k soutěžím
Videozpráva o filmových soutěžích ve Dvoře Králové - 11.-12.3.2016.

09. 03. 2016
Německý jazykový diplom II. stupně výsledky písemné části (čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a slohová práce): Všech 26 žáků naší školy u této zkoušky uspělo ve všech částech na úrovni C1/B2. Blahopřejeme! (M. Orosová)
07. 03. 2016
Upozornění pro maturanty - Český jazyk a literatura - společná část maturitní zkoušky ústní zkouška:

Žáci maturitních ročníků jsou povinni během března vypracovat seznam četby k maturitě (v souladu s platným katalogem požadavků). Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 31. března 2016.

04. 03. 2016
Recitační soutěže: Dětská scéna 2016 a Wolkrův Prostějov2016 Zúčastnilo se rekordních 46 recitátorů z našeho gymnázia. Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme! (S. Rezková, J. Susová)

Fotogalerie a výsledky...

02. 03. 2016
Anglický jazyk - Soutěž Angličtinář roku naše škola se umístila na 27. místě z 255 účastněných škol v ČR a na 49. místě z 479 škol v rámci EU. Děkujeme všem 30 žákům za účast v soutěži a vzornou reprezentaci školy. (J. Mátlová)
01. 03. 2016
Německý jazyk - soutěž Deutschwettweberb 2016 výsledky školního kola: vyhrály Martina Fárová O5 a Kateřina Kadlecová O6, jejichž práce postupují do celostátního kola mezi DSD školami a mohou získat tří- nebo čtyřtýdenní stipendium v Německu. Držíme jim palce. (M. Orosová)
29. 02. 2016
Soutěž "SAPERE- vědět jak žít" okresní kolo - výsledky:

Družstvo žáků třídy C3A ve složení Adéla Doležalová, Lukáš Holub a Nikola Vocetková obsadilo 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. (M. Jelínková)

29. 02. 2016
Německý jazyk - soutěž Němčinář roku 2015/2016 naše škola obsadila krásné 13. místo (ze 113 zúčastněných škol) - a to díky výkonu Šárky Janákové O8B, Karla Maršálka O8B, Jana Tomáše G4B, Radima Kühnela G4B a Karolíny Růžičkové O8B. Blahopřejeme! (M. Orosová)
25. 02. 2016
Recitační soutěže Dětská scéna 2016 a Wolkrův Prostějov 2016 Školní kolo. Sraz všech recitátorů v 10.15 hodin v učebně U3.

Podrobnější informace dostanete od svých učitelů českého jazyka. Nebo na webech: http://www.nipos-mk.cz/?p=27073, http://www.ddmul.cz/?page_id=745. (S. Rezková)

25. 02. 2016
Juniorfilm a Zlaté slunce 2016 ve Dvoře Králové čtyři nominované filmy našich žáků byly přijaty do těchto dvou soutěží pro amatérské filmaře, které proběhnou 11. a 12. března 2016 ve Dvoře Králové n. Labem.

Jedná se o následující filmy z produkce druhých ročníků v rámci informatiky: "Takový normální den" (K. Kolářová a kol.) a "Cesta do hloubi Vietnamcovy duše" (P. Pavlousková a kol.) a dva animované snímky z projektových dní: "Božská ochrana" (P. Klepetko a kol.) a "Židle" (L. Zeman, M. Nemejta).

Přejeme mnoho zdaru a příznivý ohlas u publika i poroty!

25. 02. 2016
Informace SRPŠ gymnázia na náš web byl doplněn zápis z jednání Rady rodičů dne 19. listopadu 2015.

Rada rodičů schválila s platností od školního roku 2016/2017 navýšení příspěvku z 300,- na 400,- za žáka, při zachování dosavadních pravidel (jedna rodina = jeden příspěvek). Viz zápis z jednání RR ze dne 19.11.2015 v informacích SRPŠ ke stažení.

24. 02. 2016
Dějepisná olympiáda - školní kolo Začátek a místo: 10.30 v učebně U3; Téma: 1945 - 1948. Více informací a přihlášky: kabinet C26 - L. Nebřenský.
23. 02. 2016
Upozornění pro strávníky školní jídelny Z důvodu delší nemoci jedné z našich kuchařek bude školní jídelna v době od 25. února 2016 nabízet dočasně pouze jedno hlavní jídlo. Strávníkům, kteří si již v uvedeném období v některých dnech vybrali z nabídky jídlo č. 2, budou tyto objednávky prostřednictvím vedoucí jídelny automaticky změněny na č. 1.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

18. 02. 2016
Informatika - soutěž Bobřík informatiky - krajské kolo postupové pro kategorii Senior.

Pro postupující soutěžící z Ústeckého kraje; od 10 hod v učebnách ICT, budova Stavbařů 5.

15. 02. 2016 - 21. 02. 2016
Jarní prázdniny
11. 02. 2016
Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo - výsledky: Kategorie I. B: 1. místo Jakub Mátl; 2. místo Marek Roman Prachatický; 3. místo Jan Madunický
Kategorie II. B: 1. místo Šimon Schwarz; 2. místo Matěj Novotný
Kategorie III. A: 1. místo Daniel Russo

Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a vítězům přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

08. 02. 2016 - 28. 02. 2016
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2016/2017 žáci letošních druhých ročníků a sexty - 1. kolo výběru (platí pro žáky vzdělávacích oborů ve Stavbařů 5).

Přesné instrukce budou žákům podávány v hodinách informatiky.

Po ukončení 1. kola výběru bude provedeno potvrzení obsazených seminářů a případné zrušení seminářů nedostatečně obsazených. V dalším kole budou ti, kteří nemají v důsledku zrušení některého semináře zapsán povinný počet předmětů, vybírat znovu z aktualizované nabídky.

Žáci předposledních ročníků pokračují v seminářích vybraných pro letošní rok (nemění se jejich počet, pouze se zvyšuje časová dotace).

08. 02. 2016
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo výsledky:

Hoang Ngoc Hung (O4) zvítězil v I. kategorii. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

07. 02. 2016
Německý jazyk - Pobyt v Marienbergu Týdenní pobyt s tématikou "Asylanti, utečenci, migranti - historie a vývoj" absolvují žákyně kvinty L. Vodvářková a K. Beranová od 28. února do 5. března 2016 v Marienbergu (SRN). Bližší info na stránce předmětu německý jazyk.

Mimořádná nabídka!

Je ještě jedno narychlo uvolněné místo! Z celé ČR jede pouze 8 žáků, dvě výše uvedené žákyně jsou z naší školy. Kdo by měl tedy ještě zájem, prosím o přihlášení u svého učitele němčiny do středy 10. února! (M.Lipská)

04. 02. 2016
Biologická olympiáda kategorie A a B; 4. - 7. vyučovací hodinu v učebnách C15 a C19.
04. 02. 2016
Zeměpisná olympiáda - školní kolo - výsledky:

Kategorie A: 1. místo Kateřina Lorencová; 2. místo Jan Toman
Kategorie B: 1. místo Filip Ferko; 2. místo Jan Madunický
Kategorie C: 1. místo Ngoc Hung Hoang; 2. místo Tadeáš Strašík
Kategorie D: 1 místo Jan Nykl; 2. místo Vilém Vágner

Výše uvedeným žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole. To proběhne 23. února 2016 v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem.

03. 02. 2016
Německý jazyk - nabídka pro žáky se zájmem o němčinu platí pro všechny žáky vyššího stupně gymnázia, kterým ještě nebylo 18 let, a kteří se učí německy:

Pokud byste chtěli v létě zdarma strávit tři nebo čtyři týdny v Německu na jazykovém kurzu (například Bonn, Berlín nebo Mnichov), máte možnost zúčastnit se soutěže "Deutschwettbewerb" a pobyt vyhrát. Bližší podrobnosti u svého učitele němčiny.

Neváhejte, maximálně 3 nejlepší účastníci postupují do závěrečného kola (škola je musí poslat během února)!

02. 02. 2016
Olympiáda v německém jazyce - školní kolo - výsledky

Kategorie sekunda:
1.místo: Filip Ferko
2.-3.místo: Ondřej Smolař, Eva Vostárková- vítězka okresního kola.

Kategorie tercie-kvarta:
1.místo: Teresa Smetanová (O4), vítězka okresního kola a postupující do krajského
2.místo: Jakub Říhovský (O3), 2.místo i v okresním kole a náhradník v krajském
3.místo: Josef Mašek, 4.místo i v okresním kole

Kategorie 1.-3.ročník:
1.místo: Jana Kieu (2B), 3.místo v okresním kole
2.místo: Kateřina Šebková (O7B), 4.místo i v okresním kole
3.místo: Julie Poslední (O7B)

Všem žákům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších soutěžích!

01. 02. 2016
Rozpis dodatečných zkoušek za 1. pololetí tabulka s časovým rozpisem zkoušek (jen iniciály jmen). Rozpis bude jednotlivým žákům odeslán také poštou v týdnu od 1. února 2016.
01. 02. 2016
Vzdělávací fond HEURÉKA pro učitele - Ústecká komunitní nadace 2 z 5 úspěšných žadatelů 1. otevřeného grantového kola (D. Henzlová a R. Sirotková) jsou z naší školy a získaly tak příspěvek ve prospěch zkvalitnění a zatraktivnění výuky. Více informací...
01. 02. 2016
Zeměpisná olympiáda - školní kolo kategorie C (tercie a kvarta) od 7.40 hodin v učebně C13 a kategorie D (střední školy) od 13.30 hodin v učebně U3.

Přihlášky do 28. ledna 2016 pro kategorii C u M. Titěrové a pro kategorii D u P. Doubravy. V kategorii A a B (prima a sekunda) se školní kolo uskuteční v hodině zeměpisu.

29. 01. 2016
Jednodenní pololetní prázdniny pro žáky.
27. 01. 2016
Biologie - informativní schůzka k biologické olympiádě proběhne o velké přestávce v učebně C19. (M. Janovská)
25. 01. 2016
Matematická olympiáda – kategorie Z9 výsledky našich žáků v okresním kole:

1. místo: Hoang Ngoc Hung (O4)
3. místo: Veselá Klára (O4)
5. místo: Do Hung (O4)
7. místo: Galtseva Alina (O4)

Všichni se stali úspěšnými řešiteli a postupují do krajského kola. Blahopřejeme!

21. 01. 2016 - 02. 02. 2016
Informace pro žáky - Příspěvek na dojíždění školní rok 2015/2016 - 1. pololetí.

Pro obor veřejnosprávní činnost, sociální činnost, aplikovaná chemie, gymnázium – 1., 2., 3., 4. ročníky. Žádost o příspěvek na dojíždění odevzdejte do 2. února 2016 na sekretariát školy. Výplata příspěvku proběhne v březnu 2016. Směrnice k příspěvku na dojíždění pro naši školu vychází ze směrnice Krajského úřadu ÚK.

21. 01. 2016
Informační schůzky k prospěchu a chování pro zákonné zástupce žáků Upozorňujeme rodiče, že schůzku je třeba si s příslušným vyučujícím předem domluvit. Děkujeme za pochopení.
18. 01. 2016
Upozornění pro strávníky školní jídelny Z důvodu delší nemoci jedné z našich kuchařek bude školní jídelna v době od 18. do 29. ledna 2016 nabízet dočasně pouze jedno hlavní jídlo. Strávníkům, kteří si již v uvedeném období v některých dnech vybrali z nabídky jídlo č. 2, budou tyto objednávky prostřednictvím vedoucí jídelny automaticky změněny na č. 1.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

14. 01. 2016 - 04. 02. 2016
Matematické přednášky na naší škole Ve spolupráci s katedrou matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem proběhnou na naší škole tyto přednášky:
 • 14. ledna 2016 - Paradoxy nekonečna, Doc.Eisenmann (2. vyuč. h., MS 4. roč., C27)
 • 19. ledna 2016 - Jak nezmeškat rande aneb Teorie pravděpodobnosti v praxi, Dr. Spěvák (4. vyuč. h., O8A + O8B, A8)
 • 4. února 2016 - Podivuhodnosti v geometrii, Prof. Cihlář (6.-7. vyuč. h., MS-V 3.roč., C27)

Máte-li zájem o některou z přednášek a nejste zařazeni ve skupině, pro kterou je určena, je možné se domluvit se svým vyučujícím matematiky.

13. 01. 2016
Den otevřených dveří od 16.00 do 18.00 hodin
12. 01. 2016 - 17. 01. 2016
Lyžařský kurz Rakousko
12. 01. 2016
Německý jazyk - Nabídka pobytu v Marienbergu pro 2 zájemce v termínu od 28. února do 5.března 2016. Zájemci si mohou vyzvednout podklady pro vyplnění v průběhu ledna v kabinetu F11 - M. Lipská. Informace k pobytu na stránce předmětu německý jazyk. Kdo dřív přijde, jede! (M. Lipská)
11. 01. 2016
Německý jazykový diplom II. st. - gratulace absolventům Blahopřejeme všem 27 žákům, kterým se podařilo úspěšně složit ústní část zkoušky na Německý jazykový diplom II. stupně na úrovni B2/C1. Tři nejlepší mohou být navrženi na stipendium, které vypsalo DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). Stipendium je určeno pro obzvlášť nadané žáky, kteří jsou ze škol připravujících například na DSD II. stupně, a kteří mají zároveň v plánu studovat vysokou školu v Německu.

Foto úspěšných absolventů...

08. 01. 2016
Biologická olympiáda - školní kolo kategorie: C a D (prima až kvarta). Místo a čas konání: učebny C19 a C14 (2. až 4. vyučovací hodina, sraz účastníků v 8.30 hod.)
06. 01. 2016
Lyžařský kurz Rakousko - informační schůzka koná se o velké přestávce v areálu tělocvičen. Přineste s sebou potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, potvrzené lékařem. Bližší informace pro účastníky....
06. 01. 2016 - 08. 01. 2015
Německý jazykový diplom II. st. - Ústní část Letos se účastní 29 žáků z oktáv a čtvrtých ročníků, kteří si musí připravit krátkou přednášku o neznámé problematice a prezentaci předem připraveného tématu vztahujícího se k Německu. Na přípravu části nazývané Kurzvortrag mají 20 minut a poté je čeká 20 minut před zkušební komisí. Komisi bude předsedat dr. Karin Steffen, což je hlavní koordinátorka Německého jazykového diplomu pro Českou republiku. Přejeme jim hodně štěstí. (M. Orosová)

Rok 2015

23. 12. 2015 - 03. 01. 2016
Vánoční prázdniny

přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a do dalšího roku 2016 hodně zdraví a mnoho úspěchů!

PF 2016 ředitele školy

21. 12. 2015
Vánoční akademie žáků a učitelů gymnázia proběhne v bývalém kině Hraničář. Dopolední představení pro žáky a učitele se uskuteční od 9.00 hod. a od 11.00 hod. Večerní představení pro rodiče začíná od 17.00 hodin.
18. 12. 2015
Generální zkouška na Vánoční akademii pro účinkující žáky a učitele gymnázia - proběhne od 8.00 - 13.00 hodin v bývalém kině Hraničář. Sraz účastníků v 8.00 hod. před Hraničářem. (S. Rezková)
17. 12. 2015
Německý jazyk - jazyková exkurze do Drážďan

Instrukce pro žáky tříd G1A, G1B, G2A, G2C (skupina S. Místecká) - Sraz: parkoviště Hypermarketu Albert na Severní Terase v 8.15 hodin (odjezd v 8.30), plánovaný příjezd mezi 17.30 a 18.00 hodin na stejné místo. Program: návštěva Muzea hygieny v Drážďanech, orientace ve městě, představení pamětihodností a důležitých budov v centru města, prohlídka vánočního trhu, Pragerstraße, Altmarktgalerie.

Instrukce pro žáky tříd O7A, O7B, G3A a G3B (skupina M. Lipská) - odjíždí se v 8.45 hodin od Hypermarketu Albert na Severní Terase. Cílem je Muzeum Hygieny, dále Zwinger Alte Meister a návštěva vánočního trhu v Drážďanech.

16. 12. 2015
Projekt "N. Winton - Síla lidskosti" účastní se třídy O1, O2, O3, O4, O5, G1A a G1B. Akce proběhne v Domě Kultury, sraz v 8.00 před DK, řádná výuka bude probíhat od 5. vyučovací hodiny.
15. 12. 2015
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo výsledky:

I. kategorie:
1. místo: Josef Mašek (O3)
2. místo: Hoang Ngoc Hung (O4)
3. místo: Petr Varga (O4)

II. kategorie
1. místo: Jan Nykl (O6)
2.- 3. místo: Marie Mandíková (G3B)
2.- 3. místo: Jan Mátl (O5)

Z I. kategorie postupují do okresního kola dva a z II. kategorie tři soutěžící. Vítězové obdrželi knižní poukázku v hodnotě 400,- Kč.

Blahopřejeme!

15. 12. 2015
SOŠ - Soutěž v anglickém jazyce - školní kolo výsledky:

1. místo – Veronika Horáková (S3A) – 37 b.
2. místo – Jakub Firuněk (C2A) – 29 b.
3. - 4. místo – Soňa Pluhařová (S3A), Sára Takáčová (S3A) – 28 b.
Výherce postupuje do okresního kola.

Blahopřejeme a děkujeme všem za účast.

09. 12. 2015
Literární Ústí 2015 Ve 13. ročníku soutěže se ve třech kategoriích sešlo celkem 192 příspěvků. Blahopřejeme našim žákům, kteří získali celkem 8 medailových umístění!

Cesta do pravěku aneb pohádka o založení města Ústí nad Labem (povídka)
1. místo: Eliška Petrová (O3): Cesta do pravěku aneb pohádka o založení města Ústí nad Labem
2. místo: Josef Mašek (O3): Drobná úprava historie
3. místo: Kateřina Lorenzová (O1) : Cesta do pravěku aneb pohádka o založení města Ústí nad Labem
3. místo: Vít Kořínek (O7B): Řetěz

Horor z ústecké chemičky (báseň)
1. místo: Zuzana Vostřelová (O6): Horor v chemičce

Bezpečné Ústí je sen (fejeton)
1. místo: Alena Harciníková (G1B): Člověk nikdy neví
2. místo: Michaela Pavlovská (O6): Nebezpečí na každém kroku
3. místo: Tereza Kazdová (O6): Bezpečné Ústí je sen

04. 12. 2015
Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo - výsledky

I. kategorie:
1. místo: Prachatický Marek (02)
2. místo: Mátl Jakub (02)
3. místo: Madunický Jan (02)

II. kategorie:
1. místo: Schwarz Šimon (04)
2. místo: Novotný Matěj (03)
3. místo: Putna Zdeněk (04)

III. kategorie:
1. místo: Russo Daniel (07A)
2. místo: Filoušová Tereza (07A)
3. místo: Lichoň Lukáš (L3)

Do okresního kola postupují první dva soutěžící v I. a II. kategorii a vítěz III. kategorie. Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

03. 12. 2015
Olympiáda v českém jazyce školní kolo

I. kategorie: tercie, kvarta
II. kategorie: kvinta - oktáva + 1.- 4. ročník

Místo a čas konání: učebny U3 a U3a (1. a 2. vyučovací hodina, sraz účastníků v 7.35)

Zájemci, přihlaste se do 1.12. u svých vyučujících češtiny.

Pro přípravu doporučujeme webové stránky: http://znv.nidv.cz/talentcentrum/souteze/olympiada-v-ceskem-jazyce/zadani-a-reseni-jednotlivych-kol-ocj-dle-rocniku

02. 12. 2015
Německý jazykový diplom II. st. - písemná část zkoušky Zúčastní se jí 29 vybraných žáků čtvrtých ročníků a oktáv. Čeká je čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a esej vztahující se k odbornému článku doplněnému grafem. Poté budou jejich práce odeslány do Kolína nad Rýnem, kde budou opraveny školenými německými korektory.
25. 11. 2015
Den otevřených dveří srdečně zveme, k prohlídce obou budov naší školy.
24. 11. 2015
Dobrá škola Ústeckého kraje 2014/2015 Naše škola získala čtvrté místo v této soutěži. Třetí místo nám uniklo o pouhé 4 body. Děkujeme všem žákům a zaměstnancům školy za aktivní účast v soutěži. (vedení školy)

Fotografie s certifikátem o přidělení mimořádného finančního příspěvku...

24. 11. 2015
Český jazyk a literatura - projekt MF DNES Studenti čtou a píší noviny Marek Zrzavecký (G3A) uspěl v podzimním kole tradičního projektu s článkem Já chci žít tady, doma (publikováno 13.11.). Blahopřejeme!
19. 11. 2015
Informace pro zákonné zástupce žáků - Třídní schůzky

Gymnázium (budova Stavbařů 5)

 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd,
 • od 17.00 hod - učebna U1 - informační schůzka o lyžařském výcviku pro rodiče účastníků ze tříd G1A, G1B,
 • od 17.00 hod - učebna U3 - informační schůzka k postupu přihlašování na vysoké školy pro rodiče žáků posledních ročníků, účast rodičů je velmi žádoucí,
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.

Střední odborná škola (budova Stará 99)

 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu a chování žáka ve svých kabinetech.
17. 11. 2015
Státní svátek ČR Den boje za svobodu a demokracii
16. 11. 2015
Ředitelské volno pro žáky školy.
13. 11. 2015
Německý jazykový diplom II. st. - Pilotní zkouška od 10 hod. - účastní se vybraní žáci čtvrtých ročníků a oktáv a tři žáci ze septim. Jedná se o ústní část této jazykové zkoušky nanečisto, při které mají žáci posledního ročníku možnost seznámit se s novou hlavní koordinátorkou Německého jazykového diplomu pro Českou republiku dr. Karin Steffen. Ta bude předsedkyní zkušební komise u ústní zkoušky, která proběhne na naší škole 7. a 8. ledna 2016.
13. 11. 2015
Divadelní představení - Sluha dvou pánů (více o tomto představení) - účastní se vybrané třídy gymnázia (G1A, G1B, O6, G2A, G2B, G2C). Divadelní představení se koná v divadle v Mostě. Podrobnější informace dostanete od svých učitelů českého jazyka. (S. Rezková)
11. 11. 2015
Biologie - Poděkování Pan Mgr. Horák děkuje společnosti Jatky Český Brod, a. s. za poskytování materiálů pro biologické laboratoře.
09. 11. 2015 - 12. 11. 2015
Informatika - soutěž Bobřík informatiky 2015 informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
 • PO 9. 11. - kategorie Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
 • ÚT 10. 11. - kategorie Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • ST 11. 11. - kategorie Kadet (tercie a kvarta)
 • ČT 12. 11. - kategorie Benjamin (prima a sekunda)

Informace pro zapsané žáky: Seznamy vybraných účastníků a přesné informace k účasti najdete na vývěsce ve vestibulu školy, resp. u nástěnky suplování.

06. 11. 2015
Přírodovědný klokan 2015 Výsledky našich žáků. Děkujeme za reprezentaci naší školy. (M. Janovská)
05. 11. 2015 - 06. 11. 2015
Přehlídka Vzdělávání 2016 XV. ročník přehlídky možností středoškolského vzdělávání - pořádáme v budově naší školy ve Staré ul. 99.

ve čtvrtek 5 listopadu - 9.00 - 17.00 hod

v pátek 6. listopadu - 8.00 - 15.00 hod

Přehlídka je určena všem žákům 9. tříd ZŠ v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice a jejich rodičům a pedagogům.

K prezentaci své vzdělávací nabídky pro školní rok 2016/2017 jsou zvány všechny střední školy působící v okrese Ústí nad Labem a další školy z Ústeckého kraje, doplňující oborovou vzdělávací nabídku. Na stánku Úřadu práce budou poskytovány informace o možnostech vzdělávání i v jiných oborech v rámci celé republiky.

Možnosti spojení MHD:

linky 55, 53 (výstup Střední školy)
linka 51 (výstup Sociální péče)
linka 60 (výstup Severní Terasa)

Těšíme se na viděnou!

04. 11. 2015
Německý jazyk - Možnosti studia v Sasku beseda v učebně U3 - proběhne 5. - 6. vyučovací hodinu pro třídy: O7A, O7B, G3B (20 žáků). Kromě informací o možnostech studia se dozvíte o možném stipendiu a jazykových zajímavostech v Sasku. (M. Lipská)
02. 11. 2015
Divadelní představení - Přelet nad kukaččím hnízdem (více o tomto představení) - účastní se vybrané třídy gymnázia (O6, G2A, G2B, G2C, O7B, G3B, O8A) divadelní představení se koná v divadle v Mostě. Podrobnější informace dostanete od svých učitelů českého jazyka. (S. Rezková)
29. 10. 2015 - 30. 10. 2015
Podzimní prázdniny v této době je sekretariát v budově gymnázia Stavbařů 5 uzavřen - z důvodu čerpání dovolené. V případě potřeby volejte prosíme telefon 778 442 291.
28. 10. 2015
Státní svátek ČR Den vzniku samostatného československého státu
26. 10. 2015
Divadelní představení - Petr a Lucie (Romain Rolland) účastní se žáci všech tříd gymnázia (kromě O1 a O2) a 60 žáků SOŠ.

Začátek představení v 9.30 hod. pro O5, O6, O7A, O7B, O8A, O8B a celé čtyřleté gymnázium a lyceum. Návrat na další hodiny vyučování od 12.20 hod.

Začátek představení od 11.00 hod. je pro třídy O3, O4 + 60 žáků ze SOŠ na vyučování se již nevrací.

Délka trvání představení - 60 minut, místo - Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem, cena: 50,- Kč na žáka.

Podrobnější informace o představení a souboru

20. 10. 2015
Německý jazyk - akce Škola v kině projekce filmu Západ (Westen) od 9 do 12 hodin - v kině Hraničář - účastní vybrané třídy. Film je v německém jazyce s českými titulky. Cena: 30 Kč/žák. Po ukončení projekce a návratu do školy probíhá další výuka. (M. Lipská)
19. 10. 2015
ČJ - přednáška o K. Čapkovi uskuteční se pro vybrané třídy gymnázia (G3A, G3B, O7A, O7B, L3) v učebně U3 v dopoledních hodinách. (S. Rezková)
16. 10. 2015
Závěrečná prezentace projektu "Příběh mojí rodiny" koná se od 15.30 hod v jídelně budovy gymnázia.

Akce pro ZŠ je zaštítěna Člověkem v tísni. Z naší školy se zúčastnila třída O2 a odpoledne je primárně určené pro jejich pra/rodiče, přijít však mohou i další zájemci. Děti budou zpívat, hrát, ukazovat rodokmeny, pouštět svá videa, soutěžit s rodinnými recepty a předvádět oblečení svých maminek při módní přehlídce.

Více informací o projektu...

13. 10. 2015
ČJ - přednáška o B. Hrabalovi uskuteční se pro vybrané třídy gymnázia (G4A, G4B, O8A, O8B) v učebně U3 v dopoledních hodinách. (S. Rezková)
09. 10. 2015
ČJ - přednáška o K. H. Máchovi uskuteční se pro vybrané třídy gymnázia (G2A, G2B, G2C, O6) v učebně U3 v dopoledních hodinách. (S. Rezková)
05. 10. 2015 - 09. 10. 2015
Týden zahraniční kuchyně v naší školní jídelně

Podrobné informace o nabízených jídlech a příslušné zahraniční kuchyni

02. 10. 2015
Beseda - Poruchy příjmu potravy zúčastní se vybrané třídy gymnázia (O5, G2B, G2C) - místo konání: školní jídelna - začátek 7.45 předpokládaný konec v 9.30 hod. (M. Janovská)
27. 09. 2015
Turnaj v piškvorkách - pIšQworky 2015 - přihlašte se! a reprezentujte tak svoji školu. Vytvořte pětičlenné týmy a zaregistrujte se u koordinátora školy T. Jančíka (kabinet IVT) do 2. října 2015.

Více informací o turnaji naleznete u koordinátora nebo na stránkách soutěže.

24. 09. 2015
Školní jídelna chystá týden zahraniční kuchyně proběhne 5. až 9. října 2015!

Vážení strávníci, již delší dobu převládají v naší gastronomii tendence k odklonu od klasických českých jídel, k takové skladbě pokrmů, která by lépe odpovídala moderním požadavkům na zdravou výživu.

V týdnu zahraniční kuchyně vám předložíme několik ukázek, typických pro stravování jiných národů (Itálie, Francie, USA, Indie a Francie) a vy budete mít sami možnost srovnání.

Proto vás srdečně zveme a přejeme vám dobrou chuť! (J. Sedláčková)

Podrobné informace k chystané nabídce...

22. 09. 2015
Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury Školní seznam literárních děl pro školní rok 2015/2016

Seznam (145 titulů; oproti loňskému roku rozšířen o 24 titulů, žádná kniha z dosud platného seznamu nebyla vyřazena) platí pro maturitní třídy všech oborů gymnázia a SOŠ. Žáci si podle pokynů uvedených v seznamu vyberou 20 titulů - na termín odevzdání (nejpozději do 31. března 2016) budou včas upozorněni svými vyučujícími i na stránkách školy.

21. 09. 2015
Vyzkoušejte si své počítačové dovednosti v IT Fitness testu!

Test lze spustit přímo z webové stránky www.itfitness.cz. Před začátkem testování je nutné se zaregistrovat nebo se přihlásit s již existujícím účtem. Osobní údaje poskytnuté při registraci budou využity výhradně pro účely realizace testu.

Správné odpovědi naleznou všichni respondenti ve svém profilu po ukončení testovací kampaně. Jména testovaných, výsledky jednotlivců, ani výsledky škol nebudou nikde zveřejňovány. Cílem testu je sebehodnocení respondentů.

Test má v roce 2015 záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Testování probíhá do 31. 12. 2015 a je zdarma. Testu předchází informační část, ve které respondenti vyplňují, jaké technologie v běžném životě využívají a k jakým činnostem.

Test IT Fitness je součástí kampaně Evropské komise/Generálního ředitelství pro podniky a průmysl e-Skills for Jobs 2015-2016, která se snaží upozornit na důležitost elektronických dovedností pro život v 21. století a pro zaměstnatelnost a uplatnitelnost na trhu práce.

14. 09. 2015 - 21. 09. 2015
Individuální vzdělávací plány - žáci gymnázia ul. Stavbařů Poslední náhradní termín pro odevzdání žádostí o IVP je do pondělí 21.9.2015 do 10.30 hod. (platí pro žáky gymnázia Stavbařů 5).
11. 09. 2015
Adaptační kurz S1A a C1A Tři dny strávené za krásného počasí v okolí Jiřetína pod Jedlovou se jistě staly nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné - žáky prvních ročníků oborů analytická chemie a sociální činnost, jejich třídní učitelky i lektorky sociálního výcviku. (R. Sirotková)

Více informací a fotogalerie z akce

10. 09. 2015
Seznamovací kurz - prima Na seznamovacím kurzu primy v Jizerských horách se sešla výborná parta dětí a skvělé počasí. Podívejte se na několik fotografií z aktivit, které děti absolvovaly. K nahlédnutí i ke stažení a úpravám jsou na adrese: http://1drv.ms/1JXMCDb (H. Bystroňová)
09. 09. 2015
Burza učebnic od 14 hodin - pav. F - týká se jen budovy gymnázia.
09. 09. 2015
Informace pro žáky gymnázia - Stavbařů 5 Termín pro odevzdání žádostí o individuální vzdělávací plán, uvolnění z TV atd. je do 9.9.2015 včetně veškerých příloh.
08. 09. 2015 - 11. 09. 2015
Maturitní zkoušky v podzimní termínu

Informace pro žáky budovy Stavbařů 5

Profilová maturitní zkouška z dějepisu, fyziky a německého jazyka se koná 8.9.2015 od 8.00 hod. v učebně A3, ul. Stavbařů 5.

Profilová maturitní zkouška ze zeměpisu a základů společenských věd se koná 8.9.2015 od 11.00 hod. v učebně A3, ul.Stavbařů 5.

Ústí maturitní zkoušky se budou konat 11.9.2015 pro všechny žáky v budově odl. pracoviště ul. Stará 99. - Rozpis (jen iniciály jmen).

01. 09. 2015
Zahájení výuky ve školním roce 2015/2016

Informace pro žáky gymnázia - budova ul. Stavbařů 5:

Žáci osmiletého gymnázia - třída prima začínají v 8.30 hod., žáci čtyřletého gymnázia - třídy G1A a G1B začínají výuku v 9.00 hod.

Ostatní ročníky začínají výuku od 8.35 hod.

Informace pro žáky SOŠ - budova ul. Stará 99:

Výuka začíná pro všechny třídy v 8.00 h. První ročníky přivítá v 8.00 h v jídelně ředitel školy.

26. 08. 2015
Sekretariát budovy Stavbařů 5 uzavřen - čerpání dovolené Potvrzení o studiu v případě nutnosti vystaví pracovníci na vrátnici.
25. 08. 2015 - 28. 08. 2015
Opravné a dodatečné zkoušky

- rozpis pro SOŠ

- rozpis pro gymnázium

(pouze iniciály jmen)
20. 08. 2015
Informace pro žáky - časové jízdenky na MHD v Ústí nad Labem Průkazku - legitku na autobus si můžete zakoupit už nyní na Dopravním podniku a nepotřebujete ani potvrzení o studiu ze školy. Viz informace z dopravního podniku:

Vážení budoucí a současní studenti středních škol, pokud si chcete v pohodlí zakoupit studentskou časovou jízdenku nepřenosnou, tzv. "legitku", nemusíte čekat do září na vydání potvrzení o studiu a již nyní máte možnost přijít na naše prodejní místa a v klidu si vše pořídit.

V rozmezí 15 – 18 let věku nevyžaduje Dopravní podnik města Ústí nad Labem potvrzení o studiu, stačí občanský průkaz a platná průkazka na MHD.

Malé shrnutí:
- nově nastupující studenti středních škol v rozpětí věku 15 – 18 let doloží jen platnou průkazku, platí pro ně studentské jízdné
- nově nastupující žáci a studenti mladší 15 let jezdí za žákovské jízdné, studentské si pořídí až v den po dosažení 15 let věku
- kdo má platnou průkazku, může ji použít, kdo nemá, vystaví se mu na počkání, je potřeba mít sebou aktuální fotografii formátu občanský průkaz, vyplní se žádost s podpisem zákonného zástupce, (formulář lze stáhnout z webu Dopravního podniku)
- komu bude ve školním roce 2015/2016 18 let, doloží potvrzení o studiu na daný školní rok.

01. 07. 2015
Přehled sportovních úspěchů žáků naší školy za školní rok 2014/2015. Gratulujeme!
25. 06. 2015
Informace o prospěchu žáků podávají učitelé jednotlivých předmětů ve svých kabinetech zákonným zástupcům v době od 16.00 do 17.00 hod. Konzultaci si prosím předem domluvte s vyučujícím. Platí pro obory gymnázia i SOŠ.
25. 06. 2015
Gymnázium, Stavbařů 5 - Schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků čtyřletého i osmiletého studia proběhnou od 16.00 hod. v budově gymnázia.
25. 06. 2015
SOŠ, Stará 99 - Schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků oborů aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost a sociální činnost proběhnou od 16.30 hod. v budově odloučeného pracoviště.
25. 06. 2015
Cena Gratias Tibi 2015 Dne 1. června 2015 byly v pražské Lucerně předány ceny Gratias Tibi 2015 - ocenění nadace Člověk v tísni za občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Mezi laureáty byly i žákyně našeho gymnázia Barbora Ziková a Markéta Petříčková z O7A. Moc blahopřejeme a přejeme mnoho sil, nápadů a radosti v dalších projektech. (S. Rezková)

Více informací: Pořad ČT - iVysílání (13:59); Na stránkách člověk v tísni

18. 06. 2015
Beseda a představení publikace "Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě" Zástupci společnosti Platforma evropské paměti a svědomí, Ondřej Vetchý a pamětník z řad bývalých politických vězňů přijedou představit publikaci a pobesedovat o dobách nedávno minulých se žáky naší školy. Zúčastní se třídy G2A a O6B.
18. 06. 2015
Aplikovaná chemie - z oborového tisku Spolchemie dva zajímavé příspěvky mj. o naší škole v letošním květnovém čísle Expresu - novin zaměstnanců chemického průmyslu v Ústí nad Labem:
Studenti i kmenoví zaměstnanci si letošní praxe pochvalují a Regionální sektorová dohoda má pomoci chemickému průmyslu.
16. 06. 2015
Husovy stopy Netradičním způsobem a to Husovými stopami od spolku České studny, které na gymnáziu vylepili žáci O6A, si můžeme připomenout život, dílo a odkaz Mistra Jana Husa, od jehož smrti 6. 7. 1415 uplyne v tomto roce 600 let.

Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti... Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.
(Jan Hus)

10. 06. 2015
Projekt - muzikál "Kouzelný svět" - další vystoupení koná se v kinosále Domu kultury v Ústí nad Labem od 17 hodin.

Více informací o projektu

Všichni jsou srdečně zváni!

09. 06. 2015
Český jazyk - Divadelní představení Osudy dobrého vojáka Švejka účastní se vybrané ročníky gymnázia (G3A, G3B, O7A, O7B) - představení v Městském divadle v Mostě. Informace o představení a případné další podrobnosti poskytnou žákům vyučující českého jazyka.
05. 06. 2015
Zahraniční jazykově-poznávací exkurze do Drážďan účastní se žáci ze tříd G1A a G1B (pedagogický dozor M. Lipská, S. Orosová a M. Bjaloň). V plánu je návštěva hlavního města Saska, návštěva Nové Zelené klenby (pokladnice) a turecké zbrojnice. Odjezd v 8.30 hod. od Albertu na Severní Terase.
03. 06. 2015
Zkoušky Master in Communication, Master in Typing všech 34 žáků 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost, kteří skládali zkoušky ze zpracování tabulek, obchodní korespondence a opisu u agentury Mount Blue, bylo úspěšných. Certifikáty slavnostně předá ředitel školy 15. června 2015 v 10.35 hod. v aule. Blahopřejeme!
02. 06. 2015
Výhra v soutěži na www.ChcemeUcit.cz PF UJEP žákyně třídy V3B (obor Veřejnosprávní činnost) Markéta Koutníková vyhrála soutěž se ChcemeUčit.cz, kterou vyhlásila Pedagogická fakulta UJEP. Hlavní cenou ve vědomostní soutěži o fakultě byl Apple iPad Air, sada per Parker a společenská hra Konečně doma. Ta je bakalářskou prací studentky PF Michaely Novákové a je inspirována filmem Šmejdi. Hra byla věnována i škole jako výuková pomůcka pro obor sociální činnost. Výhru Markétě předával ve škole děkan PF UJEP doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. a studenti fakulty. Blahopřejeme!

Video z předání výhry.

29. 05. 2015
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

- pro žáky třídy C4A studijního oboru aplikovaná chemie se uskuteční v 9.00 hodin na úřadu MO Severní Terasa.

- pro žáky studijních oborů v budově gymnázia ul. Stavbařů 5 se koná v době 16-18 hod. v Severočeském divadle opery a baletu. Maturanti a pedagogický dozor mají přístup do divadla již v 15.30 kvůli nácviku této akce.

26. 05. 2015
Projekt MF DNES Studenti čtou a píší noviny Talia Afzaal (G2A) se v jarním kole projektu stala úspěšnou publicistkou - MF DNES otiskla hned dva její články. Článek na téma Evropa a islám vyšel 16. dubna a příspěvek na téma Česko: Západ, nebo Východ? byl zveřejněn 24. dubna. Blahopřejeme!
18. 05. 2015 - 19. 05. 2015
Ředitelské volno pro nematuritní ročníky školy.
06. 05. 2015
Projektové dny - Informace k projektu Sportovní kurz Chorvatsko (Hrušková) Podrobné info + Formulář o bezinfekčnosti.
05. 05. 2015
Vyhlášení voleb do Školské rady

Ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace v souladu s volebním řádem, vydaným usnesením Rady Ústeckého kraje č. 42/108R/2012 dne 11. července 2012 na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), v platném znění, v souladu s volebním řádem školské rady vyhlašuje volby do školské rady.

1. kolo: do pátku 22. května 2015 do 14.00

2. kolo: čtvrtek 11. června 2015 z technických důvodů v úterý 23. června 2015 od 13.00 do 16.00

Seznam kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků školy a zletilých žáků školy
Seznam kandidátů pedagogických pracovníků školy

Oznámení o konání voleb.
Volební lístek pro 1. kolo (ve formátu .doc).

Zveřejněno 5.5.2015, aktualizováno 9.6.2015

30. 04. 2015 - 15. 05. 2015
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2015/2016 žáci letošních druhých ročníků a sext - 2. kolo výběru (Platí pro žáky vzdělávacích oborů ve Stavbařů 5).

Při sestavování rozvrhových skupin seminářů bylo vyhověno většině kombinací zapsaných žáky. Překontrolujte, prosím, své semináře pro příští rok a v případě nejasností nebo připomínek se včas ozvěte na uvedené kontakty. Žáci, kteří nemají vybraný povinný počet seminářů, nechť si z možné nabídky vyberou a počet doplní. Děkujeme za spolupráci.

30. 04. 2015
Maturitní zkoušky - důležité informace k organizaci Přehled požadavků, organizačních záležitostí a časový plán k písemným zkouškám státní části maturitní zkoušky - jarní termín 2015.

Časová osa pro žáky - anonymizováno (jen iniciály jmen)

27. 04. 2015
Český jazyk - Divadelní představení účastní se vybrané ročníky gymnázia (O3, O4, O5, G1A, G1B, G1C) - představení: Golem v Městském divadle v Mostě. Důležité informace o divadle sdělí žákům jejich vyučující českého jazyka.
22. 04. 2015
SOŠ - Zkoušky Master In Typing a Master In Communication 2. a 3. ročník proběhnou v učebně IC1.

7.45 h - opis V2A + V3B
8.30 h - opis V3A
9.20 h - dopis, tabulka V3A

17. 04. 2015
Soutěž v programování - 28. ročník krajské kolo - probíhá v budově Stavbařů 5 - učebna C29.
15. 04. 2015 - 29. 04. 2015
Elektronický zápis do projektů pro Projektové dny 2015 platí pro gymnázium - žáci SOŠ se přihlašují přes Ankety v systému Bakaláři.

Nabídka projektů pro Projektové dny 2015 (13.-15. května):

- pro žáky gymnázia (...včetně postupu přihlašování)

15. 04. 2015
Divadelní-baletní představení - všechny třídy gymnázia mimo 4. ročníků a oktáv - představení "Někdo to rád horké" v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí n. L. od 10 hodin.

Tento den neprobíhá výuka dle řádného rozvrhu.

14. 04. 2015
Dějepisná olympiáda - krajské kolo Žáci našeho gymnázia - Karel Maršálek, Jiří Lacina a Vojtěch Měsíček - se umístili na 2. místě v dějepisné soutěži gymnázií Ústeckého kraje. Postupují do mezinárodního Česko-slovenského finále. Blahopřejeme! (L. Nebřenský)
09. 04. 2015
Prezentiáda+ 2015 - krajské kolo proběhlo na naší škole - Výsledné umístění soutěžních týmů.
06. 04. 2015
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí.
02. 04. 2015 - 03. 04. 2015
Velikonoční prázdniny
31. 03. 2015
Pojďte s námi do divadla! Dne 8. dubna 2015 od 19.00 hodin v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem – opereta Růže z Argentiny od J. Beneše. Vstupné 50,- Kč. Zájemci hlaste se u S. Rezkové v kabinetě F6 do 7. dubna 2015 do 13.00 hodin.
30. 03. 2015
Slavnostní zahájení expozice Stará škola proběhlo při příležitosti Dne učitelů (výročí narození J. A. Komenského) za účasti zástupců z odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje, vedení školy i vyučujících.

Průběh zahájení expozice ve fotogalerii...

27. 03. 2015
Němčina: Regionální kolo debatní soutěže Jugend debattiert - výsledek konalo se v Liberci 18. března 2015 - Karel Maršálek (septima B) se probojoval do celostátní kvalifikace debatní soutěže. Více informací ve fotogalerii.

V pátek 17. dubna 2015 bude reprezentovat naši školu v Praze společně s týmem svých podporovatelů z debatního kroužku. Držíme mu palce! (R. Rybář)

27. 03. 2015
Mistrovství České republiky v grafických předmětech krajské kolo se konalo dne 24. března 2015 v Teplicích - v disciplíně opis se zúčastnily naše 3 žákyně oboru veřejná správa.

Nejlépe se umístila Andrea Chvojková ze třídy V2A. Skončila na 11. místě v kraji výkonem 301 hrubých úhozů za minutu při chybovosti 0,03 procent (1 chyba).

Blahopřejeme. (D. Henzlová)

26. 03. 2015
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd (gymnázium),
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
25. 03. 2015 - 26. 03. 2015
Informace pro žáky - výplata stipendií a příspěvku na dojíždění

Výplata stipendia (vzdělávací obor analytická chemie) - pouze odloučené pracoviště Stará 99. V termínu od 25. března do 26. března 2015 u třídního učitele.

Výplata příspěvku na dojíždění - V termínu od 25. do 26. března 2015 na příslušném sekretariátu školy. Předání oproti podpisu a předložení občanského průkazu!

Nevyčerpané dotační příspěvky se vrací KÚ.

18. 03. 2015
Projekt „Muzikál – Kouzelný svět“ - premiéra Premiérové představení muzikálu, který vytvořili a nastudovali naši žáci se koná 18. března 2015 od 16.30 hodin v Činoheráku - Hraničáři (Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem).

Jde o pohádku, která je doprovázena písněmi z naší vlastní produkce. Pohádka je určena hlavně dětem, vypráví o tom, jak si lidé (děti) neumí vážit věcí kolem sebe. Tak jako v každé pohádce bude zlo potrestáno a dobro zvítězí. Muzikál je nacvičen společně s dětmi z DD Střekov.

Pozvánka v .pdf

16. 03. 2015
Výtěžek z plesu na dobročinné účely Letošní maturanti třídy S4A spojili uspořádání svého maturitního plesu zároveň se sbírkou na nemocného Tomáška. Na nákup kompenzačních pomůcek se jim nakonec podařilo získat přes 22 tisíc korun!

Více informací...

06. 03. 2015
Zlatý Ámos - 22. ročník ankety o nejoblíbenějšího kantora České republiky mezi šesti postupujícími učiteli do finále je i B. Janovská z našeho gymnázia! Šest pedagogů bude usilovat o titul Zlatý Ámos 2015...
04. 03. 2015
Zajímavost Medailon naší žákyně mistryně světa v kickboxu a boxerky Fabiany Bytyqi - dnes večer v Televizních novinách na TV Nova.
02. 03. 2015
Český jazyk a literatura - Upozornění pro maturanty společná část maturitní zkoušky - ústní zkouška:

Žáci maturitních ročníků jsou povinni během března vypracovat seznam četby k maturitě (v souladu s platným katalogem požadavků). Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 31. března 2015.

01. 03. 2015 - 06. 03. 2015
Lyžařský kurz - pro třídy O1, O2 a O3 Rakousko - Zettesfeld/Hochstein.

Pokyny k LV (.pdf), Formulář o bezinfekčnosti (.pdf).

26. 02. 2015
Anglický jazyk Blahopřejeme patnácti žákům čtvrtých ročníků gymnázia, kteří v zimním termínu úspěšně složili mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge English: First a slavnostně jim byly předány certifikáty. (J. Konířová)
26. 02. 2015
Anglický jazyk - okresní kolo Soutěže v cizích jazycích proběhlo v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem dne 25. února 2015.

Úspěchy našich žáků:
kategorie I.B - Jakub Mátl (prima) získal 3. místo
kategorie III.A - Tereza Hospůdková (septima B) zvítězila v okresním kole.

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. Tereze budeme držet palce v krajské soutěži. (J. Konířová, J. Mátlová)

20. 02. 2015
Český jazyk - Beseda s L. Zelenkou (komentátor ČT a bývalý prvoligový fotbalový útočník) - uskuteční se v učebně U3 od 9.30 hodin a od 10.30 hodin pro vybrané třídy gymnázia (G2A, G2B, L2, O6B, O6A). Bližší informace poskytnou vyučující českého jazyka.
20. 02. 2015
Exkurze do Drážďan třída sekunda a 20 žáků třídy kvarta (ped. doprovod M. Lipská a M. Titěrová). Cílem výjezdu je seznámení žáků s reáliemi saské metropole.
20. 02. 2015
Konverzační soutěž v německém jazyce – krajské kolo proběhlo ve čtvrtek 19. února 2015 na Obchodní akademii a JŠ v Ústí nad Labem.

V kategorii II. B získal 6. místo Petr Zahradník ze třídy O4.

20. 02. 2015
Zlatý Ámos - 22. ročník ankety o nejoblíbenějšího kantora České republiky v úterý 17. února 2015 se v Senátu PČR konalo šesté a zároveň poslední regionální kolo. Seznam patnácti semifinalistů je kompletní.

Porota regionálních kol po zhlédnutí všech regionálních kol využila svého práva a nominovala do semifinále další dva kandidáty na titul Zlatý Ámos. Jsou to paní učitelka Bohumila Janovská a pan učitel Radek Matuška.

Porota dále rozhodla udělit titul Ámos Ústeckého kraje. Podle pravidel ankety Zlatý Ámos se titul krajský Ámos uděluje v případech, kdy jsou z jednoho kraje minimálně tři nominovaní. Tuto podmínku splnil také Ústecký kraj, ale vzhledem k tomu, že dva kandidáti se zúčastnili regionálního kola v Liberci a jeden v Senátu PČR, mohla porota rozhodnout až nyní. Ámosem Ústeckého kraje byl jmenován pan učitel Miroslav Pražienka.

Viz web ankety...

19. 02. 2015
Recitační soutěž Dětská scéna 2015 a Wolkrův Prostějov školní kolo - v učebně U3 4.-6. vyučovací hodinu.

Výsledky - doplněno:

Zúčastnilo se 32 recitátorů z našeho gymnázia. Výsledková listina...

Všem účastníkům děkujeme za dobré výkony a vítězům blahopřejeme. (S. Rezková, J. Susová)

19. 02. 2015
Zeměpisná olympiáda - výsledky okresního kola Do krajského kola zeměpisné olympiády postupují v kategorii A: Petr Šulc z primy (2. místo v okresním kole) a v kategorii C: Hoang Ngoc Hung z tercie (1. místo v okresním kole).

Krajské kolo proběhne 17. března 2015 od 9 hodin v DDM Ústí nad Labem.

Blahopřejeme postupujícím a děkujeme všem zúčastněným.

18. 02. 2015
Nabídka stipendijního pobytu v Německu - 3 týdny v Marburku (13. června – 4. července 2015). Naše gymnázium jako jedna z DSD-škol v ČR nabízí 2 místa pro zájemce o stipendijní pobyt v německém Marburku. Zájemce musí splňovat určité podmínky. Veškeré informace v kabinetě F11 (M. Lipská, L. Měsíčková). POZOR! Odevzdání úkolů do 25. února 2015 do 9 hodin.
17. 02. 2015
Dějepisná olympiáda školní kolo - proběhne v učebně U3 od 11.30 (5. vyučovací hodina). Téma: Československo 1939 - 1945. Více informací v kabinetě C26 (L. Nebřenský).
17. 02. 2015
Matematická olympiáda - krajské kolo kategorie A

Blahopřejeme naší žákyni Pham Thi Kieu Trang k vítězství v krajském kole a k postupu do kola celostátního.

16. 02. 2015
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo II. kategorie - výsledky:

2. místo: Martin Endler (O5)
3. místo: Karolína Růžičková (O7B)

Blahopřejeme k výborným výsledkům a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

09. 02. 2015 - 15. 02. 2015
Jarní prázdniny
05. 02. 2015
Zeměpisná olympiáda - výsledky školního kola Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme umístěným k postupu do okresního kola, které proběhne 17. února 2015 v DDM v Ústí nad Labem.

Kategorie A
1. místo: Petr Šulc - O1; 2. místo: Martin Polák - O1

Kategorie B
1. místo: Martin Kmoníček - O2; 2. místo: Marián Mrázik - O2

Kategorie C
1. místo: Hoang Ngoc Hung - O3; 2. místo: Cao Phuong Thao - O4

Kategorie D
1. místo: Jan Nykl - O5; 2. místo: Kryštof Vilk - G1A; 3. místo: Vojtěch Schwarz - O7B

05. 02. 2015
Olympiáda ve francouzštině - výsledky školního kola

Kategorie B1
1. místo - Vilém Vágner G2B; 2. místo - Antonie Simandlová G2B; 3. místo - Petr Kopecký G2B

Kategorie B2
1. místo - Marek Novotný G3A; 2. místo - Ludmila Skálová G2B; 3. místo - Tomáš Kosina G2B

04. 02. 2015
Konverzační soutěž v německém jazyce okresní kolo - proběhlo v Domě dětí a mládeže Ústí nad Labem ve dnech 3. a 4. února 2015.

Umístění žáků gymnázia v jednotlivých kategoriích:

Kategorie I.B
1. místo – Sabina Hrušková O2

Kategorie II.B
1. místo – Petr Zahradník O4
2. místo – Martina Fárová O4
3. místo – Teresa Smetanová O3

Kategorie III.A
3. místo – Kateřina Fidlerová O7B
4. místo – Anna Procházková O7B

Všem blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

02. 02. 2015
Přihlašování do školního kola recitační soutěže Dětská scéna 2015 a Wolkrův Prostějov (soutěž proběhne dne 19. února 2015) Zájemci hlaste se u svých vyučujících českého jazyka. Podrobné informace... Louny, Poeticky! 2015, Dětská scéna 2015.
01. 02. 2015
Nabídka divadelního představení Pojďte s námi do divadla! Dne 3. února 2015 od 19.00 hodin v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem - Tosca od G. Pucciniho. Vstupné 50,- Kč. Zájemci se hlaste u S. Rezkové v kabinetě F6 do 2. února 2015 do 14.00 hodin.
30. 01. 2015
Pololetní prázdniny
29. 01. 2015
Zeměpisná olympiáda - školní kolo kategorie D (střední škola) proběhne 2. února 2015 v učebně U3 od 11.30 hodin. Zájemci se musí přihlásit v kabinetě C26 (p. Doubrava) do čtvrtka 29. ledna!
29. 01. 2015
Rozpis dodatečných zkoušek za 1. pololetí v seznamu jsou jména žáků uvedena iniciálami.
26. 01. 2015
Matematická olympiáda - okresní kolo kategorie Z9 (proběhlo ve středu 21.1.2015 na naší škole) výborných výsledků dosáhli žáci třídy kvarta - Petr Zahradník zvítězil a Dao Ha Mi obsadila čtvrté místo. Oba tak postupují do krajského kola. Gratulujeme!
22. 01. 2015
Projekt „Muzikál – Kouzelný svět“ který vytvořili žáci naší školy, je finančně podpořen z Fondu Ústeckého kraje částkou 75000,- Kč.
22. 01. 2015
Dějepisná olympiáda - okresní kolo náš žák Ngoc Hung Hoang (z tercie) zvítězil v okresním kole dějepisné olympiády. K prvenství gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!
21. 01. 2015 - 02. 02. 2015
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2015/2016 žáci letošních druhých ročníků, sext a lycea - 1. kolo výběru
(Platí pro žáky vzdělávacích oborů ve Stavbařů 5).

Přesné instrukce budou žákům podávány v hodinách informatiky.

Po ukončení 1. kola výběru bude provedeno potvrzení obsazených seminářů a případné zrušení seminářů nedostatečně obsazených. V dalším kole budou ti, kteří nemají v důsledku zrušení některého semináře zapsán povinný počet předmětů, vybírat znovu z aktualizované nabídky.

Žáci předposledních ročníků pokračují v seminářích vybraných pro letošní rok (nemění se jejich počet, pouze se zvyšuje časová dotace).

21. 01. 2015
Informace o prospěchu žáků školy v době 16 - 17 hod. budou učitelé jednotlivých předmětů ve svých kabinetech podávat informace zákonným zástupcům o aktuálním prospěchu a chování žáků.

V případě řešení problémů nebo pro získání informací o prospěchu a chování žáka prosíme rodiče, aby si s daným vyučujícím nejdříve domluvili schůzku předem, a to prostřednictvím telefonického kontaktu nebo e-mailu. Seznam vyučujících a kontaktů na ně.

16. 01. 2015 - 21. 01. 2015
Lyžařský kurz - 1. ročníky probíhá v Rakousku. Podrobné informace...
15. 01. 2015
Výtěžek Tříkrálové sbírky spočítán za celou oblastní charitu v Ústí nad Labem činí: 80.541 Kč, což je téměř dvojnásobek loňské částky!

Žáci SOŠ, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili, vykoledovali částku 23.686 Kč! Stali jsme se tak nejúspěšnější organizací, která přispěla největší částkou.

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo regionu. 15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí. Po 5 % jde pak na celostátní projekty a režie sbírky.

Článek v Ústeckém Deníku...

14. 01. 2015
SOŠ - Soutěž v anglickém jazyce - školní kolo proběhlo dne 13. ledna 2015.

1. místo – Veronika Horáková (S2A) – 45 b.
2. místo – Kristýna Suchanová (C2A) – 35 b.
3. místo – Michaela Nepomucká (V3A) – 31 b.

Výherce postupuje do okresního kola.
Blahopřejeme a děkujeme všem za účast.

14. 01. 2015
Partnerství s Lyceem Ogólnokształcącego Nr I im Jana Bażyńskiego z Óstrody slavnostně podepsáno v rámci návštěvy polské delegace v Ústeckém kraji...
12. 01. 2015
Zlatý Ámos - 22. ročník ankety o nejoblíbenějšího kantora České republiky letos byla do soutěže žáky nominována také vyučující naší školy B. Janovská - více článek v Ústeckém deníku...
09. 01. 2015
Německý jazyk - nabídka účasti na mezinárodním projektu Europahaus

Jako již každý rok, i letos se mohou 2 žáci přihlásit k účasti na mezinárodním semináři pořádaném Europa-Haus Marienberg ve dnech 4.-9. května 2015. Informace na stránce předmětu německý jazyk, popř. v kabinetě F11.

Termín odevzdání vyplněných přihlášek: 26. ledna 2015.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kabinetě F11 (M. Lipská).

05. 01. 2015
Projekt "Muzikál – Kouzelný svět" který vytvořili žáci školy, je finančně podpořen nadací Karla Janečka.

Jde o pohádku, která je doprovázena písněmi z naší vlastní produkce. Pohádka je určena hlavně dětem, vypráví o tom, jak si lidé (děti) neumí vážit věcí kolem sebe.Tak jako v každé pohádce bude zlo potrestáno a dobro zvítězí. Muzikál je nacvičován společně s dětmi z DD Střekov.

Premiéra se chystá na 11. března 2015.

Rok 2014

22. 12. 2014 - 02. 01. 2015
Vánoční prázdniny V novém roce začíná vyučování v pondělí 5. ledna 2015.

Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce
a mnoho úspěchů a pevné zdraví do roku 2015!

18. 12. 2014
Vánoční akademie žáků a učitelů gymnázia Letos proběhne v bývalém kině Hraničář.

Dopolední představení pro žáky a učitele se uskuteční od 8.30 hod. a od 11.00 hod.
Večerní představení pro rodiče začíná od 17.00 hodin.

17. 12. 2014
Generální zkouška na Vánoční akademii pro účinkující žáky a učitele gymnázia - proběhne od 8.00 - 12.00 hodin v bývalém kině Hraničář.
Sraz účastníků v 7.45 hod. před Hraničářem.
17. 12. 2014
Smuteční oznámení

Dne 13. prosince 2014 zemřel RNDr. Václav Hoza. Pedagog, který více než šedesát let působil jako učitel chemie na Střední průmyslové škole chemické, jež se stala součástí naší školy. Učitel s obrovským rozsahem vědomostí a velkým srdcem. Za zaměstnance školy a absolventy vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině.

Michal Šidák, ředitel školy


17. 12. 2014
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo - výsledky

I. kategorie:

1. místo: Petr Zahradník (O4)
2. místo: Alexandra Musilová (O3)
3. - 4. místo: Lenka Brůhová (O4), Petr Varga (O3)

II. kategorie

1. místo: Martin Endler (O5)
2. místo: Karolína Růžičková (O7B)
3. místo: Vít Kořínek (O6B)

První dva soutěžící postupují do okresního kola. Vítězové obdrželi knižní poukázku v hodnotě 300,- Kč.
Blahopřejeme!

16. 12. 2014
Německý jazyk - Exkurze do Drážďan hlavního města Saska. Účastní se 44 žáků druhých ročníků gymnázia pod vedením M. Lipské, L. Měsíčkové a R. Rybáře. Cílem výjezdu je seznámení žáků s reáliemi metropole a návštěva historického vánočního trhu. Výstupem bude zpracování práce v německém jazyce k pěti pamětihodnostem Drážďan.
11. 12. 2014
Turnaj v šachu - okresní kolo tohoto turnaje se zúčastnili také naši žáci a v kategorii do 15 let vybojovali druhé místo a postupují do krajského kola. Žáci čtyřletého gymnázia získali třetí místo.

První místo v kategorii registrovaných hráčů získal náš žák Jaroslav Říha, další z našich žáků Jakub K. dosáhl na třetí místo mezi neregistrovanými žáky. Veronika Valterová a Barbora Černilová vybojovaly první dvě místa mezi neregistrovanými dívkami.

08. 12. 2014
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

I. kategorie: tercie, kvarta
II. kategorie: kvinta - oktáva + 1.- 4. ročník

Místo a čas konání: učebny U3 a U3a (1. a 2. vyučovací hodina, sraz přihlášených účastníků v 7.40)

08. 12. 2014
Zprávy z tisku - Ústecký deník Pořádání maturitních plesů v Ústí zlevní...
02. 12. 2014
Německý jazykový diplom II. stupně - písemná část někteří žáci čtvrtých ročníků a oktávy B.

Ústní část zkoušky je čeká v prvním lednovém týdnu.

Přejeme hodně úspěchů. (D. Hlavatá)

01. 12. 2014
Soutěž Angličtinář roku 2014 Patnáctičlenný tým naší školy (3. a 4. ročníky) se umístil na 1. místě v Ústeckém kraji a 19. místě z 255 zúčastněných středních škol v České republice v soutěži Angličtinář roku 2014.

Všem členům týmu děkujeme za vzornou reprezentaci.

27. 11. 2014
Literární Ústí – úspěch žáků naší školy

Ve 12. ročníku soutěže hodnotila porota celkem 111 prací. Naši žáci zvítězili v 5 kategoriích z 9 a připojili dalších 7 medailových umístění.

Přehled vítězných prací:
Julie Steigerová (O1) – Kopretina
Adéla Mitová (O2) – Jeden turista na 200 způsobů
Eliška Farová (G1A) – Pohádka o tom, že i ošklivé město může být krásné
Ludmila Skálová (G2B) – Neznámý
Matouš Vondřejka (L4) – Sunishi Yanamera: Chemický odborník

26. 11. 2014
Den otevřených dveří od 12 do 17 hod.
24. 11. 2014
Slavnostní zahájení provozu minipivovaru na naší škole fotogalerie biochemické laboratoře - minipivovaru v budově Stará 99.

V pondělí 24. listopadu 2014 byl v budově "B" naší školy slavnostně otevřen školní minipivovar, financovaný v rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Ústeckého kraje". Tato slavnostní příležitost proběhla za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, paní náměstkyně pro oblast školství Jany Vaňhové a dalších představitelů Ústeckého kraje a samozřejmě mnoha novinářů.

Nejprve se škola prezentovala díky svému sboru, vedenému Olgou Sosovou a Janou Susovou. Hosty pobavila především autorská píseň o pivu. Potom v prostorách budoucí biotechnologické laboratoře, kde se nachází minipivovar, pronesli pár vřelých slov pan hejtman Bubeníček, paní náměstkyně Vaňhová a ředitel školy Michal Šidák. Přítomným hostům přiblížila školní aktivity v oblasti přírodovědného vzdělávání paní Markéta Jelínková, pan zástupce Jan Rottenborn vysvětlil hostům princip výroby piva a dalších nápojů. Na závěr pak pan hejtman pokřtil minipivovar pivem.

Krátkou zprávu odvysílala v hlavním zpravodajství TV Prima a Český rozhlas - radiožurnál.

Fotogalerie ze zahájení...

23. 11. 2014
ZSV - Olympiáda lidských práv 3. ročník soutěže proběhl ve dnech 6. - 19. října 2014. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 2452 žáků středních škol a gymnázií z celého území České republiky. Do finálového kola bylo porotou vybráno 80 nejlepších soutěžících.

Z naší školy postoupili a 22. listopadu 2014 v Praze bojovali o postup do superfinále 10 nejlepších tito žáci: Petr Sedláček O6A, Barbora Ziková O7A, Jan Košek O8A a Tadeáš Kolář O8B.

Mezi deset nejlepších se pak probojovali Barbora Ziková a Jan Košek.

Blahopřejeme! (E. Švecová)

20. 11. 2014
Příběhy 20. století - Skoro kosmonautem Do 7. prosince 2014 probíhá hlasování veřejnosti v projektu Příběhy 20. století, kterého se účastní i tři žáci naší školy (třída kvarta: Jan Mátl, Dalibor Pelčák a Petr Zahradník). Všichni si můžete jejich příběh "Skoro kosmonautem" přečíst a hlasovat pro něj.
18. 11. 2014
ČJ - Literární pásmo o K. H. Máchovi pro vybrané ročníky gymnázia (účastní se G2A, G2B, O6A, O6B). Přednáška proběhne v učebně U3 v dopoledních hodinách. Podrobnější informace.
13. 11. 2014
Třídní schůzky - gymnázium (budova Stavbařů 5)
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd,
 • od 17.00 hod - učebna U1 - informační schůzka o lyžařském výcviku pro rodiče účastníků ze tříd G1A, G1B, G1C, kvarta, kvinta, sexta A a G2B,
 • od 17.00 hod - učebna F29 - informační schůzka o lyžařském výcviku pro rodiče účastníků ze tříd prima, sekunda, tercie,
 • od 17.00 hod - učebna U3 - informační schůzka k postupu přihlašování na vysoké školy pro rodiče žáků posledních ročníků, účast rodičů je velmi žádoucí,
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.

Střední odborná škola (budova Stará 99)

 • od 17.00 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
12. 11. 2014
Divadelní představení pro vybrané ročníky gymnázia a SOŠ (účastní se O8B, O8A, G4B, G4A,V4B). Žáci se v rámci výuky zúčastní divadelního představení Přelet nad kukaččím hnízdem od D. Wassermana v Městském divadle v Mostě.

Sraz v 8.15 hod. na parkovišti před Albertem na Severní Terase.

10. 11. 2014 - 13. 11. 2014
Bobřík informatiky 2014 informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
 • PO 10. 11. - kategorie Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
 • ÚT 11. 11. - kategorie Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • ST 12. 11. - kategorie Kadet (tercie a kvarta)
 • ČT 13. 11. - kategorie Benjamin (prima a sekunda)

Informace pro zapsané žáky: Seznamy vybraných účastníků a přesné informace k účasti najdete na vývěsce ve vestibulu školy, resp. u nástěnky suplování.

10. 11. 2014
ČJ - Literární pásmo o K. Čapkovi pro vybrané ročníky gymnázia (účastní se G3A, G3B, O7A, O7B). Přednáška proběhne v učebně U2 v dopoledních hodinách. Další informace.
10. 11. 2014
pIšQworky 2014 - oblastní kolo (II) Dne 7. 11. 2014 se na naší škole odehrálo již druhé.

Z celkově zúčastněných 21 týmů se nám povedlo další 2 týmy umístit na prvních třech příčkách! Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně zdaru v dalších kolech soutěže.

Fotogalerie z události.

07. 11. 2014
Divadelní představení pro vybrané ročníky gymnázia (účastní se O1, O2, O3, O4, O5, G1A, G1B, G1C). Žáci se v rámci výuky zúčastní divadelního představení Noc na Karlštejně od J. Vrchlického v Městském divadle v Mostě.

Sraz v 8.15 hod. na parkovišti před Albertem na Severní Terase.

07. 11. 2014
Upozornění pro maturanty - MZ z českého jazyka a literatury CERMAT zveřejnil maturitní zpravodaj a nové katalogy požadavků k maturitní zkoušce pro rok 2014/2015. V souladu s katalogem byl upraven školní seznam literárních děl (všech 121 titulů zůstává; pozornost věnujte novému časovému rozdělení – nově je třeba přečíst minimálně 2 díla z doby do konce 18. století; dvěma díly musí být zastoupena próza, poezie, drama; od 1 autora mohou být nahlášena nejvýše 2 díla)
06. 11. 2014 - 07. 11. 2014
Přehlídka Vzdělávání 2015 Letošní ročník přehlídky možností středoškolského vzdělávání - pořádáme v budově naší školy ve Staré ul. 99.

ve čtvrtek 6. listopadu - 9.00 - 17.00 hod

v pátek 7. listopadu - 8.00 - 16.00 hod

Přehlídka je určena všem žákům 9. tříd ZŠ v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice a jejich rodičům a pedagogům.

K prezentaci své vzdělávací nabídky pro školní rok 2015/2016 jsou zvány všechny střední školy působící v okrese Ústí nad Labem a další školy z Ústeckého kraje, doplňující oborovou vzdělávací nabídku. Na stánku Úřadu práce budou poskytovány informace o možnostech vzdělávání i v jiných oborech v rámci celé republiky.

Možnosti spojení MHD:

linky 55, 53 (výstup Střední školy)
linka 51 (výstup Sociální péče)
linka 60 (výstup Severní Terasa)

Případné dotazy - e-mail: ulrichova@gym-ul.cz

Těšíme se na viděnou!

06. 11. 2014
Dějepisná přednáška k výročí pádu Berlínské zdi pro žáky dějepisného semináře ve čtvrtém ročníku, přednášející J. Ešner.
05. 11. 2014
Dějepis - Středověká škola Žáci sekundy navštívili s M. Titěrovou a L. Haviarovou v rámci dějepisné výuky Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, kde se v rámci Týdne vědy a techniky účastnili přednášky Středověká škola. Během exkurze prošli královskou cestu od Obecního domu po Pražský hrad a dozvěděli se spoustu zajímavých a pro některé žáky úplně nových informací. (L. Haviarová)
01. 11. 2014
ZSV - Simulace jednání Rady EU A Evropského parlamentu Dne 31.října 2014 se 4 naši žáci (M. Jonášová, M. Kurtyová, V. Lederer z okávy B a K. Polák ze 4.A), kteří postoupili z dubnového krajského kola, zúčastnili v Praze celostátního finále debatní soutěže "Staň se na den tvůrcem evropské politiky" a 2 z nich, M. Jonášová a K. Polák obsadili 2. místo.

Blahopřejeme! (E. Švecová)

31. 10. 2014
pIšQworky 2014 - oblastní kolo proběhlo na naší škole ve čtvrtek 30. října 2014.

Vzhledem k havárii na vodovodním řadu a povinném uzavření budovy gymnázia ve Stavbařů 5 jsme se museli přesunout do naší budovy SOŠ ve Staré ul.

Turnaje se zúčastnilo celkem 17 týmů, pouze 2 mohly postoupit do krajského kola. Týmy z naší školy obsadily obě dvě přední příčky! Přejeme hodně zdaru v dalším pokračování soutěže!

Fotogalerie z turnaje (Autorka: M. Vacková).

30. 10. 2014 - 07. 11. 2014
Oblastní kola v piškvorkách na naší škole Ve čtvrtek 30. října 2014 a v pátek 7. listopadu 2014 se v naší budově gymnázia v ul. Stavbařů 5 uskuteční oblastní turnaje v soutěži pIšQworky. Ti nejlepší postupují do krajského kola, které se také koná na naší škole ve čtvrtek 20. listopadu 2014. Všem účastníkům přejeme hodně zdaru!

Z důvodu havárie na vodovodním řadu a s tím související uzavření budovy Stavbařů 5 se dne 30. října přesouvá konání oblastního kola do naší budovy v ul. Stará 99.

30. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Tradiční "Sluníčková sbírka" v Ústí nad Labem

Jedná se o dvoudenní sbírku, jejíž výtěžek dostane Nadace pro transplantace kostní dřeně. Sbírky se účastní žáci Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem.

A kde budeme vybírat do kasiček a rozdávat vlastnoručně vyrobená sluníčka?
Ústí nad Labem - OC FORUM ul. Bílinská; KAUFLAND ul. Okružní, ul. Všebořická; OC Všebořice; Nádraží ČD; městská část Severní Terasa.

Žáci budou za drobný příspěvek rozdávat v obchodních centrech vlastnoručně vyrobená sluníčka a zároveň informovat o dárcovství kostní dřeně a dalších nadačních programech.

Podpořte nás a pořiďte si sluníčko :) Děkujeme, že pomáháte.

27. 10. 2014 - 29. 10. 2014
Podzimní prázdniny
22. 10. 2014
Návštěva jednání Senátu a Poslanecké sněmovny zúčastní se třídy V4A a V4B. V plánu je beseda se senátorem i s poslankyní Parlamentu ČR.
16. 10. 2014
Veletrh vzdělávání Litoměřice Naše škola prezentovala svou nabídku studijních oborů v rámci Veletrhu vzdělávání, který se konal 14. - 15. října 2014 v Domě kultury v Litoměřicích.
14. 10. 2014
Pišqworky 2014 – školní kolo zpráva z uskutečněného turnaje:

Z přihlášených 12 týmů se dostavilo celkem 8 těch, které změřily své síly. Do oblastního kola postupují týmy D. T., Extáze, Kroužci a Název neuveden (z gymnázia) a týmy Tudorovci, Spiriti a Chemici (za střední odbornou školu).

Všem hráčům děkujeme za účast a přejeme štěstí v dalších kolech soutěže.

Informace o dalším průběhu soutěže budou zaslány kapitánům týmů e-mailem.

11. 10. 2014
Naši žáci získali 1. místo na Happeningu 5x5x5x5 v Severočeské vědecké knihovně Ve středu 8. října se třída kvarta účastnila Happeningu 5x5x5x5 v Severočeské vědecké knihovně. Tým našich žáků se umístil na 1. místě. Nejrychleji a nejlépe vyhledal potřebné informace ve všech odděleních knihovny a k tomu vytvořil nejdelší domino efekt z více než sta knih.
10. 10. 2014
Návštěva muzea a výstavy Žofinko, neumírej zúčastní se třídy G2A, G2B, O6A, O6B a L2 v doprovodu svých třídních učitelů.
06. 10. 2014
Projekt Krokus - připomínka památky dětských obětí II. sv. války Žáci třídy prima se zapojili do projektu KROKUS, který zastřešuje Židovské muzeum v Praze spolu s irskou organizací Holocaust Education Trust Ireland. Žáci zasadili před naši školu v pondělí dopoledne cibulky žlutých krokusů, coby připomínku jednoho a půl milionu židovských a tisíců dalších dětí, které zahynuly během 2. světové války. Žlutá barva krokusů připomíná Davidovu hvězdu a v ideálním případě by cibulky měly vykvést na konci ledna, kdy si připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu (27.1.).
01. 10. 2014
Zpráva z Expedice Banát 2014 Ve dnech 19. - 28. září měla čtyřicítka studentů gymnázia a SOŠ výjimečnou příležitost poznat kulturu Čechů žijících v rumunském Banátu. Základnu měli ve vesnici Einbenthal (Tisové Údolí) v hospodě a kempu U Medvěda, odkud vyráželi na další výlety do českých vesnic Rovensko, Gerník a Svatá Helena. Součástí poznávacích cest byla i projížďka po Dunaji a návštěva místních škol, kterým studenti předali české knihy, učebnice a další dárky. Obě strany byly nadšené a těší se na viděnou příští rok.

Prohlédnout si můžete fotografie Kateřiny Babické.

30. 09. 2014
Divadelní představení pro vybrané ročníky gymnázia (účastní se G2A, G2B, L2, L4, 06A, 06B, 07B, 07A, 08B).

Žáci se zúčastní v rámci výuky divadelního představení Revizor od N. V. Gogola v Městském divadle v Mostě.

Sraz v 8.15 hod. na parkovišti před Albertem na Severní Terase.

25. 09. 2014
Doplňující volby do Školské rady - výsledek za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byl do školské rady zvolen Lukáš Blažej, oktáva A.

Za původně chybnou informaci se omlouváme.

23. 09. 2014
Doplňující volby do Školské rady Seznam kandidátů do 2 kola voleb:

VOLEBNÍ ČÍSLO - PŘÍJMENÍ - JMÉNO - FUNKCE/PŘÍSLUŠNOST KE ŠKOLE

1 - Blažej - Lukáš - žák gymnázia

2 - Kváčová - Eliška - žákyně SOŠ

20. 09. 2014
Školní seznam literárních děl pro školní rok 2014/2015 maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Seznam (121 titulů; oproti loňskému roku nedošlo k žádným změnám) platí pro maturitní třídy všech oborů: gymnázium, SOŠ, lyceum. Žáci si podle pokynů uvedených v seznamu vyberou 20 titulů - na termín odevzdání (nejpozději do 31. března 2015) budou včas upozorněni svými vyučujícími i na stránkách školy.

18. 09. 2014
Ukliďme si svět Ve čtvrtek 18. září proběhne tradiční podzimní akce na pomoc přírodě. Je součástí celosvětové kampaně "Clean up the world!" Všichni jste srdečně vítáni při úklidu Střížovického vrchu. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. Pracovní rukavice, drobné občerstvení a pitný režim zajišťuje pořadatel.
18. 09. 2014
Soutěž pIšQworky 2014 - školní kolo - přihlašování Přihlaste se na turnaj v piškvorkách a reprezentujte tak svoji školu!

Vytvořte pětičlenné týmy a zaregistrujte se u koordinátora školy T. Jančíka (kabinet IVT) do 3. října 2014. Více informací o turnaji naleznete u koordinátora nebo na stránkách soutěže (http://www.pisqworky.cz/).

17. 09. 2014
Sbírka Světluška Ve dnech 10. a 11. září 2014 jste mohli potkat v ulicích města Ústí nad Labem naše žáky účastnící se sbírky Světluška. Podařilo se jim vybrat 37 489,-Kč. Více v článku.
16. 09. 2014
Zpráva pro účastníky Exkurze do rumunského Banátu Nakládání zavazadel probíhá v pátek 19. září od 17.30 hod. na parkovišti před NC Albert. Na 18. hodinu je stanoven odjezd, čas příjezdu v neděli 28. září zatím není stanoven. Pro více informací se zastavte v kabinetu A7. (L. Kozlíková)
10. 09. 2014
Burza učebnic - ve 14 hod.

gymnázium Stavbařů 5 - pav. F.

SOŠ Stará 99 - aula.
07. 09. 2014
Upozornění pro žáky - obory gymnázia v budově Stavbařů 5 Termín pro odevzdání žádosti o IVP, uvolnění z TV (včetně příloh) je do 10. září 2014.
01. 09. 2014
Začátek výuky ve školním roce 2014/2015

1. ročník osmiletého gymnázia (prima)... od 8.30 hod.,
1. ročníky čtyřletého gymnázia ... od 9.00 hod.,
ostatní třídy v budově stavbařů 5 ... od 8.35 hod.

1. ročníky oborů SOŠ ... od 9.00 hod.,
ostatní třídy v budově odloučeného pracoviště Stará 99 ... od 8.00 hod.

Adaptační kurzy pro 1. ročníky

Informace pro 1. ročníky SOŠ - V1A a S1A.

01. 09. 2014
Projektové dny na SOŠ Žádáme všechny žáky, aby v pondělí 1. září osobně kontaktovali vedoucí projektu​, do kterého se přihlásili. Budou jim předány bližší informace.
29. 08. 2014
Upozornění školní jídelny z personálních důvodů (účast na školení) nebude dne 29.8.2014 v provozu kancelář vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení.
27. 08. 2014
Informace školní jídelny byla upravena provozní doba kanceláře vedoucí školní jídelny - viz Provozní řád jídelny.

VS (variabilní symbol) bude žákům nově nastupujících ročníků přidělen vedoucí školní jídelny až po obdržení čipu 1. září.

POZOR! Žáci, kteří si platí obědy inkasem:
pokud potřebujete odhlásit některý z obědů v projektových dnech v září (3.-5. září 2014), je třeba si odhlášku provést vlastnoručně v terminálu nebo přes web. Vzhledem k různorodosti projektů nebude provádět odhlášení obědů hromadně vedoucí jídelny. Neodhlášené nevyzvednuté obědy propadají.

25. 08. 2014 - 29. 09. 2014
Opravné a dodatečné zkoušky za 2. pol. šk. roku 2013/2014

Rozpis pro gymnázium,
Rozpis pro obory SOŠ
25. 06. 2014
Informace o prospěchu žáků podávají učitelé jednotlivých předmětů ve svých kabinetech zákonným zástupcům v době od 15.30 do 16.30 hod.
20. 06. 2014
Sportovní úspěchy našich žáků

Vít Skala a Josef Novák ze třídy 05A, Patrick Havlíček ze třídy 06B, Vít Pavelka z O6A, Tomáš Sattler, Radim Kuhnel a Jakub Kolstrunk ze třídy G2B se v tomto školním roce probojovali do nejvyšší florbalové juniorské ligy – extraligy.

Eliška Vaculíková ze třídy G1B a Daniela Klapálková ze třídy G2B se zúčastnily ME v aerobicu ve Vídni a získaly tam 1. místo.

Gratulujeme!

10. 06. 2014 - 20. 06. 2014
Upozornění školní jídelny - omezení provozu kanceláře od 10. do 20. června 2014 je kancelář vedoucí školní jídelny v provozu pouze od 8.00 – 10.30 hod., veškeré záležitosti mimo tuto dobu vyřizuje ved. kuchařka R. Heřmánková (v kuchyni).
09. 06. 2014 - 20. 06. 2014
Zkušební týdny
09. 06. 2014
ZSV - soutěž Studentská Agora 2014 - Cestou do parlamentu tým našeho gymnázia získal 1. místo ve finálovém celostátním kole

Členové týmu: Jonášová Michaela, Švandelíková Tereza, Polák Karel, Provazník Adam, Blažek Jakub, Blažej Lukáš, Kurtyová Michaela, Mach Sandra, Lederer Vojtěch, Košek Jan a Odložilová Nikola

Cenu nejlepšího debatéra celostátního kola si vybojovala Tereza Švandelíková.

Týmu i vítězce gratulujeme!

05. 06. 2014
Fotogalerie ze Dne recese na naší škole V pondělí (2. 6. 2014) proběhl na naší škole Den recese. Jedná se o každoroční tradiční akci, která se koná vždy první pondělí v červnu a žáci v tento den oblékají různé kostýmy. Inspirací pro tyto převleky jim jsou především různá povolání, významné osobnosti či oblíbené filmové postavy.

Několik fotografií z této akce nafotil také T. Jančík

04. 06. 2014
Do Německa na zkušenou projekt pro třídy G3A, G3B, O7A a O7B - učebna U3

V rámci Evropského dne jazyků přichází projekt Česko-německého fóra mládeže "Do Německa na zkušenou!" s nabídkou 90 minutové prezentace na podporu zájmu o němčinu a Německo.

Jeho cílem motivovat žáky k různě zaměřeným krátkodobým i dlouhodobějším pobytům v Evropě, zejména v Německu. Účastníci jednorázového informačního setkání jsou seznamováni se studiem, dobrovolnictvím, možnostmi účasti na mezinárodních setkáních a interkulturních projektech a v neposlední řadě s aktivitami na rozšiřování jazykových kompetencí. Informace jsou účastníkům zprostředkovávány interaktivní formou vyškolenými a zkušenými referenty, kteří se sami osobně v česko-německých vztazích angažují a s pobytem v zahraničí mají vlastní zkušenosti.

03. 06. 2014
Divadelní představení pro vybrané ročníky gymnázia (účastní se O5B, O5A, O6A, O6B, G1A, G1B, G2A, G2B, L1). Žáci se zúčastní v rámci výuky divadelního představení "Přelet nad kukaččím hnízdem" v Městském divadle v Mostě.

Odjezd v 8.15 hod. z parkoviště před Albertem na Severní Terase.

30. 05. 2014
SOŠ - Pouze pro 4. ročníky – odloučené pracoviště Stará 99. Vyplácení stipendia oboru aplikovaná chemie a příspěvku na dojíždění za 2. pololetí šk. roku 2013/2014 proběhne dne 30. května 2014.

Žák při převzetí příspěvku podepíše podpisový list a prokáže se občanským průkazem, kde má uveden trvalý pobyt. K žádosti příspěvku na dojíždění je nutno doložit žádost.

Dále viz směrnice školy. Čtěte pozorně.

30. 05. 2014
Slavnostní předání maturitních vysvědčení třídám oborů střední odborné školy - proběhne 30. května 2014 na Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa podle následujícího harmonogramu:

9.00 hod - V4B
9.30 hod - E4A a V4A
10.00 hod - C4A a S4A

29. 05. 2014
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - maturitní ročníky gymnázia (16.00-18.00 hod.)

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční ve čtvrtek 29. května 2014 v Severočeském divadle opery a baletu. Oficiální zahájení je stanoveno na 16 hod.

Maturanti se shromáždí již v 15.30 hod před divadlem, kde počkají na svého třídního učitele a následně se společně přesunou do divadla.

28. 05. 2014
Projekt - Příběh mojí rodiny V pátek 6. června od 16.00 hod. se v jídelně Gymnázia a SOŠ dr. V. Šmejkala (v ul. Stavbařů 5) koná závěrečné setkání třídy prima s rodiči a přáteli školy u příležitosti ukončení projektu Příběh mojí rodiny pod záštitou Jednoho světa na školách a s finanční podporou Kamarádi vzdělání.

Všichni jste srdečně zváni!

Žáci Primy Vám zazpívají, zahrají na hudební nástroje, vystoupí s yoyo ukázkou a na závěr předvedou módní přehlídku.

Více informací naleznete na stránkách Jeden svět na školách.

28. 05. 2014
Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje v rámci projektu proběhla ve dnech 14.-16.5.2014 jarní chemicko-fyzikální dílna. Žáci naší školy (obor aplikovaná chemie) připravili sérii chemických a fyzikálních pokusů, které si pod jejich vedením vyzkoušeli žáci 5 základních škol z Ústeckého kraje.

Všem zúčastněným děkujeme!

Fotogalerie z akce...

28. 05. 2014
Nadace Dobrý anděl Jako první škola v České republice máme možnost používat logo nadace Dobrý anděl "Zde studují dobří andělé". Třídy V1A a S1A ze SOŠ jsou dobrými anděly a pravidelně přispívají nadaci. Dobrý anděl pomáhá rodinám, které se vinou nemoci dostaly do finanční tísně. (D. Henzlová)

Více na: https://www.dobryandel.cz/

27. 05. 2014
SOŠ - Schůzky pro rodiče budoucích prvních ročníků oborů aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost a sociální činnost proběhnou v budově odloučeného pracoviště Stará 99, dne 26. června 2014 od 15.30 hodin.
20. 05. 2014 - 21. 05. 2014
Ředitelské volno pro nematuritní ročníky.
15. 05. 2014
SOŠ - Zkoušky Master In Typing a Master In Communication 2. a 3. ročník - POZOR zrušeno!

Master In Typing (opis) - Sraz 7.30 hod. – učebna IC1

Master In Communication (dopis + tabulka) - Sraz 8.45 hod. – učebna IC1

Do 9. května 2014 můžete posílat tabulky a dopisy ke kontrole na e-mail D. Henzlové, případně vložit do Moodle.

Zkoušky jsou z technických důvodů na straně poskytovatele zrušeny!

Náhradní termín je stanoven na 12. června 2014.

(D. Henzlová)
14. 05. 2014 - 16. 05. 2014
Projektové dny 2014 - gymnázium informaci o začátku projektu najdete na nástěnce před školní jídelnou, případně kontaktujte vedoucího projektu.

Žáci bez vybraného projektu se dostaví první den v 8.30 do kabinetu I. Gunarové, kde obdrží instrukce a zadání práce pro klasifikaci z projektové činnosti.

Případnou absenci v době projektových dnů je třeba řádně omluvit u třídního učitele.

14. 05. 2014
Základy společenských věd Dne 30. dubna 2014 proběhlo regionální kolo soutěžní simulace jednání Evropského parlamentu - v rámci projektu "Staň se na den tvůrcem evropské politiky".

Mezi pětici nejúspěšnějších týmů se probojovali i žáci naší školy: M. Jonášová 07B, K. Polák 3A, M Kurtyová 07B a V. Lederer 07B, kteří nás budou na podzim reprezentovat v národním kole v Praze.

K úspěchu blahopřejeme! (E. Švecová)

07. 05. 2014
Projektové dny 2014 – Hudebně-dramatický projekt Běleč n. Orlicí (Rezková) Informační schůzka pro žáky se koná v učebně B18 od 10.15 hod. Základní informace k pobytu.
02. 05. 2014
Projektové dny 2014 - Kurz Rakousko - rafty, ferraty, in-line bruslení Informační schůzka pro žáky se koná ve středu 7. května 2014 v předsálí tělocvičen v 10.15 hod. Základní informace k programu, odjezdu a doklady, které je třeba mít s sebou, naleznete v příloze.
30. 04. 2014
Chemická olympiáda - krajské kolo - výsledky V úterý 29. dubna 2014 naše škola pořádala, v letošním roce již páté, krajské kolo chemické olympiády. Tentokrát v kategorii C. Této kategorie se zúčastnilo rekordních 24 zástupců gymnázií ústeckého kraje. Naši zástupci se v této konkurenci neztratili a obsadili konečné 3. a 4. místo. Na třetím místě se umístil Petr Sedláček a těsně pod stupni vítězů skončil Leoš Křivský. Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
30. 04. 2014
Deutschsprachiger Rezitationswettbewerb 2014 – 29.4.2014 Prag

Pražský literární dům autorů německého jazyka pořádá již čtyři roky recitační soutěž. V letošním roce se jí zúčastnilo téměř 100 žáků ze 13 měst České republiky. Do národního finále postoupila Anežka Marková ze třídy G1A se svou interpretací básní Christiana Morgensterna a získala 2. - 3. místo ve své kategorii.

Mezi školami, které do finále postoupily, byly English International School Prag, Grundschule der Deutsch-Tschechischen Verständigung Prag, Lycée Français Prague, Thomas Mann Gymnasium Prag, Deutsche Schule Prag, Österreichisches Gymnasium Prag a jako jediná mimopražská škola i Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem. Blahopřejeme k dosaženému výsledku!

29. 04. 2014
Ekonomicko-manažerská olympiáda - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - 6. ročník Dne 10.3. proběhla za účasti 2847 studentů ze 109 středních škol Ekonomicko- manažerská olympiáda, které se zúčastnilo 12 žáků naší školy, ze třídy E3A oboru ekonomika a podnikání.

Náš žák Tomáš Franěk se probojoval do finále olympiády, které proběhne ve dnech 20.-22. června 2014 na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.

Blahopřejeme Tomášovi k dosaženému úspěchu!

29. 04. 2014
Debatní soutěž Cestou do parlamentu - krajské kolo - úspěch našich žáků v soutěži. dne 24. dubna 2014 se 10 členný tým žáků 3. ročníků zúčastnil a následně postoupil do celostátního kola.

Členové týmu: Jonášová Michaela, Švandelíková Tereza, Polák Karel, Provazník Adam, Blažek Jakub, Blažej Lukáš, Kurtyová Michaela, Mach Sandra, Lederer Vojtěch, Košek Jan.

Vojtěch Lederer se stal i jedním ze tří nejlepších debatérů ze všech aktérů tohoto klání.

Gratulujeme! (E. Švecová)
28. 04. 2014
Informace pro žáky školy ve dnech 2. a 9. května 2014 probíhá výuka dle běžného rozvrhu hodin. (Platí pro obě budovy.)
24. 04. 2014
Výsledky zkoušky na Německý jazykový diplom II.stupně Blahopřejeme všem 17 žákům, kteří v letošním školním roce získali Německý jazykový diplom II. stupně. Více než polovina z nich dosáhla ve všech částech zkoušky úrovně C1 - tedy vysokoškolské úrovně. Ostatní žáci jsou na úrovni B2, což je vyšší maturitní úroveň. Jsme jednou z mála škol v České republice, kde všichni žáci zvládli písemnou komunikaci.
Doufáme, že i v příštím školním roce budou naši absolventi stejně úspěšní. (D. Hlavatá)
23. 04. 2014
Matematika - úspěchy našich žáků v soutěžích

Ve středu 22. ledna 2014 proběhlo v DDM v Ústí nad Labem okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9. Na prvním místě se umístila A. Štětková (O4) a úspěšným řešitelem se stal také M. Endler (O4). U Anny Štětkové se jednalo již o čtvrté vítězství v této soutěži!

V následujícím krajském kole dosáhli oba úspěšní řešitelé na druhý nejvyšší počet bodů (podle pomocných kritérií to stačilo na 4. a 6. místo).

Dne 9. dubna 2014 proběhlo na našem gymnáziu okresní kolo matematické olympiády kategorií Z6, Z7 a Z8. V kategorii Z6 se na 3. místě umístil M. Vodvářka (O1).
V kategorii Z7 zvítězil Hoang Ngoc Hung, dělené druhé místo obsadily A. Galtseva a A. Musilová a na třetím místě skončila K. Veselá (všichni O2).
V kategorii Z8 obsadil 2. místo P. Zahradník (O3).

Gratulujeme! (P. Doubrava)

22. 04. 2014 - 23. 04. 2014
Přijímací řízení - přijímací zkoušky 1. a 2. termín. Více informací pro uchazeče v rozeslaných instrukcích.
21. 04. 2014
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí.
17. 04. 2014 - 18. 04. 2014
Velikonoční prázdniny pro žáky školy.
16. 04. 2014
Prezentiáda 2014 - krajské kolo zahájení v 9.00 hodin - učebna U3.
14. 04. 2014 - 29. 04. 2014
Elektronický zápis do projektů pro Projektové dny 2014 platí pro gymnázium - žáci SOŠ se přihlašují přes Ankety v systému Bakaláři.

Nabídka projektů pro Projektové dny 2014 (14.-16. května):

- pro žáky gymnázia (včetně návodu k přihlášení)
- pro žáky střední odborné školy

14. 04. 2014
Expedice Banát (Rumunsko) - zápis z informační schůzky banat2014.pdf. Více informací u L. Kozlíkové (kabinet A7).

11. 04. 2014
Biologická olympiáda - okresní kolo na 2. místě se umístil žák naší školy ze třídy sekunda - Hoang Ngoc Hung. Gratulujeme!
10. 04. 2014
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd (gymnázium),
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.

Informační schůzka rodičů a pořadatelů exkurze do rumunského Banátu (chystaná na září 2014) se koná od 16.30 v učebně U3. Více informací u L. Kozlíkové (kabinet A7), k dispozici pouze mezi 15.30 - 18.00 hod.

09. 04. 2014
Praktická část maturitních zkoušek 2014 byla zahájena pro obory SOŠ - na našem webu nabízíme fotogalerie:

veřejnosprávní činnost
aplikovaná chemie

07. 04. 2014
Divadelní představení pro žáky vybraných tříd gymnázia účastní se G3A, G3B, L3, O3, O7A, O7B, O4, O5B. Představení "Osudy dobrého vojáka Švejka" v Městském divadle v Mostě se zúčastní v rámci výuky. Odjezd v 8.15 hod. z parkoviště před Albertem na Severní Terase.
03. 04. 2014
Projekt - Muzikál "Elixír dobra a zla" - úspěch představení Článek o muzikálu v Ústeckém deníku...

Více informací o projektu...

02. 04. 2014 - 04. 04. 2014
Přijímací řízení - Informace pro uchazeče a zákonné zástupce Pozvánky k přijímacím zkouškám pro obory gymnázium, přírodovědné lyceum, aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost i sociální činnost jsou odesílány ve dnech 2.- 4. dubna 2014.

Pozvánky jsou odesílány do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce.

01. 04. 2014
Projekt - Muzikál "Elixír dobra a zla" - premiéra

Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. a Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, 400 11 Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, p. o.

Vás srdečně zvou na pohádkový muzikál
"Elixír dobra a zla"

v úterý 1. dubna 2014 v 16.30 hodin - Kulturní středisko města Ústí nad Labem - Dům kultury. Vstupné dobrovolné. Autor muzikálu Václav Novák.

Pozvánka na akci...
Více informací o projektu...

27. 03. 2014 - 11. 04. 2014
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2014/2015 žáci letošních druhých ročníků a sext - 2. kolo výběru (Platí pro žáky vzdělávacích oborů ve Stavbařů 5).

Při sestavování rozvrhových skupin seminářů bylo vyhověno většině kombinací zapsaných žáky. Překontrolujte, prosím, své semináře pro příští rok a v případě nejasností nebo připomínek se včas ozvěte na uvedené kontakty. Žáci, kteří nemají vybraný povinný počet seminářů (v důsledku zrušení některých nedostatečně naplněných), nechť si z možné nabídky vyberou a počet doplní. Děkujeme za spolupráci.

25. 03. 2014 - 28. 03. 2014
Upozornění pro žáky odloučeného pracoviště Stará 99: Vyplácení příspěvku - stipendia v uvedeném termínu u třídního učitele.

Předání probíhá oproti podpisu a předložení občanskému průkazu!

Nevyčerpané dotační příspěvky se vrací KÚ.

25. 03. 2014
Přehlídka dětských recitátorů - Dětská scéna 2014 Oblastní kolo soutěže se uskutečnilo v sobotu 22. března 2014 v DDM v Ústí nad Labem. Naše gymnázium reprezentovalo pět žáků (M. Strašík O2, Prokop Mikulášek O2, A. Mitová O1, P. Vajdová O4, L. Švomová O4). Do krajského kola v Lounech postupují P. Mikulášek a P. Vajdová.

Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci školy, postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v Lounech.

Fotogalerie z akce...

24. 03. 2014
Naši žáci ve Štrasburku Žáci druhých ročníků našeho gymnázia byli začátkem března pozváni na návštěvu Evropského parlamentu do Štrasburku... Více ve fotogalerii na našich stránkách.
24. 03. 2014
Zpráva z regionálního finále debatní soutěže v NJ Ve středu 19. března 2014 se žáci septimy B - Michael Linka a Michaela Kurtyová - účastnili v Liberci regionálního finále v soutěži Jugend debattiert international, a to na téma "Měli by žáci sami uklízet svoji školu?". Oběma našim debatujícím, kteří debatovali fér a slušně, děkujeme za účast a Michaelu Linkovi, který postoupil do pražské kvalifikace, přejeme hodně štěstí a férové spoludebatující.
13. 03. 2014
Upozornění pro žáky - Příspěvek na dojíždění další a poslední možnost vyzvednutí příspěvku na dojíždění (viz směrnice školy) je dne 19. března 2014. Výplata příspěvku proběhne na sekretariátu školy na odloučeném pracovišti Stará 99 o velké přestávce 10.35 – 10.50 hod.
13. 03. 2014
Německý jazyk - úspěch našich žákyň v soutěži o stipendium Také v letošním roce zabodovaly 2 naše žákyně v perném a náročném souboji mezi nejlepšími z celé České republiky! Julie Poslední (z kvinty B) a Eva Švandelíková (z kvinty A) vyhrály třítýdenní stipendijní pobyt v Marburku (Hesensko) - další informace o možnostech získání stipendia. Obě tak splnily podmínky dané německou stranou a mohou 21. června 2014 odjet "vstříc německým prázdninám"!

Julko a Evo, gratulujeme! (M. Lipská)

10. 03. 2014 - 14. 03. 2014
Projekt EU Comenius - "Život minorit s námi nebo vedle nás?" - setkání účastníků projektu v Ústí nad Labem - hostitelem je naše škola.

Na setkání do Ústí nad Labem přijelo ze zahraničí 21 učitelů a 22 žáků. Naše škola připravila pro hosty program a ubytování zahraničních studentů v rodinách našich žáků. V rámci tohoto setkání se uskuteční: seznámení s naší školou a workshopy ve škole (PO), setkání s hejtmanem Ústeckého kraje, návštěva Zubrnic a Velkého Března (ÚT), společné dílny ve škole a slavnostní společenský večer (ST), návštěva IQ parku v Libereci (ČT), závěr setkání a odjez účastníků (PÁ).

Poslední společné setkání zástupců ze všech zemí se v rámci projektu uskuteční v červnu 2014 na Sicílii.

EU Comenius - "Život minorit s námi nebo vedle nás?" je dvouletý projekt, kterého se účastní školy z osmi zemí Evropy (z Turecka, Řecka, Itálie, Maďarska, Slovenska, Polska, Německa a ČR).

07. 03. 2014
Český jazyk a literatura - Upozornění pro maturanty společná část maturitní zkoušky - ústní zkouška:

Žáci maturitních ročníků jsou povinni během března vypracovat seznam četby k maturitě. Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 31. března 2014.

Další informace a vzory k vypracování seznamu...

07. 03. 2014
Upozornění pro žáky - Příspěvek na dojíždění peníze budou vyplaceny dne 12. března 2014. Výplata příspěvku proběhne na sekretariátu školy na odloučeném pracovišti Stará 99 o velké přestávce 10.35 – 10.50 hod.
06. 03. 2014
Outdoorový kurz Rakousko Záloha 2000,- Kč bude vybírána v kabinetě E12 od 17. do 21. března 2014.
04. 03. 2014
Recitační soutěž Dětská scéna 2014 a Wolkrův Prostějov - Školní kolo uskuteční se 6. - 7. vyučovací hodinu v učebně U3.
03. 03. 2014 - 14. 03. 2014
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2014/2015 žáci letošních druhých ročníků a sext - 1. kolo výběru
(Platí pro žáky vzdělávacích oborů ve Stavbařů 5).

Přesné instrukce budou žákům podávány v hodinách informatiky.

Po ukončení 1. kola výběru bude provedeno potvrzení obsazených seminářů a případné zrušení seminářů nedostatečně obsazených. V dalším kole budou ti, kteří nemají v důsledku zrušení některého semináře zapsán povinný počet předmětů, vybírat znovu z aktualizované nabídky.

Žáci předposledních ročníků pokračují v seminářích vybraných pro letošní rok (nemění se jejich počet, pouze se zvyšuje časová dotace).

28. 02. 2014
Nabídka pro žáky - Poznávací exkurze do Banátu (českých vesnic v Rumunsku) promítání a informace k chystané exkurzi od 13.15 do 14.55 hod v učebně U3.

Poznávací akce proběhne v termínu 19. – 28. září 2014.
Případné další informace L. Kozlíková, kabinet A7.

20. 02. 2014
Primárně preventivní akce od 8.30 do 11.30 v kinosále Domu kultury v Ústí nad Labem se uskuteční koncert pop-rockového sboru Fusion a přednáška na téma "Sex, AIDS a vztahy". Zúčastní se třídy O3, O4.
20. 02. 2014
Okresní kolo zeměpisné olympiády - výsledky Děkujeme všem zúčastněným za výbornou reprezentaci a blahopřejeme postupujícím do krajského kola. V kategorii B se na prvním místě umístil Ngoc Hung Hoang z O2 a v kategorii C je na prvním místě Tadeáš Richter z O4. Všechny výsledky jsou vyvěšeny na zeměpisné nástěnce.
14. 02. 2014 - 04. 03. 2014
Rozpis dodatečných zkoušek za I. pololetí školního roku 2013/2014 rozpis v .pdf pro nehodnocené žáky (pouze iniciály jmen).
13. 02. 2014 - 13. 04. 2014
Primárně preventivní program - Jak se (ne)stát závislákem proběhne v měsících únor - duben 2014. Zúčastní se třídy O5A, O5B, 1B.

Leták k akci, Anotace pro rodiče.

12. 02. 2014
Olympiáda ve francouzském jazyce - školní kolo proběhne v učebnách F15 a F16 od 7.40 hodin. Zápis je možný na místě nebo na nástěnce u kabinetu F12.

Výsledky
ve školním kole zvítězily a do oblastního kola postupují:
v kategorii B1 - Kateřina Korbelová z G3A
v kategorii B2 - Sandra Mach z O7A.

12. 02. 2014
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo Ve II. kategorii zvítězil Ondřej Štětka (O8B). Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!
12. 02. 2014
Chemická olympiáda I v tomto roce bude naše škola pořadatelem krajských kol chemické olympiády ve všech kategoriích. Série kol byla zahájena již v lednu kategorií B určené pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol. Nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme.
10. 02. 2014
Příspěvek na dojíždění – platí pro obě pracoviště žáci, kterým vzniká nárok na příspěvek na dojíždění, donesou "Čestné prohlášení" spolu s výpisem z aplikace IDOS, nebo obdobného info dopravního systému (na výpisu bude uvedena vzdálenost v km). V případě nezletilosti žáka bude čestné prohlášení podepsáno jeho zákonným zástupcem.

Posuzována je vzdálenost spojení, které žák při přepravě do školy reálně využívá, přičemž musí být splněno kritériu 40 km a více.

(Forma čestného prohlášení je libovolná).

03. 02. 2014 - 09. 02. 2014
Jarní prázdniny pro naši školu.
31. 01. 2014
Pololetní prázdniny pro žáky školy.
30. 01. 2014
Pololetní vysvědčení
28. 01. 2014
Třídní schůzky informační schůzky pro rodiče žáků gymnázia i SOŠ od 15 - 16.30 hod, po předchozí domluvě s daným učitelem je možno se dohodnout i na pozdějším čase.
28. 01. 2014
Zeměpisná olympiáda školní kolo pro kategorii C (tercie a kvarta) a D (střední školy)- proběhne od 12.45 hodin - v učebně F3.

Výsledky:
Kategorie A - 1. místo Adam Hájek; 2. místo Štěpánka Lanková.
Kategorie B - 1. místo Ngoc Hung Hoang; 2. místo Alina Galtseva.
Kategorie C - 1. místo Jan Nykl; 2. místo Tadeáš Richter.
Kategorie D - 1. místo Karel Maršálek; 2. místo Martin Síba.

Ostatní výsledky k nahlédnutí u H. Bystroňové. První dva z každé kategorie postupují do okresního kola ZO, které proběhne 18. února.

Postupujícím blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme.

28. 01. 2014
Divadelní představení - Městské divadlo Most účastní se třídy SOŠ S1A a V1A - představení C. Goldoni: Sluha dvou pánů, odjezd ze školního parkoviště v 8.30 hod.
28. 01. 2014
Mezinárodní soutěž v řečnickém umění Anežka Marková (G1A) zvítězila v regionálním kole soutěže v řečnickém umění Young Demosthenes. Blahopřejeme!
23. 01. 2014
Divadelní představení - Činoherní studio Ústí nad Labem žáci 4. ročníků SOŠ - představení N. V. Gogol: Revizor. Sraz před divadlem v 9.45 hod.
23. 01. 2014
Konverzační soutěž v německém jazyce – okresní kolo proběhlo v Domě dětí a mládeže Ústí nad Labem ve dnech 21.–22. ledna 2014.

Umístění žáků gymnázia v jednotlivých kategoriích:

Kategorie I.A
1. místo – Klára Veselá O2
2. místo – Teresa Smetanová O2

Kategorie II.B
1. místo – Anna Glöcknerová O4
2. místo – Kateřina Kadlecová O4

Kategorie III.A
1. místo – Jakub Beneš O7B

Všem blahopřejeme a zároveň přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!

17. 01. 2014 - 22. 01. 2014
Lyžařský kurz - třídy "velkého" gymnázia
15. 01. 2014
Den otevřených dveří 16 - 18 hod.
09. 01. 2014 - 10. 01. 2014
Německý jazykový diplom II. st. - ústní zkouška pro žáky čtvrtých ročníků a oktáv, od 8.00 hod. Časový harmonogram platí. (D. Hlavatá)
09. 01. 2014
Nadace Vodafone ČR - Program VPOHYBU 2013 Hudebně dramatický sbor Concordia Canticum získal dotaci 67 700,- Kč na vlastní muzikál "Elixír dobra a zla". Více informací...
06. 01. 2014 - 17. 01. 2014
Zkušební týdny
06. 01. 2014
Důležité upozornění pro žáky SOŠ Z důvodů nedostatku sněhu dochází ke změně termínu lyžařského kurzu pro 1. ročník.

Nový termín je 3. - 15. března 2014. Děkuji za pochopení. (Z. Drabálková)

Rok 2013

21. 12. 2013 - 03. 01. 2014
Vánoční prázdniny
19. 12. 2013
Školní vánoční akademie platí pro třídy gymnázia. Letošní ročník vánočního představení žáků a pedagogů pro žáky, pedagogy a rodiče se uskuteční v Kulturním domě Ústí nad Labem - kinosále. Začátek představení 10.00 hod. předpokládaný konec 12.00 hod. (Sraz tříd před KD v 9.40 hod.)

Večerní představení pro rodiče proběhne od 18.00 hod.

16. 12. 2013 - 18. 12. 2013
Projektové dny pro jednotlivé třídy organizují jejich třídní učitelé.
12. 12. 2013
Angličtina - soutěž - konverzace v AJ - kategorie tercie+kvarta Výsledky:

1. místo: Kernalová Marie-Magdaléna, 04
2. místo: Mátl Jan, 03
3. místo: Pelčák Dalibor, 03

Výhercům gratulujeme!

12. 12. 2013
Zapojení v projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje
Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o. je partnerem projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0005 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
10. 12. 2013
Chemie - Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky V letošním roce probíhá již druhý ročník celostátní akce, která má za úkol probudit zájem o studium chemie a přírodovědných oborů. V rámci republiky právě probíhají regionální kola, která se skládají ze tří částí.

První kola probíhala na přihlášených školách a v Ústeckém kraji se jich zúčastnilo přes 1000 žáků. Padesát pět nejúspěšnějších se probojovalo do 2. kola, které v rámci našeho kraje probíhá i na naší škole.

V úterý 10. prosince bojovali mladí chemici o postup do kola třetího, které se na naší škole uskuteční 14. ledna. Jeho součástí bude i praktická část ve školních laboratořích. Vítězové regionálního kola převezmou ocenění na konci března v sídle Ústeckého kraje a zároveň postoupí na celostátní finále do Pardubic.

Fotogalerie z akce...

10. 12. 2013
SOŠ - Soutěž v anglickém jazyce - školní kolo Výsledky:

1. místo - David Vaněk, V3B
2. místo - Veronika Horáková, S1A
3.-4. místo - Radka Horňáková, S1A + Barbora Polanská, S3A

Gratulujeme!

06. 12. 2013
Chemická olympiáda - krajské kolo opět pořádáno naší školou. Kategorie A se týkala žáků nejvyšších ročníků gymnázií. Účastníci museli zvládnout jak teoretický test, tak i praktickou část v chemické laboratoři. Úroveň znalostí žáků byla podle komise velmi dobrá a rozdíly mezi soutěžícími velmi malé.

Konečné výsledky:
1. Alexandr Zaykov - Gymnázium Teplice
2. Kristýna Pilneyová - Gymnázium Litoměřice
3. Hana Turčinová - Gymnázium Litoměřice

Foto.

04. 12. 2013
Chemicko-biologický kroužek V rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje se 4. prosince 2013 v budově B naší školy uskutečnilo první setkání zájemců o chemické obory. Jednalo se o zájemce ze základních škol - celkem 23 žáků z 8. a 9. tříd. Ti si mohli v laboratoři vyzkoušet řadu zajímavých chemických pokusů. V rámci chemicko-biologického kroužku se v tomto školním roce uskuteční 15 setkání.
03. 12. 2013
Německý jazykový diplom II. st. - písemná zkouška
03. 12. 2013
Na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně vybrali naši žáci celkem 8324,- Kč. Ve dnech 27. a 28. listopadu žáci Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala podávali na různých místech našeho města informace o Nadaci a jejích programech a rozdávali za drobný příspěvek vlastnoručně vyrobená sluníčka.

Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli tak nejspíš někomu zachránit život.

http://www.kostnidren.cz/nadace/index.php?id=1313&class=nase_akce
Fotogalerie z akce.

28. 11. 2013
SOŠ - Zkoušky Master In Typing – 3. ročník Zkoušky organizuje společnost Inovace výuky, o. p. s.

Zkoušky jsou koncipovány v souladu s požadavky praxe a za odborné podpory Mezinárodní obchodní komory v České republice a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. Absolventi zkoušky získají osvědčení, které dokládá jejich dovednost.

Organizace zkoušky:

Účastníci jsou rozděleni do 2 skupin. V 8.00 hod. začíná 1. skupina - třídy V3B, E3A (12 žáků), v 10.00 hod. začíná druhá skupina - třída V3A (19 žákyň).
Doporučuji být v učebně cca 20 minut před začátkem zkoušky, která bude probíhat v IC1. Po zkoušce (příp. před ní) se zúčastníte běžné výuky. Těším se na rekordy. (D. Henzlová)

27. 11. 2013
Den otevřených dveří 16.00 - 18.00 hod.
26. 11. 2013
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
I. kategorie: tercie, kvarta
II. kategorie: kvinta - oktáva + 1.- 4. ročník

Místo a čas konání: učebny U3 a U3a (1. a 2. vyučovací hodina, sraz účastníků v 7.40)

Zájemci, hlaste se u vyučujících češtiny do pátku 22.11.2013.

25. 11. 2013 - 04. 12. 2013
Konverzační soutěž v německém jazyce 2013/ 2014 – školní kolo

1. kategorie (sekunda)- 25.11.2013 - 10.30–11.15 - F28
2. kategorie (tercie – kvarta) - 4.12.2013 - 11.25–14.00 - U1
3. kategorie (1.–3. ročník, kvinty – septimy) - 27.11.2013 - 11.25–14.00 - U1

Přihlášky u všech vyučujících německého jazyka.

22. 11. 2013
Turnaj v piškvorkách - "pIšQworky 2013" - krajské kolo Začátek turnaje je plánován na 8.30 hod a školu budou reprezentovat týmy Houbi, Kroužci a Snus Makla. Soutěžícím držíme palce a přejeme pěkné umístění v soutěži.
21. 11. 2013
Třídní schůzky - SOŠ (budova Stará 99) v době od 17.30 do 19.00 hod.
21. 11. 2013
Literární Ústí 2013 - vyhlášení výsledků 11. ročníku

Porota letos vybírala z rekordního množství 113 příspěvků. Naši žáci získali 10 medailových umístění, nejvíce ze zúčastněných ústeckých škol. K vynikajícím výsledkům blahopřejeme!

OC FORUM (hororová povídka)
1. Vít Kořínek (O5B)
2. Filip Hýl (G3B)
3. Jakub Mudra (G4A)

Erbenova vyhlídka (báseň)
1. Prokop Mikulášek (O2) + Anna Tietzová (O7B)
2. Michaela Nademlejnská (O1) + Kristýna Suchánková (O4)
3. Filip Hýl (G3B)

Červnové záplavy v Ústí nad Labem (úvaha)
1. Lucie Tomevová (G4A)
2. Jan Jindřich (G4A)

21. 11. 2013
Projekt MF DNES Studenti čtou a píší noviny - podzim 2013 otištěno celkem 9 článků našich žáků (1 v celostátním vydání, 8 v regionální příloze Severní Čechy).

Příspěvky žáků, kteří se zapojili do projektu, si lze přečíst na webu MF Dnes, přehled zapojení našich žáků i v předchozích ročnících najdete na na našem webu.

20. 11. 2013
Třídní schůzky - gymnázium (budova Stavbařů 5)
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd,
 • od 17.00 hod - učebna U1 - informační schůzka o lyžařském výcviku pro rodiče účastníků ze tříd kvarta, kvinta A, kvinta B, G1A, G1B, L1,
 • od 17.00 hod - učebna F29 - informační schůzka o lyžařském výcviku pro rodiče účastníků ze tříd prima, sekunda, tercie,
 • od 17.00 hod - učebna U3 - informační schůzka k postupu přihlašování na vysoké školy pro rodiče žáků posledních ročníků,
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
19. 11. 2013
Dějepisná olympiáda - školní kolo pro tercii a kvartu, tentokrát na téma "Město v proměnách času".

Výsledky:
Do okresního kola postupují: Brůhová a Kubecová z O3 a Richter z O4. Řešení i výsledková listina v kabinetě A7. (L. Kozlíková)

14. 11. 2013
Dějepisný seminář - Beseda s Petrem Placákem 4. ročník a oktáva (skupina L. Kozlíkové) Více informací o hostovi: http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/1404, http://www.iliteratura.cz/Clanek/22483/placak-petr.

Zpráva z akce:
Na besedě s Petrem Placákem, mluvčím Českých dětí a jedním z mála postižených komunistickou totalitou, kterým se podařilo dostat viníky před soud se žáci ptali nejen na soudy s příslušníky StB, ale i na Placákův pohled na současnou politickou scénu.
Akce se konala v rámci projektu Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách.

Foto z besedy...

14. 11. 2013
SOŠ - Zkoušky Master In Typing – přihlašování Registrace ke zkoušce Master in Typing, která proběhne 28. listopadu, byla prodloužena do neděle 17. listopadu 2013. Prosím všechny, kteří nestihli registraci ve škole, aby se přihlásili sami na http://www.inovacevyuky.cz/zkouska_Mi_uvod.php a ozvali se mi kvůli počtu míst. D. Henzlová
13. 11. 2013
Divadelní představení - Činoherní studio Ústí nad Labem George Orwell: Farma zvířat - Zúčastní se třídy - gymnázium: O8A, O8B (celé třídy), G4A, G4B (dějepisný seminář).
11. 11. 2013 - 15. 11. 2013
Bobřík informatiky 2013 informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
 • PO 11. 11. - kategorie Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
 • ÚT 12. 11. - kategorie Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • ST 13. 11. - kategorie Kadet (tercie a kvarta)
 • ČT 14. 11. - kategorie Benjamin (prima a sekunda)

Informace pro zapsané žáky: Seznamy vybraných účastníků a přesné informace k účasti najdete na vývěsce ve vestibulu školy.

11. 11. 2013
Setkání s legendami českého undergroundu Františkem Stárkem a Karlem Havelkou. Od 11.15 - 13.00 hod - učebna U3 (4. ročník a oktáva: dějepisný seminář - skupina L. Kozlíkové + společenskovědní seminář - skupina I. Gunarové; 5. hodina: třída O5B) Více informací o hostech: http://www.cunas.cz/, http://www.ustrcr.cz/cs/karel-havelka.
09. 11. 2013
Turnaj v piškvorkách - "pIšQworky 2013" - výsledky oblastního kola Celkem třiadvacet týmů z různých škol se rozdělilo do 4 skupin po 6 týmech. Po napínavých zápasech ve skupině se nejlepší týmy dostaly do pavouka. Družstva, která se probojovala do čtvrtfinále jásala nad postupem do krajského kola. Krásné třetí místo ukořistili Snus Makla. Boj o prvním příčku se odehrál mezi dvěma domácími. Výhrou se nakonec mohou chlubit HOUBI.

Jednotlivá umístění jmenovitě:
1. místo: Houbi (Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala) ve složení: Vojtěch Lederer, Jakub Beneš, Lukáš Blažej, Miroslav Vlasák, Tadeáš Kolář
2. místo: Kroužci (Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala) ve složení: Veronika Hálová, Karel Maršálek, Šárka Janáková, Michaela Vilková, Patrick Havlíček
3. místo: Snus MAKLA (Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala) ve složení: Jakub K., Robin Szaffner, Štěpán Rešl, Lukáš Zeman, Jaroslav Říha
4. místo: AntiGympl (Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem) ve složení: Pavel Matějů, Jan Kasl, Martin Kubíček, Petr Masorsič, Lukáš Kadlec

Gratulujeme k úspěchu a držíme palce v krajském kole!

08. 11. 2013
Turnaj v piškvorkách "pIšQworky 2013" - oblastní kolo Začátek turnaje je plánován v 8.30 hod a naši školu budou reprezentovat týmy: "Je v tom párek", "Houbi", "Kroužci" a "Název neuveden". Soutěžícím držíme palce a přejeme pěkné umístění v soutěži.
07. 11. 2013 - 08. 11. 2013
Veletrh Vzdělávání 2014 XVI. ročník přehlídky možností středoškolského vzdělávání - pořádáme v budově naší školy ve Staré ul. 99.

ve čtvrtek 7. listopadu - 9.00 - 17.00 hod

v pátek 8. listopadu - 8.00 - 16.00 hod

Přehlídka je určena všem žákům 9. tříd ZŠ v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Teplice a jejich rodičům a pedagogům.

K prezentaci své vzdělávací nabídky pro školní rok 2014/2015 jsou zvány všechny střední školy působící v okrese Ústí nad Labem a další školy z Ústeckého kraje, doplňující oborovou vzdělávací nabídku. Na stánku Úřadu práce budou poskytovány informace o možnostech vzdělávání i v jiných oborech v rámci celé republiky.

Těšíme se na viděnou!

06. 11. 2013
Primární prevence - projekt Drogová kriminalita fenomén jednotlivce nebo zkáza celé rodiny? První část s názvem Právní vědomí mládeže. Zúčastněné třídy - O4, G1A, G1B.
04. 11. 2013 - 15. 11. 2013
Zkušební týdny
04. 11. 2013
Expedice Bajkal 2013 před několika dny se vrátili účastníci dvoutýdenního výměnného pobytu ze Sibiřského Novosibirsku, kde navštívili partnerské gymnázium a měli možnost vidět také jezero Bajkal. Podrobnosti k projektu.

Více informací a fotografie z akce k umístění na náš web právě zpracováváme.

02. 11. 2013 - 03. 11. 2013
Naše žákyně na Mistrovství světa ve sportovním aerobiku Mistrovství světa ve sportovním aerobiku v srbském Bělehradu (14. – 18.10.2013) se úspěšně zúčastnila Barbora Kučerová za třídy G1A a získala titul vicemistra světa jako členka reprezentačního družstva České republiky. V soutěži jednotlivců získala titul mistryně světa Tereza Kudláčková ze třídy O4.

Oběma srdečně blahopřejeme!

Záznam Mistrovství světa ve sportovním aerobiku vysílá Česká televize 2.11. a 3.11.2013 na programu ČT sport.

31. 10. 2013 - 01. 11. 2013
Ředitelské volno pro všechny žáky školy.
29. 10. 2013 - 30. 10. 2013
Podzimní prázdniny pro žáky školy.
28. 10. 2013
Státní svátek ČR Den vzniku samostatného československého státu.
25. 10. 2013
Premiéra filmu "Tenký led" - Zveme vás na film z dílny tvůrčího týmu našeho žáka Davida Koníře (oktáva B).

Více informací o filmu, premiéře a dalším promítání...

Trailer k filmu

17. 10. 2013 - 19. 10. 2013
Účast našich žáků na Filmovém festivalu B16 mladá tvorba v letošním ročníku filmové soutěže kategorie tvůrců do 20 let má tvůrčí tým Davida Koníře (oktáva B) dvě "želízka v ohni": trailer ke svému krátkometrážnímu filmu "Tenký led" a krátký film "Dvatisíce dvanáct". Držíme palce!

Stránky soutěže b16 - mladá tvorba

16. 10. 2013
Turnaj v piškvorkách "pIšQworky 2013" - školní kolo koná se od 14:30 hod v učebně U3 (budova gymnázia, Stavbařů 5).

V tomto kole budou z přihlášených vybrány čtyři týmy, které postoupí do oblastního kola, aby zde reprezentovaly naši školu. Průběh turnaje můžete sledovat online na adrese: gymul.challonge.com/pisqworky201.

Informace k průběhu turnaje:

Z přihlášených 13 týmů se jich dostavilo pouze 8. Pro určení čtyř nejlepších týmů byl zvolen vyřazovací systém na dvě porážky, do kterého byly týmy rozděleny losováním. Losování se účastnili kapitáni týmů. Po lítých bojích se na prvních čtyřech místech umístily týmy tříd O7A a O5A (Downům syndrom), O7A a O7B (Houbi), O7A (Název neuveden) a O6B (Kroužci). Tito soutěžící tedy postupují do oblastního kola, aby tam reprezentovali naši školu. Gratulujeme a přejeme štěstí v dalších kolech soutěže.

Informace o dalším průběhu soutěže budou zaslány kapitánům týmu e-mailem. (T. Jančík)

Fotogalerie z průběhu akce - autor fotografií: A. Řehoř

14. 10. 2013
Turnaj v piškvorkách "pIšQworky 2013" - školní kolo Žádáme týmy, které ještě nepotvrdily svoji účast na školním kole piškvorek, aby tak učinily nejpozději do konce dnešního dne (nejlépe elektronicky). V případě, že kapitáni nepotvrdí účast svého týmu, bude dán prostor náhradním hráčům. Přehled potvrzené účasti naleznete v tabulce. (T. Jančík)
11. 10. 2013 - 14. 10. 2013
SOŠ - Zkoušky Master In Typing – přihlašování Na 24. listopad 2013 je vyhlášen termín zkoušek z psaní na klávesnici - určeno pro 3. ročník SOŠ. Zkoušky organizuje společnost Inovace výuky, o. p. s.

Zkoušky jsou koncipovány v souladu s požadavky praxe a za odborné podpory Mezinárodní obchodní komory v České republice a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. Absolventi zkoušky získají osvědčení, které dokládá jejich dovednost.

Cena zkoušky je 300 Kč. Registrace trvá do 14. listopadu 2013. Informace u D. Henzlové.

09. 10. 2013
Návštěva představení Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem Noc na Karlštejně - od 11.00 hod. Vstupné 120,- Kč.

Gymnázium - zúčastní se třídy: O5A, O5B, O6A, O6B, O7B, G2A, G2B, G3A, G3B.

Více informací o představení.

09. 10. 2013
Soutěžní klání v knihovně V rámci projektu "Týden knihoven" se třída O4 zúčastnila 2. října 2013 Happeningu 5x5x5x5 v Severočeské vědecké knihovně. V soutěžním klání pěti ústeckých škol skončila na 2. místě. Blahopřejeme! (S. Rezková)

Fotky z akce...

09. 10. 2013
Expedice Bajkal 2013 Šest septimánů se společně se svým vyučujícím vydávají v pátek 11. října na 8000 km dlouhou a dva týdny trvající expedici na Sibiř, kde si prohlédnou Bajkal, nejstarší a nejhlubší jezero na světě, a navštíví Pribajkalský národní park. Následně se vydají po transsibiřské magistrále do centra Sibiře Novosibirsku - konkrétně na partnerské gymnázium, s jehož žáky budou pracovat na projektu proti diskriminaci.
04. 10. 2013
Zvýhodněná nabídka do Metropolitního divadla Praha na rockoperu Oidipus Tyranus v termínu 30. října 2013 od 19:00 hod (netradičně a neformálně). Cena za vstupenku a dopravu mikrobusem tam i zpět 584,- Kč. Zájemci nechť se hlásí v kabinetě A7 (L. Kozlíková). Více informací o představení.
04. 10. 2013
Nabídka pro žáky gymnázia - možnost účasti na informační exkurzi do Drážďan pořádáme dne 18. prosince 2013, výstupem skupinová práce v německém jazyce na úrovni A1 - pro 1.- 4. ročníky.

Přihlášky v kabinetě F11 (M. Lipská) do 25. října 2013!

V Drážďanech navštívíme důležité pamětihodnosti centra, vánoční trh a projdeme se podél Labe. Odjezd v 8.30 hod a příjezd mezi 15.-16. hod (místo odjezdu/příjezdu - nákupní centrum Albert na Severní Terase). Cena: 130 Kč/os. Kapacita: 45 míst. V ceně: cesta autobusem, materiály.

03. 10. 2013 - 06. 10. 2013
Německý jazyk - Studentské setkání 2013 v kooperaci se Zemskou centrálou pro politické vzdělávání (Sächsische Landeszentrale für politische Bildung)

Čeští a němečtí žáci se vydají po stopách osudů několika jednotlivců do Terezína. Ze třídy G4B se projektu zúčastní D. Průšová a D. Mach.

Více informací v článku...

30. 09. 2013
pIšQworky 2013 - školní kolo - přihlašování Přihlaste se na turnaj v piškvorkách a reprezentujte tak svoji školu.

Vytvořte pětičlenné týmy a zaregistrujte se u koordinátora školy T. Jančíka (kabinet IVT) do 4. října 2013. Více informací o turnaji naleznete u koordinátora nebo na stránkách soutěže (www.pisqworky.cz).

27. 09. 2013
Informace pro rodiče žáků - k návratu zájezdu do Švédska předpokládaný příjezd bude v pátek 27. září mezi 4.-5. hod ranní k supermarketu Albert na Severní Terase.
27. 09. 2013
Informace pro zákonné zástupce žáků 1. ročníku lycea mimořádná třídní schůzka se koná 2. října 2013 od 15.30 hod v kmenové učebně C13. V případě, že se nemůžete dostavit, informujte nás, prosím, e-mailem na: skola@gym-ul.cz.
25. 09. 2013
Autorské čtení - Radek Fridrich nositel ceny Magnesia Litera 2012 za poezii

Zúčastní se třídy: G4A, G4B, O8A, O8B
Učebna U3 od 10.30 do 12.10 hodin.

Více informací o autorovi.

17. 09. 2013
Nabídka pro Projektový týden 2014 Pojeďte s námi v projektovém týdnu (květen 2014) za krásami Španělska. Dozvíte se spoustu zajímavých věcí o známých osobnostech, uvidíte zajímavá umělecká díla a krásnou architekturu. Sportovní nadšenci budou mít možnost podívat se na nejznámější stadion na světě Camp Nou. Další informace najdete v informačním letáčku CK nebo je na vyžádání poskytnou E. Vaňková a J. Schorschová (kabinet B20).
13. 09. 2013
Burza učebnic - budova SOŠ od 12.30 v aule školy.
11. 09. 2013
Burza učebnic - budova gymnázia od 13.00 hod - pavilon F.
09. 09. 2013
Informace pro žáky gymnázia Žádosti o individuální vzdělávací plán, uvolnění z TV atd. včetně příloh odevzdejte na sekretariát školy v termínu do 11. září 2013.
04. 09. 2013
Informace k profilové maturitní zkoušce - podzimní termín (pro žáky gymnázia):

Profilová maturitní zkouška z výtvarné výchovy a německého jazyka se koná v budově gymnázia dne 9. září 2013 od 8.00 v učebně A3.

Profilová maturitní zkouška ze ZSV se koná v budově gymnázia dne 9. září 2013 od 12.00 hod. v učebně A3.

04. 09. 2013
Informace pro účastníky zájezdu do Švédska Pokyny cestovni kanceláře k zájezdu, + informace k pojištění.
02. 09. 2013
Zahájení školního roku 2013/2014

Informace pro žáky v budově gymnázia
Žáci budoucích 1. ročníků čtyřletého studia zahajují vyučování v 9.00 hod, žáci budoucí třídy prima se dostaví na 8.30 hod.
Žáci všech ostatních tříd zahajují výuku od 8.30 hod.

Informace pro žáky v budově odloučeného pracoviště Stará 99
Žáci budoucích 1. ročníků oborů SOŠ zahajují vyučování v 10.00 hod.
Žáci všech ostatních tříd zahajují výuku od 8.00 hod.

02. 09. 2013
Oznámení k opravným maturitním zkouškám

Časový harmonogram zkoušek pro podzimní termín školního roku 2012/2013 - pro budovu B - odloučené pracoviště v ul. Stará 99.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky - podzimní termín školního roku 2012/2013 dle Sdělení MŠMT (v .pdf, 222 KB).

26. 08. 2013
Informace pro účastníky zájezdu do Švédska odjíždíme 18. září 2013 ve 22.00 hod, nutno co nejrychleji zaplatit doplatek, nejlépe v pondělí 2. září 2013 v době od 7.30 do 11.00 hod u J. Susové (kabinet F6).

Žáci nad 15 let - doplatek 4.810,- Kč (5.990,- cena zájezdu, 270,- pojištění, 550,- Stockholm).
Žáci do 15 let - doplatek 4.680,- Kč (5.990,- cena zájezdu, 140,- pojištění, 550,- Stockholm). Opraveno.

29. 06. 2013 - 01. 09. 2013
Hlavní (letní) prázdniny

V době prázdnin je provoz pro veřejnost omezen na dobu od 8.00 do 12.30 hod.

Potvrzení o studiu vydáváme dosud pouze na školní rok 2012/2013.
Potvrzení o studiu na školní rok 2013/2014 vydáváme až od 26. srpna 2013 (v případě, že dotyčný žák nebude vykonávat opravné nebo dodatečné zkoušky).

Budoucím 1. ročníkům může být potvrzení o studiu vystaveno až 2. září 2013.

Podrobné informace k potvrzení o studiu pro SOŠ - odloučené pracoviště Stará 99

Děkujeme za pochopení.


Další informace k nadcházejícímu školnímu roku

Zápis ze schůzky pro rodiče:
žáků budoucích prvních ročníků čtyřletého gymnázia a lycea
žáků budoucí třídy prima (osmileté gymnázium)

Bližší informace pro rodiče:
žáků budoucích tříd oborů střední odborné školy = odloučené pracoviště Stará 99.

Informace k adaptačnímu kurzu prvního ročníku SOŠ sociální činnost - S1A - Tisá/Ostrov 2013 (v. pdf)
Informace k adaptačnímu kurzu prvního ročníku SOŠ veřejná správa - V1A - Chata Tisá 2013 (v. pdf)
Více informací ke studiu najdou žáci budoucí V1A na webových stránkách třídy.
Informace k adaptačnímu kurzu prvního ročníku aplikovaná chemie - C1A - Tisá/Rájec 2013 (v. pdf)

Rozpis opravných a dodatečných zkoušek pro gymnázium za II. pol. 2012/2013 v .pdf (- jen iniciály jmen)

Rozpis opravných zkoušek pro obory SOŠ za II. pol. 2012/2013 v .pdf (- jen iniciály jmen)
Rozpis dodatečných zkoušek pro obory SOŠ za II. pol. 2012/2013 v .pdf (- jen iniciály jmen)

28. 06. 2013
Ukončení výuky ve školním roce 2012/2013 předávání vysvědčení žákům školy.
27. 06. 2013
Matematika Ve dnech 14.-16.6.2013 proběhlo v Německu finále mezinárodní matematické soutěže Adama Riese, ve které náš student Hoang Ngoc Hung (prima) v konkurenci 39 finalistů vybojoval úžasné 1. místo! Gratulujeme! (R. Tintěrová)
25. 06. 2013
Informace ze schůzek pro rodiče nastupujících žáků

Zápis ze schůzky pro rodiče:
žáků budoucích prvních ročníků čtyřletého gymnázia a lycea
žáků budoucí třídy prima (osmileté gymnázium)

Bližší informace pro rodiče:
žáků budoucích tříd oborů střední odborné školy = odloučené pracoviště Stará 99.
25. 06. 2013
Český jazyk a literatura - Školní seznam literárních děl - aktualizace Pro všechny obory gymnázia a SOŠ v řádném jarním termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 bude platný seznam čítající 121 titulů (k dosud zveřejněným 110 knihám bylo přidáno 11 dalších literárních děl).

Seznam najdete na stránce předmětu český jazyk na našich stránkách.

25. 06. 2013
Upozornění pro žáky gymnázia Žáci gymnázia, kteří si nemůžou v den předávání vyzvednout svoje vysvědčení ho budou mít připravené k předání na sekretariátu školy, a to od pátku 28. června 2013 od 10.30 hod.

Vysvědčení lze předat pouze dotyčnému žáku nebo jeho zákonnému zástupci.
21. 06. 2013
Informace: Příspěvek na dojíždění pro žáky za období duben - červen 2013

Pro obory gymnázia:
- dne 21. června 2013.

Pro obor veřejnosprávní činnost, sociální činnost, aplikovaná chemie:
– 1. a 2. ročníky dne 24. června 2013, (změna!)
– 3. ročníky dne 25. června 2013.

Výplatu provádí třídní učitel. Výplata probíhá dle Směrnice, která je k nahlédnutí na sekretariátu školy. V případě, že žák mající nárok na vyplacení příspěvku na dojíždění si jej nemohl v daném termínu ze závažných důvodů vyzvednout (např. nemoc) a tuto skutečnost doloží, může si jej vybrat nejpozději do 15.7.2013, jinak mu nárok zaniká.

20. 06. 2013
Žákovské představení v KD - muzikál Vlasy pozvánka:

Srdečně zveme všechny zájemce o žákovské představení - muzikál Vlasy, které naše škola ve spolupráci se speciální školou pořádá dne 20. června 2013 od 16.30 hod v Kulturním domě v Ústí nad Labem.

Přispěvatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

19. 06. 2013 - 20. 06. 2013
Informační schůzky pro rodiče nastupujících žáků

Dovolujeme si Vás pozvat na informační schůzku se zástupci naší školy:
19. června 2013 od 16.00 hod - v budově SOŠ v ul. Stará 99 pro čtyřleté studium - obory veřejnosprávní činnost, sociální činnost, aplikovaná chemie;
20. června 2013 od 16.00 hod - v budově gymnázia v ul. Stavbařů 5 pro čtyřleté studium - obor gymnázium a přírodovědné lyceum;
20. června 2013 od 16.30 hod - v budově gymnázia v ul. Stavbařů 5 pro osmileté studium - budoucí prima.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Rodiče, kteří se na schůzku nemohou dostavit, budeme o podrobnostech vzdělávání a organizaci školního roku 2013/2014 informovat prostřednictvím webových stránek školy, a to koncem června 2013.

Výsledky, zápisové lístky a další informace

Výsledky přijímacího řízení, zápisové lístky a další informace a podrobnosti k přijímacímu řízení...

17. 06. 2013
Informace pro maturanty gymnázia Na sekretariátě školy jsou pro žáky maturitních ročníků k dispozici protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky.
Pokud máte zájem a chcete znát tyto výsledky, prosím dostavte se v termínu do 28.6.2013.
17. 06. 2013
Turnaj v piškvorkách - pIšQworky pro základky od 9.00 hod - v budově gymnázia ve Stavbařů 5. Turnaj je určen tříčlenným týmům, složených z žáků nižšího gymnázia. Více informací o soutěži můžete nalézt na webových stránkách soutěže www.pisqworky.cz.

Doplněno - Výsledky: Turnaje se zúčastnilo celkem 11 týmů. První příčku obsadil tým Hrouďáci (Tomáš Vlasák, Šimon Vejlupek, Martin Endler) reprezentující naši školu, na druhé příčce skončil tým Trapáci (Michal Vaverka, Miroslav David, Filip Stehlík) taktéž reprezentující naši školu a třetí příčku obhájil tým International (Nguyen Van Minh, Xuan Trinh Tam, Anton Orechov) ze ZŠ Elišky Krásnohorské. Týmům gratulujeme!

Fotogalerie z akce...

15. 06. 2013
Zlaté slunce 2013 v Ústí nad Orlicí Naši žáci D. Koníř, O. Štětka, K. Tlapáková a absolvent J. Kohl se ve dnech 13. a 14. června zúčastnili projekcí filmů v rámci soutěžní přehlídky filmových amatérských snímků vytvořených studenty základních a středních škol a celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Český videosalón v Ústí nad Orlicí.
V kategorii B (střední školy) postoupily do tohoto celostátního kola jejich vlastní filmy - "Kufr" a "Úsměv prosím". Zpět domů si naši mladí tvůrci odvezli cenu za umístění na 3. místě v kategorii "hraný film".
Gratulujeme!
10. 06. 2013
Česko-německý workcamp Sobědruhy Sedm našich žáků se v létě zapojí na 14 dní do česko-německého workcampu Sobědruhy, který pomůže obnovit tamější starý zpustlý a zničený židovský hřbitov. Jako odměna čekají na účastníky exkurze a zajímavé volnočasové aktivity nejen na severu Čech, ale příští léto se budou moct na oplátku účastnit letního workcampu v Brémách u Severního moře za obdobně výhodných podmínek...

Více info o projektu: http://www.work-for-peace.eu/ - Informace o nadaci: http://www.arbeit-fuer-den-frieden.eu/ - Informace o Brémách: http://cs.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9my - Další informace: R. Rybář (kabinet F13, Stavbařů 5).

10. 06. 2013
Informace pro žáky i učitele školy zveřejňujeme další nabídku Z. Hruškové a R. Rybáře k účasti na výletu (tentokrát 22. června) na in-line bruslích kolem Lužických jezer (SRN).
02. 06. 2013
Mimořádná opatření v důsledku povodní Vzhledem ke krizové situaci v důsledku záplav doporučuji všem žákům, kteří dojíždějí do školy z jiných obcí a ze Střekova, aby ve středu 3.6. zůstali doma.

Michal Šidák, ředitel školy

Pro pořádek uvádíme, že plánovaná exkurze třídy kvarta do Terezína se ruší.

Úpravy rozvrhu budou aktualizovány v systému Bakaláři, příp. avizovány na tomto webu v důležitých sděleních pod "Nepřehlédněte".

29. 05. 2013
Turnaj v piškvorkách - pIšQworky pro základky Dne 17. června 2013 od 9.00 hod proběhne turnaj pIšQworek na naší škole - v budově gymnázia ve Stavbařů 5. Turnaj je určen tříčlenným týmům, složených z žáků nižšího gymnázia. Zájemci o soutěž se mohou hlásit v kabinetě IVT do 12. června. Více informací o soutěži můžete nalézt na webových stránkách soutěže www.pisqworky.cz.
28. 05. 2013
Maturitní ročníky - gymnázium slavnostní předávání maturitních vysvědčení (16.00-18.00 hod).

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční v úterý 28.5.2013 v Severočeském divadle opery a baletu. Oficiální zahájení je stanoveno na 16 hod.

Maturanti se shromáždí již v 15.30 hod před divadlem, kde počkají na svého třídního učitele a následně se společně přesunou do divadla.

24. 05. 2013
Maturitní ročníky - SOŠ slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Proběhne na Úřadu městského obvodu Severní Terasa dle následujícího rozpisu:

 • C4A ... od 13.00 hod;
 • S4A + S4B ... od 13.30 hod;
 • E4A ... od 14.00 hod;
 • V4A ... v úterý 28. května - 9.00 hod.

Fotogalerie z tohoto předávání vysvědčení...

22. 05. 2013 - 24. 05. 2013
Projektové dny 2013 organizace výuky formou projektů a exkurzí.
22. 05. 2013
Úspěchy primy v matematických soutěžích V letošním školním roce se velmi dařilo našim nejmladším žákům v matematických soutěžích.
 • V okresním kole matematické olympiády získali dvě první místa (Josef Šutka, Ngoc Hung Hoang);
 • v okresním kole matematického klokana jim patří dvě třetí místa (Hung Do, Ngoc Hung Hoang);
 • v okresním kole pythagoriády vybojovali dvě první místa (Hung Do, Ngoc Hung Hoang) a dvě třetí místa (Filip Stehlík, Michal Vaverka);
 • v oblastním kole soutěže Adama Riese se ze druhého místa těší Ngoc Hung Hoang, který se zúčastní mezinárodního finálového kola.

Všem gratulujeme a přejeme i nadále mnoho úspěchů! (R. Tintěrová)

16. 05. 2013 - 17. 05. 2013
Maturitní zkoušky - společná část ústní zkoušky.

Rozpis zkoušek pro SOŠ (v .pdf, jen iniciály jmen)

Instrukce pro maturující žáky gymnázia:

Všichni žáci se dostaví na slavnostní zahájení maturitních zkoušek dne 16.5.2013, a to:
třída G4A - v 7:40 hod - uč. C14;
třída G4B - v 7:40 hod - uč. C15;
třída oktáva - v 7:45 hod - uč. C16.

16. 05. 2013 - 17. 05. 2013
Ředitelské volno platí pro všechny žáky školy.
13. 05. 2013
Upozornění pro maturitní ročníky - gymnázium Stavbařů 5 Příspěvek na dojíždění pro žáky 4. roč. (gymnázium) bude vyplácen dne 28.5.2013 při slavnostním předávání maturitních vysvědčení. Žáci, kteří už teď vědí, že se slavnostního předávání z nějakého důvodu nebudou moci zúčastnit, nechť toto oznámí svému třídnímu učiteli před konáním ústní maturitní zkoušky.
10. 05. 2013
Upozornění pro maturitní ročníky - odloučené pracoviště Stará 99 Vyplácení "Příspěvků na dojíždění" pro obory veřejnosprávní činnost, sociální činnost a vyplácení "Příspěvků na dojíždění a Stipendia" pro obor aplikovaná chemie bude probíhat ve dnech 17. až 20. května 2013 u třídních učitelů.
Výplata probíhá dle Směrnice, která je k nahlédnutí na sekretariátu školy.
08. 05. 2013
Státní svátek ČR Den osvobození.
07. 05. 2013
Náchodská Prima sezóna v literární sekci celostátní soutěže v umělecké tvořivosti středoškoláků v kategorii próza zaznamenali naši studenti vynikající úspěch:
1. místo: Vít Škraňka (G4A)
2. místo: Matouš Vondřejka (L2)
4. místo: René Junek (O6B)
Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy!
06. 05. 2013
Úspěch našich žáků ve filmové soutěži ze 7. ročníku studentské filmové soutěže, která se konala 2. května 2013 jako součást celostátního festivalu studentské umělecké tvorby Náchodská prima sezona si přivezl tvůrčí tým Davida Koníře (septima A) ocenění studentské poroty. Gratulujeme a přejeme úspěchy i v dalších soutěžích!
02. 05. 2013 - 15. 05. 2013
Maturitní zkoušky - společná část písemné zkoušky.
01. 05. 2013
Státní svátek ČR Svátek práce.
29. 04. 2013 - 30. 04. 2013
Maturitní ročníky - "svatý" týden volno na přípravu k maturitní zkoušce.
29. 04. 2013
Projektové dny 2013 - Projekt: Outdoorový kurz Chorvatsko (Hrušková) Od 29. 4. do 7. 5. 2013 se v kabinetě E 12 vybírá doplatek 3000,- Kč. (H. Bystroňová)
25. 04. 2013 - 26. 04. 2013
Maturitní zkoušky - profilová část písemné zkoušky.
25. 04. 2013 - 26. 04. 2013
SOŠ - písemná a elektronická komunikace opis, obchodní dopis, tabulka - zkoušky Master in Communication a Master in Typing se konají pro žáky tříd E3A, V3A a V3B.

Sraz zaregistrovaných účastníků zkoušky je vždy v učebně IC1: čtvrtek v 8.30 hod - Master in Communication (E3A, V3A);
pátek v 7.30 hod - Master in Typing (V3B, E3A)
pátek v 8.30 hod - Master in Communication (V3B)
(D. Henzlová)

22. 04. 2013 - 24. 04. 2013
Maturitní ročníky - "svatý" týden volno na přípravu k maturitní zkoušce.
19. 04. 2013
Maturitní ročníky rozdávání vysvědčení za 2. pol. školního roku 2012/2013, poslední zvonění.
19. 04. 2013
Německý jazyk - Jugend Debattiert International celostátní finále v Praze - naši školu reprezentuje Jakub Beneš ze sexty, který se kvalifikoval v severočeském finále. Účastní se jako jeden ze 16 nejlepších debatujících a společně budou řešit tyto dva návrhy:
1. Měla by být v České republice zrušena osmiletá gymnázia?
2. Měli by čeští žáci po ukončení střední školy povinně absolvovat rok v dobrovolnických organizacích?

Kubovi přejeme hodně štěstí. Více informací a foto ze severočeského finále v Liberci.

18. 04. 2013
Olympiáda v programování - krajské kolo uskuteční se na naší škole - budova gymnázia Stavbařů 5, učebna C29. Propozice k soutěži.
17. 04. 2013
Německý jazyk - Studium a kariéra v Německu Představení projektu spolkové země Sasko - "Studium v Německu zdarma" (v němčině) - od 12.20 hod v učebně U3 pro třídy G4A a G4B (O8).

Jedná se o projekt Společnosti DPFA, která zahrnuje připbližně 50 škol z oblasti kolem Drážďan, včetně vyšších a bakalářských programů. Jedná se o zajímavé obory např. informatika, fyzioterapie, dietní sestra, PC zdravotní dokumentace, péče o seniory apod., některé dokonce se stipendiem (např. informatika 400-800 Eur měsíčně) nebo možností přivýdělku nedaleko čs. hranic.
Základní požadavek je maturitní znalost němčiny tj. B1-2. Studium končí získáním certifikátu s platností pro všechny země EU a garancí pracovního umístění.

Ředitel školy pro mezinárodní spolupráci DPFA Akademiegruppe bude v ČR v Ústí nad Labem ve středu 17. dubna 2013 a program představí.

Leták k programu, propagační brožura (v .pdf)

15. 04. 2013 - 01. 05. 2013
Elektronický zápis do projektů pro Projektové dny 2013 platí pro gymnázium - žáci SOŠ se přihlašují písemně v budově Stará 99 na přihlašovací archy.

Nabídka projektů pro Projektové dny 2013 (22.-24. května):

- pro žáky gymnázia (včetně návodu k přihlášení)
- pro žáky střední odborné školy

15. 04. 2013 - 17. 04. 2013
Praktická maturitní zkouška maturitní ročníky oborů SOŠ.
15. 04. 2013
Expedice BAJKAL 2013 Přidali jsme na náš web informaci o projektu zaměřenému proti diskriminaci, kterého se zúčastní naši žáci ze sexty. Projekt se realizuje díky grantu, který umožní, aby se účastníci mj. podívali do partnerských škol v Hamburku a v Novosibirsku. Zejména účast ruské školy z Novosibirska, které je největším městem Sibiře a správním střediskem Novosibirské oblasti, slibuje možnost nevšedních zážitků, včetně plánované expedice k nejhlubšímu jezera světa - Bajkalu. Více informací najdete v podrobnostech o projektu Expedice Bajkal 2013...
12. 04. 2013
Zájezd - Praha - Divadlo v Dlouhé Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách - sraz přihlášených učitelů a žáků v 16.25 hod na parkovišti před budovou SOŠ ve Staré ul. 99. Více informací o představení...
11. 04. 2013
Německý jazyk - projekt Pragkontakt – Bildungs- und Begegnungsreisen Mit uns Prag begegnen! - žáci naší letošní oktávy se zúčastní společného projektu se skupinou žáků z Brém. V budově Goethe-Institutu v Praze a v centru města budou společně řešit jazykové animace a uskuteční interaktivní procházku po centru Prahy. Tímto posledním projektem zakončí svou dlouholetou spolupráci s Nadací Brücke/Most.

Plakát k akci (v .pdf)
Podrobné informace (v .pdf)

10. 04. 2013
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd (gymnázium),
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
09. 04. 2013
Žákovské představení v KD - muzikál Vlasy pozvánka:

Srdečně zveme všechny zájemce o žákovské představení - muzikál Vlasy, které naše škola ve spolupráci se speciální školou pořádá dne 9. dubna 2013 od 16.30 hod v kinosále Kulturního domu v Ústí nad Labem.

Oficiální pozvánka na akci... (v .pdf)

Přispěvatelem je Statutární město Ústí nad Labem - záštitu převzala Bc. Zuzana Kailová, náměstkyně primátora.

08. 04. 2013
Prezentiáda 2013 - krajské kolo konalo se v budově našeho gymnázia ve Stavbařů 5. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 týmů z Ústeckého kraje. Za naši školu se zúčastnily dva týmy - "Študáci", který nakonec obsadil 3. místo a tým "Péhájé". Celkové vítězství vybojoval tým "Default Team" z Teplic. Gratulujeme!
04. 04. 2013
Akce v rámci projektu "Safety Show" prevence pro mladé řidiče - účastní se třídy G3A, G3B, O7A, O7B - v době 13.00 až 15.00 hod. Veletrh prevence v silničním provozu, pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.
03. 04. 2013
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2012/2013 žáci druhých ročníků a sext (gymnázium).

Zápis byl ukončen - všichni žáci mají zapsánu konečnou kombinaci seminářů. Přihlášením do aplikace pro zápis si můžete překontrolovat, které semináře máte pro příští školní rok zapsány. Děkujeme vám za spolupráci.

03. 04. 2013
Projektové dny 2013 - gymnázium zveřejněn seznam projektů a exkurzí pro Projektové dny 2013 na gymnáziu (22.5.-24.5.2013).

Informace k projektům najdete také na nástěnce před školní jídelnou (budova Stavbařů 5).

Přihlašování žáků k jednotlivým projektům bude spuštěno (nejpravděpodobněji) v průběhu pondělí 15. dubna - elektronickou formou (instrukce budou včas zveřejněny).

02. 04. 2013
Festival dokumentárních filmů "Jeden svět" experimentální prostor Mumie - od 8.00 - G3A, G3B, O7A, O7B, Vstupné 40,-
01. 04. 2013
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí.
28. 03. 2013 - 29. 03. 2013
Velikonoční prázdniny pro žáky školy.
28. 03. 2013
Den učitelů výročí narození J. A. Komenského.
26. 03. 2013
Výplata příspěvků na dojíždění třídními učiteli dojíždějícím žákům za období leden - březen 2013.
26. 03. 2013
Projekt EU - strukturovaný dialog mládeže "Kecejme do toho" Žáci naší školy se ve dnech 19. a 20. března 2013 zapojili do úvodního workshopu. Zapojit se budou moci v rámci pracovních skupin i do dalších aktivit projektu, například závěrečné konference (proběhne 14. května v Praze). Výstupy z workshopu budou prezentovány odborníkům a politikům právě během závěrečné konference. Další informace z workshopu...
25. 03. 2013
Český jazyk - Divadelní představení pro třídy G3B, G4A, G4B, O7A, O8 - Dům kultury Ústí nad Labem - Václav Havel: Audience + Vernisáž. Vstupné 100,- Kč. Přesun do DK během 2. vyučovací hodiny.
25. 03. 2013
Festival dokumentárních filmů "Jeden svět" experimentální prostor Mumie - od 10.00 - třídy O5A, G1A, G1B, Vstupné 40,-
23. 03. 2013
Úspěch našich žáků ve filmové soutěži Ve dnech 22. a 23. března 2013 se naši žáci ze třídy O7B (Kristýna Tlapáková, David Koníř a Ondřej Štětka) zúčastnili dvou filmových soutěží ve Dvoře Králové nad Labem, ve kterých o přízeň poroty usilovaly celkem 4 jejich krátké amatérské snímky.

Jejich filmy "Kufr" a "Úsměv prosím" obsadily druhé a třetí místo v soutěži Zlaté slunce 2013. Film "Úsměv prosím" ještě navíc získal Cenu hlavního sponzora, kterým byla Zoo Dvůr Králové nad Labem. Naše gymnázium zaznamenalo ještě jeden úspěch - Čestné uznání pro film "Hitchhiker" Patrika Beznosky ze třídy O7A. V druhé soutěži - Juniorfilm, kde soupeřily snímky z celé republiky, vybrala dětská porota film "Kufr" jako nejlepší v České republice a odborná porota ho společně s filmem "Úsměv prosím" ocenila třetí příčkou. Video "Náznak - trailer" navíc získalo Cenu internetového diváka věnovanou portálem Filmdat.cz.

Fotky z akce a filmů...

K úspěchu gratulujeme a držíme palce v dalším kole!

23. 03. 2013
Oblastní kolo recitační soutěže Dětská scéna žák primy Prokop Mikulášek zvítězil v oblastním kole recitační soutěže ve své kategorii a postupuje do krajského kola, žákyně tercie Sára Kuchařová se ve své kategorii umístila na 2. místě. Blahopřejeme! (S. Rezková)
22. 03. 2013
Olympiáda ve francouzském jazyce Žákyně G2A Kateřina Korbelová vyhrála krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce kategorie B1 a postupuje do celostátního kola. Gratulujeme! (V. Holendová)
21. 03. 2013
Večer s chemií akce při příležitosti 60. výročí chemického vzdělávání v Ústeckém kraji

Koná se pro zvané hosty od 18 hodin v prostorách restaurace Kulturního domu v Ústí nad Labem. "Večer s chemií" pořádáme ve spolupráci s partnery školy.

20. 03. 2013
Německý jazyk - Evropská dobrovolná služba v rámci semináře německého jazyka (4. ročníky) proběhne setkání s Lenou Katzinger, dobrovolnicí z Rakouska, která pracuje v Ústí nad Labem v rámci projektu Colour workroom. Tento projekt je podpořen programem EU "Mládež v akci".
20. 03. 2013
Návštěva výstavy v galerii Emila Filly žáci SOŠ se v rámci výtvarné výchovy zúčastnili komentované prohlídky "It’s not important, it’s only art..". Díla jsou ze sbírek Galerie Arsenal v polském Bialystoku a Podlaské asociace pro podporu výtvarného umění. Žáci měli možnost se seznámit se současným polským výtvarným uměním a nacházet paralely s uměním českým. Děkujeme kurátorce Tereze Novákové za prezentaci děl.

Fotogalerie z exkurze

12. 03. 2013 - 27. 03. 2013
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2013/2014 žáci letošních druhých ročníků a sext - 2. kolo výběru (Platí pro žáky vzdělávacích oborů ve Stavbařů 5).

Při sestavování rozvrhových skupin seminářů bylo vyhověno většině kombinací, zapsaných žáky. Překontrolujte, prosím, své semináře pro příští rok a v případě nejasností nebo připomínek se včas ozvěte na uvedené kontakty. Žáci, kteří nemají vybraný povinný počet seminářů (v důsledku zrušení některých nedostatečně naplněných), nechť si z možné nabídky vyberou a počet doplní. Děkujeme za spolupráci.

11. 03. 2013 - 17. 03. 2013
Jarní prázdniny pro školy v Ústí nad Labem.
08. 03. 2013
Informace pro zájemce o pronájem sportovního hřiště nabízíme možnost pronájmu školního sportovního hřiště u bývalé budovy SOŠ - ul. Stará 100. Pro další informace nebo v případě zájmu kontaktujte I. Lhotovou (tel.: 773 796 220, 472 771 307).
06. 03. 2013
Český jazyk a literatura - Upozornění pro maturanty společná část maturitní zkoušky - ústní zkouška: Žáci maturitních ročníků jsou povinni během března vypracovat seznam četby k maturitě. Pokyny pro vypracování a odevzdání stanoví vyučující v jednotlivých třídách. Nejzazší termín odevzdání: 27. března 2013.
04. 03. 2013
SOŠ - psaní všemi deseti Vítězkami školního kola pro postup do krajského kola Mistrovství české republiky v grafických disciplínách se staly Monika Mohrová a Kateřina Valčuková ze třídy V2A – obě s výkonem okolo 300 čistých úhozů za minutu. Naši školu budou reprezentovat v kategorii psaní na klávesnici 19. března 2013 v Žatci.
04. 03. 2013
SOŠ – Metodická komise PEK vyhlašuje soutěž "O nejúspěšnějšího horolezce školního roku 2012/2013". Čekáme, kdo první zdolá Mount Blue, tj. splní všechny tábory.

Aby byla soutěž spravedlivá, jsou vyhlášeny 2 kategorie:
1. pouze školní písaři
2. písaři, kteří mají domácí licenci

Čekáme na vítěze! (D. Henzlová)
26. 02. 2013
Informace pro zájemce o pronájem tělocvičny nabízíme možnost pronájmu velké tělocvičny v naší budově v ul. Stará 99 do konce školního roku, a to - každé pondělí od 19.00 – 21.00 hod, dále každý čtvrtek od 19.30 – 21.00 hod a od 1. dubna 2013 také každé úterý od 19.00 – 20.30 hod. Cena za pronájem 270,- Kč za hodinu. V případě zájmu kontaktujte I. Lhotovou (tel.: 773 796 220, 472 771 307).
25. 02. 2013 - 02. 03. 2013
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2013/2014 žáci letošních druhých ročníků a sext - 1. kolo výběru (Platí pro žáky vzdělávacích oborů ve Stavbařů 5).

Přesné instrukce budou žákům podávány v hodinách informatiky.

Po ukončení 1. kola výběru bude provedeno potvrzení obsazených seminářů a případné zrušení seminářů nedostatečně obsazených. V dalším kole budou ti, kteří nemají v důsledku zrušení některého semináře zapsán povinný počet předmětů, vybírat znovu z aktualizované nabídky.

Žáci předposledních ročníků pokračují v seminářích vybraných pro letošní rok (nemění se jejich počet, pouze se zvyšuje časová dotace).

25. 02. 2013
SOŠ - zkouška Master in Typing, Master in Communication Na 26. duben 2013 je vyhlášen termín zkoušek "Master in" z psaní na klávesnici a české obchodní korespondence (písemnost, tabulka). Zkoušky jsou koncipovány v souladu s požadavky praxe a za odborné podpory Mezinárodní obchodní komory v České republice a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. Absolventi zkoušky získají osvědčení, které dokládá jejich dovednost. Cena je stanovena na 300 Kč za jednu zkoušku. Přihlášky: D. Henzlová, B. Semrádová.
22. 02. 2013
Zeměpisná olympiáda - školní kolo pro kategorie C (tercie a kvarta) a D (střední školy) se uskuteční od 10.30 do 11.30 hod v učebně U3.

Všichni zájemci se musí přihlásit v kabinetu E12 (H. Bystroňová) do středy 20. února 2013!

20. 02. 2013
Český jazyk - Divadelní představení pro třídy G2A, G2B, G3A, G3B, O6A, O6B, O7A, O7B - Městské divadlo Most - Ladislav Stroupežnický: Naši furianti. Vstupné 80,- Kč + doprava 75,- Kč. Odjezd od hypermarketu Albert (Severní Terasa) v 8.10 hod.
20. 02. 2013
Návštěva výstavy v galerii Podhoubí » Fillovka Open třída S2A se zúčastnila výstavy v galerii Emila Filly, kterou žáky provedly kurátorka Martina Johnová a Iva Zochová, která studuje na FUD u Jiřího Kovandy a na Podhoubí vystavuje. Viz fotogalerie z akce...
14. 02. 2013
Recitační soutěže - Dětská scéna, Wolkrův Prostějov - školní kolo Sraz účastníků ve 12.30 hod v učebně U3.

Vyhodnocení školního kola recitační soutěže

Dětská scéna
III. kategorie (prima – sekunda)
1. místo – Matyáš Strašík (prima); 2. místo – Lucie Vodvářková (sekunda); 3. místo – Adéla Fišerová (sekunda), Prokop Mikulášek (prima)

IV. kategorie (tercie – kvarta)
1. místo - Wanda Jadwiga Velinská (tercie); 2. místo – Sára Kuchařová (tercie); 3. místo – Lucie Herzogová (kvinta B)

Wolkrův Prostějov
1. místo – Dana Hošková (G2A), Jan Faigl (O6B); 2. místo - Kristýna Adámková ( G2B); 3. místo – Adam Vostárek (07A); 4. místo - Štěpán Terč (07B)

Žáci postupující do oblastního kola - Dětská scéna:
– Matyáš Strašík, Lucie Vodvářková, Wanda Jadwiga Velinská, Sára Kuchařová

Wolkrův Prostějov - krajské kolo - LOUNY:
Jan Faigl, Dana Hošková, Adam Vostárek, Kristýna Adámková, Śtěpán Terč
(i další soutěžící Wolkrova Prostějova se mohou zúčastnit krajského kola)

Všem účastníkům děkujeme a postupujícím žákům gratulujeme!

13. 02. 2013 - 14. 02. 2013
Projekt Silní bez násilí jde do finále v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové se uskuteční muzikál Streetlight, na kterém vybraní žáci naší školy předají symbol projektu - putovního medvěda - a představí výsledky své práce ze seminářů, kterými pokračoval projekt v letošním školním roce.
12. 02. 2013
Olympiáda ve francouzštině - školní kolo výsledky:
kategorie B2: 1. místo - Sandra Mach, O6A; 2. místo - Marek Novotný, 1.A; 3. místo - Sabina Vlčková, 2.A
kategorie A2: 1. místo - Kateřina Korbelová, 2.A; 2. místo - Veronika Kuchynková , 2.A; 3. místo - Barbora Elen Novotná, 2.A

Gratulujeme!

11. 02. 2013
Německý jazyk - Projekt "Do Německa na zkušenou" informační setkání o možnostech studia a dalších příležitostech rozšiřování jazykových kompetencí - podrobnosti v článku Do Německa na zkušenou.

2.+ 3. hodina (8.30 – 10.15) ... O7A + O7B – skupiny Nj ... (M. Lipská)
5.+ 6. hodina (11.25 – 13.05) ... G3A + G3B ... (L. Měsíčková, M. Lipská)
Proběhne v učebně U3.

07. 02. 2013
Divadelní představení pro 1. ročníky SOŠ Žáci 1. ročníků se zúčastní v rámci výuky ČJL divadelního představení "Sluha dvou pánů" v Městském divadle v Mostě. Odjezd v 9.30 hod z parkoviště školy ve Stará 99.
07. 02. 2013
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo výsledky: I. kategorie: Vít Kořínek (O4B) - 3. místo
II. kategorie: Michaela Bártová (O8) - 2. místo

Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!

05. 02. 2013
Dějepisná olympiáda - výsledky okresního kola kategorie pro tercie, kvarty (osmé a deváté třídy), které proběhlo 29. ledna 2013:

První tři místa obsadili naši žáci - 1. Vít Kořínek (O4B), 2. Tadeáš Richter (O3), 3. Jan Nykl (O3).

Gratulujeme!
01. 02. 2013
Pololetní prázdniny pro žáky školy.
31. 01. 2013
Konec 1. pololetí školního roku 2012/2013 vydávání výpisů vysvědčení za 1. pololetí.
30. 01. 2013
Informace o prospěchu žáků SOŠ podávají učitelé jednotlivých předmětů ve svých kabinetech zákonným zástupcům v době od 16.00 do 17.00 hod. Rozpis vyučujících, předmětů a kabinetů viz Výuka - Učitelé v menu těchto stránek.
30. 01. 2013
Německý jazyk - konverzační soutěž – okresní kolo proběhlo ve dnech 29.–30. ledna 2013 v Domě dětí a mládeže Ústí nad Labem.

Umístění žáků gymnázia v jednotlivých kategoriích:
1. kategorie - I.A - Petr Zahradník O2 (3. místo)
2. kategorie - II.B - Anna Glöcknerová O3 (1. místo), Eva Švandelíková O4A (2. místo)
3. kategorie - III.A - Eva Vodňanská O7B (2. místo)

Do krajského kola zároveň postupují:
II.C – Ali Kalajev O4B a III.B – Jakub Beneš O6B

Gratulujeme!

29. 01. 2013
Koncert mladých hudebních talentů ZUŠ Neštěmice v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.

Třídy O1, O2, O3, O4B - od 9.00 do 10.00 hod.
Třídy G1A, G1B, O4A, O5A, O5B - od 10.30 do 11.30 hod.

29. 01. 2013
Informace o prospěchu žáků gymnázia podávají učitelé jednotlivých předmětů ve svých kabinetech zákonným zástupcům v době od 16.00 do 18.00 hod. Rozpis vyučujících, předmětů a kabinetů viz Výuka - Učitelé v menu těchto stránek.
28. 01. 2013 - 30. 01. 2013
Sebeobrana na ulici - bojový systém MUSADO Žáci gymnázia se ve dvouhodinových seminářích v rámci projektu "MUSADO" seznámí se základy tohoto výcviku sebeobrany a boje zblízka. A alespoň částečně se připraví na různé druhy možného napadení na ulici. Součástí každého bloku je nácvik určité situace a praktická cvičení. Semináře povedou akreditovaní instruktoři sebeobrany a boje zblízka pro AČR.
25. 01. 2013
Divadelní představení pro 3. ročníky SOŠ Žáci 3. ročníků se zúčastní v rámci výuky divadelního představení "Osudy dobrého vojáka Švejka" v Městském divadle v Mostě. Odjezd v 9.30 hod z parkoviště školy ve Stará 99.
25. 01. 2013
Dálkové studium - střední odborná škola rozvrhy pro 2. pololetí školního roku 2012/2013 najdete ve "Výuka" - "Rozvrhy hodin" na těchto stránkách.
23. 01. 2013 - 24. 01. 2013
Základy společenských věd - finanční gramotnost 3. ročníky gymnázia se zúčastní projektu Finanční gramotnost jinak, který má za cíl seznámit žáky poutavě a zábavně se světem financí. Akce proběhne ve spolupráci s KFP, s.r.o. - vzdělávací společností v oblasti financí - a za finanční podpory České spořitelny.
16. 01. 2013
Den otevřených dveří od 16.00 do 18.00 hod

(v budově Stavbařů možnost zkusit přijímačky pro OSMILETÉ gymnázium nanečisto)

16. 01. 2013
Nabídka pro rodiče a žáky: Lyžařský zájezd do Rakouska - jarní prázdniny: 9. - 14. března 2013 (přihlášky do konce ledna)- Více informací v .pdf
Cyklistický zájezd do Švýcarska - letní prázdniny: 13. - 21. červenec 2013 (přihlášky do konce února) - Více informací v .pdf
Informace podává Z. Hrušková, kabinet E11 (hruskova@gym-ul.cz)
09. 01. 2013 - 14. 01. 2013
Lyžařský kurz - Lienzké Dolomity výuka lyžování u jižní hranice Rakouska s Itálií (Východní Tyroly) pro žáky gymnázia. Odjezd účastníků je ve středu 9. ledna v 7.30 hod z dolního parkoviště u hypermarketu Albert na Severní Terase.
09. 01. 2013 - 11. 01. 2013
Německý jazykový diplom II. stupně ústní část zkoušky k získání Německého jazykového diplomu (DSD II.). Probíhá na našem gymnáziu a účastní se jí 25 žáků ze tříd O8, G4A a G4B. Tato část zkoušky se skládá z krátké přednášky na téma, které je určeno celosvětově a z prezentace na aktuální téma, kterou si žáci připravili. Samozřejmou součástí je i rozhovor se zkoušejícími na daná témata.
09. 01. 2013
SOŠ - soutěž v anglickém jazyce školní kolo.

Výsledky:
1. místo – Miroslav Prachař (E3A) – 24 b.
2. místo – David Vaněk (V2B) – 23 b.
3. místo – Michaela Veselá (V3B) – 21 b.

Výherce postupuje do okresního kola. Blahopřejeme a děkujeme všem za účast! (J. Tauchmanová)

07. 01. 2013 - 18. 01. 2013
Zkušební týdny
07. 01. 2013
Zahájení vyučování v roce 2013 po vánočních prázdninách a ředitelském volnu.
06. 01. 2013
Zahájení vyučování v novém kalendářním roce
03. 01. 2013 - 04. 01. 2013
Ředitelské volno

Rok 2012

22. 12. 2012 - 02. 01. 2013
Vánoční prázdniny na které navazuje dvoudenní ředitelské volno a víkend.
V novém roce začíná tedy vyučování pro naši školu v pondělí 7. ledna 2013.

Přejeme vám všem klidné a nerušené svátky vánoční
a mnoho zdaru a pevné zdraví do roku 2013!

21. 12. 2012
Vánoční školní akademie žáků a učitelů gymnázia - v Národním domě.

Z kapacitních důvodů budou třídy rozděleny takto:

Třídy O1 + O2 + O3 + O4A,B + 1A,B + O5A,B - konání akademie 9.00 až 10.30 hod.
Třídy L2 + 2A,B + O6A,B + 3A,B + O7A,B + 4A,B + O8 - konání akademie 10.30 až 12.00 hod.

Obědy ve školní jídelně se vydávají od 11.00 do 13.30 hod.

Organizací vánoční akademie jsou pověřeny J. Susová a S. Rezková.
Třídy jdou na vánoční akademii s třídním učitelem nebo zástupcem třídního učitele (organizační detaily je třeba řešit s nimi).

20. 12. 2012
Lyžařský kurz - Lienzké Dolomity koná se v termínu od 9. do 14. ledna 2013. Sraz účastníků je ve středu 9. ledna v 7.30 hod na dolním parkovišti u hypermarketu Albert. Informační schůzka pro účastníky se bude konat v pondělí 7. ledna 2013 o velké přestávce v předsálí tělocvičen.
19. 12. 2012
Exkurze do Německého muzea hygieny v Drážďanech výjezd žáků 1. ročníků SOŠ v rámci výuky. Interaktivní, naučná ale i zábavná prohlídka muzea bude spojena s exkurzí po pamětihodnostech města v čase adventním. Odjezd v 9.30 hod od školy, návrat okolo 17.30 hod opět ke škole.
18. 12. 2012
Jazykově poznávací exkurze Německé hygienické muzeum v Drážďanech - žáci O4B (J. Susová) a O7B (M. Lipská). Exkurze pořádaná v rámci rozšíření německých jazykových znalostí a reálií sousedního Německa. Odjezd v 8.30 hod od Hypermarketu Albert na Severní Terase. Cena 120,- Kč za autobus a 2 EUR na vstup - více info kabinet F11. (M. Lipská)
17. 12. 2012
Angličtina - Annual English Essay Competition Kabinet anglického jazyka i letos vyhlašuje soutěž v psaní esejí v angličtině ve spolupráci s Open Society Foundation-Bratislava. Soutěž je určena pro žáky třetích a čtvrtých ročníků a uskuteční se od 13.30 v budově gymnázia, učebna F28. Více informací v kabinetu F10. (J. Konířová)
13. 12. 2012
SOŠ - Vánoční datel tradiční soutěž v psaní na klávesnici proběhne od 10.35 hod v učebně IC1 (budova SOŠ). Je určena pro žáky 1. a 2. ročníků oborů VES a SC. Informace a přihlášky do soutěže získáte u vyučujících PEK a TEA. (D. Henzlová)
13. 12. 2012
Jazykově poznávací exkurze - Vánoce v Drážďanech V rámci dlouholetého projektu "Sasko – náš soused" se třída oktáva zúčastní jazykové exkurze do Drážďan. V letošním roce je součástí projektu prohlídka Zwingeru, již tradiční vánoční koncert v Kreuzkirche a pravá zimní atmosféra na nejstarším vánočním trhu v Německu. (L. Měsíčková)
11. 12. 2012
Základy společenských věd Studentské prezidentské volby na naší škole. Volební místnost (učebna U1) bude otevřena od 7.20 do 15.00 hod. Informace o jednotlivých kandidátech a pokyny pro voliče naleznete na nástěnce ve 2. patře pavilonu C. (I. Gunarová)

Doplněno:
Výsledky a účast na našem gymnáziu...

05. 12. 2012
Olympiáda z angličtiny pro kategorii prima+sekunda se koná od 13.30 hod v učebně F28. (J. Konířová)

Doplněno:
Výsledky školního kola v kategorii prima+sekunda:
1. místo - Jan Mátl (O2)
2. místo - Hoang Ngoc Hung (O1)
3. místo - Fárová Martina (O2) a Zahradník Petr (O2)
Blahopřejeme k úspěchu a všem děkujeme za účast.

05. 12. 2012
Literární Ústí 2012 v 10. ročníku soutěže zaznamenali velký úspěch žáci naší školy (a to při rekordním počtu 95 účastníků v soutěži). Vítězství ve svých kategoriích dosáhli:
 • Prokop Mikulášek (O1)
 • Kateřina Šebková (O4B)
 • Lucie Herzogová (O4B)
 • Vít Škraňka (G4A)
 • Matouš Vondřejka (2L)
Výsledky na stránkách Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem.
04. 12. 2012
Tipovací soutěž proběhla na Dni otevřených dveří v budově SOŠ, vyhrává žákyně Fakultní základní školy v Ústí nad Labem - Kristina Linhartová. Výhra jí bude předána osobně na základní škole. Blahopřejeme a věříme, že se budeme od září setkávat.
04. 12. 2012
Německý jazykový diplom II. stupně písemná zkouška.

Doplněno:
Této první části zkoušky se zúčastnilo 25 žáků ze tříd O8, G4A a G4B. Písemná část zkoušky má tři části: porozumění textu, poslech a písemná práce. Zkouška se skládá pouze jednou v roce. Na začátku ledna čeká na gymnazisty ještě 2. část - ústní zkouška.

Několik fotografií...

29. 11. 2012
Informace pro zájemce o pronájem tělocvičny nabízíme pronájem tělocvičny v naší budově v ul. Stará 99 (bývalá střední průmyslová škola), a to - každou středu od 16.00 – 17.30 hod, pronájem 270,- Kč za hodinu. V případě zájmu kontaktujte I. Lhotovou (tel.: 773 796 220, 472 771 307).
28. 11. 2012
Den otevřených dveří srdečně zveme zájemce o studium na prohlídku obou budov naší školy!

Budova v ul. Stavbařů 5: Možnost prohlídky s poskytováním informací o škole a studiu v době od 14.00 do 18.00 hod.
- Program připravený v budově gymnázia

Budova v ul. Stará 99: Pro zájemce o studium na SOŠ bude připraven film o škole a prohlídka učeben školy od 9.00 do 18.00 hod, setkání s vedením školy bude upřesněno na místě.
- Program připravený v budově SOŠ

27. 11. 2012
SOŠ - zkouška Master in Typing zkoušky z psaní na klávesnici a písemné komunikace organizovaná společností Inovace výuky - proběhne v budově odloučeného pracoviště ve Staré 99. Obsahem zkoušky je desetiminutový opis textu. Zkoušku mohou složit zájemci především ze tříd V3A, E3A, S2A, S3A a žáci 4. ročníků, kteří ji neskládali v minulém školním roce. Cena za účast na zkoušce je 300,-- Kč. Podrobné informace na stránkách společnosti Inovace výuky. Kontaktní osoba za naši školu - D. Henzlová.
23. 11. 2012
Informace pro dojíždějící žáky První příspěvek na dojíždění ve školním roce 2012/2013 bude vyplácen za období září - prosinec v termínu od 17. - 21. prosince 2012 (přesný termín se žáci dozví od třídních učitelů, kteří budou příspěvky vyplácet).

Další část příspěvků bude vyplácena vždy na konci čtvrtletí.

21. 11. 2012
Třídní schůzky

Gymnázium - budova Stavbařů 5

 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd,
 • od 17.00 hod - učebna U1 - informační schůzka o lyžařském výcviku pro rodiče účastníků ze tříd kvinta A, kvinta B, G1.A, G1.B,
 • od 17.00 hod - učebna U3 - informační schůzka k postupu přihlašování na vysoké školy pro rodiče žáků posledních ročníků,
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.

SOŠ - budova Stará 99

 • od 17.00 hod - možnost zhlédnutí výstavy ve vestibulu školy ke 40 letům Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce,
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
20. 11. 2012
Informace pro maturitní ročníky Postup přihlašování k maturitní zkoušce - jarní termín 2013.
19. 11. 2012
Pišqworky 2012 - krajské kolo koná se v naší škole - budova Stavbařů 5, učebna U3 a U3a, začátek od 8.30 hod.

Doplněno: - Výsledek krajského kola:
Turnaje se zúčastnilo celkem 16 týmů z celéjo kraje a tým reprezentujíci naši školu "Poslední vzdor" (Daniel Kolář, Petr Voleš, Vuong Do Bao, Michaela Beranová, Kristýna Tauchmanová) obsadil první přičku! Postupuje tak do celorepublikového kola, které se bude konat 30. listopadu v Brně na Masarykově univerzitě.
Gratulujeme a držíme palce!

Fotogalerie z akce... (na FB stránce pořadatele).

15. 11. 2012
SOŠ - Český jazyk - Divadelní představení žáci 4. ročníků SOŠ zhlédnou divadelní zpracování novely "Soukromá vichřice" od Vladimíra Párala v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Návštěva představení se uskuteční místo výuky v dopoledních hodinách, vstupné 70 Kč.
14. 11. 2012
Německý jazyk - konverzační soutěž koná se od 14.30 hod v učebně B15 - určeno pro žáky 1.-3. ročníků, kvinty, sexty a septimy. (D. Hlavatá)
14. 11. 2012
Dějepisná olympiáda výsledky školního kola:
1.místo: Vít Kořínek (O4B), 2.místo: Jan Nykl (O3), 3.místo: Tadeáš Richter(O3).
Ostatní postupující (minimálně 60% úspěšnost): Havlíčková, D. (O3), Kernalová, M. (O3), Vejlupek, Š. (O3), Rajchert, J. (O3), Husáková, V. (O3). Gratulujeme! (L. Freibergová)
12. 11. 2012 - 15. 11. 2012
Bobřík informatiky informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
 • PO 12. 11. - kategorie Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
 • ÚT 13. 11. - kategorie Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • ST 14. 11. - kategorie Kadet (tercie a kvarta)
 • ČT 15. 11. - kategorie Benjamin (prima a sekunda)

Informace pro zapsané žáky: Seznamy vybraných účastníků a přesné informace k účasti najdete na vývěsce ve vestibulu školy.

12. 11. 2012
Expedice Eiger v rámci projektového týdne organizujeme školní výjezd do nejatraktivnější alpské země - Švýcarska. Více informací na webu cestovní kanceláře. Přihlašování probíhá již nyní v kabinetu C26. (L. Nebřenský, P. Doubrava)
12. 11. 2012
Německý jazykový diplom II.stupně pilotní zkouška se koná na naší škole.
11. 11. 2012
Studijní exkurze do Parlamentu ČR Dne 30. října 2012 se vypravili žáci třídy V4A společně s vyučujícími M. Křičkovou a M. Lexovou na pozvání senátora Jaroslava Doubravy do hlavního města obohatit své znalosti z veřejné správy a práva. Po zajímavé prohlídce několika pražských památek a významných staveb navštívili také Senát a Poslaneckou sněmovnu ČR. Více informací a fota z akce.
10. 11. 2012
Německý jazyk - projekt EU Ve dnech 21. - 28. října 2012 se žáci 1. ročníku gymnázia Filip Morštadt a Marek Zrzavecký zúčastnili týdenního pobytu "EU Programm Jugend in Aktion" v Bad Marienbergu. Více informací o pobytu.
09. 11. 2012
Pišqworky 2012 - oblastní kolo II. druhý turnaj tohoto kola. Tentokrát se účastní také týmy z naší školy. Z tohoto turnaje vzejdou postupující do kola krajského. Držíme našim zástupcům v soutěži palce!

Doplněno - Informace o výsledku:

Do krajského kola (bude se konat 19. listopadu opět na naší škole) postoupily dva týmy reprezentující naši školu. Z prvního místa poustoupil tým Poslední vzdor (Daniel Kolář, Petr Voleš, Vuong Do Bao, Michaela Beranová, Kristýna Tauchmanová) A druhého místa dosáhli, tím také postupují, žáci týmu Houbi (Miroslav Vlasák, Tadeáš Kolář, Lukáš Blažej, Jakub Beneš a Vojtěch Lederer)

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole!

08. 11. 2012 - 09. 11. 2012
Výstava Vzdělávání 2013 XV. ročník přehlídky možností středoškolského vzdělávání - pořádáme v budově naší školy ve Staré ul. 99.

Představí se střední školy Ústeckého kraje se širokou nabídkou vzdělávacích oborů. Odborníci ze škol i z úřadu práce budou poskytovat informace o možnostech vzdělávání v kraji, ale i o dalších oborech v rámci celé republiky. Výstava je určena žákům posledních ročníků ZŠ a jejich rodičům.

Přijďte se podívat:

 • čtvrtek 8. listopadu ... 9.00 - 17.00 hod
 • pátek 9. listopadu ... 8.00 hod - 16.00 hod
Fotogalerie z 1. dne výstavy
08. 11. 2012
Dějepisná olympiáda malé gymnázium - školní kolo. Začátek od 13.30 hod v učebně F5. Téma: Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Zájemci se mohou zapisovat na seznam vyvěšný na dveřích kabinetu F12. (L. Freibergová)
07. 11. 2012
Německý jazyk - konverzační soutěž V listopadu proběhnou školní kola konverzační soutěže v německém jazyce.
1. kategorie – O2, 8.11.2012, 10.30 hod, F4
2. kategorie – O3, O4A, O4B, 22.11.2012, 12.30 hod, F17
3. kategorie – 1.-3. ročník, kvinta-septima, 14.11.2012, 14.30 hod, B15
07. 11. 2012
Anglický jazyk - konverzační soutěž – kategorie tercie-kvarta – se koná 21. listopadu od 14.15 hod v učebně B14. Zájemci se mohou hlásit v kabinetu B20 (pavilon B) do 20. listopadu. (E. Vaňková)
07. 11. 2012
Výtvarná výchova Dne 31. října navštívili žáci naší školy spolu s vyučující M. Lexovou výstavu "Datascape" Daniela Hanzlíka ve výstavní síni Galerie Emila Filly, budova Schifr-AC, s. r. o. (areál Severočeské armaturky). Studenty provedl výstavou kurátor. Celá expozice se věnovala novým výtvarným možnostem, propojení obrazu, zvuku a počítače. Žáci zde získali nové náměty do hodin výtvarné výchovy.
07. 11. 2012
Volby do školské rady výsledky voleb do školské rady
Tito zástupci byli v 2. kole volby zvoleni většinou hlasů:

A) Volba zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

 • Karel Jungbauer - rodič
 • Petr Kolátor - zletilý žák
 • Alena Remešová - rodič

B) Volba pedagogických pracovníků

 • Oldřich Ježek - učitel
 • Bohumila Janovská - učitelka
 • Vlasta Holendová - učitelka
07. 11. 2012
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo výsledky:
I. kategorie: 1. Tadeáš Richter (O3), 2. Vít Kořínek (O4B), 3. Jan Nykl (O3)
II. kategorie: 1.- 2. Michaela Bártová (O8) + Karolína Myšková (G3A), 3. Karel Maršálek (O5B)
První dva soutěžící postupují do okresního kola. Blahopřejeme!
05. 11. 2012
Pišqworky 2012 - oblastní kolo I. Dnes v budově naší školy ve Stavbařů 5 proběhl první ze dvou oblastních turnajů pIšQworek. V turnaji se utkalo 10 týmů z Ústí nad Labem. Vítězný tým ELO HELL ze Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické dále postupuje do krajského kola. Report a fotky si můžete prohlédnout na stránce hlavního organizátora turnaje.

Druhý turnaj oblastního kola proběhne v pátek 9. listopadu. Tohoto kola se zúčastní i studenti z naší školy.

Všem týmům gratulujeme a přejeme hodně štěstí týmům ve druhém oblastním turnaji!

31. 10. 2012
Volby do školské rady zveřejňujeme kandidátní listiny pro 2. kolo voleb do školské rady naší školy:

Druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 5. a 6. listopadu 2012.

29. 10. 2012
Olympiáda v českém jazyce - školní kolo I. kategorie - tercie, kvarta
II. kategorie - 1.- 4. ročník, kvinta - oktáva
Sraz přihlášených účastníků v 11.20 hod. v učebně U3 a U3a.
28. 10. 2012
SOŠ - Zahraniční stáž (EU: Leonardo da Vinci) Za podpory fondů Evropské unie měli žáci tříd odborné školy možnost v září tohoto roku vycestovat do SRN na třítýdenní stáž. Stáž byla zaměřena na vykonávání praxe v domovech pro seniory. Tohoto (již druhého) běhu se zúčastnilo celkem 16 účastníků ze tříd: S4A, S4B, V4A, E3A a V3B. Můžete si také přečíst, jak sami žáci popisují svůj pobyt u německého partnera.

25. 10. 2012
Turnaj ve stolním tenisu v budově naší školy ve Staré 99 se uskutečnilo 24. října 2012 okresní kolo středoškolského poháru - jako pořadatelé akce zveřejňujeme výsledky okresního kola. (M. Brigadoi)
22. 10. 2012
Konference Forum 2000 účast žáků společenskovědního semináře - více informací z akce.
21. 10. 2012
Účast žáků na Filmovém festivalu B16 mladá tvorba Žáci naší školy se v sobotu zúčastnili soutěže v rámci Malého filmového festivalu mladé tvorby B16 a se svým filmem "Náznak" se umístili na 3. místě v kategorii 17 až 20 let. Tvůrčí tým tvoří: David Koníř, Anna Nguyenová, Ondřej Štětka, Kristýna Tlapáková (septima B) a Jan Kohl (G4.B). Gratulujeme k úspěchu a přejeme mnoho zdaru v dalších soutěžích.

Více informací o soutěži "B16 mladá tvorba".

19. 10. 2012
Svaz chemického průmyslu České republiky Zástupci naší školy se na konci září zúčastnili slavnostního "Večera s českou chemii" v Národním technickém muzeu, který se konal při příležitosti 20 let založení Svazu chemického průmyslu České republiky. Naše škola je členem tohoto svazu. Více informací z akce.
18. 10. 2012
Koncert pop-rockového sboru Fusion účastní se třídy: tercie, kvarta A, kvarta B, kvinta A a G1.A + G1.B. Podrobné informace pro žáky k organizaci účasti předávají žákům a rodičům třídní učitelé. Koncert se koná v rámci Fusion Tour 2012.

Fusion je projekt pro dospívající mládež, které nabízí smysluplné trávení volného času zapojením se do činnosti hudebního tělesa. Kromě jiného tak přispívá k prevenci rizikového chování mládeže. V Ústí nad Labem se tento projekt připravuje ke spuštění a to ve spolupráci se školským odborem města. Více informací o projektu najdete na stránkách Křesťanské akademie mladých.

18. 10. 2012
Veletrh vzdělávání Ve dnech 16. a 17. října se škola zúčastnila Veletrhu vzdělávání v Litoměřicích. Během těchto dvou dnů navštívily litoměřický dům kultury stovky žáků základních škol litoměřického okresu. Škola představila svou nabídku vzdělávacích programů pro příští školní rok. Děkujeme všem učitelům a žákům, kteří při organizaci akce pomáhali.
16. 10. 2012
SOŠ - zkouška Master in Typing zkoušky z psaní na klávesnici a písemné komunikace organizuje Inovace výuky, o. p. s., v souladu s požadavky praxe a za odborné podpory Mezinárodní obchodní komory České republiky a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. Absolventi zkoušky získají osvědčení, které dokládá jejich dovednost.

Zkouška proběhne 27. listopadu 2012 na naší škole v budově odloučeného pracoviště ve Staré 99. Obsahem zkoušky je desetiminutový opis textu. Bližší informace a přihlášky u D. Henzlové. Zkoušku mohou složit zájemci především ze tříd V3A, E3A, S2A, S3A a žáci 4. ročníků, kteří ji neskládali v minulém školním roce. Cena za účast na zkoušce je 300,-- Kč. Podrobné informace na stránkách společnosti Inovace výuky.

Státní zkoušky z grafických disciplín jsou stále pozastaveny, byly zahájeny práce na novele školského zákona, která zakotví předmětné zkoušky jako státní. (D. Henzlová)

15. 10. 2012
SOŠ - poděkování žákům oboru sociální činnost Hned od začátku nového školního roku se žáci 2. - 4. ročníku oboru sociální činnost začali aktivně zapojovat do akcí pořádaných různými institucemi, poskytujícími sociální služby. Jejich víceméně dobrovolnická práce bývá vždy oceněna pochvalou a uznáním od pořádajících institucí, ale protože svou činností přispívají i k šíření dobrého jména naší školy, zasluhují pochvalu a poděkování také od nás.
14. 10. 2012
Krajské kolo AŠSK ve fotbalu Družstvo našich fotbalistů zvítězilo v krajském kole Asociace školských sportovních klubů a postupuje do celostátního finále. Gratulujeme. (Z. Hrušková)

1. foto školního družstva, 2. foto školního družstva

09. 10. 2012
Turnaj v piškvorkách - školní kolo Jedná se o součást celostátního turnaje v piškvorkách pIšQworky 2012. V rámci tohoto školního kola budou vybrány dva týmy žáků gymnázia, které nás budou reprezentovat na oblastním kole této soutěže. Začátek turnaje je plánován na 14.30 hod v učebně U3.

Průbežné výsledky školního kola můžete sledovat online na adrese: challonge.com/gymul_pisqworky2012.

08. 10. 2012
Fotbalový turnaj ústeckých středních škol Dnes se náš tým pod vedením M. Brigadoie umístil na pěkném 3. místě ve fotbalovém turnaji. Medailová sestava: J. Blažek, Z. Grosman, R. Balog, M. Batryn, J. Jindřich, V. Přibyl, T. Kuna, P. Leschák, M. Sak, P. Kolátor, K. Glasl. Gratulujeme!
08. 10. 2012
Volby do školské rady Oznámení - ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.
 • 1. kolo: pondělí 22. a úterý 23. října 2012 v době od 9.00 do 15.00 hod
 • 2. kolo: pondělí 5. a úterý 6. listopadu 2012 v době od 13.00 do 15.00 hod

Oficiální oznámení a podrobnosti (v .pdf).

05. 10. 2012
Zeměpisně-ekologický kroužek Oslovujeme všechny příznivce přírody, zeměpisu, ekologie a her. Svoji činnost zahajuje školní zeměpisně-ekologický kroužek (ZEK), kde najdete od každého trochu. Jestliže máte chuť a čas, přihlaste se v kabinetu E12 u H. Bystroňové, kde získáte i další informace.
01. 10. 2012 - 03. 10. 2012
Akce ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou Exkurze v odděleních odborné literatury a beletrie (pro G1A, G1B, O5A, O5B platí sraz v 7.55; výuka od 10.30 hod).
 • pondělí 1. října 2012
  G1A: 8.00 Velká Hradební, 9.00 Churchillova
  G1B: 8.00 Churchillova, 9.00 Velká Hradební
 • úterý 2. října 2012
  O5A: 8.00 Velká Hradební, 9.00 Churchillova
  O5B: 8.00 Churchillova, 9.00 Velká Hradební
 • středa 3.října 2012
  O4B: soutěž Happening 5x5x5x5 (pokyny účastníkům předá třídní učitelka)
01. 10. 2012
Český jazyk Školní seznam literárních děl pro školní rok 2012/2013 - pro třídy G4A, G4B, O8 - zveřejněn na stránce českého jazyka. V tomto školním roce se předpokládá pouze jedna úroveň maturitních zkoušek, pro kterou platí seznam se 75 tituly knih. Do schválení příslušných legislativních změn bude na stránkách školy umístěn i seznam pro tzv. vyšší úroveň (110 knih).
Na stejné stránce najdete i seznam knih pro SOŠ - obor aplikovaná chemie. Aktualizováno: Přidán seznam také pro ostatní obory SOŠ.
01. 10. 2012
Kroužek sportovní gymnastiky Ve středu 3. října 2012 zahajuje svoji činnost kroužek sportovní gymnastiky. Stejně jako minulý školní rok se budeme vídat od 14.00 do 15.30. Vítáni jsou všichni se zájmem o pohyb, tedy i negymnasté. (H. Bystroňová)
01. 10. 2012
Outdoorový kurz v projektovém týdnu - Chorvatsko 17. - 26. května 2013 se koná kurz s touto náplní: jachtink, windsurfink, jízda na mořských kajacích, sjezd krasové řeky Zrmanji, horolezení v NP Paklenica atd. Bližší informace najdete v informačním letáku. Přihlašování je již nyní možné v kabinetech TV. (Z. Hrušková)
28. 09. 2012
Státní svátek ČR Den české státnosti.
27. 09. 2012
Seznamovací kurzy prvních ročníků Ve dnech 6.-7. září se třídy G1A a G1B zúčastnily seznamovacího kurzu v Jizerských horách (chata Artur u Janova nad Nisou). Jaké to bylo? To se dozvíte z fotek, které jsme pro vás umístili na naši stránku na Facebooku ... fotogalerie s G1A, a fotogalerie s G1B.
21. 09. 2012
Projekt Národního muzea projekce nového českého filmu "Ve stínu" v 8.30 hod v kině Lucerna a následná beseda s historikem PhDr. Pavlem Doušou, Ph.D a s tvůrci filmu - režisérem Davidem Ondříčkem, hercem Ivanem Trojanem a hudebníkem Janem P. Muchowem, která se uskuteční v 11.00 hod ve Sněmovně lidu (Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1 - bývalé Federální shromáždění). Cena vstupenky 70,- Kč + záloha na dopravu 180,- Kč. Zúčastní se třídy 08 (celá třída) + G4.A, G4.B (dějepisný seminář). Sraz účastníků v 6.25 hod na hlavním nádraží v Ústí nad Labem. Více informací o filmu na stránkách: http://www.vestinufilm.cz.
21. 09. 2012
Turnaj v piškvorkách pIšQworky 2012. Zájemci o účast na turnaji v piškvorkách mají možnost vytvořit pětičlenné týmy, z nichž tři nejúspěšnější ve školním kole, budou reprezentovat naši školu na oblastním turnaji. Svůj tým můžete přihlásit do 5. října u koordinátora školy T. Jančíka (kabinet IVT), žáci ze Staré 99 mohou svou přihlášku provést také u Z. Holinkové. Více informací o turnaji naleznete na stránkách soutěže.
21. 09. 2012
Streetlight - Silní bez násilí pokračujeme, první víkendový seminář!

Kdy? ... 30. září - 1. října 2012
Kam? ... Camp Jordán, Opárenské údolí
Kolik? ... 30 + 5 náhradníků

(Dopis pro rodiče účastníků
Program pro účastníky.)
17. 09. 2012
Ústecký půlmaraton Naše škola se již podruhé podílela na organizaci Ústeckého půlmaratonu. V letošním roce jsme také měli zastoupení v soutěži štafet, kde naši žáci obsadili první dvě místa. Všem, kteří pomáhali s přípravou a realizací úspěšného průběhu akce děkujeme a zároveň gratulujeme závodníkům.
13. 09. 2012
Pojeďte s námi do Anglie! V letošním školním roce opět organizujeme dlouho očekávaný zájezd do Anglie, který se uskuteční v květnu - červnu 2013. Podrobnosti najdete v programu zájezdu (v .pdf). Zájemci se mohou zapisovat na dveřích kabinetu B20 do 12. října 2012.
12. 09. 2012
Informace pro maturanty kteří vykonávali státní maturitní zkoušku v podzimním termínu na naší škole:

Žáci SOŠ (dříve Stará 100) a bývalé SPŠ Stará 99, kteří konali maturitní zkoušku - písemnou část v podzimním termínu si můžou vyzvednout maturitní vysvědčení ve čtvrtek 13. září 2012 od 13.00 do 15.00 hod v budově Stará 99 (bývalá SPŠ chemická).

Žáci SOŠ (dříve Stará 100) a bývalé SPŠ Stará 99, kteří konali ústní část podzimní maturitní zkoušky si maturitní vysvědčení budou vyzvedávat v týdnu od 17. září 2012 od 13.00 do 15.00 hod také v budově Stará 99.

Žáci gymnázia, kteří konali maturitní zkoušku - písemnou část v podzimním termínu, budou k vyzvednutí maturitních vysvědčení vyzváni telefonicky. Svá vysvědčení si budou vyzvedávat v budově gymnázia (ve Stavbařů 5).

Žáci z ostatních středních škol, kteří konali maturitní zkoušku v podzimním termínu u nás, tj. ve spádové škole v ul. Stavbařů 5, si musí výsledky maturitní zkoušky a maturitní vysvědčení vyřídit na své střední škole.

11. 09. 2012
Divadelní představení Městské divadlo Most - hra Sluha dvou pánů. Zúčastní se třídy: G2A, G2B, O5B, O6A, O6B, L2. Sraz v 8.10 hod na parkovišti u hypermarketu Albert. Vstupné + doprava: 160,- Kč. (S. Rezková)
11. 09. 2012
Změna rozvrhu hodin Výuka pro žáky i učitele v obou budovách školy končí 5. hodinu, tj. ve 12.10 hod. Zbytek výuky odpadá.
Doba pro výdej obědů je v úterý 11. září v obou budovách změněna na 11.30 - 13.00 hod.
Změna rozvrhu se netýká tříd, které jedou do mosteckého divadla, tato akce dále platí.
K této změně rozvrhu dochází z důvodu umožnění účasti na pohřbu našeho kolegy pana Vladimíra Sasky.
11. 09. 2012
Informace pro maturitní ročníky Maturanti, kteří skládali státní maturitní zkoušku v podzimním termínu, mohou pro zjištění svého výsledku volat I. Lhotovou - tel. číslo: 773 796 220. Nebo osobně - budova Stará ul. 99.
11. 09. 2012
Dálkové studium - střední odborná škola rozvrhy pro 1. pololetí školního roku 2012/2013 najdete ve "Výuka" - "Rozvrhy hodin" na těchto stránkách.
10. 09. 2012
Burza učebnic od 13 hod. - pavilon F.
05. 09. 2012
Smuteční oznámení

S velikou lítostí sdělujeme, že dne 5. září 2012 zemřel náš drahý kolega Vladimír Saska.
Pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast.

Michal Šidák, ředitel školy
a všichni zaměstnanci školy


Poslední rozloučení se koná 11. září 2012 ve 13.00 hod v malé obřadní síni Nového krematoria v Ústí nad Labem - Střekově.

03. 09. 2012
Začátek školního roku 2012/2013 zahájení výuky pro žáky nižšího i vyššího stupně gymnázia začíná od 8.30 hod.
Žáci budoucích 1. ročníků zahajují výuku tak, jak je uvedeno v informačním dopise.
03. 09. 2012
Oznámení k opravným maturitním zkouškám Profilová písemná práce z chemie se koná dne 3. září 2012 od 8.30 hod v budově gymnázia, ul. Stavbařů 5, Ústí nad Labem, učebna C19.

Společná ústní a profilová ústní část maturitní zkoušky a dále praktické maturitní zkoušky proběhnou ve dnech 11. a 12. září 2012 od 8 hod v budově bývalé SPŠ chemické, ul. Stará 99, Ústí nad Labem. Časový harmonogram zkoušek pro podzimní termín školního roku 2011/2012.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky - podzimní termín školního roku 2011/2012 stanovený společností CERMAT (v .pdf, 223 KB).

31. 08. 2012
Streetlight - Silní bez násilí pokračujeme, pojeďte s námi!

Kdy? ... 14. - 15.září 2012
Kam? ... Camp Jordán, Opárenské údolí
Kolik? ... 30 + 5 náhradníků

Zapište se na listinu, která bude vyvěšena 3. září v 8.00 na dveře kabinetu C25 ve 2. patře pavilonu C.
(Další informace.)
29. 07. 2012
SysAdminDay SysAdminDay
30. 06. 2012 - 02. 08. 2012
Hlavní (letní) prázdniny

V době prázdnin je provoz pro veřejnost omezen na dobu od 8.00 do 12.00 hod. Ve dnech 3. - 10. srpna 2012 je z důvodu čerpání dovolené škola uzavřena zcela.

Potvrzení o studiu vydáváme pouze na školní rok 2011/2012 (v případě formuláře pro Dopravní podnik lze potvrdit také školní rok 2012/2013).
Potvrzení o studiu na školní rok 2012/2013 vydáváme až od 27. srpna 2012 (v případě, že dotyčný žák nebude vykonávat opravné nebo dodatečné zkoušky).
Budoucím 1. ročníkům může být potvrzení o studiu vystaveno až 3. září 2012.

Děkujeme za pochopení.


Další informace k nadcházejícímu školnímu roku

Výuka střední odborné školy se od září přesouvá z budovy SOŠ v ulici Stará 100 do budovy bývalé SPŠ ve Staré ulici 99.

V dubnu proběhlé měření Krajské hygienické stanice v prostorách školy nezjistilo žádnou zvýšenou koncentraci minerálních a azbestových vláken. Budovy jsou tak nadále vhodné pro výuku bez nutnosti jakýchkoliv mimořádných opatření.

Informační dopisy k zahájení studia pro 1. ročníky

Rozpis opravných zkoušek - za 2. pololetí šk. roku 2011/2012 pro žáky s nedostatečnou (v .pdf, jen iniciály jmen, pro gymnázium)
Rozpis dodatečných zkoušek - za 2. pololetí šk. roku 2011/2012 pro neklasifikované žáky (v .pdf, jen iniciály jmen, pro gymnázium)

Informace k cenám obědů

Oznamujeme, že cena obědů v naší školní jídelně (nezměněna po 1. lednu 2012, kdy se zvýšila DPH na potraviny) byla, po vyhodnocení dopadů změny výše DPH do cen potravin, zvýšena o 1,- Kč na porci s platností od 27. srpna 2012. Děkujeme za pochopení.

28. 06. 2012
Projekt - Silní bez násilí ještě nekončíme! Nabízíme pokračující semináře, navazující zážitkové aktivity, možnost pokračovat ve studentských mini-projektech. Podrobnější informace v dopise (v .pdf). Přemýšlejte, zvažujte, rozhodněte se! V září rozjíždíme přihlašování pro skupinu 30 nadšenců. (I. Gunarová)
27. 06. 2012
Informační schůzka pro rodiče nově přijatých žáků zveme vás na informační schůzku se zástupci školy, která se uskuteční ve středu 27. června 2012 v budově gymnázia, ulice Stavbařů 5, Ústí nad Labem.

Pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků čtyřletého gymnázia se schůzka koná od 16.00 hod,
pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků osmiletého gymnázia a přírodovědného lycea od 16.30 hod.

Na informační schůzce budou sděleny veškeré potřebné informace k zahájení studia od 3. září 2012.

27. 06. 2012
Informace o prospěchu žáků podávají učitelé jednotlivých předmětů ve svých kabinetech zákonným zástupcům v době od 16.00 do 18.00 hod. Rozpis vyučujících, předmětů a kabinetů viz Výuka - Učitelé v menu těchto stránek.
24. 06. 2012
Základy společenských věd soutěž EUROPASECURA - krajské kolo. Tři naše tříčlenné týmy ze tříd 07, 06A a 06B získaly všechna tři první místa. První dvě družstva postoupila do celonárodního klání, které probíhalo celotýdenně pod záštitou Armády ČR a ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR ve vojenském prostoru Brdy. Petr Voleš z 07 se dokonce právě vrátil ze třídenního pobytu v Bruselu. Gratulujeme všem soutěžícím. (E. Švecová)
24. 06. 2012
Základy společenských věd akce "Dopisy v ulicích" - 3 minuty stačí a můžete pomoci zachránit člověka. Studenti třídy 06A a jednotlivci z 06B, 2A a 2B se 8. června zúčastnili podpisové kampaně na podporu tří nespravedlivě vězněných lidí. Studenti naší školy byli jednou ze sedmi škol v sedmi městech a budou 25. června zástupci Amnesty International oficiálně vyhlášeni jako nejlepší tým, kterému se podařilo nashromáždit více než tisíc podpisů. Blahopřejeme. (E. Švecová)
19. 06. 2012
Promítání školních filmů letošních druháků a sextánů a možná přidáme i oktávu... - Výběr z letošní úrody filmů natočených na IVT... Začínáme ve 14.30 v učebně U3. (Předpokládaná délka promítání do 16.00 hod.)
14. 06. 2012
Kampaň za prezentaci němčiny Vybraní žáci ze tříd tercie B, sexta B, 2.A, 2.B, kvinta B, 1.A, 1.B a septima se pod vedením svých vyučující budou spolupodílet na akci Šprechtíme. Na pódiu na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem předvedou něco z toho, co je v němčině baví a co by se mohlo líbit i ostatním.

Přidána fotogalerie z akce.

14. 06. 2012
Německý jazyk Žáci septimy získali 1. místo v národní soutěži Wie gut kennen Sie Deutschland?, která se uskutečnila během školního roku 2011-2012 pod záštitou Velvyslanectví SRN v Praze. Slavnostní předávání ceny proběhne na velvyslanectví v Lobkovickém paláci na Malé Straně 21.června 2012 za přítomnosti německého velvyslance Detlefa Lingemanna. Setkání budou přítomni i pozvaní novináři.
14. 06. 2012
Informace pro maturitní ročníky Žáci třídy 4.B a oktáva si mohou u svého třídního učitele vyzvednout protokol o výsledku společné části maturitní zkoušky, a to od pátku 15. června 2012. Žáci třídy 4.A si tento protokol mohou vyzvednout také u třídního učitele, ale až od pondělí 18. června 2012.
13. 06. 2012
11. 06. 2012 - 22. 06. 2012
Zkušební týdny
09. 06. 2012 - 10. 06. 2012
Ústecká koloběžka 2011 - 24hodinový závod koloběžek 16. ročník tradičního maratónu. Proběhne v parku na Severní Terase v okolí naší školy, která poskytuje základní zázemí. Jedná se o seriózní i recesně pojaté OPEN závody pro všechny lidi bez omezení věku a pohlaví, kteří se chtějí bavit nebo si 24hodinovou jízdou dokázat co zvládnou a vydrží.
Akci pořádá Ústecký klub koloběhu - pravidla, podrobnosti, možnost se přihlásit.

Informace o průběhu několika předchozích ročníků (do roku 2008) najdete v archivu on-line zpravodajství školního časopisu TlachaPost na kolobeh.gym-ul.net.

01. 06. 2012
Maturitní ročníky Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Zahájení pro rodiče a vyučující je od 16.30 hod. Předpokládaný konec akce je stanoven do 18.30 hod. Maturanti a účinkující se shromáždí před divadlem a v 16.00 hod se pod vedením V. Kazdy přesunou do divadelního sálu. (Platí pro gymnázium.)
30. 05. 2012
Turnaj ve futsalu Gratulujeme týmu našeho gymnázia, který pod vedením S. Petráčka, dnes obsadil 5.-6. místo v celorepublikovém turnaji středních škol! Mezi úspěšné střelce gólů se zapsali: J. Blažek, J. Jindřich, M. Vlasák, V. Prokůpek, M. Batryn, K. Glasl a P. Kolátor. Foto a podrobnosti z turnaje budou na těchto stránkách následovat.
29. 05. 2012
Informace pro žáky - Příspěvek na dojíždění Žáci 4. ročníků, kteří složili úspěšně maturitní zkoušku a patří mezi dojíždějící žáky, si na sekretariátě školy vyzvednou příspěvek na dojíždění za duben - květen 2012, a to v termínu 1. června nebo 4. června 2012 v čase od 7.30 do 14.00 hod.
24. 05. 2012
Projektové dny 2012 - představení pro žáky školy Představení projektu "Silní bez násilí" - Sraz žáků, kteří nejsou zapojeni v nácviku muzikálu v rámci projektu, v 9.30 hod u Sport centra Sluneta (na Klíši) - žáci se na místě hlásí určenému pedagogickému dozoru. Po konci představení rozchod žáků (předpokládaný konec 11.45 hod). Ostatní vyučovací hodiny odpadají.
23. 05. 2012 - 24. 05. 2012
Projektové dny 2012 - představení Muzikál Streetlight skupiny Gen Rosso za účasti účinkujících z řad žáků ústeckých gymnázií - pozvánka - plakát k akci.
23. 05. 2012
Projektové dny 2012 - Noviny o projektu Gen Rosso Jedním z výstupů projektu Silní bez násilí jsou, kromě účasti samotných žáků přímo v muzikálu, také noviny o průběhu celého projektu.
21. 05. 2012 - 25. 05. 2012
21. 05. 2012 - 23. 05. 2012
Projektové dny 2012 organizace výuky formou projektů a exkurzí.
17. 05. 2012 - 18. 05. 2012
Ředitelské volno pro nematuritní ročníky.
16. 05. 2012 - 18. 05. 2012
Maturitní ročníky - ústní zkoušky společné části Časový rozpis pro jarní termín maturitních zkoušek za školní rok 2011/2012 - (otvírá se v novém okně, jen iniciály jmen). Případné změny vyhrazeny - v takovém případě budou vyvěšeny na místě.

15. 05. 2012
Maturitní zkoušky Informace o výsledcích didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Gratulujeme našim maturantům ke složení této části maturitní zkoušky - kromě jednoho žáka uspěli všichni maturující.
Informace se budou předávat žákům osobně prostřednictvím třídních učitelů od středy 16. května.

Přejeme hodně zdaru také v dalších částech zkoušky.

10. 05. 2012
Upozornění pro žáky informační schůzka k outdoorovému kurzu Chorvatsko - 10. května 2012- velká přestávka v předsálí tělocvičen.
08. 05. 2012
Státní svátek ČR Den osvobození
07. 05. 2012
Ředitelské volno pro nematuritní ročníky.
02. 05. 2012 - 07. 05. 2012
Maturitní ročníky maturitní zkoušky (společná část) - didaktické testy.
01. 05. 2012
Státní svátek ČR Svátek práce
30. 04. 2012
Ředitelské volno pro žáky i zaměstnance školy.
Upozorňujeme, že tento den nebude v provozu ani sekretariát školy - všechny úřední záležitosti je nutno vyřizovat v jiném termínu. Děkujeme za pochopení.
26. 04. 2012
Dějepisná olympiáda výsledky školního kola - 1. místo: Michaela Beranová (07), 2. místo: Petr Novák (3A), 3. místo: Ondřej Štětka (06B). Gratulujeme k postupu do státního kola! (L. Nebřenský)
25. 04. 2012 - 26. 04. 2012
Maturitní ročníky písemné profilové maturitní zkoušky - podrobnosti dle rozpisů zkoušek pro jednotlivé žáky.
24. 04. 2012
Přijímací řízení - osmileté gymnázium termín přijímacích zkoušek.
23. 04. 2012 - 10. 05. 2012
Projektové dny 2012 zveřejňujeme Nabídku projektů a exkurzí pro projektové dny 21.-23. května 2012.

Do středy 25. dubna budou na speciální nástěnce před školní jídelnou vyvěšeny další podrobnosti, seznamy žáků pro Muzikál skupiny Gen Rosso, seznamy žáků pro již uzavřené projekty a instrukce pro přihlašování.

Instrukce k přihlašování do projektů - již spuštěno.

23. 04. 2012
Divadelní představení žáků sekundy Divadelní soubor (J)ELITA (žáků sekundy našeho gymnázia) se zúčastnil dne 21. dubna 2012 krajské přehlídky divadelních souborů Dětská scéna 2012 v Děčíně, a to s vlastní adaptací divadelní hry "Sen noci svatojánské" od W. Shakespeara. Z patnácti souborů byl porotou vybrán jeden k přímému postupu na národní přehlídku do Svitav. (J)ELITA sice nepostoupila, ale ohlas u diváků byl značný a zasloužený. (S. Rezková)

Fotogalerie z účasti...

18. 04. 2012 - 30. 04. 2012
Upozornění školní jídelny v měsíci květnu se z důvodu nepřítomnosti hlavní kuchařky (plánovaný zdravotní výkon) bude vařit jen jeden druh hlavního jídla. Děkujeme za pochopení a přejeme dobrou chuť! (J. Sedláčková)
18. 04. 2012
Prezentiáda 2012 krajské kolo středoškolské soutěže v prezentování. Začátek v 8.30 hod. Více informací.

Výsledky krajského kola - Gratulujeme našemu týmu k umístění na 2. místě!

16. 04. 2012
Oznámení pro rodiče a žáky školy měření koncentrace minerálních a azbestových vláken

Ve dnech 25. - 26. dubna 2012 (budova střední odborné školy) a dne 9. - 10. května 2012 (budova gymnázia) bude v prostorách obou škol probíhat prostřednictvím Krajské hygienické stanice měření koncentrace minerálních a azbestových vláken.

Toto šetření se bude provádět za běžného rozvrhu hodin a provozu školy, pouze s tím omezením, že ve vytipovaných prostorách a učebnách nesmí být prováděno větrání 3 hodiny před měřením a po celou dobu měření.

Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR, odboru ochrany veřejného zdraví

Na základě výsledků měření budou, v případě potřeby, přijata příslušná nápravná opatření s cílem zamezení expozice dětí a personálu škol uvedeným druhům vláken.
V případě potřeby se s dalšími dotazy obraťte na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici.

15. 04. 2012
Konverzační soutěž v německém jazyce - celostátní kolo Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se zúčastnili Margareta Leufenová ze septimy a Jakub Beneš z kvinty B celostátního kola konverzační soutěže v německém jazyce, které se tradičně koná v budově Goethe-Institutu v Praze. Oba žáci reprezentovali naši školu i Ústecký kraj. V soutěži se jim podařilo získat hodnotné ceny, které jim byly předány na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. (L. Měsíčková)
14. 04. 2012
Outdoorový kurz Chorvatsko v termínu 18. - 26. května 2012
Doplatek 3000,- Kč bude vybírán ve dnech 23. až 27. dubna 2012 v kabinetě E12. (H. Bystroňová)
11. 04. 2012
Zeměpisná soutěž - Eurorebus Žáci kvarty B postoupili do krajského kola republikové soutěže Eurorebus. Tři zástupci třídy se v neděli 22. dubna 2012 na půdě UJEP utkají o postup do celorepublikového finále. Ve hře jsou hodnotné ceny i učební materiály. (H. Bystroňová)
09. 04. 2012
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí.
05. 04. 2012 - 06. 04. 2012
Velikonoční prázdniny
03. 04. 2012
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd,
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
03. 04. 2012
Elektronický zápis seminářů - informace pro žáky 2. a 3. ročníky, sexty a septima!

Výběr seminářů pro příští školní rok je dokončen - v aplikaci pro přihlašování si můžete nyní ověřit, které semináře máte zapsány - a případně včas vznést dotazy, které by vás mohly v této souvislosti napadnout.

V případě dotazů se obracejte na mail admin@gym-ul.cz.

Děkujeme vám za spolupráci! (O. Černý)

30. 03. 2012
Německý jazyk Žáci druhých ročníků Eva Vodňanská a Ladislav Seidl obstáli v konkurenci dalších zájemců z celé České republiky o stipendium PAD a třítýdenní pobyt v německém Marburgu. Během tohoto stipedijního kurzu se přibližně 30 výherců zapojí do gymnaziální výuky (speciální rozvrh v německém jazyce na gymnáziu v Marburgu). Bude pro ně připraven pestrý a zároveň poučný program (plavba lodí po řece Mosele, zeměpisnonaučné výlety atd.). Výherci budou ubytování v německých rodinách. Předpokladem pro vítězství a absolvování pobytu je velmi dobrá znalost německého jazyka, což oba žáci prokázali. Gratulujeme! (M. Lipská)
28. 03. 2012
Den učitelů výročí narození J. A. Komenského.
26. 03. 2012 - 30. 03. 2012
European e-Skills Week 2012 Evropský týden IT dovedností 2012 - součástí celoevropské kampaně v České republice je i IT FITNESS TEST (test dovedností práce s počítačem a dalších instrumentů ICT).

Test obsahuje 24 otázek zaměřených na nejrůznější oblasti IT znalostí a dovedností. Každý, kdo si test vyzkouší, bude ohodnocen v podobě procentuální úspěšnosti a program mu umožní vytištění a uložení certifikátu. Mezi účastnky testu budou po ukončení testování vylosováni ti, kteří obdrží věcné ceny. Test je k dispozici zdarma školám i široké veřejnosti od 1. března 2012 - 30. dubna 2012.

Cílem testu je umožnit široké veřejnosti zhodnotit své IT dovednosti a otevřít v ČR diskusi o nezbytnosti těchto dovedností pro kvalitnější život v 21. století. Kampaň "e-Skills Week" se zaměřuje nejen na základní IT dovednosti, ale také na osvětu v oblasti bezpečnosti internetu, snahu motivovat ke studiu IT, matematiky a přírodních věd.
26. 03. 2012
Dětská scéna 2012 - okresní kolo Ve 4. kategorii tradiční recitační soutěže zvítězila Adéla Přibíková (kvarta A). Blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a k postupu do krajského kola!
25. 03. 2012
Elektronický zápis seminářů - informace pro žáky druhých ročníků a sext!

Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni mají vybrané semináře v 1. kole téměř všichni žáci druhých ročníků a sext (až na 2 dlouhodobě nepřítomné žáky), bylo rozhodnuto o ukončení tohoto kola zápisu.

Nyní proběhne úprava nabídky seminářů tak, že semináře s velmi malým počtem zájemců budou z nabídky staženy. Ti, kdo si je vybrali v prvním kole, budou zařazeni k semináři, který si zvolili jako náhradní volbu. Zároveň budou vytvořeny rozvrhové skupiny předmětů, aby mohly být semináře umístěny do rozvrhu bez jeho narušování (děr v rozvrhu).

Po provedení těchto úprav bude spuštěno 2. kolo zápisu, ve kterém se budete moci přesvědčit, jaká je vaše výsledná kombinace seminářů pro další školní rok. V případech, kdy vám byl některý seminář zrušen, budete mít možnost upravit nebo potvrdit navrženou náhradní kombinaci. Většině žáků bude vyhověno v jejich volbě již nyní. Tato kombinace seminářů bude již "zafixována" a považuje se za závaznou.

V případě dotazů se obracejte na mail admin@gym-ul.cz.

24. 03. 2012 - 30. 03. 2012
Prezentiáda 2012 Prezentuj své nápady a probojuj se až do finále!

Máte dobrý nápad? A jste schopní jej prosadit? Skvělá myšlenka totiž nestačí k tomu, aby se vaše sny staly skutečností. Dobré nápady bez správného přednesu zmizí okamžitě v propadlišti dějin. Přitom své nápady prezentujete každý den. Kamarádům, rodičům nebo učitelům. A v budoucnu tomu nebude jinak. Budete stát před svými kolegy, potenciálními investory nebo před vlastními zaměstnanci.

Letošní ročník soutěže v prezentování má vyhlášeno téma "Můj nový předmět" - sestavte tříčlenný tým, vytvořte a secvičte prezentaci a nezapomeňte se do 30. března 2012 přihlásit v kabinetu IVT do školního kola. Úspěšní účastníci z něj postoupí do kola krajského, které proběhne 18. dubna 2012 také v naší škole.

Webové stránky soutěže, tipy a triky...

22. 03. 2012
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo I. kategorie - 1. místo: Anna Procházková (kvarta B); II. kategorie - 1. místo: Ondřej Štětka (sexta B); 3. místo: Michaela Beranová (septima);
Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole! (M. Bjaloň)
19. 03. 2012
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2012/2013 - žáci druhých ročníků a sext - 1. kolo výběru.

Po ukončení 1. kola výběru bude provedeno potvrzení obsazených seminářů a případné zrušení seminářů nedostatečně obsazených. V dalším kole budou ti, kteří nemají v důsledku zrušení některého semináře zapsány všechny 3 povinné předměty, vybírat znovu z aktualizované nabídky.

Žáci předposledních ročníků pokračují v seminářích vybraných pro letošní rok (nemění se jejich počet, pouze se zvyšuje časová dotace).

Dodatečně byl do nabídky přidán seminář k francouzskému jazyku.

16. 03. 2012
Anglický jazyk - Návštěva z USA Včera navštívili naši školu studenti z Moody Bible Institute v Chicagu. Američtí studenti konverzovali se žáky naší školy o životě v USA a pozvali je na jazykový tábor - English Camp, který se bude konat v létě na Vysočině. Několik fotografií z návštěvy. (J. Schorschová)
15. 03. 2012
Německý jazykový diplom Blahopřejeme všem žákům, kteři byli v letošním školním roce úspěšní při zkoušce DSD a získali Německý jazykový diplom II. stupně.
Jsou to tito žáci ze septimy, oktávy a 4.A: Martina Formánková, Monika Hospůdková, Daniel Chalupa, Margareta Leufenová, Barbora Lopraisová, Václav Miller, Nguyen Van Duc, Kateřina Stanková, Šárka Zouzalíková, Monika Blažková, Jan David, Lenka Hatyláková, Ludvík Malec, Natálie Šípalová, Jana Švecová. (D. Hlavatá)
15. 03. 2012
Zlaté slunce 2012 Soutěžní přehlídka filmových amatérských snímků vytvořených studenty základních a středních škol - postupové zemské kolo pro zhruba polovinu krajů ČR do celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Český videosalón - Zlaté slunce 2012 se letos konalo 9. března ve Dvoře Králové.

Do celorepublikového kola Český videosalón v Ústí nad Orlicí postupuje film žáků letošní septimy (natočený v loňském roce v rámci IVT): "Adventures of Big Ears and Ping Pong" (kategorie Hraný film, žáci SŠ do 19 let). Gratulujeme!

Kompletní výsledky

15. 03. 2012
Florbalový turnaj 1. ročník se uskutečnil 22. února v prostorách naší školy.

Více informací a fotogalerii najdete na naší stránce na facebooku.
13. 03. 2012
Konverzační soutěž v německém jazyce - krajské kolo proběhlo v Ústí nad Labem. V kategorii III.B získala 1. místo Margareta Leufenová ze třídy septima, v kategorii III.A - 1. místo Jakub Beneš ze třídy kvinta B a v kategorii II.B byla na 2. místě Adéla Přibíková ze třídy kvarta A. Do celostátního kola v Praze postupují Margareta Leufenová a Jakub Beneš. Gratulujeme! (L. Měsíčková)
12. 03. 2012
Český jazyk - Beseda s vedoucím regionální přílohy MF DNES Severní Čechy Janem Veselým - pro třídy 2.A, 2.B, sexta A a sexta B v rámci projektu Studenti čtou a píší noviny od 12.30 do 14.00 hodin v učebně U3.
05. 03. 2012 - 11. 03. 2012
Jarní prázdniny pro školy v Ústí nad Labem.
28. 02. 2012
Slavnostní předání certifikátu Páteřní škola Ústeckého kraje - proběhlo dnes na Krajském úřadu Ústeckého kraje za přítomnosti představitelů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Rady kraje. Ředitel naší školy zde obdržel certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje a naše škola se tak zařadila mezi 14 z 81 středních škol zřizovaných Ústeckým krajem, které by měly v budoucnu tvořit pilíře vzdělávací soustavy v kraji. V Ústí nad Labem se takto dostává otevřené podpory pouze třem školám, kromě naší se ještě jedná o Střední školu stavební a technickou a Vyšší odbornou školu a střední školu zdravotnickou. Pro zařazení mezi páteřní školy je totiž třeba splnit řadu nelehkých podmínek.
24. 02. 2012
Recitační soutěže - školní kolo Dětská scéna (I. kategorie: prima, sekunda; II. kategorie: tercie, kvarta) a Wolkrův Prostějov (1.- 4. ročník, kvinta - oktáva) se uskuteční od 8.30 hodin v učebně U3. (M. Bjaloň)

Doplněno:
Výsledky školního kola

23. 02. 2012
Zeměpisná olympiáda - školní kolo Výsledky: V kategorii A se na 1. místě umístila Kristýna Beranová a na 2. místě Anna Davidová. V kategorii B obsadil 1. místo Jan Nykl a 2. místo Tadeáš Richter. V kategorii C vyhrál Karel Maršálek a druhý byl Vojtěch Schwarz. V kategorii D se na 1. místě umístil Robert Bauer a na 2. místě Jakub Hladík. Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme postupujícím. (H. Bystroňová)

Okresní kolo proběhne 14. března 2012 v Domě dětí a mládeže Ústí nad Labem.

17. 02. 2012
Informace pro žáky školy záznam z Vánoční akademie 2011 je sestříhán. Máte-li zájem, nabízíme možnost stáhnout si ho na donesený nosič DVD nebo flash disk (min. kapacita 2 GB). Více informací v kabinetu IVT.
16. 02. 2012
Olympiáda v angličtině - okresní kolo vynikající výsledky našich žáků: Jan Fischer (septima) - 1. místo v kategorii III. Barbora Ziková (kvarta A) - 1. místo v kategorii II.B. Marie - Magdaléna Kernalová (sekunda) - 2. místo v kategorii I.A. Všem gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole. (J. Mátlová)
14. 02. 2012
Český jazyk a literatura - Upozornění pro maturanty společná část maturitní zkoušky - ústní zkouška - Žáci 4.A, 4.B a oktávy jsou povinni během března vypracovat seznam četby k maturitě. Pokyny pro vypracování, pomůcku pro sestavení a vzor seznamu pro odevzdání najdete v části Předměty - Čj těchto stránek.
11. 02. 2012 - 17. 02. 2012
Zeměpisná olympiáda - školní kolo Zájemci o účast v kategorii C (tercie + kvarta) a v kategorii D (střední škola) se mohou přihlásit v kabinetu E12 u p. Bystroňové. Školní kolo proběhne v pátek 17. února v průběhu 4. a 5. vyučovací hodiny v učebně U3.
11. 02. 2012
Maturitní ples třídy oktáva Kulturní dům Ústí nad Labem.
08. 02. 2012
Olympiáda ve francouzštině školní kolo - od 11.30 hodin v učebně U3. Účastní se žáci francouzských sekcí tříd O5A, O5B, O6A, O6B a někteří žáci ze třídy 1.A.

Výsledky:

1. místo: Antonín Drozda, 1.A; 2. místo: Anna Mordovancová, O6A; 3. místo: Anna Nguyenová, O6B, Hanka Pham Thu Huong, O6A, Michaela Lazarová, O6B.

08. 02. 2012
Divadelní představení třídy "malého" gymnázia - návštěva Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem - opera Antonína Dvořáka Rusalka - od 10.00 hod. Doprovod žáků - vyučující ČJ. V tento den zúčastnění žáci ráno nepůjdou do školy! Sraz před divadlem (dle instrukcí pedagogického doprovodu). (J. Susová)
03. 02. 2012
Pololetní prázdniny
01. 02. 2012
Divadelní představení pro třídy kvarta A, kvarta B, kvinta A, kvinta B a 1L - Městské divadlo Most - Jaroslav Vrchlický: Noc na Karlštejně. Vstupné 80,- Kč + doprava 70,- Kč. Odjezd od hypermarketu Albert v 8.00 hod.
31. 01. 2012 - 28. 03. 2012
Rozpis dodatečných zkoušek za I. pololetí školního roku 2011/2012 - rozpis v .pdf pro nehodnocené žáky (pouze iniciály jmen).
31. 01. 2012
Vydávání výpisů vysvědčení za I. pololetí školního roku 2011/2012.
27. 01. 2012
Tělesná výchova - Informace k outdoorovému kurzu Chorvatsko (v termínu 18.-26. května 2012) - Informace pro přihlášené a termín placení zálohy obdržíte na hodinách TV v týdnu od 7. do 10. února 2012.
26. 01. 2012
Informace o prospěchu žáků podávají učitelé jednotlivých předmětů ve svých kabinetech zákonným zástupcům v době od 16.00 do 18.00 hod. Rozpis vyučujících, předmětů a kabinetů viz Výuka - Učitelé v menu těchto stránek.
25. 01. 2012
Divadelní představení pro třídy 1.A, 2.A, 2.B, 3.B, sexta A a sexta B - Činoherní studio v Ústí nad Labem - N. V. Gogol: Revizor. Začátek od 10.00 hod. Vstupné 90,- Kč (nutno odevzdat podle pokynů třídních učitelů nejpozději do 23. ledna).
20. 01. 2012
Maturitní ples tříd 4.A a 4.B Kulturní dům Ústí nad Labem.

Fotogalerie z plesu (foto Bao Vuong Do, septima)

15. 01. 2012 - 18. 01. 2012
Projekt EU Comenius - přípravná schůzka Ve dnech 15.-18. ledna 2012 navštíví naši školu delegace z Turecka, Maďarska a Slovenska, aby na přípravné schůzce vypracovaly program nového projektu Comenius s pracovním názvem "Minority s námi, nebo vedle nás?". Projekt by měl trvat do roku 2014 a v současnou chvíli na něm má zájem spolupracovat sedm evropských zemí.
11. 01. 2012
Den otevřených dveří na naší škole.
09. 01. 2012 - 11. 01. 2012
Německý jazykový diplom Ve dnech 9.-11. ledna 2012 skládají žáci oktávy a 4.A (20 žáků) ústní část jazykového diplomu.

Jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom neu úroveň B2/C1 se skládá za 4 částí, první tři písemné části žáci absolvovali 6. prosince 2011. Zkoušku skládají žáci na naší škole zdarma, vč. opravného termínu. Diplom umožňuje absolventům nejen ucházet se o studium na VŠ v Německu bez nutnosti prokazovat jazykové schopnosti, ale i možnost snazšího uplatnění na pracovním trhu v Německu. (M. Lipská)

Fotogalerie z ústních zkoušek k získání Německého jazykového diplomu II. stupně - momentky z prvního dne, kdy proběhlo slavnostní zahájení a představení prezentací první skupiny žáků.

Článek v Ústeckém deníku.

06. 01. 2012
Školní futsalový turnaj V pondělí 9. ledna začíná ve 14.20 hod ve velké tělocvičně oficiální zahájení turnaje ve futsalu. S radostí mohu oznámit, že se turnaje bude účastnit přes sto studentů! Proto tedy všechny žádám, aby se dostavili v daný den a čas do tělocvičny. V tento den se odehraje jen část základních skupin. (J. Blažek, organizátor akce)

Více info na speciálních stránkách: www.skolniturnaj-futsal.estranky.cz.
05. 01. 2012
Informace k lyžařským kurzům
 1. Lyžařský kurz - 15.-20. ledna 2012 (Saalbach-Hinterglamm)
  Informační schůzka proběhne 9. ledna 2012 o velké přestávce v předsálí tělocvičen.
 2. Lyžařský kurz - 27. ledna 2. února 2012 (Zettersfeld); prima - kvarta
  Informační schůzka proběhne 24. ledna o velké přestávce v předsálí tělocvičen.
02. 01. 2012
Školní jídelna - Informace pro strávníky Provozní doba kanceláře vedoucí jídelny je až do odvolání stanovena na 11.15 - 13.15 hod (každý pracovní den).

Vaše přihlášky, odhlášky nebo změnu výběru jídla je však možno řešit až 14 dní předem prostřednictvím objednávacího terminálu nebo přes webový portál.

Přejeme vám dobrou chuť v naší jídelně!

Rok 2011

23. 12. 2011 - 02. 01. 2012
Vánoční prázdniny
22. 12. 2011
Vánoční akademie
20. 12. 2011
Studenti z Ústí vyhráli se svým filmem v Polsku "Ústí nad Labem (lch) - Studenti ústeckého Gymnázia dr. Václava Šmejkala uspěli na mezinárodním festivalu krátkých animovaných filmů v Krakově. Ručně kreslený snímek českých středoškoláků s názvem "A co když je všechno jinak?", týkající se problematiky dětské práce, obstál v konkurenci tuzemských videí a v Krakově porazil Poláky a Kypřany. "Film vytvořili studenti Kristýna Tauchmanová, Monika Il'ašová a Vojtěch Procházka za asistence Václava Formánka. Film vznikal déle než půl roku a tvůrci jeho prostřednictvím upozorňují na dětskou práci v rozvojových zemích," uvedla Irena Remundová z občanského sdružení Educon. Mezinárodní soutěž proběhla v rámci Globálního týdne vzdělávání a evropského projektu Média pro rozvojové cíle tisíciletí, do kterého je toto sdružení zapojeno." (Z regionální přílohy Severní Čechy deníku MF DNES)
20. 12. 2011
Školní jídelna - Informace pro strávníky

Připomínáme, že ve středu 21. prosince je možno v době od 7.30 do 14.30 hod platit v kanceláři vedoucí jídelny obědy na leden 2012.

Zároveň oznamujeme, že cena obědů zůstává pro další měsíc nezměněna. Případné zvýšení cen bude závislé na tom, jak se změna DPH skutečně promítne do cen potravin.
20. 12. 2011
PF 2012 Krásné a pohodové Vánoce a v novém roce 2012 mnoho radosti, štěstí a osobních úspěchů.
PF 2012 ředitele školy.
19. 12. 2011
Sportovní úspěch našeho studenta O tomto víkendu se stal Josef Nehněvajsa (žák 2.B našeho gymnázia) dvojnásobným juniorským mistrem ČR v plavání na 100 a 200 m prsa. Gratulujeme!
13. 12. 2011
Přidána nová fotogalerie Dne 5. prosince 2011 se žáci tercie B a němčináři ze sexty A zúčastnili exkurze s názvem "Krušnohorská tradice" do lázeňského městečka Seiffenu, které se nachází na německé straně Krušných hor. Zde si prohlédli muzeum hraček a nakonec všichni úspěšně vyřešili i kvíz, který je expozicí provedl.
Fotogalerie z akce.
13. 12. 2011
Přidána nová fotogalerie Dne 7. prosince 2011 se žáci tercie B zúčastnili interaktivního programu "Kachlová kamna" v ústeckém muzeu, který se pokouší seznámit žáky s každodenním životem ve středověku. Jako příklad k tomu slouží právě práce hrnčíře kachláře, který musel být nejen zdatný výtvarník, ale i řemeslník a obchodník.
Fotogalerie z akce.
08. 12. 2011
Lyžařský kurz - osmileté gymnázium - změna termínu! Vzhledem k nedostatku sněhu lyžařský areál zahajuje sezónu až 17. prosince 2011. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu konání lyžařského kurzu na: 27. ledna - 2. února 2012. Akční prosincová cena zůstává zachována. (Z. Hrušková)
06. 12. 2011
Olympiáda v anglickém jazyce školní kolo kategorie prima - sekunda - učebna F30 od 13.15 hodin. Zájemci, zapište se do seznamu na dveřích kabinetu F10.
06. 12. 2011
Německý jazykový diplom II. stupně písemné zkoušky - konají se na naší škole. Ve dnech 10. a 11. ledna 2012 proběhne ústní část této zkoušky.
06. 12. 2011
Hudební pořad - vybrané třídy s kapelou Tam Tam Orchestra - proběhne v kinosále Domu kultury. Cena je 45 Kč za žáka. Bližší informace.
01. 12. 2011
Logická olympiáda - finále ČR Nejlepší v ČR! V pondělí 28. listopadu se dva žáci naší školy zúčastnili celorepublikového finále "Logické olympiády", kde skvěle reprezentovali naše gymnázium v kategorii C (všechny ročníky středních škol). Na prvním místě skončil Radek Knapčok (4.B) a na druhém místě Daniel Kolář (septima). Oběma velice gratulujeme!
01. 12. 2011
Olympiáda v českém jazyce školní kolo - od 7.40 do 9.40 hodin v učebně U3. Zájemci, hlaste se do 28. listopadu u vyučujících češtiny. (M. Bjaloň)
30. 11. 2011
Den otevřených dveří na naší škole - budova gymnázia v ul. Stavbařů 5.

Proběhne v době 14 - 18 hod.
Pozvánka s programem (v .pdf).

30. 11. 2011
Školní jídelna - Důležité upozornění! po dobu delší nemoci vedoucí školní jídelny jsme byli nuceni přistoupit k přechodnému omezení fungování kanceláře vedoucí jídelny - své požadavky ohledně stravného (vyjma plateb stravného) je možno řešit v kanceláři jídelny v době od 11.00 do 14.30 hod.

Prodej obědů za hotové bude probíhat v kanceláři vedoucí jídelny výhradně v následující dny a časy:

 • středa 7. prosince - 10.15 - 13.15 hod
 • středa 14. prosince - 10.15 - 13.15 hod
 • středa 21. prosince - 7.30 - 14.30 hod (platby na leden)

V jiné dny bude možno vyjímečně pouze uložit kredit (=přesnou částku) na váš účet stravného.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto dočasného omezení!

V průběhu prosince budou strávníkům hromadně vytvořeny přístupové údaje do systému objednávek přes Internet - tak bude možno odhlašovat, měnit vybranou variantu oběda, příp. objednávat obědy (do výše zbývajících přeplatků) pomocí počítače např. z domova. Věříme, že po dočasném nepohodlí způsobeném omezením fungování kanceláře, vám nový systém přinese větší komfort stravování v naší školní jídelně.

23. 11. 2011
Olympiáda v anglickém jazyce v učebně B13 pro kategorii tercie - kvarta a v učebně U3 pro kategorii kvinta - septima a 1.- 3. ročník. Začátek u obou kategorií je ve 14.15 hod. (J. Schorschová)
23. 11. 2011
Pišqworky 2011 - jedeme do Brna Dne 22. listopadu 2011 se na naší škole konalo krajské kolo v piškvorkách - Pišqworky 2011 (oficiální report ze soutěže). Celkem se piškvorkového klání zúčastnilo 16 týmů. Z toho dvě družstva zastupovala naši školu. Byly to Houbi A (kvinta A a B) a Skrytá hrozba (septima). Po velmi napínavém průběhu soutěže se na pěkném 2. místě umístil tým septimy - Skrytá hrozba. Tímto se kvalifikoval do celorepublikového finále, které se uskuteční v Brně dne 2. prosince 2011. Houbi A podlehly v boji o postup do semifinále. Týmům gratulujeme k pěknému umístění a družstvu septimy přejeme mnoho úspěchů ve finále soutěže. (T. Jančík)
22. 11. 2011
Olympiáda v německém jazyce od 14.00 hod se v učebně F30 koná školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky 1.-3. ročníku a kvinty - septimy.
22. 11. 2011
Pišqworky 2011 krajské kolo. V tomto kole se z naší školy utkají o postup na celorepublikové finále celkem dva týmy, které prověří své síly s ostatními učastníky. Jedná se o družstva septimy ("Skrytá hrozba") a kvinty A a B ("Houbi A"). Účastníkům přejeme mnoho zdaru v této etapě soutěže. (T. Jančík)
18. 11. 2011
Ředitelské volno pro všechny žáky školy.
17. 11. 2011
Státní svátek ČR Den boje za svobodu a demokracii.
14. 11. 2011
Olympiáda v německém jazyce v kategorii pro žáky sekundy zvítězila Marie-Magdalena Kernalová, 2. místo obsadila Anna Štetková a na 3.místě byla Anna GlĂścknerová. Gratulujeme!
14. 11. 2011
Dějepisná olympiáda pro tercie a kvarty - zvítězil Jiří Fujera (tercie B), na druhém místě se umístil Vít Kořínek (tercie B) a třetí skončil Jiří Lacina (kvarta A). Všichni postupují do okresního kola. Gratulujeme! (M. Orosová)
11. 11. 2011
Dějepisná olympiáda - téma "V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení" pro žáky O3A, O3B a O4A, O4B se koná od 12.20 hod v učebně B18.
Témata, kterých se letošní ročník dotýká, jsou: - numizmatika - platební prostředky a jejich vývoj (předmincovní platidla, starověká, novověká a moderní platidla) - funkce platebních prostředků v procesu společenské směny od minulosti po současnost - vznik a užívání platidel v závislosti na sociálně ekonomickém vývoji společnosti. (M. Orosová)
11. 11. 2011
Turnaj v piškvorkách pIšQworky 2011 - oblastní kolo - prostory k pořádání poskytuje naše škola - turnaj se odehraje v učebně U3 od 8.30 hod.
11. 11. 2011
Pišqworky 2011 velký úspěch! Dnes se na naší škole konalo oblastní kolo v piškvorkách - Pisqworky 2011. Vítězem turnajového klání se stal tým třídy septima - Skrytá hrozba. Na druhém místě se umístil tým Houbi A, který sestavily třídy kvinta A a B. Oba týmy tedy postupují do krajského kola, které se bude konat 22. listopadu 2011. Týmům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí i v následujících etapách soutěže. (T. Jančík)
09. 11. 2011
Olympiáda v německém jazyce školní kolo I. kategorie - v místnosti F28. Zúčastněné třídy: sekunda B. (M.Lipská)
07. 11. 2011 - 10. 11. 2011
Bobřík informatiky informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
 • PO 7. 11. - kategorie Senior (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
 • ÚT 8. 11. - kategorie Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)
 • ST 9. 11. - kategorie Kadet (tercie a kvarta)
 • ČT 10. 11. - kategorie Benjamin (prima a sekunda)

Informace pro zapsané žáky: Seznamy vybraných účastníků a přesné informace k účasti najdete na vývěsce ve vestibulu školy.

06. 11. 2011
Sportovní utkání učitelů V sobotu 5. listopadu se uskutečnil v tělocvičnách ZŠ v Doběticích 5. ročník volejbalového turnaje učitelů škol AMOS CUP. Mezi 12 družstvy vybojovali naši učitelé krásné 2. místo, když prohráli až ve finále s mužstvem UJEPu. Gratulujeme a veříme, že příště tíhu reprezentace školy neponese jen SOŠka, ale pochlapí se i více borců z gymnázia.
02. 11. 2011
Olympiáda v německém jazyce od 14.30 hod se v učebně B15 koná školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro žáky tercie a kvarty.

Doplněno:
Výsledky:
1. místo: Adéla Přibíková O4A
2. místo: Eliška Žubretovská O4B
3. místo: Timur Šajachmetov O4B

Adéla a Eliška postupují do dalšího kola. Gratulujeme! (D. Koníř, D. Hlavatá)

01. 11. 2011 - 11. 11. 2011
Zkušební týdny
31. 10. 2011
Školní jídelna - Důležité upozornění! Z důvodu nemoci vedoucí školní jídelny je objednávání a úhrada obědů na listopad 2011 omezena pouze na tyto dny: od 31.10. do 1.11.2011 v době od 7.30 hodin do 11.30 hodin. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
31. 10. 2011
Kroužek sportovní gymnastiky Od 2. listopadu začíná opět fungovat kroužek sportovní gymnastiky. Scházíme se každou středu od 14.00 hod v malé tělocvičně. Vítáni jsou i negymnasté se zájmem protáhnout si své tělo. Další informace u p. Bystroňové.
28. 10. 2011
Státní svátek ČR Den vzniku samostatného československého státu.
26. 10. 2011 - 27. 10. 2011
Podzimní prázdniny
24. 10. 2011
Projektové dny 2012 - nabídka účasti Zajímá vás architektura, výtvarné umění nebo jste fotbaloví nadšenci? Pojeďte s námi na poznávací zájezd do Španělska v termínu 20.-25. května 2012. Podrobnější informace (v .pdf) nebo v kabinetu B20. (E. Vaňková)
20. 10. 2011
Projekt - "Silní bez násilí" Pozor, začínáme! V těchto dnech se na naší škole rozbíhají práce na projektu "Silní bez násilí". V různých předmětech budou zpracovávána témata "sny a výhledy do budoucna", "agrese a násilí", "emoce". Vyvrcholením projektu je nastudování muzikálového představení "Streetlight" ve spolupráci s mezinárodní hudební skupinou "Gen Rosso", které se uskuteční 7. prosince 2011. (Iva Gunarová)

Podrobnější informace:
Dopis rodičům žáků (v .pdf)
další bude následovat...

20. 10. 2011
Školní jídelna - Upozornění! z důvodu technické poruchy objednávacího terminálu se od příštího týdne až do odvolání bude vařit jen jedno jídlo - k tomuto rozhodnutí vedla vedoucí jídelny skutečnost, že někteří nepoctiví strávníci zneužívali náhradního řešení ve svůj neoprávněný prospěch. Všem ostatním strávníkům se tímto za toto dočasné opatření omlouváme. Na opravě terminálu se pracuje. (Adéla Škrletová, ved. jídelny)
20. 10. 2011
Projektové dny 2012 - nabídka účasti Sportovní kurz - Chorvatsko (18.-26. května 2012) Hlavní náplní jsou tentokrát vodní sporty - jachting, windsurfing, rafting a další. Podrobnější informace (v .pdf). (Z. Hrušková)
19. 10. 2011
Volby do školské rady druhé kolo. Zvolení zástupci do školské rady naší školy.
14. 10. 2011 - 21. 10. 2011
Bobřík informatiky probíhá výběr účastníků do 4. ročníku informatické soutěže pro žáky základních a středních škol. Celostátní kolo se bude konat ve dnech 7.-10. listopadu. Účastníci soutěží ve 4 věkových kategoriích. Podrobnosti získají případní další zájemci v kabinetu IVT.

Archiv testů z minulých ročníků
Oblasti a typy soutěžních úloh.

14. 10. 2011
Pišqworky 2011 Školní kolo piškvorek se koná v pátek 14. října 2011 od 14.30 hod v učebně U3. V tomto kole budou z přihlášených týmů gymnázia vybrány dva, které postoupí do oblastního kola, kde budou reprezentovat naši školu.
14. 10. 2011
Pišqworky 2011 Dnes se na našem gymnáziu konalo školní kolo v soutěži piškvorek. Z přihlášených 15 týmů se jich dostavilo 12. Ty změřily své síly a do oblastního kola postoupily týmy tříd O7 (Skrytá hrozba) a O5B (Houbi "A"). Informace o dalším průběhu soutěže budou zaslány kapitánům týmu e-mailem. Gratulujeme a přejeme štěstí v dalších kolech soutěže. (Tomáš Jančík)
10. 10. 2011 - 12. 10. 2011
Výstava škol a učilišť - Škola 2011 Dům kultury v Litoměřicích.
04. 10. 2011
Projekt Mládež v akci v rámci tématu "Sport v jednotlivých zemích" se v září uskutečnil výměnný pobyt našich žáků ve středním Polsku. Žáci třetího a čtvrtého ročníku měli možnost během týdne poznat některá místa této země, vrstevníky z jiných zemí a zároveň procvičit cizí jazyk a zasportovat si. Pokračování projektu se plánuje na podzim 2012, kdy se uskuteční výměnný pobyt v ČR v Ústeckém kraji. Další a podrobnější informace najdete na stránce věnované projektům, do kterých se zapojují žáci a učitelé naší školy.
29. 09. 2011 - 30. 09. 2011
Upřesnění po středečním státním svátku probíhá ve čtvrtek i v pátek řádná výuka!
28. 09. 2011
Státní svátek ČR Den české státnosti.
26. 09. 2011 - 29. 09. 2011
Exkurze - knihovna - pro žáky 1. ročníku

Po 26. září 2011 1.B (L. Freibergová)
Út 27. září 2011 L1 (J. Susová)
Čt 29. září 2011 1.A (M. Bjaloň)

Sraz 7.55 hod před Lidovou knihovnou (ul. W. Churchilla), cca v 9.00 hod přesun do Severočeské vědecké knihovny (ul. Velká Hradební), během 4. vyučovací hodiny přesun do školy, výuka dle řádného rozvrhu pokračuje v 11.25 hod.

22. 09. 2011 - 19. 10. 2011
Volby do školské rady Oznámení - ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.
 • 1. kolo: čtvrtek, pátek 6. a 7. října 2011 v době od 8.00 do 15.00 hod
 • 2. kolo: středa 19. října 2011 v době od 14.00 do 16.00 hod

Oficiální oznámení a podrobnosti pro gymnázium (Stavbařů 5), pro odbornou školu (Stará 100).

21. 09. 2011
Turnaj v piškvorkách pIšQworky 2011. Zájemci o účast na turnaji v piškvorkách mají možnost vytvořit pětičlenné týmy, z nichž tři nejúspěšnější ve školním kole, budou reprezentovat naši školu na oblastním turnaji. Svůj tým můžete přihlásit do 10. října 2011 u koordinátora školy T. Jančíka (kabinet IVT). Více informací o turnaji naleznete na stránkách soutěže.
20. 09. 2011
Školní seznam literárních děl předmětová komise českého jazyka a literatury schválila seznam pro společnou část maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012. Novou verzi najdete na stránce předmětu Čj.
19. 09. 2011 - 23. 09. 2011
Sportovní kurz 3. ročníky. Zbývající žáci třídy 3.A a septima se učí s žáky třídy 3.B podle rozvrhu třídy 3.B.
07. 09. 2011
Burza učebnic od 13.00 hod - pavilon F.
05. 09. 2011 - 06. 09. 2011
Seznamovací kurz pro žáky prvních ročníků. Organizují třídní učitelé.

Informace pro žáky 1.A, 1.B - 5. září - exkurze IQ park Babylon Liberec - Sraz v 7.15 hod na parkovišti před hypermarketem Albert - cena 250,- Kč (doprava, vstupné - vybírají třídní učitelé 1. a 2. září).

02. 09. 2011
Seznamovací kurz pro žáky prvních ročníků - viz informace výchovné poradkyně.
01. 09. 2011
Zahájení výuky ve školním roce 2011/2012

Žáci 1. ročníků čtyřletého studia zahajují v 9.00 hod;
žáci třídy prima a všech ostatních tříd zahajují výuku v 8.35 hod.

29. 08. 2011
Školní jídelna prodej obědů na září - od pondělí 29. srpna a dále každý pracovní den, v době od 10.00 do 13.00 hod.
29. 08. 2011
Informace pro primy Seznamovací kurz proběhne 5.-6. září 2011 v Jizerských horách. Cena kurzu je 1000,- Kč. (Z. Hrušková)
29. 08. 2011
Informace pro 2.A vzkaz od třídního učitele O. Ježka: "Dne 1. září jdeme ráno do školy (8.35 hod) a odpoledne jedeme na výlet do Jetřichovic (sraz na vl. hl. nádr. ve 13.30 hod). Návrat v sobotu ve 12.09 hod. Zajištěno: ubytování (spacák není třeba), večeře ve ČT, plná penze v PÁ a snídaně v SO. S sebou: oblečení do lesa, pomůcky na angličtinu, hudební nástroje (s sebou do školy, doprava autem) !!! Potvrďte účast na výletě na Facebooku nebo můj e-mail !!!"
26. 08. 2011 - 31. 08. 2011
Rozpis dodatečných a opravných zkoušek za II. pololetí školního roku 2010/2011 - rozpis v .pdf (pouze iniciály jmen).
25. 08. 2011
Projektové dny 2011 kolekce fotografií z projektu "Dříve a dnes ve fotografii" můžete pravidelně každou středu od 8. srpna najít také v Ústeckém deníku v seriálu "Proměny Ústí" (doplněné o další informace).
29. 07. 2011
SysAdminDay SysAdminDay
01. 07. 2011 - 31. 08. 2011
Hlavní (letní) prázdniny

V době prázdnin je provoz pro veřejnost omezen na dobu od 8.00 do 12.00 hod.
Potvrzení o studiu vydáváme pouze na školní rok 2010/2011.
Potvrzení o studiu na školní rok 2011/2012 vydáváme od 25. srpna 2011 (v případě, že dotyčný žák nebude vykonávat opravné nebo dodatečné zkoušky).
Budoucím 1. ročníkům může být potvrzení o studiu vystaveno až 1. září 2011.

30. 06. 2011
Ukončení výuky ve školním roce 2010/2011 předávání vysvědčení žákům školy.
29. 06. 2011
Informace o prospěchu žáků podávají učitelé jednotlivých předmětů ve svých kabinetech zákonným zástupcům v době od 16.00 do 18.00 hod. Rozpis vyučujících, předmětů a kabinetů viz Výuka - Učitelé v menu těchto stránek.
27. 06. 2011 - 29. 06. 2011
Organizace výuky - náhradní program pro jednotlivé třídy (místo pravidelného rozvrhu). Sledujte informace ve škole nebo se informujte u třídních učitelů.
22. 06. 2011
Německý jazyk - filmové představení v rámci projektu Collegia Bohemica Škola v kině - účastní se třídy kvinta B, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A. Jedná se o německý film Am Ende kommen Touristen, 2007. Film nabízí výpověď o tom, co zbývá z prožitého utrpení 2. světové války po více než půlstoletí a zda jsme schopni ho pochopit a poučit se z něho. Film nominován na filmovou cenu Oskar. (M. Lipská)
21. 06. 2011
Olympiáda v angličtině Do celostátního kola, které se konalo v Praze se probojovaly dvě žákyně naší školy: Šárka Zouzalíková a Dominika Tržilová ze septimy. Děkujeme za reprezentaci a srdečně blahopřejeme Šárce ke skvělému druhému a Dominice k výbornému čtvrtému místu! (J. Konířová)
20. 06. 2011
Maturitní ročníky Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se uskuteční dne 20. června 2011 v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Maturanti se shromáždí před divadlem v 17.15 hod. Zahájení pro rodiče a vyučující je od 18.00 hod. Předpokládaný konec akce je stanoven do 20.00 hod.
20. 06. 2011
Zlaté slunce 2011 Soutěžní přehlídka filmových amatérských snímků vytvořených studenty základních a středních škol - v celorepublikovém kole v Ústí nad Orlicí získaly oba filmy našich žáků 3. místa ve svých kategoriích - jednalo se o "Láska nezná hranic - David Koníř" a "Oliheň - Michaela Nedvědová". Gratulujeme!
15. 06. 2011
Informace ředitele školy V souvislosti s plánovanou stávkou odborů ve čtvrtek 16. června 2011 neplánujeme žádné omezení výuky na naší škole.
14. 06. 2011
Promítání školních filmů letošních druháků a sextánů Výběr z letošní úrody filmů natočených na IVT... Začínáme ve 14.30 v učebně U3. (Předpokládaná délka promítání do 16.00 hod.)
14. 06. 2011
Žákovská školní knihovna Upozornění: S blížícím se závěrem školního roku je třeba vrátit knihy a učebnice, které jste si vypůjčili v tomto školním roce. Vracejte, prosím, knihy neprodleně, nejpozději do 23. června 2011. V knihovně budeme ještě před prázdninami provádět inventuru.

Knihovna bude 21.- 23. června mimořádně otevřena od 7.30 do 13.15 hod.

Děkuji za spolupráci, Jana Susová

13. 06. 2011 - 24. 06. 2011
Zkušební týdny
11. 06. 2011 - 12. 06. 2011
Ústecká koloběžka 2011 - 24hodinový závod koloběžek 15. ročník tradičního maratónu. Proběhne v parku na Severní Terase v okolí naší školy, která poskytuje základní zázemí. Jedná se o seriózní i recesně pojaté OPEN závody pro všechny lidi bez omezení věku a pohlaví, kteří se chtějí bavit nebo si 24hodinovou jízdou dokázat co zvládnou a vydrží.

Akci pořádá Ústecký klub koloběhu - pravidla, podrobnosti, možnost se přihlásit.
Letošní ročník koloběhu je spojen s podporou pro sbírkový projekt "Pomozte dětem!", který je společným projektem Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize.

Informace o průběhu několika předchozích ročníků (do roku 2008) najdete v archivu on-line zpravodajství školního časopisu TlachaPost na kolobeh.gym-ul.net.

10. 06. 2011
Školení první pomoci pro třídy: tercie A, B + 3.A, B + septima. (Více informací M. Janovská.)
07. 06. 2011
Divadelní představení pro třídy kvarta A, kvarta B, kvinta A, kvinta B, 1.A, 1.B, 2.B - Městské divadlo Most - představení Ideální manžel. Vstupné 80,- Kč + doprava 70,- Kč (nutno uhradit podle pokynů třídních učitelů nejpozději do 3.6.). Sraz žáků v 8.15 hod na parkovišti před hypermarketem Albert. Více informací o představení.
06. 06. 2011 - 10. 06. 2011
Fotografování tříd dle rozpisu - žáci naší školy, informujte se u svého třídního učuitele.
02. 06. 2011
Divadelní představení pro třídy 2.A, 3.A, 3.B, sexta a septima - Činoherní studio v Ústí nad Labem - představení Revizor. Začátek od 11.00 hod. Vstupné 90,- Kč (nutno odevzdat podle pokynů třídních učitelů nejpozději do 31. května).
01. 06. 2011
Den recese Žákovský parlament se svolením ředitele školy vyhlašuje středu 1. června 2011 "Dnem recese". Účast žáků v recesním oblečení je očekávaná.
30. 05. 2011 - 07. 06. 2011
Maturitní zkoušky - společná část písemné zkoušky.

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb).
30. 05. 2011
Informace pro žáky maturitních ročníků Dne 20. června 2011 se žáci maturitních ročníků dostaví v uvedených časech do kabinetu třídního učitele. Zde podepíšete formuláře nezbytné k vydání maturitního vysvědčení.

4.A: 11.20-13.05 hod;
4.B: 9.30-12.10 hod;
oktáva 9.30-12.10 hod
.

Dále upozorňujeme všechny dojíždějící maturanty, že příspěvek na dojíždění bude vyplácen dne 20. června 2011 v sekretariátě školy v době od 8.00-14.30 hod.

25. 05. 2011
Projektové dny 2011 projekt "Dříve a dnes ve fotografii" - Cílem projektu bylo, kromě seznámení přihlášených sekundánů se základy fotografování, pořídit snímky z míst, která jsou zachycena na fotografiích z přelomu předminulého a minulého století a z roku 2000. Staré fotografie naskenovat a spolu s nově pořízenými je upravit pro umístění na webové stránky a umožnit tak srovnání, jak se vyfocená místa v průběhu let (z)měnila.

Zamýšlený web je hotov a navštívit ho můžete na adrese: retrofoto.gym-ul.net.

24. 05. 2011
Vracení přeplatku 80,- Kč z projektu "Sportovní kurz s orientací na AJ (Dvořák)" v kabinetu E11.
23. 05. 2011
Zlaté slunce 2011 Soutěžní přehlídka filmových amatérských snímků vytvořených studenty základních a středních škol - postupové zemské kolo pro zhruba polovinu krajů ČR do celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Český videosalón - Zlaté slunce 2011 se letos konalo 21. května v Praze. V soutěži bylo přihlášeno 5 krátkých filmů našich žáků.

Do celorepublikového kola Český videosalón v Ústí nad Orlicí postupují tyto dva filmy: "Láska nezná hranic - David Koníř" (animovaný) a "Oliheň - Michaela Nedvědová" (filmová parodie, za autenticitu). Gratulujeme!

Kompletní výsledky

19. 05. 2011
Matematická olympiáda v krajském kole MO v kategorii B naši školu tento rok úspěšně reprezentovali žáci sexty Daniel Kolář (2. místo) a Kristýna Tauchmanová (4.- 5.místo). Oběma gratulujeme!
19. 05. 2011
Informace ředitele školy Na základě usnesení č. 39/23Z/2011 Zastupitelstva Ústeckého kraje bude s Gymnáziem dr. Václava Šmejkala k 1. září 2011 sloučena Střední odborná škola, Stará 100 (veřejnosprávní a sociální).

Sloučení probíhá v rámci budování sítě Páteřních škol.

Podrobnější informace ke sloučení gymnázia a střední odborné školy.

18. 05. 2011
Prevence patologických jevů pro žáky velkého gymnázia je připraven celodenní preventivní program EXIT Tour. Po společném zahájení ve velké tělocvičně se žáci dle rozpisu zúčastní interaktivních přednášek (ve dvou blocích). Program bude ukončen opět setkáním všech zúčastněných ve velké tělocvičně.

Fotky z akce Richarda Arnolda najdete na http://arnie1985.rajce.idnes.cz - 110518_Exit_Tour-Gympl.

17. 05. 2011
Výzva pro žáky 4. ročníků Dostavte se v některý z uvedených dnů do kabinetu vašeho třídního učitele. Tam vám budou předány pozvánky a informace o termínech písemných maturitních zkoušek. Doporučujeme sledovat i nadále webové stránky školy.

4.A - J. Susová - kabinet F7
24. května v době od 8.35 - 11.15 hod nebo 26. května v době od 9.30 - 11.15 hod.

4.B - L. Nebřenský - kabinet C26
23. května v době od 9.30 - 12.10 hod nebo 25. května v době od 11.25 - 13.05 hod.

Oktáva - P. Doubrava - kabinet C26
24. května v době od 9.30 - 11.15 hod nebo 26. května v době od 7.40 - 10.15 hod.

09. 05. 2011 - 11. 05. 2011
Projektové dny realizace projektů dle výběru žáků.

Instrukce pro žáky

08. 05. 2011 - 13. 05. 2011
Zájezd do Anglie pro přihlášené žáky (v rámci projektového týdne).
06. 05. 2011
Studenti čtou a píší noviny s velkým úspěchem se naši žáci zapojili do jarní části tradičního projektu redakce českých novin MF DNES. Dva články byly otištěny v celostátním vydání, regionální přílohu Severní Čechy naši žáci doslova ovládli - během 6 týdnů bylo zveřejněno 17 článků! Přehled článků úspěšných publicistů najdete na stránce věnované tomuto projektu.

Více o projektu na stránce www.idnes.cz/studenti.

05. 05. 2011
Olympiáda v českém jazyce krajské kolo - v I. kategorii zvítězila Barbora Zadinová (kvarta B). Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole! Z dalších 4. místo obsadily Anna Procházková (tercie B) a Eva Chvátalová (4.A).
02. 05. 2011 - 04. 05. 2011
Maturitní zkoušky - společná část ústní zkoušky.
27. 04. 2011 - 28. 04. 2011
Přijímací zkoušky pro osmileté studium.
27. 04. 2011
Úspěch našich žáků na německé debatní soutěži Dva žáci septimy se v regionálním finále Debatní soutěže mládeže dokázali prosadit i proti žákům česko-německého gymnázia v Liberci a postoupili tak poprvé v historii soutěže mezi nejlepších 16 debatujících z celé ČR. K úspěchu gratulujeme Lence Hatylákové a Václavu Millerovi, který se bude přímo účastnit závěrečných debat v pražském Goethe-Institutu. Hodně štěstí! (R. Rybář)
26. 04. 2011 - 29. 04. 2011
Maturitní ročníky - "svatý" týden volno na přípravu k maturitní zkoušce (pokračování).
25. 04. 2011
Státní svátek ČR Velikonoční pondělí.
22. 04. 2011
Projektové dny 2011 konec zápisu do projektů dle vlastního výběru. Bude vyhodnocena obsazenost projektů a sestaveny seznamy pro nepřihlášené žáky.
21. 04. 2011 - 22. 04. 2011
Velikonoční prázdniny
19. 04. 2011 - 20. 04. 2011
Maturitní zkoušky - profilová část písemné zkoušky.
18. 04. 2011
Maturitní ročníky - volno na přípravu k maturitní zkoušce.
15. 04. 2011
Maturitní ročníky ukončení výuky, předávání vysvědčení.
13. 04. 2011 - 29. 04. 2011
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2011/2012 - žáci druhých a třetích ročníků.
Zápis byl ukončen - všichni žáci mají zapsánu konečnou kombinaci seminářů. Přihlášením do aplikace pro zápis si můžete překontrolovat, které semináře jsou vám pro příští školní rok přiřazeny. V případě dotazů nebo reklamací se obraťte co nejdříve (nejpozději do 29. dubna) na kontakt uvedený v aplikaci. Děkujeme vám za spolupráci.
11. 04. 2011 - 22. 04. 2011
Projektové dny 2011 elektronické přihlašování k projektům (- bude spuštěno v pondělí o velké přestávce).
Instrukce pro přihlašování žáků k vybranému projektu (v .pdf).
07. 04. 2011
Třídní schůzky
 • Od 16.30 hod - učebna U2 - schůze hlavního výboru Sdružení rodičů a zástupců rodičů jednotlivých tříd,
 • od 17.30 hod - třídní schůzky s třídním učitelem - příslušné kmenové učebny tříd,
 • do 19.00 hod - vyučující jednotlivých předmětů podávají informace k prospěchu žáka ve svých kabinetech.
06. 04. 2011 - 15. 04. 2011
"Za školu!" dne 15. dubna a 22. dubna v 17.00 hod vysílá ČT1 soutěž ZA ŠKOLU! (první uvedený díl se odehrává na naší škole, další v Praze).
04. 04. 2011
Prezentiáda 2011 krajské kolo středoškolské soutěže v prezentování. Začátek v 9.00 hod. Více informací.
01. 04. 2011
Projekt Škola v kině filmového představení se v rámci projektu Collegia Bohemica zúčastnily třídy O6, 3A, 3B, 2A, 2B. Jednalo se o německou verzi filmu (angl. titulky) "Full metal village". Poutavý dokument o obrovském festivalu v blízkosti relativně poklidné německé vesničky. (M. Lipská)
01. 04. 2011
Předsudky jsou OUT Ve dnech 29. a 30. března se žáci třídy 3.B zúčastnili dalšího semináře v rámci projektu Předsudky jsou OUT. Opět získávali nové zážitky a inspirace pro své projekty, které budou prezentovat v červnu 2011. (J. Schorschová)
30. 03. 2011
Pozvánka na debatní soutěž školní finále Mezinárodní debatní soutěže mládeže - od 14.30 hod v učebně U3: Dvě čtveřice žáků třetích ročníků budou v němčině debatovat na téma "Mělo by se v ČR zakázat kouření na veřejných místech?". Přijďte také fandit svým spolužákům a procvičit si cizí jazyk!
30. 03. 2011
Projektové dny 2011 zveřejněn seznam projektů a exkurzí pro Projektové dny 2011 (9.5.-11.5.2011).

Přihlašování žáků k jednotlivým projektům bude spuštěno v průběhu následujícího týdne (elektronický zápis bude možný pouze z počítačových učeben).
28. 03. 2011
Den učitelů výročí narození J. A. Komenského.
24. 03. 2011 - 03. 04. 2011
Elektronický zápis seminářů pro školní rok 2011/2012 - žáci druhých a třetích ročníků. Právě probíhá první kolo zápisu, informujte se u svých třídních učitelů nebo nástěnce u rozvrhů a kabinetu IVT o tom, jak svůj výběr předmětů uskutečnit. Po ukončení 1. kola výběru bude provedeno potvrzení obsazených seminářů a případné zrušení seminářů nedostatečně obsazených. V dalším kole budou ti, kteří nemají v důsledku zrušení některého semináře zapsány všechny 3 povinné předměty, vybírat znovu z aktualizované nabídky.
22. 03. 2011
Olympiáda v českém jazyce okresní kolo - I. kategorie: Anna Procházková (tercie B) - 1. místo; Barbora Zadinová (kvarta B) - 3. místo.
II. kategorie: Eva Chvátalová (4.A) - 2. místo; Alžběta Fridrichová (sexta) - 3. místo.
Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!
21. 03. 2011 - 01. 04. 2011
Zkušební týdny
16. 03. 2011
Projekt Nadace Brücke/Most připravila pro skupinu německých dobrovolníků a sextu setkání v Terezíně. V rámci interaktivního programu si prohlédneme Terezín, navštívíme Památník Terezín, Židovské muzeum a Magdeburská kasárna. Odpoledne strávíme s německými dobrovolníky při plnění úkolů historického kvízu.
10. 03. 2011
Olympiáda v angličtině krajské kolo se konalo v Ústí nad Labem. Ve 3. kategorii získala 2. místo Šárka Zouzalíková ze třídy septima a 2. místo v kategorii II.B obsadila Kateřina Babická ze třídy kvarta A. Blahopřejeme k výborným výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. (J. Konířová)
10. 03. 2011
Zájezd do Anglie Doplatkové složenky jsou k dispozici v kabinetu F10, prosím, vyzdvedněte si je co nejrychleji. Doplatek na zájezd musí být uhrazen nejpozději do 8. dubna 2011 a opět bude prováděna kontrola ústřižků. Děkuji. (J.Konířová)
07. 03. 2011 - 10. 03. 2011
"Za školu!" proběhne natáčení dalšího dílu soutěže - tentokrát v budově naší školy a tělocvičen.

Fotogalerie z natáčení na naší škole.

Další část proběhne 10. března v Praze. Report z průběhu lze sledovat na našem profilu na facebook.com, zároveň jsme založili videokanál na serveru youtube.com, kde najdete několik krátkých záznamů z průběhu (= ochutnávka před vysíláním v TV).

Gratulujeme našemu týmu k postupu do semifinále!!
01. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Český jazyk a literatura společná část maturitní zkoušky - ústní zkouška
Žáci 4.A, 4.B a oktávy jsou povinni během března vypracovat seznam četby k maturitě. Pokyny pro vypracování, pomůcku pro sestavení a vzor seznamu pro odevzdání najdete v části Předměty - Čj těchto stránek.
28. 02. 2011 - 06. 03. 2011
Jarní prázdniny platí pro školy v Ústí nad Labem.
25. 02. 2011 - 30. 03. 2011
Rozpis dodatečných zkoušek za I. pololetí školního roku 2010/2011 - rozpis v .pdf pro nehodnocené žáky (pouze iniciály jmen).
25. 02. 2011
Upozornění! Zrušení kulturně geografického kurzu do Provence
Omlouváme se, ale vzhledem k nenaplnění kapacity kurzu se výjezd do Provence neuskuteční. Přihlášení mají v případě zájmu možnost doplnit zájezd do Paříže v podobném termínu (přihlaste se co nejdříve u V. Holendové). (H. Bystroňová)
24. 02. 2011
Olympiáda v německém jazyce krajské kolo proběhlo v Ústí nad Labem. Ve 3. kategorii (1. - 3. ročník středních škol) získala 1. místo Margareta Leufenová (ze třídy sexta). Ve 2. kategorii (8. - 9. ročník ZŠ a odpovídající třídy gymnázií) se na 2. místě umístil Jakub Beneš ze třídy kvarta B. Oběma blahopřejeme a Margaretě Leufenové přejeme hodně štěstí v celostátním kole. (L. Měsíčková)
21. 02. 2011
Zeměpisná olympiáda Zájemci o účast se mohou přihlásit do úterý 22. února 11 hod v kabinetě E12 (H. Bystroňová).
16. 02. 2011
Olympiáda v angličtině vynikající výsledky našich žáků v okresním kole - V kategorii I.B - 1. místo Kristina Koudelková (O2A); v kategorii II.B - 1. místo Kateřina Babická (O4A), 2. místo Jan Veselý (O4A); v kategorii III. - 1. místo Šárka Zouzalíková (O7). Vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole!
14. 02. 2011
Média pro Rozvojové cíle tisíciletí Naši žáci se zapojili do projektu účastí v mediálním kurzu, který je realizován formou dobrovolných seminářů vedených absolventem naší školy a v současné době jedním z 6 lídrů projektového týmu Vaškem Formánkem ve spolupráci s učiteli kabinetu IVT. Kurz se skládá z 6-8 seminářů, které probíhají od února do června 2011.
Projektu se účastní skupiny žáků na 12 středních školách v České republice (včetně té naší) a v rámci semináře budou pracovat na tvorbě multimediálních materiálů o rozvojové problematice.
Více informací o projektu.
12. 02. 2011
Maturitní ples Třída oktáva si vás dovoluje pozvat na svůj maturitní ples, který se bude konat v KD Ústí nad Labem od 19.30 hodin. Téma plesu: Hollywood. Lístky k dostání u maturantů od pondělí 24.1.
11. 02. 2011
"Za školu!" termín vysílání dílu s účastí našich žáků - 11. února 2011 od 17:45 na ČT1.
10. 02. 2011
Anglický jazyk přednáška prof. Martina Hilského na Britské radě od 13.00 hod - pro vybrané žáky 2.A, 2.B, 3.A, 4.A.
08. 02. 2011
Recitační soutěže školní kolo Dětské scény a Wolkrova Prostějova se koná od 14.00 hod. - Sraz účastníků před školní knihovnou (F6). Přihlásit se lze písemně na vývěsce na dveřích knihovny nebo přímo u vyučujících češtiny do 3.2.2011.
04. 02. 2011
Pololetní prázdniny
03. 02. 2011
Promítání filmu "Aussig" v aule UJEP, ul. České mládeže. Zúčastní se třídy velkého gymnázia (1. - 4. ročníky a kvinta - oktáva). Sraz ve vestibulu hlavní budovy pedagogické fakulty UJEP (České mládeže 8, Ústí nad Labem - Klíše) v 7.45 hod, promítání od 8.00 hod. Třídní učitelé vybírají 30,- Kč. Návrat na výuku od 5. vyučovací hodiny.

Promítání bude přítomen režisér filmu, žáci budou mít možnost zeptat se v angličtině na natáčení filmu, případně na chod celé fakulty. Informace k filmu naleznete na stránkách k filmu.

31. 01. 2011
Konec I. pololetí 2010/2011 vydávání výpisů vysvědčení za 1. pololetí.
28. 01. 2011
Maturitní ples 4. ročníky naší školy - začátek od 19.00 hod v Kulturním domě, Velká hradební, Ústí nad Labem - téma plesu: "Mejdan v Las Vegas!".
27. 01. 2011
Informace o prospěchu žáků podávají učitelé jednotlivých předmětů ve svých kabinetech zákonným zástupcům v době od 16.00 do 18.00 hod. Rozpis vyučujících, předmětů a kabinetů viz Výuka - Učitelé v menu těchto stránek.
27. 01. 2011
Prezentiáda zúčastněte se letošního ročníku celorepublikové soutěže v prezentování! Šance uplatnit svoji kreativitu, předvést své dovednosti a schopnost spolupráce - možnost vyhrát hodnotné věcné ceny. Více informací o letošním ročníku a možnost přihlásit se - v kabinetu IVT.

Prezentiáda je soutěž v prezentování pro tříčlenné týmy středoškoláků. Jejich úkolem je udělat prezentaci na vyhlášené téma a doprovodit ji desetiminutovým slovním komentářem. Odborná porota hodnotí slovní projev, vizuální kvalitu, týmovou spolupráci a nápaditost zpracování. Klání se uskutečnilo loni ve všech čtrnácti krajích a předpokládá se, že tomu tak bude i letos. Stránky soutěže, zatím s loňskými informacemi.

25. 01. 2011
Lyžařský kurz upozornění pro účastníky lednového lyžařského kurzu - u p. Dvořáka (kabinet E11) si můžete vyzvednout přeplatek za kurz.
19. 01. 2011
Autolékárničky potřebným Děkujeme všem rodičům, zaměstnancům a žákům školy za účast na akci Sbírka autolékárniček pro Adru. Žáci mohou staré autolékárničky odevzdávat také na sekretariátu naší školy.


13. 01. 2011
"Za školu!" soutěžní tým naší školy (Anička Kuželová a Honza Kohl z 2.B a Dan Kolář z O6) doprovázený třídou 2.B a sexta se účastní natáčení televizní soutěžní hry "Za školu!".

Výsledky: Akce se konala na zimním stadionu v Kralupech nad Vltavou - náš tým porazil soupeře (gymnázium z Mělníka) 3898:1721 na body. Takže postupuje do čtvrtfinále. Gratulujeme! - Doplněno (bez záruky): předběžný termín vysílání na ČT1 - 7. února 2011.

10. 01. 2011 - 21. 01. 2011
Zkušební týdny
10. 01. 2011 - 11. 01. 2011
Německý jazyk Německý jazykový diplom II. stupně* - ústní zkouška. Dvanáct žáků ze čtvrtého ročníku a oktávy se věnovalo, každý ve dvaceti minutách, v němčině tématům: význam známkování, násilí v médiích, extremistické politické strany, legalizace marihuany, zákaz kouření v České republice a Německu či eutanazie, recyklace nebo výkonnostní sport. Ústní zkouška proběhla za přítomnosti německého komisaře přímo na naší škole.

*) Německý jazykový diplom II. stupně je možné získat po absolvování zkoušky (ústní a písemné části) pouze na některé z dvacítky škol v celé ČR. Te