Anglický jazyk (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Předmět je přípravou na vysokoškolské studium a praktické využití angličtiny v situacích jako sebevzdělávání, četba anglicky psané literatury, komunikace s cizinci, sledování televizních zpravodajství a filmů atd.

Základní výuka je založena na studiu učebnic: Project English, Progress to FCE, Headway a dalších doplňkových materiálů. Naše žáky připravujeme na mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge English: First.

Kabinet anglického jazyka úzce spolupracuje s Britskou radou v Praze a s oddělením anglické literatury Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Od školního roku 2010/2011 jsme se stali partnerskou institucí Britské rady (British Council Partner Institution). Jsme oficiálním přípravným centrem pro Cambridgeské jazykové zkoušky, které pořádáme v naší škole pro žáky i veřejnost.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Patří sem např. videa, slovníky, mapy, obrázky, odborné publikace, CD přehrávače, počítače a data projektory. Ve škole je také speciálně vybavená jazyková učebna.

Informace o semináři

Ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia mohou žáci navštěvovat také volitelné semináře zaměřené na konverzaci, přípravu k maturitní zkoušce nebo ke zkouškám Cambridge ESOL.

Témata k maturitní zkoušce

 • Health and body care
 • Food and drinks
 • Clothes and fashion
 • Family issues
 • Social issues
 • Housing
 • Education
 • Sports and leisure time
 • Weather and nature
 • Our country
 • Prague
 • My town and my region
 • Jobs
 • Travelling
 • UK
 • London
 • USA
 • Media
 • Canada
 • Australia
 • New Zealand
 • Modern technologies
 • Holidays and traditions in our country
 • Holidays and traditions in English speaking countries
 • William Shakespeare
 • Shopping
 • Environment

Související stránky

Poslední úpravy: 30. 08. 2019
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster